RBI Grade B Cut Off 2022, Previous Year Grade B Cut Off Marks | RBI ग्रेड B कट ऑफ 2022 -_00.1
Marathi govt jobs   »   Previous Year Cut Off   »   RBI Grade B Cut Off 2022

RBI Grade B Cut Off 2022, Previous Year Grade B Cut Off Marks | RBI ग्रेड B कट ऑफ 2022

RBI Grade B Cut Off 2022: Reserve Bank of India releases RBI Grade B Cut off Marks for each phase of examination to be conducted for the posts of Officers. In this article get the RBI Grade B Previous Year Cut Off marks.

RBI Grade B Cut Off 2022
Organisation Reserve Bank of India
Exam Name RBI Grade B 2022
Posts Grade B Officers
Vacancies 294
Category Govt Jobs
Online Registration  28th March to 18th April 2022
Recruitment Basis Direct Recruitment

RBI Grade B Cut Off 2022

RBI Grade B Cut Off 2022: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अधिकाऱ्यांच्या (अधिकारी, DEPR / DSIM) पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी RBI Grade B Cut Off marks, RBI Grade B Cut Off result आणि स्कोअरकार्डच्या घोषणेसह जारी केला जातो. उमेदवारांनी विशिष्ट टप्प्यासाठी घोषित केलेल्या अधिकृत कट-ऑफ गुणांपेक्षा जास्त गुण मिळवले तरच त्यांना पात्र मानले जाईल. आगामी RBI Grade B परीक्षांची तयारी करत असलेल्या बँकिंग इच्छुकांसाठी, हा लेख मागील वर्षीच्या आरबीआय ग्रेड बी भरती परीक्षांची difficulty level समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.

RBI Grade B Cut Off 2022 | RBI ग्रेड B कट ऑफ 2022

RBI Grade B Cut Off 2022, Previous Year Grade B Cut Off Marks: स्पर्धा परीक्षेत बसू पाहणाऱ्या इच्छुकांसाठी मागील वर्षीचे कट ऑफ मार्क्स खूप उपयुक्त आहेत. जर तुम्ही RBI Grade B Previous Year Cut Off (मागील वर्षाचा कट ऑफ) शोधत असाल, तर तुम्ही संपूर्ण विभागातून जाणे आवश्यक आहे आणि त्यानुसार तुमच्या तयारीचे धोरण आखण्यासाठी RBI Grade B Previous Year Prelims आणि Mains Exam साठीचे कट ऑफ मार्क जाणून घेतले पाहिजेत.

RBI Grade B Cut Off 2021 | RBI ग्रेड बी कट ऑफ 2021

RBI ग्रेड-B 2021 प्रिलिम्स परीक्षेचे कट-ऑफ गुण त्याच्या स्कोअरकार्डसह प्रसिद्ध करण्यात आले होते. खालील डेटावरून RBI ग्रेड-बी फेज-I परीक्षा 2021 च्या कट-ऑफ टेबलवर एक नजर टाकूया.

RBI Grade B 2021 Cutoff for Phase I (Subject-wise)

RBI Grade-B Cut-Off 2021 for Phase-I Exam 
Section  Category 
GENERAL/UR  EWS  OBC  SC  ST  PwBD 
GENERAL AWARENESS
(Maximum Marks = 80)
16.00 16.00 12.00 10.25 10.25 10.25
REASONING
(Maximum Marks = 60)
12.00 12.00 9.00 7.75 7.75 7.75
ENGLISH LANGUAGE
(Maximum Marks = 30)
6.00 6.00 4.50 3.75 3.75 3.75
QUANTITATIVE APTITUDE
(Maximum Marks = 30)
6.00 6.00 4.50 3.75 3.75 3.75
TOTAL SCORE/ Aggregate
(Maximum Marks = 200)
66.75 66.75 63.75 53.50 52.75 52.75

RBI Grade B 2021 Cutoff for Phase I Overall

Category Cutoff Marks (Out of 200)
General 66.75
EWS 66.75
OBC 63.75
SC 53.50
ST 52.75
PwBD 52.75

RBI Grade B 2022 Notification Out- Click Here

RBI Grade B Cut Off 2021- Phase II & Final

Exam Stage RBI Grade B Final Cutoff 2021 for General post
Gen OBC SC ST EWS PwBD 
Phase II (Out of 300 marks) 187.75 187.75 167.5 166.75 187.75 166.75 (HI, LD, MD)
169.75 (VI)
Phase II and interview (Out of total 375 Marks) 252.25 241.25 212.25 205.25 218.25 Gen-226
OBC-223.75
Exam Stage RBI Grade B 2021 Final Cutoff for DEPR
GENERAL OBC SC ST EWS PwBD
Aggregate cutoff marks in Paper-I (Objective Test of Economics) of written exam for candidates whose Paper-II (Descriptive Type Test) were assed (Out of 100 marks) 47.83 42.83 40.83 40.83 47.83 40.83 (LD)
47.83 (HI, VI, MD)
Aggregate cutoff marks in Paper I, II and III taken together in written exam for shortlisting the candidates for interview (Out of 300 marks) 183.17 172.83 162.17 162.17 183.17 162.17 (No candidates shortlisted for interview phase)
Aggregate cutoff marks in the written exam (Paper I, II and III) and interview taken together (out of 375 marks) obtained by the last recommended candidate 249.83 220.83 186.34 No candidate shortlisted for interview phase 208.01 No candidate shortlisted for interview phase
Exam Stage RBI Grade B 2021 Final Cutoff for DSIM
Gen OBC SC ST EWS PwBD
Aggregate cutoff marks in Paper I (Objective type test on Statistics) of written exam for candidates whose Paper II (Descriptive type test) were assessed (Out of 100 marks) 46.67 46.67 39.67 39.67 46.67 39.67 (HI,MD)
46.67 (LD, VI)-As no vacancy reserved
Aggregate cutoff marks in Paper-I, II and III taken together in written exam for shortlisting candidates for interview (out of total 300 marks) 164.67 157.33 143.67 143.67 164.67 143.67 (No candidate shortlisted for interview phase)
Aggregate cutoff marks in written exam (Paper-I, II and III) and interview taken together (Out of 375 marks) obtained by the last recommended candidate 236 195.75 169.67 181.33 219.33 No candidate shortlisted for interview phase

