MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6, Shift 3, 7th February 2022, MHADA भरती परीक्षा लिपिक आणि सहायक शिफ्ट 3 पेपरचे विश्लेषण -_00.1
Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis...

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6, Shift 3, 7th February 2022, MHADA भरती परीक्षा लिपिक आणि सहायक शिफ्ट 3 पेपरचे विश्लेषण

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6, Shift 3, 7th February 2022, In this article, you will get detailed MHADA Exam Analysis 2022 for Assistant, Senior Clerk, Junior Clerk on 7th February 2022 shift 3 exam.

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6
Department Maharashtra Housing and Area Development Authority
Category Exam Analysis
Cluster 6
Posts Assistant, Senior Clerk, Junior Clerk
Exam Date 7th February 2022
Shift 3

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6, Shift 3, 7th February 2022 | MHADA भरती परीक्षा लिपिक आणि सहायक शिफ्ट 3 पेपरचे विश्लेषण

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6, Shift 3, 7th February 2022: म्हाडा सरळसेवा भरती परीक्षा Tata Consultancy Services (TCS) यांच्या मार्फत 31 जानेवारी 2022 पासून सुरु झाली आहे. Cluster 1, Cluster 3Cluster 4, Cluster 7Cluster 2 चे विश्लेषण आपण याआधी केले आहे. Mhada Bharti Exam वेळापत्रकानुसार 07 फेब्रुवारी 2022 रोजी Cluster 6 ची परीक्षा महाराष्ट्रातील विविध केंद्रावर घेण्यात येत आहे. Cluster 6 मध्ये सहायक (Assistant), वरिष्ठ लिपिक (Senior Clerk), कनिष्ठ लिपिक (Junior Clerk) या 3 पदांसाठी 07 फेब्रुवारी 2022 ते 09 फेब्रुवारी 2022 च्या दरम्यान 9 सत्रात परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले आहे. आज या लेखात Adda247 मराठी आपणासाठी MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 6 पेपरचे विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) घेऊन येत आहे. ज्यामध्ये overall good attempts आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण या लेखात दिल्या गेले आहे. Mhada Bharti Exam च्या आगामी सर्व शिफ्टच्या परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी या विश्लेषणामुळे नक्कीच फायदा होईल. चला तर मग पाहूयात MHADA Exam Analysis 2022.

MHADA Exam Pattern and Syllabus of Assistant, Senior Clerk, Junior Clerk | सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक  पदाचा परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम

MHADA Exam Pattern and Syllabus of Assistant, Senior Clerk, Junior Clerk: सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक या पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम खाली देण्यात आले आहे.

अ क्र विषय प्रश्नांची संख्या गुण
1 मराठी भाषा 50 50
2 इंग्रजी भाषा 50 50
3 सामान्य ज्ञान 50 50
4 बौद्धिक चाचणी 50 50
एकूण 200 200
 • ही परीक्षा offline घेण्यात येणार आहे.
 • परीक्षेचा कालावधी 2 तास असेल.
 • परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग राहणार नाही.
MHADA Exam Analysis 2022, Cluster 6, Shift 1, 7th February 2022 MHADA Exam Analysis 2022, Cluster 6, Shift 2, 7th February 2022

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6 Shift 3, 7th February 2022 – Good Attempts | MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 6 पेपरचे विश्लेषण- गुड अटेंप्ट

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6- Good Attempts: MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 6 साठी Good Attempts खाली दिले आहेत. Good Attempts चा अर्थ कट ऑफ असा होत नाही. Good Attempts म्हणजे परीक्षेत तुम्ही केलेल्या 100% Acuraccy नी सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला कट ऑफ Clear होईल. परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग नसल्याने आपणास सर्व प्रश्न सोडविण्याचा सल्ला दिल्या जातो. MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6- Good Attempts खाली टेबलमध्ये दिले आहेत. येथे गुड अटेंम्ट म्हणजे 100% Acuraccy नी सोडवलेले प्रश्न.

अ क्र Section Good Attempts Difficulty Level
1 मराठी भाषा 40-42 Easy
2 इंग्रजी भाषा 40-42 Easy
3 सामान्य ज्ञान 38-40 Easy to Moderate
4 बौद्धिक चाचणी 40-42 Easy to Moderate
एकूण 158-166 Easy to Moderate

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6 Section-Wise

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6 Section-Wise: आजच्या MHADA Exam 2022 परीक्षेत विचारलेल्या प्रत्येक विभागाच्या परीक्षेचे पुनरावलोकन (MHADA Exam Analysis 2022) तपासू शकतात. MHADA Exam Analysis 2022, Cluster 6 परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चाचणी, असे चार Section वर प्रश्न विचारले गेले. MHADA Exam 2022 परीक्षा विश्लेषणाचा प्रत्येक विभागाचे स्वतंत्रपणे तपशीलवार विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) या लेखात दिले आहे.

