Marathi govt jobs   »   Result   »   MPSC Combine Cut Off 2022

MPSC Combine Cut Off 2022, Group B PSI, STI, ASO Cut off 2022, MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 कट ऑफ

MPSC Combine Cut Off 2022, In this article, you will get MPSC Combine Cut Off 2022 for MPSC Group B PSI, STI, ASO. MPSC Combined Prelims Expected Cut Off 2021-22 post and category wise. You will also get information about MPSC Result 2022 in this article.

MPSC Combine Cut Off 2021
Category MPSC Result 2022
Exam MPSC Group B Combine Exam 2021
Exam Date 26th February 2022
Mode Offline
Topic Name MPSC Combine Cut Off 2021

MPSC Combine Cut Off 2021

MPSC Combine Cut Off 2021: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात घेण्यात आली. दिनांक 01 जून 2022 रोजी MPSC ने ASO चा कट ऑफ जाहिर केला व् 02 जून 2022 रोजी 2022 रोजी STI आणि PSI पदांचा कट ऑफ जाहीर केला आहे. या लेखात आपणास MPSC Combine Cut Off 2021 बद्दल सविस्तर माहिती मिळेल. यामुळे प्रत्येकाला MPSC Group B Combine Exam 2022 परीक्षेसाठी अभ्यासाचे नियोजन करता येईल आणि आपल्याला आगामी काळात होणाऱ्या MPSC Group B Combine Exam 2022 परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी किती गुण मिळाले पाहिजे याचा अंदाज घेता येइल. यासाठीच Adda 247 मराठी ने आपणासाठी MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा कट ऑफ (MPSC Combine Cut Off 2021) बद्दल सविस्तर माहिती या लेखात दिली आहे.

Cliick here to View MPSC Group B Result 2021-22

MPSC Combine Exam Cut Off 2021 | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 कट ऑफ

MPSC Combine Exam Cut Off 2021: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 निकाल आणि कट ऑफ (MPSC Combine Cut Off 2021) दिनांक 01 आणि 02 जून ला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहीर केला. खालील तक्त्यात प्रत्येक पदानुसार MPSC Combine Exam Cut Off 2021 दिला आहे.

ASO Cut off

ASO (Assistant Sectiion Officer) पदाचा 2021 चा कट ऑफ (MPSC Combine Cut Off) MPSC ने 01 जून 2022 रोजी जाहिर केला आहे. खालील तक्त्यात प्रवर्गानुसार ASO चा कट ऑफ दिलेला आहे.

CATEGORY SUB-CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN GENERAL 53.75
FEMALE 49.00
SPORTS 37.25
SC GENERAL 50.25
FEMALE 46.50
SPORTS 26.75
ST GENERAL 46.00
FEMALE 39.50
NT (B) GENERAL 53.75
NT (C)
GENERAL 53.75
FEMALE 49.00
OBC GENERAL 53.75
FEMALE 49.00
SPORTS 37.25
EWS GENERAL 53.75
FEMALE 49.00
DIVYANG Blindness or Low Vision 37.25
Locomotor disability or Cerebral palsy 10.87
ORPHAN
41.75

STI Cut off

STI (State Tax Inspector) पदाचा 2021 चा कट ऑफ (MPSC Combine Cut Off) MPSC ने 02 जून 2022 रोजी जाहिर केला आहे. STI पदाचा MPSC Combine Cut Off 2021 खालीलप्रमाणे आहे.

CATEGORY

SUB-CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN GENERAL 46.50
FEMALE 41.00
SPORTS 22.00
SC GENERAL 44.75
FEMALE 39.75
SPORTS 15.75
ST GENERAL 40.00
FEMALE 33.00
SPORTS 9.75
DT (A)
GENERAL 46.50
FEMALE 40.25
SPORTS 22.00
NT (B)
GENERAL 46.50
FEMALE 41.00
SPORTS 20.00
NT (C)
GENERAL 46.50
FEMALE 41.00
SPORTS 22.00
NT (D)
GENERAL 46.50
FEMALE 41.00
OBC GENERAL 46.50
FEMALE 41.00
SPORTS 22.00
EWS
GENERAL 46.50
FEMALE 41.00
SPORTS 22.00
DIVYANG
Type A: Blindness or Low Vision 35.13
Type B: Deaf, HH 30.75
Type C: Loco Dis. and Others 40.75
Type D and E: Multi Dis. and Others 1.25
ORPHAN 23.75

PSI Cut off

MPSC ने PSI (Police Sub Inspector) पदाचा 2021 चा कट ऑफ (MPSC Combine Cut Off 2021) 02 जून 2022 रोजी जाहिर केला. खालील तक्त्यात संवर्गानुसार ASO चा कट ऑफ दिलेला आहे.

