Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Atharva Veda In Marathi

Atharva Veda In Marathi – Introduction, Key Facts, Kaand of Atharva Veda | अथर्व वेदाबद्दल माहिती

Atharva Veda In Marathi

Atharva Veda In Marathi: Atharva Veda is written by Rishi Atharva. Except this Veda, all the Vedas were written by Lord Brahma. It was approved by Shankaradeva as the fourth Veda. Geography, Astronomy, Botany, Numerous Herbs, Ayurveda, Treatment of Serious to Severe Diseases, Basic Principles of Economics, Secret Factors in Politics, Glory of Nation Land, Surgery, Explanation of Diseases Caused by Worms, Removal of Death Hundreds of benevolent works are described in Atharva Veda. In this article, we have discussed Atharva Veda in Marathi.

Atharva Veda In Marathi: Overview

Based on the language and form of Atharvaveda, it is believed that this Veda was composed later. Almost all the hymns transmitted in the two texts of the Atharvaveda, Shaunaka, and Pappalada, are composed in verses of the hymns of the Rigveda. Get overview of Atharva Veda in the table below.

Atharva Veda In Marathi: Overview
Category Study Material
Useful for All Competitive Exams
Article Name Atharva Veda In Marathi
Total No of Vedas 04

Atharva Veda In Marathi

Atharva Veda In Marathi: चारही वेदांमध्ये (Vedas in Marathi) अथर्ववेदाला महत्त्वाचे स्थान आहे. हा वेद ‘वेदत्रयी’ अंतर्गत येत नाही. भूगोल, खगोलशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, असंख्य वनौषधी, आयुर्वेद, गंभीर ते गंभीर आजारांवर उपचार, अर्थशास्त्राची मूलभूत तत्त्वे, राजकारणातील गुप्त घटक, राष्ट्र भूमीचे वैभव, शस्त्रक्रिया, कृमींमुळे होणार्‍या रोगांचे स्पष्टीकरण, मृत्यू दूर करणे अथर्ववेदात शेकडो परोपकारी कार्यांचे वर्णन आहे. उपाय, मोक्ष, पुनरुत्पादक विज्ञान इत्यादी विषय. अथर्ववेदात शांती प्रस्थापित करणे आणि धार्मिक विधी या दोन्हींचे वर्णन केले आहे. आज या लेखात आपण अथर्व वेदाबद्दल (Atharva Veda In Marathi) माहिती पाहणार आहे.

Time of Composition of Atharvaveda | अथर्ववेदाच्या निर्मितीची वेळ

Time of Composition of Atharvaveda: यज्ञ आणि देव यांच्या अज्ञानामुळे वैदिक पुरोहित वर्ग इतर तीन वेदांच्या बरोबरीचा मानत नव्हता. हा दर्जा खूप नंतर मिळाला. तिची भाषा स्पष्टपणे ऋग्वेदाच्या नंतरची आहे आणि अनेक ठिकाणी ती ब्राह्मण ग्रंथांमध्ये आढळते. म्हणून ते सुमारे 1000 ईसापूर्व बांधले गेले. चा विचार केला जाऊ शकतो. त्याची रचना ‘अथवर्ण’ आणि ‘अंगिरस’ ऋषींनी केली होती. म्हणूनच अथर्ववेदाला ‘अथर्वंगीरस वेद’ असेही म्हणतात. याशिवाय अथर्ववेद (Atharva Veda In Marathi) इतर नावांनीही ओळखला जातो.

 • गोपथ ब्राह्मणात याला ‘अथर्वंगीरस’ वेद म्हटले गेले आहे.
 • ब्रह्माच्या विषयामुळे त्याला ‘ब्रह्मवेद’ असेही म्हटले गेले आहे.
 • आयुर्वेद, वैद्यक, औषधी इत्यादींच्या वर्णनामुळे त्याला ‘औषधी वेद’ असेही म्हणतात.
 • ‘पृथ्वीसुक्त’ हे या वेदातील अत्यंत महत्त्वाचे स्तोत्र आहे. या कारणास्तव याला ‘महिवेद’ असेही म्हणतात.
Puranas In Marathi
Adda247 Marathi App

Puranas In Marathi

Some key facts about Atharvaveda | अथर्ववेदाविषयी काही मुख्य तथ्ये

Some key facts about Atharvaveda: अथर्ववेदाच्या (Atharva Veda In Marathi) भाषा आणि स्वरूपाच्या आधारे हा वेद नंतर रचला गेला असे मानले जाते. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद या चारही वेदांना वैदिक धर्माच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्व आहे. आयुर्वेदावरील विश्वासाची सुरुवात अथर्ववेदापासून झाली. अथर्ववेदात विविध प्रकारच्या वैद्यकीय पद्धतींचे वर्णन केले आहे. अथर्ववेदात (Atharva Veda In Marathi) पती-पत्नीची कर्तव्ये आणि गृहस्थाश्रमातील विवाहाचे नियम व नियम यांचे उत्तम वर्णन आहे. अथर्ववेदात ब्रह्मदेवाच्या उपासनेशी संबंधित अनेक मंत्र आहेत.

