Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis...

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1, 31st January 2022, MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 1 पेपरचे विश्लेषण

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1, 31st January 2022, In this article, you will get detailed MHADA Exam Analysis 2022 for Executive Engineer, Deputy Engineer & Assistant Engineer Posts exam Held on 31st January 2022.

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1
Department Maharashtra Housing and Area Development Authority
Category Exam Analysis
Cluster 1
Posts Executive Engineer, Deputy Engineer & Assistant Engineer
Exam Date 31st January 2022

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1 | MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 1 पेपरचे विश्लेषण

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1, 31st January 2022: म्हाडा सरळसेवा भरती परीक्षा Tata Consultancy Services (TCS) यांच्या मार्फत 31 जानेवारी 2022 पासून सुरु झाली आहे. Mhada Bharti Exam वेळापत्रकानुसार 31 जानेवारी 2022 रोजी Cluster 1 मध्ये येणाऱ्या कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) (Executive Engineer (Civil)), उप अभियंता (स्थापत्य) (Deputy Engineer) (Civil)), सहायक अभियंता (स्थापत्य) (Assistant Engineer (Civil)) या 3 पदासाठी Mhada Bharti Exam महाराष्ट्रातील विविध केंद्रांवर 3 संत्रात करण्यात आले आहे. आज या लेखात Adda247 मराठी आपणासाठी MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 1 पेपरचे विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) घेऊन येत आहे. ज्यामध्ये overall good attempts आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण या लेखात दिल्या गेले आहे. Mhada Bharti Exam च्या आगामी परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी या विश्लेषणामुळे नक्कीच फायदा होईल. चला तर मग पाहूयात MHADA Exam Analysis 2022.

MHADA Exam Pattern of Executive Engineer, Deputy Engineer & Assistant Engineer | कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता अभियंता, सहाय्यक पदांचा परीक्षेचे स्वरूप 

MHADA Exam Pattern & Syllabus of Executive Engineer (Civil), Deputy Engineer (Civil), Assistant Engineer (Civil): कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), उपअभियंता (स्थापत्य) अभियंता, सहाय्यक (स्थापत्य) या पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम खाली देण्यात आले आहे. बाकी सर्व पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

अ क्र विषय प्रश्नांची संख्या गुण
1 मराठी भाषा 25 25
2 इंग्रजी भाषा 25 25
3 सामान्य ज्ञान 25 25
4 बौद्धिक चाचणी 25 25
5 संबंधित शाखेतील तांत्रिक विषय 50 100
एकूण 150 200
 • ही परीक्षा offline घेण्यात येणार आहे.
 • परीक्षेचा कालावधी 2 तास असेल.
 • परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग राहणार नाही.

Exam Analysis of MHADA Papers Cluster wise:

MHADA भरती 2022 च्या सर्व Cluster च्या पेपरचे विश्लेषण पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MHADA Exam Analysis for Cluster 1 (कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, सहायक अभियंता) MHADA Exam Analysis for Cluster 3 (सहायक विधी सल्लागार) 
MHADA Exam Analysis for Cluster 4 (कनिष्ठ अभियंता) MHADA Exam Analysis for Cluster 7 (लघुटंकलेखक, भूमापक, आरेखक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक)
MHADA Exam Analysis for Cluster 7 (प्रशासकीय अधिकारी) MHADA Exam Analysis for Cluster 56 (कनिष्ठ वस्तूशात्रज्ञ सहायक)

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1- Good Attempts | MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 1 पेपरचे विश्लेषण- चांगले प्रयत्न

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1- Good Attempts: MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 1 साठी Good Attempts खाली दिले आहेत. Good Attempts चा अर्थ कट ऑफ असा होत नाही, अनेक विद्यार्थी Good Attempts विषयी आणि कट ऑफबद्दल गोंधळून जातात. Good Attempts म्हणजे परीक्षेत तुम्ही केलेल्या 100% Acuraccy नी सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला कट ऑफ Clear होईल. परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग नसल्याने आपणास सर्व प्रश्न सोडविण्याचा सल्ला दिल्या जातो. MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1- Good Attempts खाली टेबलमध्ये दिले आहेत. येथे गुड अटेंम्ट म्हणजे 100% Acuraccy नी सोडवलेले प्रश्न.

