Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Synonyms, Antonyms, Idioms and Phrases_00.1
Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Synonyms,...

स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी शब्दसंपदा: समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी व वाक्प्रचार | Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Synonyms, Antonyms, Idioms and Phrases

Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Synonyms, Antonyms, Idioms and Phrases: महाराष्ट्रातील बहुतेक स्पर्धा परीक्षेमध्ये मराठी भाषा हा विषय असतोच. मराठी भाषेत सर्वात महत्वाचे म्हणजे मराठी व्याकरण. परीक्षेत मराठी व्याकरणासोबत समानार्थी विरुद्धार्थी, म्हणी आणि वाक्प्रचार यावर नेहमी प्रश्न असतोच. MPSC राज्यसेवा परीक्षा, MPSC गट ब व गट क च्या परीक्षा, तसेच MPSC घेत असलेल्या इतर स्पर्धा परीक्षामध्ये, त्याचप्रमणे आरोग्य विभाग भरती, जिल्हा परिषद भरती, म्हाडा भरती, MAHATET व इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठीतल्या शब्दसंपदा (समानार्थी विरुद्धार्थी, म्हणी आणि वाक्प्रचार) यावर 3 ते 4 प्रश मराठी विषयात विचारल्या जातात. दररोजच्या वाचनाने या मराठी विषयातील शब्दसंपदेवरील प्रश्नात पैकीच्या पैकी मार्क मिळवणे शक्य आहे. आज या लेखात आपण स्पस्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी शब्दसंपदा: समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी व वाक्प्रचार | Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Synonyms, Antonyms, Idioms and Phrases याबद्दल माहिती पाहणार आहोत.

Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Synonyms, Antonyms, Idioms and Phrases | स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी शब्दसंपदा: समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी व वाक्प्रचार

Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Synonyms, Antonyms, Idioms and Phrases: शब्दसंपदा ही एखाद्या व्यक्तीच्या मूळ भाषेतील शब्दांचा संच आहे. यात शब्दांचा समावेश असतो ज्याचा सतत वाचन आणि लेखनात वापरला जातो, तसेच संभाषणादरम्यान किंवा साहित्य वाचताना आपली शब्दसंपदा वाढते. आपले व्यक्तिमत्व प्रभावी करायचे असल्यास आपली शब्दसंपदा चांगली असली पाहिजे ज्याव्दारे आपल्या व्यक्तिमत्वाची चांगली छाप पडेल. मराठीत विपुल शब्दसंपदा आहे. स्पर्धा परीक्षेत याला विशेष महत्व आहे. पेपरमध्ये मराठी विषयात शब्द्संपदेवर हमखास प्रश्न विचारल्या जातात. आज या लेखात स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्वाचे समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी व वाक्प्रचार याच्या सर्व pdf  Adda 247 मराठीने उपलब्ध करून दिले आहे ज्याचा  तुम्हाला परीक्षेत नक्की फायदा होईल.

Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Synonyms | स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी शब्दसंपदा: समानार्थी शब्द

Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Synonyms (समानार्थी शब्द): महाराष्ट्रातील बहुतेक स्पर्धा परीक्षेत 1 प्रश्न समानार्थी शब्दावर असतोच. आपले बोलणे किवा लिहिणे प्रभावी करायचे असल्यास समानार्थी शब्दाचा वापर होतो. Adda 247 मराठी आगामी स्पर्धा परीकक्षेच्या दृष्टीने समानार्थी शब्दाची pdf उपलब्ध करून देत आहे ज्याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल.

समानार्थी शब्द: एखाद्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा दुसरा शब्द म्हणजे ‘ समानार्थी शब्द ‘ होय.

समानार्थी शब्दाची pdf डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Antonyms | स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी शब्दसंपदा: विरुद्धार्थी शब्द

Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Antonyms: विरोधाभासांचे महत्त्व सामान्य जीवनातील संप्रेषणात्मक परिस्थितीच्या त्यांच्या आकलनावर अवलंबून असते. शब्दार्थिक स्पष्टीकरण महत्त्वपूर्ण आणि मध्यवर्ती आहे हे असूनही, विरोधाभासांचा वापर केला जातो तेव्हा ते भिन्न परिस्थिती आणि परिस्थिती पाहण्यास कारणीभूत ठरते. Adda 247 मराठी आगामी स्पर्धा परीकक्षेच्या दृष्टीने विरुद्धार्थी शब्दाची pdf उपलब्ध करून देत आहे ज्याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल.

विरुद्धार्थी शब्दाची pdf डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Idioms and It’s meaning | स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी शब्दसंपदा: म्हणी व त्याचे अर्थ

Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Idioms and It’s meaning: म्हणी स्वतःला व्यक्त करण्याचा एक नवीन, सर्जनशील मार्ग देतात. ‘आपली उन्नती आपल्या कार्तुत्वावरच अवलंबून असते’ असे म्हणण्याऐवजी, आपण ‘आपला हात जगन्नाथ’ असे म्हणू शकतो.  जे अधिक प्रभावी व  मनोरंजक आहे. आपल्याला आपले व्यक्तिमत्व आणि विनोदबुद्धी दाखवण्यासह स्वतःला अधिक अस्सल मार्गाने व्यक्त करण्यास म्हणी मदत करतात. Adda 247 मराठी आगामी स्पर्धा परीकक्षेच्या दृष्टीने म्हणी व त्याच्या अर्थाची pdf उपलब्ध करून देत आहे ज्याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल.

म्हणी: म्हणीमध्ये जीवनातील विशिष्ट अनुभव, माहिती, सत्य व उपदेश साठवलेला असतो. म्हणीच्या विचारांत मार्मिकता असते.