Information on Atharvaveda in Marathi | अथर्ववेदाची माहिती

Information on Atharvaveda in Marathi: चारही वेदांमध्ये अथर्ववेदाला (Atharva Veda In Marathi) महत्त्वाचे स्थान आहे. हा वेद ‘वेदत्रयी’ अंतर्गत येत नाही. भूगोल, खगोलशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, असंख्य वनौषधी, आयुर्वेद, गंभीर ते गंभीर आजारांवर उपचार, अर्थशास्त्राची मूलभूत तत्त्वे, राजकारणातील गुप्त घटक, राष्ट्र भूमीचे वैभव, शस्त्रक्रिया, कृमींमुळे होणार्‍या रोगांचे स्पष्टीकरण, मृत्यू दूर करणे अथर्ववेदात शेकडो परोपकारी कार्यांचे वर्णन आहे. उपाय, मोक्ष, पुनरुत्पादक विज्ञान इत्यादी विषय. अथर्ववेदात शांती प्रस्थापित करणे आणि धार्मिक विधी या दोन्हींचे वर्णन केले आहे.

Emperor Ashoka In Marathi

Introduction to Atharvaveda | अथर्ववेदाचा परिचय

Introduction to Atharvaveda: अथर्ववेदाचा (Atharva Veda In Marathi) परिचय आपल्याला खालील मुद्द्यावरून स्पष्ट होतो.

 • अथर्ववेदाचा पुजारी ब्रह्म आहे.
 • अथर्ववेदाचा गुरू सुमंतु आहे आणि प्रमुख देवता सोम आहे.
 • त्याची इतर नावे अथर्वंगीरसवेद, भृग्वांगिरवेद, क्षत्रियवेद, भैशाज्ञवेद, चांदोवेद आणि महिवेद आहेत.
 • पतंजली जी आणि शौनक जी यांनी या वेदाच्या 9 शाखा स्वीकारल्या आहेत . नावात दोघांमध्ये फरक आहे.
 • या वेदाला अथर्ववेद असे नाव पडले कारण त्याचा शोध अथर्व ऋषींनी लावला होता.
 • अथर्व हा शब्द ‘थर्व’ या मूळापासून बनला आहे, ज्याचा अर्थ हालचाल किंवा प्रयत्न असा होतो. म्हणजेच मनाला स्थिरता देणारा वेद म्हणजे अथर्ववेद.
 • देवतांच्या स्तुतीबरोबरच वैद्यक, विज्ञान आणि तत्वज्ञानाचे मंत्रही आहेत.

Branches of Atharvaveda | अथर्ववेदाच्या शाखा

Branches of Atharvaveda: पतंजलीजींच्या मते, अथर्व वेदाच्या (Atharva Veda In Marathi) 9 शाखांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत.

 1. पैप्पलाद
 2. तौद किंवा तौदायन
 3. मौद किंवा मौदायन
 4. शौनक
 5. जाजल
 6. जलद
 7. ब्रह्मवद
 8. देवदर्श
 9. चारणवैद्य

Gupta Empire In Marathi

सध्या अथर्ववेदाच्या फक्त 2 शाखा उपलब्ध आहेत-

 1. पिप्पलड शाखा 2. शौनक शाखा

पिप्पलड शाखा

 • ही शाखा अपूर्ण स्वरूपात मिळते. या शाखेचे हस्तलिखित शारदा लिपीत लिहिलेले काश्मीरमध्ये सापडले.
 • ही शाखा काश्मीरमध्ये डॉ. बुहेलर यांनी शोधली होती. ब्लूमफिल्ड आणि गार्वे यांनी 1901 मध्ये ‘काश्मीरन अथर्ववेद’ या नावाने प्रथम प्रकाशित केले.
 • या शाखेचा पहिला मंत्र “शन्नो देवीराभिष्टय आपो भवन्तु पितये। शन्योराभिश्रवंतु नह” हा आहे

शौनक शाखा

 • अथर्ववेदाच्या शौनक शाखेत 20 कांड, 730 सूक्त आणि 5987 मंत्र आहेत.
 • या शाखेतील सर्वात लहान कांड 17 वा कांड आहे, त्यात फक्त 30 मंत्र आहेत.
 • या शाखेतील सर्वात मोठा कांड म्हणजे 20 वा कांड, यात एकूण 958 मंत्र आहेत.