अ क्र Section Good Attempts Difficulty Level
1 मराठी भाषा 20-23 Easy
2 इंग्रजी भाषा 19-21 Easy to Moderate
3 सामान्य ज्ञान 20-22 Easy to Moderate
4 बौद्धिक चाचणी 20-22 Easy to Moderate
5 संबंधित शाखेतील तांत्रिक विषय 39-43 Easy to Moderate
एकूण 118-131 Easy to Moderate

MHADA भरती परीक्षेचे Updated स्वरूप आणि अभ्यासक्रम 

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1 Section-Wise

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1 Section-Wise: आजच्या MHADA Exam 2022 परीक्षेत विचारलेल्या प्रत्येक विभागाच्या परीक्षेचे पुनरावलोकन (MHADA Exam Analysis 2022) तपासू शकतात. MHADA Exam Analysis 2022, Cluster 1 परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चाचणी, संबंधित शाखेतील तांत्रिक विषय असे पाच Section वर प्रश्न विचारले गेले. MHADA Exam 2022 परीक्षा विश्लेषणाचा प्रत्येक विभागाचे स्वतंत्रपणे तपशीलवार विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) या लेखात दिले आहे.

MHADA भरती 2021 परीक्षा प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1 – Marathi Language (मराठी भाषा)

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1 – Marathi Language: MHADA Exam 2022 च्या परीक्षेत मराठी विषय सोपा-मध्यम स्वरूपाचा होता. यात प्रामुख्याने शब्दांच्या जाती, प्रयोग, समास, वाक्यरचना, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1
Topics No. of Questions Difficulty Level
शब्दांच्या जाती 7 Easy to Moderate
प्रयोग 1 Easy to Moderate
समास 1 Easy to Moderate
वाक्यरचना 3 Easy to Moderate
अलंकार 2 Easy
समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द 2 Easy
म्हणी व वाक्प्रचार 2 Easy
काळ 1 Easy to Moderate
मराठीतील प्रसिध्द लेखक 1 Easy
उतारा 5 Easy
Total 25 Easy to Moderate

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1 – English Language (इंग्रजी भाषा)

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1 – English Language: MHADA Exam 2022 च्या परीक्षेत English विषय सोपा-मध्यम स्वरूपाचा होता. यात प्रामुख्याने Part of Speech, Structure of Sentence, Vocabulary, Clause, Tense यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1
Topics No. of Questions Difficulty Level
Part of Speech 8 Easy to Moderate
Structure of Sentence 4 Easy to Moderate
Vocabulary 3 Easy to Moderate
Clause 2 Easy to Moderate
Tense 1 Easy
Active and Passive Voice 1 Easy to Moderate
Passage 5 Easy
Spelling Mistake 1 Easy
Total 25 Easy to Moderate

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1 – General Knowledge (सामान्य ज्ञान)

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1 – General Knowledge: MHADA Exam 2022 च्या परीक्षेत सामान्य ज्ञान विषय सोपा-मध्यम स्वरूपाचा होता. यात प्रामुख्याने इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, विज्ञान, चालू घडामोडी, Static GK यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1
Topics No. of Questions Difficulty Level
इतिहास 3 Easy to Moderate
भूगोल 3 Easy to Moderate
राज्यशास्त्र 2 Easy to Moderate
विज्ञान 2 Easy to Moderate
चालू घडामोडी 9 Easy to Moderate
Static GK 6 Easy to Moderate
Total 25 Easy to Moderate

सामान्य ज्ञान वर विचारण्यात आलेले काही प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत.