CATEGORY SUB-CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN GENERAL 48.25
FEMALE 41.75
SPORTS 25.50
SC GENERAL 44.25
FEMALE 37.50
SPORTS 15.50
ST GENERAL 39.50
FEMALE 30.75
SPORTS 9.50
DT (A) GENERAL 48.25
FEMALE 41.00
SPORTS 25.25
NT (B) GENERAL 48.25
FEMALE 41.75
SBC GENERAL 45.00
FEMALE 39.00
SPORTS 13.25
NT (C)
GENERAL 48.25
FEMALE 41.75
SPORTS 23.25
OBC GENERAL 48.25
FEMALE 41.75
SPORTS 25.50
EWS GENERAL 48.25
FEMALE 41.75
SPORTS 25.50
ORPHAN 27.50
MPSC Combine Cut Of
Adda247 App

MPSC Combine Exam Previous Cut Off 2020 | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 मागील वर्षाचा कट ऑफ

MPSC Combine Exam Previous Cut Off 2020: खालील तक्त्यात आपण MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचा कट ऑफ (MPSC Combine Cut Off 2020) प्रत्येक पदानुसार दिला आहे.

STI Cut off

STI (विक्रीकर निरीक्षक) पदाचा 2020 चा कट ऑफ (MPSC Combine Cut Off) संवर्गनिहाय खालीलप्रमाणे आहे.

CATEGORY

SUB-CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN GENERAL 53.75
FEMALE 48.50
SPORTS 35.00
SC GENERAL 50.25
FEMALE 46.00
SPORTS 21.75
ST GENERAL 45.00
FEMALE 39.00
DT (A) GENERAL 53.75
NT (B) GENERAL 53.75
NT (C) GENERAL 53.75
FEMALE 48.50
NT (D) GENERAL 53.75
OBC GENERAL 53.75
FEMALE 48.50
SPORTS 34.00
EWS GENERAL 53.75
FEMALE 48.50
DIVYANG Blindness or Low Vision 43.54
Hearing Impairment 39.00

Locomotor disability or Cerebral palsy

42.50
ORPHAN 0.75

PSI Cut off

PSI (पोलीस उपनिरीक्षक) पदाचा 2020 चा कट ऑफ (MPSC Combine Cut Off 2020) खालीलप्रमाणे आहे.

CATEGORY SUB-CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN GENERAL 43.75
FEMALE 36.50
SPORTS 11.25
SC GENERAL 41.75
FEMALE 34.75
SPORTS 1.00
ST GENERAL 39.25
FEMALE 31.25
SPORTS 4.50
DT (A) GENERAL 43.75
FEMALE 31.75
SPORTS 5.25
NT (B) GENERAL 41.50
FEMALE 31.25
SPORTS 2.75
SBC GENERAL 43.75
FEMALE 36.00
SPORTS 11.25
NT (C) GENERAL 43.75
FEMALE 36.50
OBC GENERAL 43.75
FEMALE 36.50
SPORTS 11.25
EWS GENERAL 43.75
FEMALE 36.50
SPORTS 11.75
ORPHAN 0.75

ASO Cut off

ASO (सहायक कक्षाधिकारी पदाचा 2020 चा कट ऑफ (MPSC Combine Cut Off) प्रवर्गानुसार खालीलप्रमाणे आहे.

CATEGORY SUB-CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN GENERAL 54.75
FEMALE 49.50
SPORTS 38.00
SC GENERAL 50.75
FEMALE 47.25
SPORTS 21.75
ST GENERAL 45.00
FEMALE 43.25
NT (B) GENERAL 54.75
FEMALE 44.25
SBC GENERAL 49.75
FEMALE 45.25
NT (C) GENERAL 54.75
NT (D) GENERAL 54.75
FEMALE 48.75
OBC GENERAL 54.75
FEMALE 49.50
SPORTS 34.00
EWS GENERAL 54.75
FEMALE 49.50
DIVYANG Blindness or Low Vision 43.28
Locomotor disability or Cerebral palsy 42.50

 

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2021-22: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी मध्यम स्वरूपाची होती. आज या लेखात Adda247 मराठी आपणासाठी MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 पेपरचे विश्लेषण केले आहे. ते पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर लिक करा.

MPSC Combine Cut Off
Adda247 Marathi Telegram

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2021-22

Also Check,

FAQs: MPSC Combine Prelims Cut Off 2022

Q1. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 कधी झाली?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022, 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्हात झाली.

Q2. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी काय होती?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती.

Q3. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 चा कट ऑफ कधी जाहीर झाला?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 चा कट ऑफ MPSC ने 01 व 02 जून 2022 रोजी जाहीर केला.

Q4. अशीच महत्वपूर्ण माहिती मला कुठे बघायला मिळेल?

Ans. अशीच महत्वपूर्ण माहिती आपणास Adda247 च्या अधिकृत वेबसाईट आणि App वर बघायला मिळेल.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series
MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series

Sharing is caring!

FAQs

When was the MPSC Group B Combined Prelims Examination 2022 held?

MPSC Group B Combined Prelims Examination 2022 was held on 26th February 2022 in various districts of Maharashtra.

What was the overall difficulty level of MPSC Group B Combined Prelims Examination 2022?

The overall difficulty level of MPSC Group B Combined Prelims Examination 2022 was moderate.

When will the cut off of MPSC Group B Combined Prelims Examination 2022 be announced?

The Cut off of MPSC Group B Combined Prelims Examination 2022 be announced soon

Where can I find such important information?

You can find similar important information on Adda247's official website and app.