Kaand in Atharvaveda | अथर्ववेदातील कांड

Kaand in Atharvaveda: अथर्ववेदात (Atharva Veda In Marathi) 20 कांड आहेत, ज्यात 598 स्तोत्रे आणि गद्य परिच्छेद आहेत. ज्यांचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.

 • पहिल्या ते सातव्या कांडमध्ये विशिष्ट हेतूंसाठी तांत्रिक प्रार्थना आहेत. दीर्घायुष्य, उपचार, शाप, प्रेम मंत्र, समृद्धीसाठी प्रार्थना, ब्राह्मण जाणकारांशी जवळीक, वेद अभ्यासात यश, राजा बनणे. मंत्र आणि पापाचे प्रायश्चित्त याबद्दल माहिती प्रदान करण्यात आली आहे.
 • आठव्या ते बाराव्या कांडमध्ये समान ग्रंथ आहेत, परंतु वैश्विक सूक्तांचा देखील समावेश आहे, जे ऋग्वेदातील सूक्त चालू ठेवतात आणि उपनिषदांचे अधिक जटिल चिंतन करतात. उदाहरणार्थ, श्वास किंवा प्रणवायूचे महत्त्व, उपनिषदांसाठी खूप महत्त्वाची संकल्पना आणि वैश्विक अस्तित्वाशी संबंधित असलेल्या आत्म्याचे चिंतन प्रथम अथर्ववेदात सापडले.
 • 13 ते 20 कांडमध्ये वैश्विक तत्त्वे (कांड 13), विवाह प्रार्थना (कांड 14), अंत्यविधी मंत्र (कांड 18) आणि इतर जादुई आणि धार्मिक मंत्र आहेत.
 • 15 वा कांड मनोरंजक आहे, व्रात्यांचे गौरव करते, एक अकोडिफाइड आर्य समूह ज्याने वेदांचे पठण केले नाही, परंतु तरीही आदरणीय विधी आणि चिंतनपरंपरा आहेत. एवढेच नाही तर व्रत हे स्वामीस्वरूप असून राजाचा आदरातिथ्य झाल्यास ते राजाला आशीर्वाद देण्यास पात्र मानले जातात. अथर्ववेदाचा हा भाग, तसेच इतर यजुर्वेद परिच्छेद, वैदिक रचनेच्या प्राथमिक संस्थात्मक तत्त्वांचे आणि नंतरच्या भारतीय विधींपैकी एक, आदरातिथ्याचे महत्त्व वर्णन करतो.

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

MAHARASHTRA STUDY MATERIAL

Puranas In Marathi
Adda247 Marathi Telegram

Also See

Article Name Web Link App Link
Emperor Ashoka In Marathi Click here to View on Website Click here to View on App 
Gupta Empire In Marathi Click here to View on Website Click here to View on App 
Kalidasa in Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
Rig Veda in Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
Buddhist Councils In Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
Oscars 2023 Winners List in Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
16 Mahajanapadas Click here to View on Website Click here to View on App
Chandragupta Maurya In Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
Upnishad in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Maharashtra Budget 2023 Click here to View on Website  Click here to View on App
Economic Survey of Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Buddhism in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Vedas In Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Mahabharat in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Ramayan in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Epics in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Jainism in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Cloud and Types of Wind Click here to View on Website  Click here to View on App
Forests in Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Fathers Of Various Fields. Click here to View on Website  Click here to View on App
Samruddhi Mahamarg Click here to View on Website Click here to View on App
Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247 Prime
Maharashtra Prime Test Pack 2023-2024

Sharing is caring!

FAQs

What does Atharva Veda tells?

The hymns in the "Atharva Veda" are dedicated to prolonging life and healing illnesses, seeking cures from herbs, gaining a lover or partner, or world peace and the nature of good and evil

What is the Upveda of Atharva Veda?

Ayurveda is a Upaveda of Atharva Veda

Who wrote Atharva Veda?

ccording to tradition, the Atharvaveda was mainly composed by two groups of rishis known as the Atharvanas and the Angirasa