Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Jainism in Marathi

Jainism in Marathi – Philosophy, Principles Tirthankaras of Jainism, जैन धर्माबद्दल माहिती

Jainism in Marathi: Jainism, the oldest religion of the world, is called the religion of Shramans. The founder of Jainism is considered to be Rishabh Dev, who was the first Tirthankar of Jainism. Jainism is a religion and philosophy that arose out of the Shramana tradition in India. Those who are followers of ‘Jin’ are called ‘Jains’. Jainism means the religion of ‘Jin’ God. A garmentless body, pure vegetarian food and pure speech are the first characteristics of a Jain follower. Jains also eat pure vegetarian food and remain very conscious of their religion. In this article you will get complete information about Jainism in Marathi.

Jainism in Marathi
Category Study Material
Useful for All Competitive Exams
Article Name Jainism in Marathi
Total Tirtankars 24
First Tirtankar Rishabhadeva
Last Tirtankar Vardhaman Mahaveer

Jainism in Marathi

Jainism in Marathi: जैन धर्म हा भारतातील श्रमण परंपरेतून निर्माण झालेला धर्म आणि तत्वज्ञान आहे. जे ‘जिन’ चे अनुयायी आहेत त्यांना ‘जैन’ म्हणतात. ‘जिन’ हा शब्द ‘जी’ या मूळापासून बनला आहे. ‘जी’ म्हणजे जिंकणे. ‘जिन’ म्हणजे जिंकणारा. ज्यांनी मनावर विजय मिळवला, वाणीवर विजय मिळवला आणि शरीरावर विजय मिळवला, ते ‘जिन’ आहेत. जैन धर्म (Jainism in Marathi) म्हणजे ‘जिन’ देवाचा धर्म. वस्त्रविरहित शरीर, शुद्ध शाकाहारी भोजन आणि शुद्ध वाणी ही जैन अनुयायांची पहिली वैशिष्ट्ये आहेत. जैन धर्मातील लोक देखील शुद्ध शाकाहारी भोजन घेतात आणि त्यांच्या धर्माबाबत अत्यंत जागरूक राहतात. आज या लेखात आपण जैन धर्माबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

Some Key Points of Jainism in Marathi | प्रमुख मुद्दे

Some Key Points of Jainism in Marathi: जैन धर्माबद्दल (Jainism in Marathi) माहिती देणारे काही प्रमुख मुद्दे खाली दिले आहे.

 • जैन हा शब्द संस्कृत ‘जिन’ या शब्दापासून बनला आहे, ज्याचा अर्थ विजेता, म्हणजेच ज्यांनी आपले मन, वाणी आणि शरीर जिंकले आहे.
 • जैन आख्यायिका आणि परंपरेनुसार जैन धर्मात 24 तीर्थंकर होते.
 • जैन धर्माच्या स्थापनेचे श्रेय ऋषभदेव किंवा आदिनाथ यांना जाते, जैनांचे पहिले तीर्थंकर, जे इसवी सनपूर्व सहाव्या शतकात राहिले. जैन चळवळ सुरू केली. ऋषभदेव (प्रथम तीर्थंकर) आणि अरिष्टनेमी (22वे तीर्थंकर) यांचा ऋग्वेदात उल्लेख आहे.
 • जैन धर्माचे 23 वे तीर्थंकर पार्श्वनाथ होते, जो काशीच्या इक्ष्वाकु वंशाचा राजा अश्वसेनचा मुलगा होता. त्याचा काळ महावीर ते इ.स.पूर्व 250 पर्यंतचा होता. असे मानले जाते. त्यांच्या अनुयायांना ‘निर्ग्रंथ’ असे म्हणतात.
 • पार्श्वनाथाने सांगितलेली चार महाव्रते पुढीलप्रमाणे आहेत – सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह (संपत्तीचा त्याग) आणि अस्तेय (चोरी न करणे).
 • जैन धर्मग्रंथांमध्ये ‘पुष्पचुला’ या महिला संघटनेच्या अध्यक्षाचा उल्लेख असल्याने पार्श्वनाथांनीही स्त्रियांना आपल्या धर्मात प्रवेश दिला.
 • झारखंडमधील गिरिडीह जिल्ह्यातील ‘सम्मेद पर्वत’ येथे पार्श्वनाथांचे निर्वाण झाले.
 • जैन धर्माचे खरे संस्थापक महावीर स्वामी हे 24 वे आणि शेवटचे तीर्थंकर होते.
 • महावीरांनी त्यांच्या हयातीत एक संघ स्थापन केला ज्यामध्ये 11 अनुयायी होते. याला ‘गंधार’ म्हणतात.
 • जैन धर्म पुनर्जन्म आणि कर्मवादावर विश्वास ठेवतो, त्यानुसार कर्म हे जन्म आणि मृत्यूचे कारण आहे.
 • जैन धर्मात युद्ध आणि शेती या दोन्ही गोष्टी निषिद्ध आहेत, कारण या दोहोंमध्ये सजीवांवर हिंसा आहे.
 • सुरुवातीला जैन धर्मात मूर्तीपूजा प्रचलित नव्हती, पण नंतर महावीरांसह सर्व माजी तीर्थंकरांची मूर्तीपूजा सुरू झाली.
Jainism in Marathi
Adda247 Marathi App

