Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022, 321 JTO, सहायक सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षक पदासाठी अर्ज करा

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022

Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research (अन्वेषण आणि संशोधन अणु खनिज संचालनालय) ने Junior Translation Officer (ज्युनिअर ट्रान्सलेशन ऑफिसर), Assistant Security Offier (सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी) आणि Security Guard (सुरक्षा रक्षक) या तीन सर्वागातील पदाच्या एकूण 321 रिक्त जागा भरण्यासाठी परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 ची अधिसूचना जाहीर झाली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 साठी 17 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करू शकतात. आज आपण या लेखात परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 ची अधिकृत अधिसूचना PDF, परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 च्या महत्वाच्या तारखा, रिक्त जागा, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा इ गोष्टी पाहणार आहोत.

श्रेणी सरकारी नोकरी
संस्थेचे नाव Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research
पोस्टचे नाव
 • Junior Translation Officer (ज्युनिअर ट्रान्सलेशन ऑफिसर)
 • Assistant Security Offier (सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी)
 • Security Guard (सुरक्षा रक्षक)
भरतीचे नाव परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022
रिक्त पदे 321
अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाइन
अधिकृत संकेतस्थळ www.amd.gov.in

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 अंतर्गत विविध 3 संवर्गातील रिक्त पदाच्या एकूण 321 रिक्त जागेसाठी अधिसूचना जाहीर केली असून इच्छुक आणि पात्र उमेदवार 29 ऑक्टोबर 2022 पासून ऑनलाईन पद्धतीने पासून अर्ज करू शकतात. ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 17 नोव्हेंबर 2022 आहे. खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून आपण परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 ची अधिसूचना डाउनलोड करू शकता.

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 अधिसूचना

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 महत्वाच्या तारखा

AMD भरती 2022 साठी 29 ऑक्टोबर 2022 पासून ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 17 नोव्हेंबर 2022 आहे. AMD भरती 2022 संबंधी इतर महत्वाच्या तारखा खालीलप्रमाणे आहे

Activity Dates
AMD भरती 2022 अधिसूचना 27 ऑक्टोबर 2022
AMD भरती 2022 साठी ऑनलाईन सुरु होण्याची तारीख 29 ऑक्टोबर 2022
AMD भरती 2022 साठी ऑनलाईन करण्याची शेवटची तारीख 17 नोव्हेंबर 2022
सुरक्षा रक्षक पदाची शारीरिक क्षमता चाचणी डिसेंबर 2022
ज्युनिअर ट्रान्सलेशन ऑफिसर लेव्हल 1 परीक्षा आणि सुरक्षा रक्षक पदाची परीक्षा जानेवारी 2023
ज्युनिअर ट्रान्सलेशन ऑफिसर लेव्हल 2 परीक्षा आणि सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी पदाची परीक्षा फेब्रुवारी 2022

 

 

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022, 321 JTO, सहायक सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षक पदासाठी अर्ज करा_40.1
Adda247 Marathi Application

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 मधील रिक्त जागेचा तपशील

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 अंतर्गत एकूण 321 जागा भरण्यात येणार आहेत. खाली दिलेल्या तक्त्यात परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 च्या रिक्त जागेचा तपशील दिला आहे.

पदाचे नाव रिक्त पदांची संख्या
Junior Translation Officer (ज्युनिअर ट्रान्सलेशन ऑफिसर) 09
Assistant Security Offier (सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी) 38
Security Guard (सुरक्षा रक्षक) 274
एकूण 321

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 साठी पात्रता निकष

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 अंतर्गत होणाऱ्या विविध संवर्गातील पदासाठी आवश्यक असणारी शैक्षणिक पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहे.

शैक्षणिक पात्रता

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता
Junior Translation Officer (ज्युनिअर ट्रान्सलेशन ऑफिसर)
 • Masters Degree of a recognized University in Hindi/English, with English/Hindi as a main subject at degree level (OR)
 • Masters Degree of a recognized University in any subject with Hindi and English as main subjects at degree level (OR)
 • Masters Degree of a recognized University in any subject with Hindi/English medium and English/Hindi as a main subject at degree level (OR)
 • Masters Degree in Hindi /English or in any other subject with Hindi/English medium, with English/Hindi as a main subject or a medium of examination at degree level (OR)
 • Bachelors Degree with Hindi and English as main subjects or either of the two as a medium of examination and the other as the main subject plus a recognized Diploma / Certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central / State Government offices including Government of India Undertaking.
Assistant Security Offier (सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी)
 • Graduate from a recognized University
Security Guard (सुरक्षा रक्षक)
 • 10th standard pass or equivalent central Para Military Personnel 10th standard pass or equivalent
  certificate from Armed Forces

शारीरिक क्षमता

Assistant Security Offier (सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी) आणि Security Guard (सुरक्षा रक्षक) या पदासाठी शारीरिक क्षमतेचे निकष लागू आहे. शारीरिक क्षमता निकष खालीलप्रमाणे आहेत.