 1. केसरीचे संपादक कोण?
 2. भावर्थदिपिका हा ग्रंथ कुणी लिहिली?
 3. महाराष्ट्रात सर्वात जास्तं साक्षरता कोणत्या जिल्ह्याची आहे ?
 4. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त मॅगनीज कोणत्या जिल्ह्यात आढळते?
 5. महाराष्ट्रात 100 पेक्षा कमी लोकसंख्येची घनता असलेला जिल्हा कोणता?
 6. महाराष्ट्रात एकूण किती जिल्हे आहे?
 7. मुस्लीम लीगची स्थापना कधी झाली?
 8. कोणता जिल्हा कृष्णा खोऱ्यात येत नाही?
 9. कृष्णा नदी कोणत्या जिल्ह्यातून वाहते?
 10. शिवाजी महाराजांच्या आधी महाराष्ट्रात कोणती राजवट होती?
 11. खालीलपैकी कोणते कलम रद्द झाले?
 12. IMF चे मुख्यालय कुठे आहे?
 13. वित्त आयोगात किती सदस्य असतात?
 14. 1857 मध्ये रांगो बापुजी गुप्ते यांनी कुठे उठाव केला?
 15. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या किती जागा आहेत?

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1 – Mental Ability (बौद्धिक चाचणी)

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1 – Mental Ability: MHADA Exam 2022 च्या परीक्षेत बौद्धिक चाचणी विषय सोपा-मध्यम स्वरूपाचा होता. यात प्रामुख्याने सरळरुप, शेकडेवारी, नफा-तोटा, सरळ व चक्रवाढ व्याज, वय, गुणोत्तर व प्रमाण, काळ-काम-वेग, संख्यामाला, अक्षरमाला, कोडी यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1
Topics No. of Questions Difficulty Level
सरळरुप 3 Easy
शेकडेवारी 1 Easy to Moderate
नफा-तोटा 1 Easy to Moderate
सरळ व चक्रवाढ व्याज 1 Easy to Moderate
वय 1 Easy
गुणोत्तर व प्रमाण 1 Easy to Moderate
काळ-काम-वेग 1 Easy to Moderate
संख्यामाला 3 Easy
अक्षरमाला 3 Easy
बैठक व्यवस्था 5 Easy
दिनदर्शिका 1 Easy to Moderate
आकृत्या पूर्ण करणे 1 Easy to Moderate
इतर बुद्धिमता विषयावरील प्रश्न 3 Easy to Moderate
Total 25 Easy to Moderate

FAQs: MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1

Q1. MHADA Cluster 1 परीक्षेसाठी एकूण good attempts काय आहेत?

उत्तर. MHADA Cluster 1 परीक्षेसाठी साठी good attempts 118-131 आहेत.

Q2. MHADA Cluster 1 परीक्षा कधी होणार आहे?

उत्तर MHADA Cluster 1 परीक्षा 31 जानेवारी 2022 रोजी 3 सत्रात होणार आहे.

Q3. MHADA Cluster 1 ची एकूण काठीण्य पातळी काय होती?

उत्तर. MHADA Cluster 1 ची एकूण काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती.

Q4. MHADA Exam Analysis 2022 मी कुठे पाहू शकतो?

उत्तर. MHADA Exam Analysis 2022 आपण Adda247 मराठीच्या App आणि Webside वर पाहू शकता.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1, 31st January 2022_40.1
म्हाडा भरती 2021 विविध पदांसाठी Full Length Test Series

Sharing is caring!

FAQs

What are the total good attempts for MHADA Cluster 1 exam?

There are 118-131 good attempts for MHADA Cluster 1 exam.

When is the MHADA Cluster 1 exam scheduled?

MHADA Cluster 1 exam will be held on 31st January 2022 in 3 sessions.

What was the total hardness level of MHADA Cluster 1?

The overall hardness level of MHADA Cluster 1 ranged from mild to moderate.

Where can I see MHADA Exam Analysis 2022?

You can watch MHADA Exam Analysis 2022 on Adda247 Marathi App and Webside.

Download your free content now!

Congratulations!

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1, 31st January 2022_60.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1, 31st January 2022_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.