Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Puranas In Marathi

Puranas In Marathi, Get detailed information about Puranas | पुराणांबद्दल माहिती

Puranas In Marathi

Puranas In Marathi: Maharishi Ved Vyas compiled the Puranas in our ancient language Sanskrit. The word Purana literally means ancient, i.e. old, Puranas are the oldest scriptures of Hinduism. His written knowledge and morals are still relevant, invaluable, and the cornerstone of human civilization. It is not so easy to understand them. Knowledge of the Puranas, these are interesting editions of the Vedas. The complex facts described in them are explained through stories. In this article, you will get detailed information about Puranas In Marathi.

Puranas In Marathi: Overview

Puranas have an important place in Sanatan Dharma. It gives us knowledge of God’s glory and principles of life through his forms and pastimes. Get an overview of Puranas In the table below.

Puranas In Marathi: Overview
Category Study Material
Useful for All Competitive Exams
Article Name Puranas In Marathi
No. of Puranas 18

Puranas In Marathi

Puranas In Marathi: पुराणांची (Puranas In Marathi) निर्मिती वैदिक काळापेक्षा खूप नंतरची आहे, ती स्मृती विभागात ठेवली आहेत. पुराणात सृष्टीच्या आरंभापासून शेवटपर्यंत सविस्तर वर्णन दिलेले आहे. पुराणांना माणसाच्या भूतकाळाचा, भविष्याचा आणि वर्तमानाचा आरसाही म्हणता येईल. या आरशात माणूस त्याच्या प्रत्येक वयाचा चेहरा पाहू शकतो. या आरशात आपला भूतकाळ पाहून तो आपला वर्तमान सजवू शकतो आणि आपले भविष्य उज्ज्वल करू शकतो. भूतकाळात काय घडले, वर्तमानात काय घडत आहे आणि भविष्यात काय घडेल, हे पुराण (Puranas In Marathi) सांगतात. यामध्ये हिंदू देवतांचे आणि पौराणिक कथांचे खूप चांगले वर्णन आहे. त्याची भाषा साधी आणि कथेसारखी आहे. पुराणांना वेद आणि उपनिषदांइतकी प्रतिष्ठा नाही. आज या लेखात आपण पुराणांबद्दल (Puranas In Marathi) माहिती पाहणार आहे.

Information about Puranas in Marathi | पुराणांबद्दल माहिती

‘पुराण’ (Puranas In Marathi) हा शब्द ‘पुरा’ आणि ‘अन’ या शब्दांच्या संयोगातून तयार झाला आहे, ज्याचा शब्दशः अर्थ ‘जुना’ किंवा ‘प्राचीन’ असा होतो. पुरा या शब्दाचा अर्थ भूतकाळ आणि वर्तमान असा आहे. ‘अना’ या शब्दाचा अर्थ सांगणे किंवा सांगणे, म्हणजे प्राचीन किंवा भूतकाळातील वस्तुस्थिती, तत्त्वे, शिकवण, धोरणे, नियम आणि घटना यांचे तपशील मांडणे. असे मानले जाते की ब्रह्माजी, ब्रह्माजी यांनी सर्वप्रथम रचलेला सर्वात जुना ग्रंथ पुराण म्हणून ओळखला जातो. हिंदू सनातन धर्मात, पुराण हे सृष्टीच्या सुरुवातीपासूनचे मानले जातात, म्हणून ते सृष्टीचे सर्वात जुने धर्मग्रंथ मानले जातात परंतु ते खूप नंतरची निर्मिती आहे. पुराणांना (Puranas In Marathi) सूर्यप्रकाशाप्रमाणे ज्ञानाचा स्रोत मानले जाते. ज्याप्रमाणे सूर्य आपल्या किरणांनी अंधार दूर करून प्रकाशात बदलतो, त्याचप्रमाणे पुराण आपल्या ज्ञानकिरणांनी मानवी मनातील अंधकार दूर करून सत्याच्या प्रकाशाचे ज्ञान देतात. अनादी काळापासून जग हे पुराणांच्या शिकवणुकीवर आणि धोरणांवर आधारित आहे.

