Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Epics in Marathi

Epics in Marathi, Type, Features, Characteristics of Epics in Marathi | महाकाव्याचे प्रकार, लक्षणे आणि वैशिष्ट्ये याबद्दल सविस्तर माहिती

Epics in Marathi: The word Epic means “epic”, that is, some kind of very large and detailed poetic text, such as the Ramayana, and the Mahabharata, all of which are important and grand texts. Apart from this, we call the poetic composition of large size and describe a great work as epic, which is a strong medium of expression of the civilizational culture of every ancient country of the world. In this article, you will get detailed information about Epics in Marathi. Such as types, features, and characteristics of epics.

Epics in Marathi
Category Study Material
Useful for All Competitive Exams
Article Name Epics in Marathi

Epics in Marathi | महाकाव्याबद्दल सविस्तर माहिती

Epics in Marathi: महाकाव्य (महान काव्य), ज्याला सर्गबंध असेही म्हणतात, हा शास्त्रीय संस्कृतमधील भारतीय महाकाव्याचा एक प्रकार आहे. या शैलीचे वैशिष्ट्य म्हणजे निसर्गरम्य, प्रेम, लढाया इत्यादींचे अलंकृत आणि विस्तृत वर्णन आहे. रामायण आणि महाभारत हे यापैकीच एक प्राचीन आणि लोकप्रिय महाकाव्य आहेत. विशालता आणि भव्योदात्तता हे महाकाव्याचे (Epics in Marathi) विशेष गुण असतात. महाभारत हे या कसोटीस चांगले उतरते. आज या लेखात आपण Epics in Marathi बद्दल सविस्तर माहिती जसे कि, महाकाव्याचे प्रकार, त्याच्या विशेषता आणि महाकाव्याची वैशिष्ट्ये याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

History of Epics Word | महाकाव्य या शब्दाचा इतिहास

History of Epics Word: मराठी काव्यविचारातील ‘महाकाव्य’ या संज्ञेत संस्कृत पंचकाव्ये व इंग्रजी ‘एपिक’ या संकल्पनांचा संकर झालेला आढळून येतो. महाभारत आणि रामायण ह्यांचा उल्लेख आता महाकाव्य या संज्ञेने होत असला, तरी पूर्वी त्यांस ‘इतिहास’ म्हणत आणि पुराणांसारख्या इतिवृत्तात्मक वाङ्मयाबरोबर त्यांचा उल्लेख होत असे. त्यांना चौदाव्या शतकात विश्वनाथाने आर्ष (श्रषिप्रणित) महाकाव्य असे संबोधले. तथापि तोशब्द फारसा रुढ नव्हता. या आर्ष महाकाव्यांपासून भेद दर्शविण्यासाठी पंचमहाकाव्यांस किंवा त्यासारख्या इतर काव्यांस ‘विदग्ध’ महाकाव्य म्हणत असे. महाकाव्य हे प्रदीर्घ (निबद्ध) व वस्तुनिष्ठ दृष्टीने केलेले कथानिवेदन असते पहिले ‘स्वार्थ’ म्हटले, तर दुसरे ‘परार्थ’ म्हणतात.

Epics in Marathi
महाकाव्य

Maratha Empire – History, Rulers, Rise, Administration

Types of Epics in Marathi | महाकाव्याचे प्रकार

Types of Epics in Marathi: काव्यात्मक आशयाच्या दृष्टिकोनातून महाकाव्यांचे पाच प्रकार (Types of Epics in Marathi) आहेत.

 • रामायण महाकाव्य
 • महाभारत महाकाव्य
 • चरितकाव्य
 • राम्याख्यान
 • तात्विक किंवा प्रतीकात्मक महाकाव्य
Epics in Marathi
Adda247 Marathi App

Characteristics of Epics in Marathi | महाकाव्याची लक्षणे

Features of Epics in Marathi: महाकाव्याची लक्षणे (Characteristics of Epics in Marathi) खालीलप्रमाणे आहेत.