म्हणी व त्याच्या अर्थाची pdf डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Phrases and It’s meaning | स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी शब्दसंपदा: वाक्प्रचार व त्याचे अर्थ

Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Phrases and It’s meaning: वाक्प्रचार हा शब्दांचा एक समूह आहे. वाक्प्रचार खूप महत्वाचे आहेत. कारण वाक्प्रचारामुळे आपण  लिहिण्यात व बोलण्यात थोड्याशा शब्दात मोठा सार सांगू शकतो. याचा निबंधात विशेषकरून फायदा होतो. Adda 247 मराठी आगामी स्पर्धा परीकक्षेच्या दृष्टीने वाक्प्रचार व त्याच्या अर्थाची pdf उपलब्ध करून देत आहे ज्याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल.

वाक्प्रचार व त्याच्या अर्थाची pdf डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

Study material for All Computative Exam | सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी अभ्यास साहित्य

Study material for All Computative Exam: आरोग्य भरती 2021, जिल्हा परिषद भरती 2021, म्हाडा भरती 2021, MPSC द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या सर्व परीक्षा व इतर स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी Adda 247 मराठी असेच आवश्यक लेख आणत असतो. त्यामुळे तुम्ही Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या. यामुळे तुम्हाला येवू घातलेल्या आरोग्य व जिल्हा परिषद भरती 2021 आणि इतर सर्व स्पर्धा परीक्षा मध्ये जास्त गुण मिळवण्यास मदत होईल.

स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 1 स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 2
स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 3 Mensuration Formula For 2D And 3D Shapes 
Quantitative Aptitude Formulas for Competitive Examinations
रोग व रोगांचे प्रकार (Diseases and Types of Diseases) वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्रीय आणि महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ
महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्याशी निगडित विविध योजनांबद्दल वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र सरकारच्या आरोग्याशी निगडित विविध योजनांबद्दल वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
National Health Mission (NHM): Study Material for Arogya Bharti 2021 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM)
कोविड-19 स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्वाची माहिती राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 1
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 2 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 3
सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (UIP) आरोग्य विषयक महत्वाचे दिवस
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या (संगमस्थळे, धरणे, काठावरची महत्त्वाची शहरे भारतातील महत्त्वाच्या नद्या: पहिल्या दहा लांब नद्यांची यादी
भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) बद्दल माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सजीवांचे वर्गीकरण भाग 1- सूक्ष्मजीव आणि वनस्पती सजीवांचे वर्गीकरण भाग 2 – प्राणी
महाराष्ट्रातील महत्वाचे दिवस भारतातील महत्त्वाच्या नद्या: पहिल्या दहा लांब नद्यांची यादी
नदीकाठच्या भारतीय शहरांची यादी भारतातील शास्त्रीय आणि लोक नृत्य
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017) | FYPs (From 1951 To 2017)

महाराष्ट्रातील महत्त्वाची वृत्तपत्रे | Important Newspapers in Maharashtra

Important Passes in Maharashtra | महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे घाटरस्ते

Our Solar System: आपली सौरप्रणाली: निर्मिती, ग्रह, तथ्य आणि प्रश्न

भारताची टोकियो ऑलिम्पिक कामगिरी एका दृष्टीक्षेपात

Top 121 ऑलिम्पिक सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न 

ढग व ढगांचे प्रकार (Clouds and Types of clouds)

Indian Constitution | आपली राज्यघटना: मांडणी, स्रोत, भाग, कलमे आणि परिशिष्टे

Highest Mountain Peaks in India – State-wise List | भारतातील सर्वोच्च पर्वतीय शिखरांची राज्यनिहाय यादी

State Wise-List Of National Parks In India | भारतातील राष्ट्रीय उद्यानांची राज्यनिहाय यादी

Fundamental Rights Of Indian Citizens | भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार

List of Countries and their National Sports |  देशांची यादी आणि त्यांचा राष्ट्रीय खेळ

सार्वजनिक वित्त: राजकोषीय धोरण, अर्थसंकल्पीय पद्धत आणि व्याख्या | Public Finance

महाराष्ट्र राज्य GK PDF प्रश्न आणि स्पष्टीकरणासोबत त्यांचे उत्तर | Download All Parts

Latest Job Alert:

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात निघाली

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 च्या रिक्त पदसंख्येत वाढ

IBPS Clerk 2021 अधिसूचना जाहीर | IBPS Clerk 2021 Notification Out

SBI PO अधिसूचना 2021 | SBI PO Notification 2021

म्हाडा भरती 2021: ऑनलाइन नोंदणीची तारीख Extend झाली.

FAQs Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Synonyms, Antonyms, Idioms, and Phrases

Q1. शब्दसंपदा म्हणजे काय?

Ans. एखाद्याला माहीत असलेले किंवा एखाद्या पुस्तकात, विषयात वगैरे वापरले गेलेले सर्व शब्द; शब्दसंग्रह, शब्दभांडार.

Q2. समानार्थी शब्द म्हणजे काय?

Ans. एखाद्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा दुसरा शब्द म्हणजे ‘ समानार्थी शब्द ‘ होय.

Q3. विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे काय?

Ans. एखाद्या शब्दाचा उलटा अर्थ सांगण्याच्या शब्दाला विरुद्धार्थी शब्द असे म्हणतात.

Q4. अशीच महत्वपूर्ण लेख मला कुठे पाहायला मिळेल?

Ans. Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट वर तुम्हाला सर्व स्पर्धा परीक्षांचे नोटीफिकेशन, अभ्यासक्रम, मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका व अभ्यास साहित्य मिळेल.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

Marathi Vocabulary for Competitive Exams: Synonyms, Antonyms, Idioms and Phrases_50.1
जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी पदांसाठी टेस्ट सिरीज

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑक्टोबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?