Epics in Marathi

Philosophy of Jainism in Marathi |जैन धर्माचे तत्त्वज्ञान

Philosophy of Jainism in Marathi: जैनधर्मातील प्रमुख शिकवण म्हणजे अहिंसा होय. जैन धर्मातील तत्त्वज्ञान आपल्याला खालील मुद्यांवरून स्पष्ट होते.

 • जीव -जैन धर्मानुसार जीव हा चैतन्यमय आहे. जीव अविनाशी आहे. जीव हा देव, मनुष्य, पक्षी, पशू इ. विविध रूपात जन्म घेतो.
 • अजीव – अजीवाचे धर्म, अधर्म, आकाश, पुदगल, काल, हे पाच प्रकार आहेत. अजीव हे चैतन्यविरहित आहेत. जीव व पाच प्रकारचे अजीव मिळून सहा द्रव्ये तयार होतात. जैनांच्या मते कोणत्याही द्रव्याची तीन अंगे असतात. जैन दर्शनांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही दर्शनात धर्म व अधर्म हे अजीव पदार्थ मानलेले नाहीत.
 • पाप, पुण्य- पुण्य म्हणजे,जीवाशी संबंध असलेला व जीवाला स्वर्ग, ऐश्वर्य, इ.चांगले फळ मिळवून देणारा कर्म-समुदाय. पाप म्हणजे पुण्याच्या विपरीत असा कर्मसमुदाय. त्याची 82 कारणे आहेत. त्यांनाच ‘आस्रव’ असे नाव आहे.
 • ज्ञान-जैन तत्त्वानुसार ज्ञान दोन प्रकारचे असते. परोक्ष व अपरोक्ष. अपरोक्ष ज्ञान आत्मा कर्मबंधनातून मुक्त झाल्यावर प्राप्त होते. परोक्ष ज्ञान म्हणजे मन किंवा इंद्रियाद्वारा वस्तूंचे प्राप्त होणारे ज्ञान.
Jainism in Marathi
जैन धर्म

Ramayan in Marathi

Names of Tirthankaras in Jainism in Marathi | जैन धर्मातील तीर्थंकराचे नावे

Names of Tirthankaras in Jainism in Marathi: जैन धर्मातील तीर्थंकराचे नावे खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आली आहेत.

अनुक्रमांक तीर्थंकराचे नाव
1 ऋषभनाथ तीर्थंकर
2 अजितनाथ
3 सम्भवनाथ
4 अभिनंदननाथ
5 सुमतिनाथ
6 पद्मप्रभ
7 सुपार्श्वनाथ
8 चंद्रप्रभ
9 पुष्पदंत
10 शीतलनाथ
11 श्रेयांसनाथ
12 वासुपूज्य
13 विमलनाथ
14 अनंतनाथ
15 धर्मनाथ
16 शांतीनाथ
17 कुंथुनाथ
18 अरनाथ
19 मल्लिनाथ
20 मुनिसुब्रनाथ
21 नमिनाथ
22 नेमिनाथ तीर्थंकर
23 पार्श्वनाथ तीर्थंकर
24 वर्धमान महावीर
Jainism in Marathi
जैन धर्मातील 24 तीर्थंकर

Maratha Empire – History, Rulers, Rise, Administration

Principles of Jainism in Marathi | जैन धर्माची तत्त्वे

Principles of Jainism in Marathi: जैन धर्माचे मुख्य उद्दिष्ट मुक्ती प्राप्त करणे आहे, ज्यासाठी कोणत्याही कर्मकांडाची आवश्यकता नाही. हे तीन रत्न किंवा त्रिरत्न नावाच्या तीन तत्त्वांद्वारे साध्य केले जाऊ शकते. जैन धर्माची पाच तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहे.

