Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   MPSC Group C Post List, Post...

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details | MPSC गट क परीक्षा 2021-22 विभागानुसार रिक्त जागांचा तपशील

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details, In this article you get detailed information about MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Vacancy Details, Excise SI Vacancy Details, Tax Assistant Vacancy Details, Clerk-Typist Vacancy Details, Technical Assistant Vacancy Details, Industry Inspector Vacancy Details.

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात निघाली. उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय, दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क, दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क, कर सहाय्यक, गट-क, लिपिक-टंकलेखक (मराठी) व लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) या 6 पदाच्या एकूण 900 रिक्त जागेसाठी MPSC Group C Combine Prelims 2021-22 अधिसूचना दिनांक 21 डिसेंबर 2021 रोजी जाहीर केली. MPSC Group C Prelims Exam Notification आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून पाहू शकता. सोबतच या 900 जागांमध्ये मी किती जांगासाठी अर्ज करू शकतो हे पाहण्यासाठी आपल्याला MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details पाहणे आवश्यक आहे. या लेखात आपण सर्व 6 पदांचे MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details पाहणार आहोत.

MPSC Group C Hall Ticket 2022 Download Admit Card

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details | MPSC गट क परीक्षा 2021-22 विभागानुसार रिक्त जागांचा तपशील

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 चे ऑनलाईन नोंदणी 22 डिसेंबर 2021 सुरु झाली. ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी आपण MPSC Group C Vacancy तपासतो. आज या लेखात आपण MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details पाहणार आहे. 

MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची सविस्तर जाहिरात पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय, दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क, दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क, कर सहाय्यक, गट-क, लिपिक-टंकलेखक (मराठी) व लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) या सर्व पदांच्या रिक्त जागेचे तपशील खाली देण्यात आलेला आहे.

Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 – Important Dates | MPSC गट संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाईन अर्ज करा- महत्वाच्या तारखा

MPSC Group C Purva Pariksha 2021 Important Dates: महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2021 (MPSC Group C Sayukta Purva Pariksha) साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरु होत आहे. MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2021 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Group C Purva Pariksha 2021: Important Dates
Events Dates
पूर्व परीक्षेची जाहिरात (MPSC Group C Prelims Exam Notification)
21 डिसेंबर 2021
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of MPSC Group C Online Registration) 22 डिसेंबर 2021
ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Registration) 11 जानेवारी 2022

17 जानेवारी 2022

31 जानेवारी 2022

पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र  (Hall ticket For Prelims Exam)
पूर्व परीक्षेची तारीख (MPSC Group C Prelims Exam Date)

3 एप्रिल 2022

पूर्व परीक्षेचा निकाल (MPSC Group C Prelims Exam Result) मे 2022
मुख्य परीक्षेची जाहिरात (MPSC Group C Main Exam Notification)
मुख्य परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र (MPSC Group C Hall ticket For Mains Exam)
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021- संयुक्त पेपर 1 तारीख

6 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पेपर 2 तारीख

13 ऑगस्ट 2022 

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) पेपर 2 तारीख

20 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-कर सहायक (Tax Assistant) पेपर 2 तारीख

27 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-तांत्रिक सहायक (Technical Assistant) पेपर 2 तारीख

10 सप्टेंबर 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) पेपर 2 तारीख

17 सप्टेंबर 2022

मुख्य परीक्षेचा निकाल (Mains Exam Result)
ऑक्टोबर 2022

MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 साठी ऑनलाईन अर्ज करा (Link Inactive)

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021: Vacancies | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 जाहिरात: रिक्त जागा

MPSC Group C Prelims Exam Notification 2021- Vacancies: महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा 2021 (Group C Combine Prelim Exam) ही महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत दुय्यम निरीक्षक (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant) आणि लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या पदांसाठी घेण्यात येणार असून अधिकृत अधिसूचनेसोबत MPSC यांचा रिक्त पदांचा तपशील  खालील तक्त्यात दिला आहे.

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय 103
2 दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क 114
3 तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय 14
4 कर सहाय्यक, गट-क 117
5 लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क 473
6 लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क 79
Total 900

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details – उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector)

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details – उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector): MPSC Group C मधील उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) चे एकूण 103 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे. ज्याचा आपणास नक्की फायदा होईल.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 10 8 2 3 5 3 17 2 11 61 42 103
सर्वसाधारण 4 5 1 2 2 2 8 1 5 30 21 51
महिला 3 2 1 1 2 1 5 1 3 19 13 32
माजी सैनिक 2 1 1 3 2 9 6 15
खेळाडू 1 1 1 3 2 5
दिव्यांग एकूण 4 पदे
अनाथ एकूण 1

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details – दुय्यम निरीक्षक (Excise SI)

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details – दुय्यम निरीक्षक (Excise SI): MPSC Group C मधील दुय्यम निरीक्षक (Excise SI) चे एकूण 114 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे. ज्याचा आपणास नक्की फायदा होईल.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 14 8 1 3 3 1 29 3 10 72 42 114
सर्वसाधारण 7 5 1 2 2 1 15 2 4 39 21 60
महिला 4 2 1 1 9 1 3 21 13 34
माजी सैनिक 2 1 4 2 9 6 15
खेळाडू 1 1 1 3 2 5
दिव्यांग एकूण 5 पदे
अनाथ एकूण 1 पद

