Marathi govt jobs   »   Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi...

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 30 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 30 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_30.1

 

Quantitative Aptitude दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Quantitative Aptitude बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Quantitative Aptitude ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Direction (1 – 5): खालील क्रमांक मालिकेत प्रश्नाच्या ठिकाणी (?) काय येईल?

Q1. 8000, 3200, 1280, 512, 204.8 , ?
(a) 80.25
(b) 81.92
(c) 86.75
(d) 90.00
(e) 76.34

Q2. 33, 321, 465, 537, 573, ?, 600
(a) 321
(b) 465
(c) 573
(d) 537
(e) 591

Q3. 374, 355, 317, ? , 184, 89
(a) 248
(b) 255
(c) 265
(d) 278
(e) 260

Q4. 30, 45, 90, 225, 675, ?
(a) 1685
(b) 1791.5
(c) 2250
(d) 2362.5
(e) 2476.75

Q5. 3, 8, 16, 33, 57, ?
(a) 83
(b) 88
(c) 94
(d) 97
(e) 100

Directions (6-10): खालील समस्या सोप्या करा
Q6. ?/4 of 3/5 of 24/25 of 625=3125×54
(a) 1675
(b) 1875
(c) 2075
(d) 1475
(e) 1650

Q7. 4846 + 3454 + 5156 = ? + 11342
(a) 2114
(b) 2314
(c) 2144
(d) 2014
(e) 2018

Q8. 4^?× (8 × 128) = 256 × 1024
(a) 5
(b) 3
(c) 2
(d) 4
(e) 8

Q9. 264 ÷ 8 × 12 + 224 – 64 = ?
(a) 350
(b) 450
(c) 465
(d) 655
(e) 556

Q10. √1024+√784-∛((77+4)×9)= ?
(a) 31
(b) 69
(c) 40
(d) 51
(e) 71

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

Solution

S1. Ans.(b)
Sol.
“Series is”
“8000 ×” “2” /”5″ =3200″,”
“3200 ×” “2” /”5″ =1280″,”
“1280 ×” “2” /”5″ =512″,”
“512 ×” “2” /”5″ =204.8″,”
“204.8 ×” “2” /”5″ =81.92
So,?= 204.8×2/5=81.92

S2. Ans.(e)
Sol.
The pattern is-
33 + 288 = 321
321 + 144 = 465
465 + 72 = 537
537 + 36 = 573
573 + 18 = 591
591 + 9 = 600

S3. Ans.(e)
Sol.
Series is
374–19 = 355,
355 –38 = 317,
317 –57 = 260,
260 –76 = 184,
184–95 = 89
So,
? = 317 – 57
= 260

S4. Ans.(d)
Sol.
Series is
30×1.5 = 45,
45 ×2 = 90,
90 ×2.5= 225,
225 ×3 =675,
675 ×3.5 = 2362.5,
So,
? = 675 × 3.5 = 2362.5

S5. Ans.(c)
Sol.
Series is 3+〖(2〗^2+1)=8,
8+(3^2-1)=16,
16+( 4^2+1)=33,
33+( 5^2-1)=57,
57+( 6^2+1)=94
So,
? = 57 +( 62 + 1 )
= 57 + 37
= 94

S6. Ans.(b)
Sol.
?/4×3/5×24/25×625=3125×54
⇒ ?=(3125×54)/90
⇒ ? = 1875

S7. Ans.(a)
Sol.
? = 13456 – 11342
⇒ ?= 2114

S8. Ans.(d)
Sol.
4^?×(4^5 )=4^4×4^5
⇒4^?=4^4
⇒?=4

S9. Ans.(e)
Sol.
? = 396 + 224 – 64
⇒ ?= 556

S10. Ans.(d)
Sol.
? = 32 + 28 – 9
? = 51

 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी मराठी मध्ये, Download करा 

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 30 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_50.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 30 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_60.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.