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022, 321 JTO, सहायक सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षक पदासाठी अर्ज करा_50.1

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 साठी अर्ज शुल्क

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 साठी लागणारे अर्ज शुल्क पदानुसार खाली प्रदान करण्यात आले आहे.

पदाचे नाव अर्ज शुल्क
Junior Translation Officer (ज्युनिअर ट्रान्सलेशन ऑफिसर) 200 रुपये
Assistant Security Offier (सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी) 200 रुपये
Security Guard (सुरक्षा रक्षक) 100 रुपये

Note: SC/ST/ PwD/ Women या संवर्गातील उमेदवारास अर्ज शुल्क लागू नाही आहे.

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 ऑनलाईन अर्ज लिंक

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022अंतर्गत होणाऱ्या विविध पदाच्या भरतीसाठी इच्छुक व पात्र उमेदवार 17 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची लिंक खाली प्रदान करण्यात आली आहे.

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 ऑनलाईन अर्ज लिंक

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 निवड प्रक्रिया

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 साठी पदानुसार निवड प्रक्रिया खाली देण्यात आली आहे.

पदाचे नाव निवड प्रक्रिया
Junior Translation Officer (ज्युनिअर ट्रान्सलेशन ऑफिसर)
 • Level 1 Exam (Objective Exam)
 • Level 2 Exam (Discriptive Exam)
Assistant Security Offier (सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी)
 • Physical Test
 • Written Test
Security Guard (सुरक्षा रक्षक)
 • Physical Test
 • Written Test

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 वेतन

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 वेतन रचना खालील तक्त्यात दिले आहे. भरती झालेल्या उमेदवारांना लागू केलेल्या पदाच्या वेतन पातळीनुसार (7व्या CPC पे मॅट्रिक्स) पगार मिळेल आणि इतर फायद्यांमध्ये महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वाहतूक भत्ता, मुलांचा शिक्षण भत्ता, रजा सवलत, वैद्यकीय सुविधा मिळतील.

पदाचे नाव वेतन संरचना
Junior Translation Officer (ज्युनिअर ट्रान्सलेशन ऑफिसर) 35,400 + Other Allowances
Assistant Security Offier (सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी) 35,400 + Other Allowances
Security Guard (सुरक्षा रक्षक) 18,000 + Other Allowances

 

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022, 321 JTO, सहायक सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षक पदासाठी अर्ज करा_60.1
Adda247 Marathi Telegram

Latest Job Alert

एसएससी जीडी अधिसूचना 2022
इंटेलिजन्स ब्युरो भरती 2022
आर्मी ऑर्डनन्स कॉर्प्स भरती 2022
SSC CHSL अधिसूचना 2022
KDMC Recruitment 2022 Solapur Janata Sahakari Bank Recruitment 2022
Kolhapur Urban Bank Association Bharti 2022
CTET अधिसूचना 2022
नैनिताल बँक एमटी भरती 2022
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेड भरती 2022
AAI Recruitment 2022
EXIM बँक भरती 2022
ISP Nashik Recruitment 2022
Maharashtra NHM Recruitment 2022

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022: FAQs

Q1. परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 कधी जाहीर झाली?

Ans. परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022, 29 ऑक्टोबर 2022 रोजी जाहीर झाली.

Q2. परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 अंतर्गत किती रिक्त पदे जाहीर झाली आहे?

Ans. परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 अंतर्गत विविध संवर्गातील एकूण 321 रिक्त पदे जाहीर झाली आहे

Q3. परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख काय आहे?

Ans. परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 17 नोव्हेंबर 2022 आहे.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022, 321 JTO, सहायक सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षक पदासाठी अर्ज करा_70.1
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022, 321 JTO, सहायक सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षक पदासाठी अर्ज करा_90.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022, 321 JTO, सहायक सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षक पदासाठी अर्ज करा_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.