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details – तांत्रिक सहायक (Technical Assistant)

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details – तांत्रिक सहायक (Technical Assistant): MPSC Group C मधील तांत्रिक सहायक (Technical Assistant) चे एकूण 14 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे. ज्याचा आपणास नक्की फायदा होईल.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 3 2 1 1 1 8 6 14
सर्वसाधारण 1 1 1 1 5 2 7
महिला 1 1 2 2 4
माजी सैनिक 1 1 1 2
खेळाडू 1 1
दिव्यांग एकूण 1 पद
अनाथ

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details – कर सहायक (Tax Assistant)

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details- कर सहायक (Tax Assistant): MPSC Group C मधील कर सहायक (Tax Assistant) चे एकूण 117 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे. ज्याचा आपणास नक्की फायदा होईल.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 15 9 1 4 5 3 27 3 11 78 39 117
सर्वसाधारण 7 5 1 2 3 2 14 2 6 42 19 61
महिला 5 3 1 1 1 8 1 3 23 12 35
माजी सैनिक 2 1 1 1 4 2 11 6 17
खेळाडू 1 1 2 2 4
दिव्यांग एकूण 5 पदे
अनाथ एकूण 1 पद

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details – लिपिक टंकलेखक: मराठी  (Clerk-Typist: Marathi) 

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details- लिपिक टंकलेखक: मराठी  (Clerk-Typist: Marathi) : MPSC Group C मधील लिपिक टंकलेखक: मराठी  (Clerk-Typist: Marathi) चे एकूण 473 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे. ज्याचा आपणास नक्की फायदा होईल.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 45 40 12 8 13 6 99 10 52 285 188 473
सर्वसाधारण 21 20 6 5 5 3 49 6 26 141 94 235
महिला 14 12 3 2 5 2 30 3 15 86 57 143
माजी सैनिक 7 6 2 1 2 1 15 1 8 43 28 71
खेळाडू 3 2 1 1 5 3 15 9 24
दिव्यांग एकूण 20 पदे
अनाथ एकूण 5 पदे

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details – लिपिक टंकलेखक: इंग्रजी (Clerk-Typist: English) 

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details- लिपिक टंकलेखक: इंग्रजी (Clerk-Typist: English): MPSC Group C मधील लिपिक टंकलेखक: इंग्रजी (Clerk-Typist: English) चे एकूण 79 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे. ज्याचा आपणास नक्की फायदा होईल.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 7 6 2 1 1 1 19 2 12 51 28 79
सर्वसाधारण 3 3 1 1 1 1 9 2 6 27 13 40
महिला 2 2 1 6 4 15 8 23
माजी सैनिक 2 1 2 2 7 5 12
खेळाडू 2 2 2 4
दिव्यांग एकूण 4 पदे
अनाथ एकूण 1 पद

.

Also Read,

FAQs: MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details

Q.1 MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत लिपिक टंकलेखक (मराठी) पदाच्या किती जागा आहेत?

Ans: MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत लिपिक टंकलेखक (मराठी) पदाच्या 473 जागा आहेत.

Q2. MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत लिपिक टंकलेखक (इंग्रजी) पदाच्या किती जागा आहेत?

Ans: MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत लिपिक टंकलेखक (इंग्रजी) पदाच्या 79 जागा आहेत.

Q3. MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत कर सहायक पदाच्या किती जागा आहेत?

Ans: MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत कर सहायक पदाच्या 117 जागा आहेत.

Q4. MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत तांत्रिक सहायक पदाच्या किती जागा आहेत?

Ans: MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत तांत्रिक सहायक पदाच्या 14 जागा आहेत.

Q5. MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत दुय्यम निरीक्षक पदाच्या किती जागा आहेत?

Ans: MPSC गट क 2021-22 परीक्षेत दुय्यम निरीक्षक पदाच्या 114 जागा आहेत.

Q6. MPSC गट क पूर्व परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा याबद्दल माहिती कुठे मिळेल?

Ans. MPSC गट क पूर्व परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा याबद्दल माहिती Adda247 च्या App आणि website वर मिळेल.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series

Sharing is caring!

FAQs

How many posts are there for the post of Clerk Typist (Marathi) in MPSC Group C 2021-22?

There are 473 posts of Clerical Typist (Marathi) in the MPSC Group C 2021-22 examination.

How many posts of Clerical Typist (English) are available in MPSC Group C 2021-22?

There are 79 posts of Clerical Typist (English) in the MPSC Group C 2021-22 examination.

How many posts of Tax Assistant are there in MPSC Group C 2021-22 examination?

There are 117 posts of Tax Assistant in the MPSC Group C 2021-22 examination.

How many posts of Technical Assistant are there in MPSC Group C 2021-22 Examination?

There are 14 posts of Technical Assistant in the MPSC Group C 2021-22 examination.

How many posts of Deputy Inspector are there in MPSC Group C 2021-22 examination?

There are 114 posts of Deputy Inspector in the MPSC Group C 2021-22 examination.

Where can I get information on how to apply online for MPSC Group C Pre-Exam?

Information on how to apply online for MPSC Group C Pre-Exam can be found on Adda247's App and website.