 • अहिंसा: सजीवांना दुखापत न होणे
 • सत्य: खोटे बोलत नाही
 • अस्तेय: चोरी करत नाही
 • अपरिग्रह: संपत्तीचा संचय न करणे
 • ब्रह्मचर्य

Propagation of Jainism in Marathi | जैन धर्माचा धर्मप्रसार

Propagation of Jainism: कलिंगचा राजा खारावेल याने ख्रिस्ताच्या पहिल्या शतकात जैन धर्म स्वीकारला . उत्तरेकडील मथुरा आणि दक्षिणेकडील म्हैसूर ही ख्रिस्ताच्या सुरुवातीच्या शतकात जैन धर्माची प्रमुख केंद्रे होती. दक्षिणेतील गंगा, कदंब, चालुक्य आणि राष्ट्रकूट राजघराण्यांनी पाचव्या ते बाराव्या शतकापर्यंत जैन धर्माच्या प्रचारासाठी खूप सहकार्य आणि मदत केली. या राजांकडून अनेक जैन कवींना आश्रय व मदत मिळाली. अकराव्या शतकाच्या आसपास, चालुक्य वंशाचा राजा सिद्धराज आणि त्याचा मुलगा कुमारपाल यांनी जैन धर्माला राज्यधर्म बनवला आणि गुजरातमध्ये त्याचा व्यापक प्रसार केला. सामान्यतः जैन अनुयायी शांतताप्रिय स्वभावाचे होते. त्यामुळे मुघलांच्या काळात त्यांच्यावर फारसे अत्याचार झाले नाहीत. त्या काळातील साहित्य आणि इतर तपशिलांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, अकबरानेही जैन अनुयायांना थोडीफार मदत केली होती. पण हळूहळू जैनांचे मठ तुटून विखुरले जाऊ लागले. जैन धर्म हा मुळात भारतीय धर्म आहे. भारताव्यतिरिक्त पूर्व आफ्रिकेतही जैन धर्माचे अनुयायी आढळतात.

Jain Purana | जैन पुराण

Jain Purana: वैदिक परंपरेतील पुराण आणि उपपुराणांची विभागणी जैन परंपरेत आढळत नाही. परंतु येथे जे काही पौराणिक कथा अस्तित्वात आहेत ते स्वतःच्या मार्गाने अद्वितीय आहेत. जिथे इतर पुराणकारांना इतिहासातील अचूकता जपता आली नाही, तिथे जैन पुराणकारांनी अचूकता अधिक जपली आहे. म्हणूनच आजच्या निःपक्षपाती विद्वानांचे स्पष्ट मत आहे की प्राचीन भारतीय संस्कृती जाणून घेण्यासाठी, जैन पुराणांतून त्यांच्या कथांच्या पुस्तकांतून जे ज्ञान मिळते ते असामान्य आहे. येथे काही दिगंबरा जैन पुराण आणि चरितांची यादी आहे