 1. ‘महाकाव्यामध्ये’ एकीकडे काव्याचा विस्तृत आकार आणि दुसरीकडे त्याचा महान विषय पूर्वनिर्धारित असतो.
 2. महाकाव्यात स्वरूपाची व्यापकता म्हणजे त्यांच्यात जीवनाचे अष्टपैलू चित्रण आहे. एका प्रभावशाली महापुरुषाच्या जीवनामुळे तो विनाकारण संपूर्ण देशात पसरतो. म्हणून, महाकाव्याच्या कथा-परिघात जीवनाचे सर्व सामाजिक, राजकीय पैलू आणि परिमाण आणि त्यांच्या वातावरणातील विविध दृश्ये आणि रूपे समाविष्ट आहेत. ही सर्व वर्णने सामान्य जीवनातील क्षुल्लक गोष्टींपासून मुक्त एका विशेष स्तरावर वसलेली आहेत.
 3. एका महाकाव्याची कथा एका महान उद्देशाने चालते. अनेक संघर्षातून पार पडल्यानंतर ती शेवटी महान मानवी मूल्ये जपते. ज्या घटनेद्वारे या महान मानवी मूल्यांची प्रतिष्ठा शेवटी प्राप्त होते, ते महाकाव्याचे महान कार्य आहे.
 4. एखादे महान कार्य सिद्धीस नेण्यासाठी त्याच्या साधकाला चारित्र्यगुण आणि त्या अनुषंगाने शक्ती प्राप्त होणे आवश्यक आहे. म्हणून, महाकाव्याचा नायक किंवा मध्यवर्ती पात्र विलक्षण शक्ती आणि गुणांनी संपन्न आहे आणि हे गुण त्याच्या समर्थन आणि विरोधी पात्रांमध्ये देखील वेगवेगळ्या प्रमाणात आहेत.

First Anglo-Maratha War

Features of Epics in Marathi | महाकाव्याची वैशिष्ट्ये

Characteristics of Epics in Marathi: संस्कृत काव्यात उपलब्ध महाकाव्याची वैशिष्ट्ये (Features of Epics in Marathi) पुढीलप्रमाणे आहेत.

 1. कथानक – महाकाव्याचे कथानक ऐतिहासिक किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या अवलंबून असावे.
 2. विस्तार – कथा जीवनाच्या विविध रूपांनी आणि वर्णनांनी समृद्ध असावी. ही वर्णने नैसर्गिक, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रांशी अशा प्रकारे संबंधित असावीत की त्यांच्याद्वारे मानवी जीवनाचे संपूर्ण वैभव, वैभव आणि तपशीलांसह संपूर्ण चित्र उपस्थित होऊ शकेल.
 3. विन्यासा – कथानकाची रचना नाट्यसंधीच्या कायद्यानुसार असावी, म्हणजेच महाकाव्य कथानकाचा विकास हळूहळू झाला पाहिजे. त्याच्या अधिकृत कथा आणि इतर प्रकरणांमधील संबंध उप-कार्य-हितकारक भावनेशी संबंधित असावा आणि त्यामध्ये न्याय्य प्राधान्य असावे.
 4. नायक – महाकाव्याचा नायक देवता असावा किंवा एखाद्या क्षत्रियासारखा असावा, ज्याचे चरित्र धीरोदत्ताच्या गुणांशी सुसंगत असले पाहिजे – म्हणजेच तो महान-सत्त्व, अत्यंत गंभीर, क्षमाशील, न बोलणारा, स्थिर चारित्र्यवान, भोळसट, गर्विष्ठ आणि अहंकारी असावा. निर्धारित पात्रे देखील त्याच विशिष्ट व्यक्ती, राजपुत्र, मुनी इत्यादींनुसार असावीत. ज्याप्रमाणे रामायणाचा नायक श्री राम आहे आणि महाभारताचा नायक राधेय कर्ण आहे.
 5. रस – श्रृंगार, वीर, शांत आणि दयाळू अशा महाकाव्यातील रसांपैकी एक रस असतो.
 6. परिणाम – महाकाव्य हे सत्त्वृत्त आहे, म्हणजेच त्याचा कल शिव आणि सत्याकडे आहे आणि त्याचे ध्येय चतुर्वर्गाची प्राप्ती आहे.
 7. शैली – इतिहासातील सर्व परंपरा, संस्कृती याबद्दल महाकाव्यात उल्लेख असतो. त्या काळाची संकृती कशी होती, त्याची प्रगती कशी होत गेली याबद्दल एक लयबद्ध मांडणी यात केली असते.
Epics in Marathi
महाभारत

Some Popular Epics in Sanskrit | संस्कृत मधील काही प्रसिद्ध महाकाव्यांची नावे

Some Popular Epics in Sanskrit:  भारतात अनेक महाकाव्ये संस्कृत आणि इतर भाषांमध्ये रचली गेली आहेत. भारतातील महाकाव्यांपैकी वाल्मिकी रामायण, व्यास द्वैपायन यांनी रचलेले महाभारत, तुलसीदासांनी रचलेले रामचरितमानस इत्यादी प्रमुख आहेत. संस्कृत मधील काही प्रसिद्ध महाकाव्यांची नावे आणि त्यांच्या रचनाकारांची यादी खाली दिली आहे.