Puranas In Marathi
Adda247 Marathi App

Mauryan Empire In Marathi

No. of Puranas in Marathi | पुराणांची संख्या

Number of Puranas: प्राचीन साहित्यानुसार 18 प्रसिद्ध पुराणे (Puranas In Marathi) आहेत

 1. विष्णु पुराण
 2. ब्रह्म पुराण
 3. शिवपुराण
 4. भागवत पुराण
 5. विश्व पौराणिक कथा
 6. लिंग पुराण
 7. नारद पुराण
 8. ब्रह्मवैवर्त पुराण
 9. स्कंदपुराण
 10. गरुड पुराण
 11. मार्कंडेय पुराण
 12. अग्नी पुराण
 13. पद्मपुराण
 14. भविष्य पुराण
 15. मत्स्यपुराण
 16. वराह पुराण
 17. वामन पुराण
 18. कूर्म पुराण
Puranas in Marathi
18 पुराण

Gupta Empire In Marathi

Number of Shlokas in the Puranas | पुराणातील श्लोकांची संख्या

Number of Shlokas in the Puranas: जगाची निर्मिती करताना ब्रह्मदेवाने एकच पुराण  (Puranas In Marathi)निर्माण केले. ज्यामध्ये एक कोटी श्लोक होते. हे पुराण अतिशय विशाल आणि अवघड होते. महर्षी वेदव्यास यांनी पुराणांचे ज्ञान आणि शिकवण देवतांना सोडून सामान्यांना सोप्या मार्गाने मिळावी या विचाराने पुराणांचे अठरा भाग केले होते. या पुराणांतील श्लोकांची संख्या चार लाख आहे. महर्षी वेदव्यासांनी रचलेली अठरा पुराणे व त्यांचे श्लोक खालीलप्रमाणे आहेत.

पौराणिक कथा श्लोकांची संख्या
ब्रह्मपुराण दहा हजार
पद्मपुराण पंचावन्न हजार
विष्णुपुराण तेवीस हजार
शिवपुराण चोवीस हजार
श्रीमद्भवतपुराण अठरा हजार
नारद पुराण पंचवीस हजार
मार्कंडेय पुराण नऊ हजार
आग पौराणिक कथा पंधरा हजार
भविष्यसूचक चौदा हजार पाचशे
ब्रह्मवैवर्त पुराण अठरा हजार
लिंगपुराण अकरा हजार
वराहपुराण चोवीस हजार
स्कंदपुराण ऐंशी हजार एकशे
कूर्मपुराण सतरा हजार
पौराणिक कथा चौदा हजार
गरुडपुराण एकोणीस हजार
ब्रह्माण्डपुराण बारा हजार
मनपुराण दहा हजार

Uppuranas in Marathi | उपपुराण

Uppuranas in Marathi: महर्षी वेदव्यासांनी अठरा पुराणांव्यतिरिक्त (Puranas In Marathi) काही उपपुराणांची रचना केली आहे. उपपुराण हे पुराणांचे सार म्हणता येईल. उप-पुराण खालीलप्रमाणे आहेत.

 1. सनत्कुमार पुराण
 2. कपिल पुराण
 3. सांब पुराण
 4. आदित्य पुराण
 5. नरसिंह पुराण
 6. उषानाः पुराण
 7. नंदीपुराण
 8. महेश्वर पुराण
 9. दुर्वासा पुराण
 10. वरुण पुराण
 11. सौर पौराणिक कथा
 12. भागवत पुराण
 13. मनुपुराण
 14. कालिकापुराण
 15. पराशर पुराण
 16. वसिष्ठ पुराण

Emperor Ashoka In Marathi

Brief description of Puranas | पुराणांचे संक्षिप्त वर्णन

विष्णु पुराण

विष्णु पुराण 18 पुराणांमध्ये (Puranas In Marathi) सर्वात महत्वाचे पुराण आहे. ही विष्णु को अवतार मानकर त्यांचा उपासना केला आहे.

श्रीमद्भागवत पुराण

भागवत् पुराण वैष्णवांचा सर्वात प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय पुराण आहे. वेते पंचम वेद मानते आहेत. हे विष्णु के अवतारांचे विस्तृत वर्णन आहे. दहाव्या अध्यायात कृष्ण की रास लीलांचे विस्तृत वर्णन होते. यात 12 स्कंध आणि 18 हजार श्लोक आहेत.