अनुक्रमांक पुराणनाम रचनाकार ई. सन / शतक
1 पद्मपुराण – पद्मचरिता आचार्य रविशेन 705 इ.स
2 महापुराण – आदिपुराण आचार्य जिनसेन नववे शतक
3 पौराणिक कथा गुणभद्र 10 वे शतक
4 अजित – पुराण अरुणमणी 1716
5 आदिपुराण – (कन्नड भाषा) कवी पंप ,
6 आदिपुराण भट्टारक चंद्रकीर्ती 17 वे शतक
7 आदिपुराण – भट्टारक सकलकिर्ती 15 वे शतक
8 उत्तर पुराण भट्टारक सकलकिर्ती 15 वे शतक
9 कर्नामृत – पुराण केशवसेन 1608
10 जयकुमार – पुराण बी.आर.कामराज 1555
11 चंद्रप्रभपुराण कवी आगासदेव
12 चामुंड पुराण चामुंदराय 980
13 धर्मनाथ पुराण बाहुबली कवी
14 नेमिनाथ पुराण नेमिदत्त सुमारे 1575
15 पद्मनाभपुराण भट्टारक शुभचंद्र 17 वे शतक
16 पौम चारिउ चतुर्मुख देव
17 पउम चरिउ स्वयंभूदेव
18 पद्मपुराण कधीतरी
19 पद्मपुराण धर्मकीर्ती 1656
20 पद्मपुराण – (अपभ्रंश) कवी रायधू 15-16 वे शतक
21 पद्मपुराण – चंद्रकीर्ती 17 वे शतक
22 पद्मपुराण ब्रह्मा जिंदास 13-16 शतक
23 पांडव पुराण शुभ चंद्र 1608
24 पांडव पुराण – (अपभ्रंश) प्रसिद्धी 1497
25 पांडव पुराण श्री भूषण 1658
26 पांडव पुराण वडीचंद्र 1658
27 पार्श्वपुराण – (अपभ्रंश) पद्मकिर्ती 989
28 पार्श्व पुराण कवी रायधू 15-16 वे शतक
29 पार्श्व पुराण चंद्रकीर्ती 1654
30 पार्श्व पुराण वडीचंद्र 1658
31 आख्यायिका आचार्य मल्लिशें 1104
32 महापुराण – (अपभ्रंश) महाकवी पुष्पदंत
33 मल्लिनाथपुराण कवी नागचंद्र
34 पौराणिक कथा श्रीचंद्र
35 महावीर पुराण (वर्धमान चरित) असग 910
36 महावीर पुराण एकूण प्रसिद्धी 15 वे शतक
37 मल्लिनाथ पुराण एकूण प्रसिद्धी 15 वे शतक
38 मुनिसुव्रत पुराण ब्रह्मा कृष्णदास
39 मुनिसुव्रत पुराण सुरेंद्रकीर्ती
40 वगर्थसंग्रह पुराण कवी परमेष्ठी
41 शांतीनाथ पुराण असग 910
42 शांतीनाथ पुराण श्रीभूषण 1658
43 श्रीपुराण B. गुणभद्र
44 हरिवंशपुराण – पुननत संघ जिनसेन
45 हरिवंशपुराण – (अपभ्रंश) स्वयंभूदेव
46 हरिवंशपुराण – तदयव चतुर्मुख देव
47 हरिवंशपुराण ब्रह्मा जिंदास 15-16 वे शतक
48 हरिवंशपुराण – तदैव यश:कीर्ति 1507
49 हरिवंशपुराण श्रुतकीर्ती 1552
50 हरिवंशपुराण महाकवी रायधू 15-16 वे शतक
51 हरिवंशपुराण भा धर्मकीर्ती 1671
52 हरिवंशपुराण कवी रामचंद्र 1560 पूर्वी

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

MAHARASHTRA STUDY MATERIAL

World Health Organization (WHO)
Adda247 Marathi Telegram

See Also

Article Name Web Link App Link
Forests in Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Fathers Of Various Fields. Click here to View on Website  Click here to View on App
Important List Of Sports Cups And Trophies Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Events Of Indian Freedom Struggle Click here to View on Website  Click here to View on App
Hill Stations in Maharashtra Click here to View on Website Click here to View on App
Quite India Movement 1942 Click here to View on Website  Click here to View on App
Motion and Its Type Click here to View on Website Click here to View on App
Profit And Loss Formula, Sample Questions Click here to View on Website  Click here to View on App
Samruddhi Mahamarg Click here to View on Website Click here to View on App
Important Rivers in Maharashtra Click here to View on Website Click here to View on App
Airports in Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
River System in Konkan Region of Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Savitribai Phule Biography, Activities, and Social Work Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Revolutions in India Click here to View on Website  Click here to View on App
List Of National Symbols Of India Click here to View on Website  Click here to View on App
List of Indian Cities on Rivers Banks Click here to View on Website  Click here to View on App
Computer Awareness Click here to View on Website  Click here to View on App
Country And Currency List 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Cloud and Types of Wind Click here to View on Website  Click here to View on App
Longest Rivers in the World Click here to View on Website  Click here to View on App
Revolt Of 1857 In India And Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
List Of Top 10 Tallest Statues In The World Click here to View on Website  Click here to View on App
Maharashtra Etymology, History, And Origin Of Maharashtra Name Click here to View on Website  Click here to View on App
Dams In Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Fundamental Rights of Indian Citizens Click here to View on Website  Click here to View on App
Fundamental Duties: Article 51A Click here to View on Website  Click here to View on App
List Of Governors Of Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Nuclear Power Plant In India 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Largest Countries In The World By Area 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Newspapers in Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
FIFA World Cup 2022 Quiz Click here to View on Website  Click here to View on App
Role and Power of President Click here to View on Website  Click here to View on App
Census of India 2011 Click here to View on Website  Click here to View on App

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247 Prime
Maharashtra Prime Test Pack 2023-2024

Sharing is caring!

FAQs

Who is the god of Jainism?

Both Arihants and Siddhas are considered Gods of Jain religion.

What are the 3 main beliefs of Jainism?

Right belief, right knowledge, and right conduct are the main 3 main beliefs of Jainism.

How many tirthankaras are there in Jainism?

There are 24 Tirthankaras are there in Jainism