MHADA भरती 2021 परीक्षा प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6 – Marathi Language (मराठी भाषा)

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6 – Marathi Language: MHADA Exam 2022 च्या परीक्षेत मराठी विषय सोपा-मध्यम स्वरूपाचा होता. यात प्रामुख्याने शब्दांच्या जाती, प्रयोग, समास, वाक्यरचना, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6
Topics No. of Questions Difficulty Level
शब्दांच्या जाती 16 Easy to Moderate
प्रयोग 3 Easy to Moderate
संधी 2 Easy
समास 2 Easy to Moderate
वाक्यरचना 2 Easy to Moderate
अलंकार 2 Easy
समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द 4 Easy
म्हणी व वाक्प्रचार 3 Easy
काळ 4 Easy to Moderate
मराठीतील प्रसिध्द लेखक 2 Easy
उतारा 10 Easy
Total 50 Easy to Moderate
Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6 – English Language (इंग्रजी भाषा)

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6 – English Language: MHADA Exam 2022 च्या परीक्षेत English विषय सोपा-मध्यम स्वरूपाचा होता. यात प्रामुख्याने Part of Speech, Structure of Sentence, Vocabulary, Clause, Tense यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6
Topics No. of Questions Difficulty Level
Part of Speech 11 Easy to Moderate
Structure of Sentence 5 Easy to Moderate
Vocabulary 4 Easy to Moderate
Clause 1 Easy to Moderate
Tense 4 Easy
Active and Passive Voice 4 Easy to Moderate
Passage 10 Easy
Sentence Rearrangement 5 Moderate
Error Detection 6 Easy
Total 25 Easy to Moderate
Exam Analysis of MHADA Papers Cluster-wise:

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6 – General Knowledge (सामान्य ज्ञान)

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6 – General Knowledge: MHADA Exam 2022 च्या परीक्षेत सामान्य ज्ञान विषय सोपा-मध्यम स्वरूपाचा होता. यात प्रामुख्याने इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, विज्ञान, चालू घडामोडी, Static GK यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6
Topics No. of Questions Difficulty Level
इतिहास 8 Easy to Moderate
भूगोल 8 Easy to Moderate
राज्यशास्त्र 6 Easy to Moderate
विज्ञान 6 Easy to Moderate
चालू घडामोडी 10 Easy to Moderate
Static GK 12 Easy to Moderate
Total 50 Easy to Moderate

सामान्य ज्ञान विषयावरील प्रश्न खालीलप्रमाणे आहे.

 1. मेघदूत हे काव्य कोणी लिहिले आहे?
 2. कवी कुलगुरू कालिदास विद्यापीठ कुठे आहे?
 3. National Aids Research Center कुठे आहे?
 4. गोवा हे राज्य स्वतंत्र होण्यापूर्वी कोणाच्या अधिपत्याखाली होते?
 5. पंचायत राज स्वीकारणारे पहिले राज्य कोणते?
 6. महाराष्ट्रातील पहिले वित्त आयोग कधी स्थापन झाले?
 7. महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्हात जिल्हा परिषद नाही आहे?
 8. नवेगांव अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 9. अरबी समुद्राची राणी कोणत्या बंदरास म्हटले जाते?
 10. कुतुबुद्दीन ऐबक वर एक प्रश्न होता.
 11. बाऊल लोक उत्सव कोणत्या राज्यात साजरा केला जातो?

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6 – Mental Ability (बौद्धिक चाचणी)

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6 – Mental Ability: MHADA Exam 2022 च्या परीक्षेत बौद्धिक चाचणी विषय सोपा-मध्यम स्वरूपाचा होता. यात प्रामुख्याने सरळरुप, शेकडेवारी, नफा-तोटा, सरळ व चक्रवाढ व्याज, वय, गुणोत्तर व प्रमाण, काळ-काम-वेग, संख्यामाला, अक्षरमाला, कोडी यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6
Topics No. of Questions Difficulty Level
सरळरुप 6 Easy
शेकडेवारी 1 Easy to Moderate
नफा-तोटा 1 Easy to Moderate
सरळ व चक्रवाढ व्याज 1 Easy to Moderate
सरासरी 1 Easy
गुणोत्तर व प्रमाण 1 Easy to Moderate
काळ-काम-वेग 1 Easy to Moderate
लयबद्ध रचना 5 Easy
आकृत्या मोजणे 2 Easy to Moderate
वेन आकृती 3 Easy
बैठक व्यवस्था 4 Easy to Moderate
संख्यामाला 5 Easy
घड्याळ (कोन मोजणे) 1 Easy
वर्णमाला 5 Easy to Moderate
Syllogism 4 Easy to Moderate
Input-Output 3 Easy to Moderate
इतर बुद्धिमता विषयावरील प्रश्न 5 Easy to Moderate
Total 50 Easy to Moderate

FAQs: MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6, Shift 3, 7th February 2022

Q1. MHADA Cluster 6 shift 3 8th February 2022 परीक्षेसाठी एकूण good attempts काय आहेत?

Ans. MHADA Cluster 6 shift 3 7th February 2022, परीक्षेसाठी साठी good attempts 158-166 आहेत.

Q2. MHADA Cluster 6 परीक्षा कधी होणार आहे?

Ans. MHADA Cluster 6 परीक्षा 07 फेब्रुवारी 2022  ते 09 फेब्रुवारी 2022 च्या दरम्यान 9 सत्रात होणार आहे.

Q3. MHADA Cluster 6 shift 3 7th February 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी काय होती?

Ans. MHADA Cluster 6 shift 3 7th February 2022ची एकूण काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती.

Q4. MHADA Exam Analysis 2022 मी कुठे पाहू शकतो?

Ans. MHADA Exam Analysis 2022 आपण Adda247 मराठीच्या App आणि Webside वर पाहू शकता.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MHADA Test Series
म्हाडा भरती 2021 विविध पदांसाठी Full Length Test Series

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?