नारद पुराण

ती बृहद् नारदीयही म्हणतात. त्याच्या दोन भागांमध्ये क्रमशः 125 आणि 82 अध्याय आणि 25 हजार श्लोक आहेत. त्याच्या पूर्वभागात वर्णाश्रम का आचार, श्राद्ध, प्रायश्चित, व्याकरण, निरुपण, छंद, ज्योतिष आदि का वर्णन आहे. केवळ वैष्णवों के व्रत आणि उत्सवांचे वर्णन आहे. विष्णु भक्ती को ही मोक्ष का एकमात्र उपाय बटलाया गेला.

गरुड़ पुराण

या पुराणात विष्णूने जगाची निर्मिती गरुडाला सांगितली. दोन्ही विभागांमध्ये 287 अध्याय आणि 18 हजार श्लोक आहेत. पूर्वखंडात हे विष्णूच्या अवतारांचे माहात्म्य आहे. हा पुराणाच्या उत्तर भागाला प्रेतकल्प म्हणतात, त्यात ४५ अध्याय आहेत. गर्भधारणा, नरक, यमनगरचा मार्ग, भूतांचा निवास, भूत-प्रेतांपासून मुक्त, भूतांचे रूप, मनुष्याचे वय, यमलोकाचा विस्तार, पिंडीकरणाची पद्धत, वृषोतसर्ग विधान इत्यादींचे सविस्तर व विस्तृत वर्णन आहे. श्राद्धाच्या वेळी ह पुराणाचे पठण केले जाते.

पद्म पुराण

ही राधा का कृष्ण की प्रेयसी म्हणून उल्लेख आहे. मुख्य रूप से विष्णुपरक होते हे पुराण (पुराण बद्दल महत्वाची माहिती) ब्रह्मा, विष्णु आणि शिव इन तीन देवताओं मध्ये एकत्व की भावना स्थापित करणे आहे. हे विशालकाय पुराणात 50 हजार श्लोक आहेत.

Indus Valley Civilization

वराह पुराण

218 अध्याय आणि 24 हजार श्लोक आहेत. विष्णूने वराहाच्या रूपात पृथ्वीच्या निर्मितीचे वर्णन केले आहे.

एकूण पुराणात 40,000 श्लोक आहेत. पुराणात विष्णू, वायू, मत्स्य आणि भागवत यांच्या रूपात ऐतिहासिक वर्तुळ, राजांची वंशावली इत्यादी रूपात बरेच काही आढळते. मौर्य वंश आणि लोक कलियुगातील गुप्त वंशाचे वर्णन विष्णु पुराणात सृष्टीच्या उत्पत्तीवरून प्राप्त झाले आहे.

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

MAHARASHTRA STUDY MATERIAL

Puranas In Marathi
Adda247 Marathi Telegram

Also See

Article Name Web Link App Link
Gupta Empire In Marathi Click here to View on Website Click here to View on App 
Mauryan Empire In Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
Rig Veda in Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
Buddhist Councils In Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
Oscars 2023 Winners List in Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
16 Mahajanapadas Click here to View on Website Click here to View on App
Chandragupta Maurya In Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
Upnishad in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Maharashtra Budget 2023 Click here to View on Website  Click here to View on App
Economic Survey of Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Buddhism in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Vedas In Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Mahabharat in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Ramayan in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Epics in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Jainism in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Cloud and Types of Wind Click here to View on Website  Click here to View on App
Forests in Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Fathers Of Various Fields. Click here to View on Website  Click here to View on App
Samruddhi Mahamarg Click here to View on Website Click here to View on App
Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247 Prime
Maharashtra Prime Test Pack 2023-2024

Sharing is caring!

FAQs

What are called Puranas?

'Purana' literally means 'ancient' or 'old'. Puranas are mainly composed in Sanskrit, but some Puranas are also composed in regional languages. Puranas are found in the literature of both Hindu and Jain religions.

Which is the oldest Purana?

Matsya Purana is the oldest Purana.

What is the purpose of Puranas?

Puranas enable us to know the true purpose of the ethics, philosophy and religion of Vedas.

Who created Puranas?

Maharshi Vyasa created Puranas.