 • रामायण (वाल्मिकी)
 • महाभारत (वेद व्यास)
 • बुद्धचरित (अश्वघोष)
 • कुमारसंभव (कालिदास)
 • रघुवंश (कालिदास )
 • किरातार्जुनियम (भारवी)
 • शिशुपाल वध (माघा)
 • औषधी वर्ण (श्री हर्ष)

Revolt of 1857 in India and Maharashtra

World Health Organization (WHO)
Adda247 Marathi Telegram

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

MAHARASHTRA STUDY MATERIAL

See Also

Article Name Web Link App Link
Forests in Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Fathers Of Various Fields. Click here to View on Website  Click here to View on App
Important List Of Sports Cups And Trophies Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Events Of Indian Freedom Struggle Click here to View on Website  Click here to View on App
Hill Stations in Maharashtra Click here to View on Website Click here to View on App
Quite India Movement 1942 Click here to View on Website  Click here to View on App
Motion and Its Type Click here to View on Website Click here to View on App
Profit And Loss Formula, Sample Questions Click here to View on Website  Click here to View on App
Samruddhi Mahamarg Click here to View on Website Click here to View on App
Important Rivers in Maharashtra Click here to View on Website Click here to View on App
Airports in Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
River System in Konkan Region of Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Savitribai Phule Biography, Activities, and Social Work Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Revolutions in India Click here to View on Website  Click here to View on App
List Of National Symbols Of India Click here to View on Website  Click here to View on App
List of Indian Cities on Rivers Banks Click here to View on Website  Click here to View on App
Computer Awareness Click here to View on Website  Click here to View on App
Country And Currency List 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Cloud and Types of Wind Click here to View on Website  Click here to View on App
Longest Rivers in the World Click here to View on Website  Click here to View on App
Revolt Of 1857 In India And Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
List Of Top 10 Tallest Statues In The World Click here to View on Website  Click here to View on App
Maharashtra Etymology, History, And Origin Of Maharashtra Name Click here to View on Website  Click here to View on App
Dams In Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Fundamental Rights of Indian Citizens Click here to View on Website  Click here to View on App
Fundamental Duties: Article 51A Click here to View on Website  Click here to View on App
List Of Governors Of Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Nuclear Power Plant In India 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Largest Countries In The World By Area 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Newspapers in Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
FIFA World Cup 2022 Quiz Click here to View on Website  Click here to View on App
Role and Power of President Click here to View on Website  Click here to View on App
Census of India 2011 Click here to View on Website  Click here to View on App
Samyukta Maharashtra Movement Click here to View on Website  Click here to View on App
FIFA World Cup List 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Classical And Folk Dances Of India Click here to View on Website  Click here to View on App
Governor General Of British India Before 1857 Click here to View on Website  Click here to View on App
Maratha Empire – History, Rulers, Rise, Administration Click here to View on Website  Click here to View on App
List of First-Ranked States in Mineral Production Click here to View on Website  Click here to View on App
Periodic Table of Elements Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Days in December 2022 Click here to View on Website  Click here to View on App
Anti-Defection Law Click here to View on Website  Click here to View on App
Important Boundary Lines Click here to View on Website  Click here to View on App

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247 Prime
Maharashtra Prime Test Pack 2023-2024

Sharing is caring!

FAQs

What are epics?

Indian epic poetry is the epic poetry written in the Indian subcontinent, traditionally called epics

What is epic in a story?

Epic literature belongs to the narrative genre of poetry. A narrative poem tells a story of great civilizations and heroes

What is the importance of epics as the source of ancient Indian history?

Epics are based on established traditions that narrate the deeds of old heroic figures of India.

Which are most popular epics in sanskrit?

Ramayana and Mahabharat are most popular epics in Sanskrit