RBI Grade B Cut Off 2019-20 Grade ‘B’ (DR) General 2019-20 

RECRUITMENT STAGE Category
GENERAL OBC SC ST EWS Pw BD
Paper I, II & III Aggregate Cut Off 193.25 188 172.25 172.25 193.25 172.25 ( HI, LD, MD) 176.75 (VI)
Written Exams (All Papers) + Interview Aggregate Cut off 238.25 215.5 206.5 194 197 Gen 215.75 OBC 194.75

Grade ‘B’ (DR)-DEPR – 2019-20

RECRUITMENT STAGE Category & CUT OFF MARKS
GENERAL OBC SC ST EWS PwBD
Aggregate cut off marks for Paper 1 52.67 47.67 45.67 45.67 52.67 HI- 45.67 LD/MD/VI -52.67

( As No vacancy )

Aggregate cut off marks for Paper 1,2 & 3 182.84 173.67 161.84 169.5 182.84 182.84

(No candidate shortlisted for the interview phase)

Aggregate cut off marks in written examination (All Papers) + Interview 229.17 203.17 195.67 189.34 204.17 (No candidate shortlisted for the interview phase)

GRADE ‘B’ (DR) DSIM 2019-20

RECRUITMENT STAGE Category & CUT OFF MARKS
GENERAL OBC SC ST EWS Pw BD
Paper I cut off marks 38.33 38.33 31.33 31.33 38.33 31.33
Aggregate cut off marks for Paper 1,2 & 3 160 160 142.33 139 160 139
Aggregate cut off marks for written exam (All Papers) + Interview 212 196.17 186.5 No candidate

Shortlisted

for the interview phase

188.33 No candidate shortlisted

for the interview phase

RBI Grade B Cut Off for Prelims 2019-20

Section Category
GENERAL/UR EWS OBC SC ST PwBD
General Awareness (Maximum Marks = 80) 20.00 20.00 16.00 14.25 14.25 14.25
Reasoning (Maximum Marks = 60) 15.00 15.00 12.00 10.75 10.75 10.75
English Language (Maximum Marks = 30) 7.50 7.50 6.00 5.25 5.25 5.25
Quantitative Aptitude (Maximum Marks = 30) 7.50 7.50 6.00 5.25 5.25 5.25
Total Score/Aggregate (Maximum Marks = 200) 122.00 122.00 115.50 108.00 108.00 108.00

RBI Grade B Cut Off for Prelims 2018-19

Section Category
GENERAL/UR OBC SC ST PwBD
General Awareness 20.00 16.00 14.25 14.25 14.25
Reasoning 15.00 12.00 10.75 10.75 10.75
English Language 7.50 6.00 5.25 5.25 5.25
Quantitative Aptitude 7.50 6.00 5.25 5.25 5.25
Total Score/Aggregate  105.75 95.75 91.75 91.75 91.75

RBI Grade B Cut Off for Prelims 2017-18

Section Category
GENERAL/UR OBC SC ST PwBD
General Awareness 16.50 12.50 11 11 11
Reasoning 11 8 6.75 6.75 6.75
English Language 6.75 5.25 4.75 4.75 4.75
Quantitative Aptitude 4 2.50 2 2 2
Total Score/Aggregate  78 68 91.75 64 64

RBI Grade B Cut off for Mains 2018-19

Stage Category & CUT OFF MARKS
GENERAL OBC SC ST PwBD
Cut off Marks For Paper I, II, and III(Out of total 300 marks) 201.25 186.25 180.25 180.25 180.25
Cut off Marks for Paper I, II, II, and Interview (Out of total 350 Marks) 248.50 235.50 221.25 219.50 GEN-235.50

OBC-223.00

RBI Grade B Cut Off for Mains 2017-18

Stage Category & CUT OFF MARKS
GENERAL OBC SC ST
Cut off Marks For Paper I, II, and III(Out of total 300 marks) 196.75 181.75 175.75 175.75
Cut off Marks for Paper I, II, II, and Interview (Out of total 350 Marks) 245.75 228.00 220.50 211.25

RBI Grade B Cut Off for Mains 2016-17

Stage Category & CUT OFF MARKS
GENERAL OBC SC ST
Cut off Marks 197 182 176 176

RBI Grade B Cut Off for Mains 2015-16

RECRUITMENT STAGE Category & CUT OFF MARKS
GENERAL OBC SC ST
Cut off Marks 176.75 161.65 155.75 155.75

Click Here to View RBI Grade B Salary, Allowances & Promotions

RBI Grade B Cut Off: FAQs

Q. RBI Grade B Cut Off 2020 काय आहे?

उत्तर मागील वर्षासाठी RBI Grade B Cut Off Marks जाणून घेण्यासाठी लेख पहा.

Q. RBI Grade B Cut Off सर्व टप्प्यांसाठी स्वतंत्रपणे जारी केला जातो का?

उत्तर होय, RBI Grade B Cut Off Prelims, Mains आणि Interview साठी स्वतंत्रपणे जारी केला जातो.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

RBI Grade B Cut Off 2022, Previous Year Grade B Cut Off Marks | RBI ग्रेड B कट ऑफ 2022 -_50.1
Maharashtra Exam Prime Pack

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?