Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Group C Exam Analysis 2022

MPSC Group C Exam Analysis 2022, Clerk Typist Mains Exam Paper 2 Analysis | MPSC गट क मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण

Table of Contents

MPSC Group C Exam Analysis 2022: MPSC Group C Main Exam 2022, Clerk Typist Mains Exam Paper 2 was successfully conducted on 13th August 2022 at Various Exam centers in Maharashtra. In this article, you will get the MPSC Group C Main Exam Analysis 2022 of Clerk Typist Paper 2 in detail. Along with this, you will get overall good attempts, expected cut-off, and subject-wise MPSC Group C Main Exam Analysis 2022.

MPSC Group C Main Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Exam MPSC Group C Main Exam 2022
Paper Clerk Typist Paper 2
Exam Date 13th August 2022
Mode Offline
Topic Name MPSC Group C Exam Analysis 2022

MPSC Group C Exam Analysis 2022, Clerk Typist Exam Paper 2 Analysis 2021-22

MPSC Group C Exam Analysis 2022, Clerk Typist Exam Paper 2 Analysis 2021-22: दिनांक 13 ऑगस्ट 2022 2022 रोजी MPSC ने लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist) मुख्य परीक्षा यशस्वीपणे घेतली. MPSC Clerk Typist Exam ची एकूण काठीण्यपातळी सोपी ते मध्यम स्वरूपाची होती. आज या लेखात Adda247 मराठी आपणासाठी MPSC गट क मुख्य परीक्षा 2021-22 अंतर्गत Clerk Typist पेपर 2 चे विश्लेषण घेऊन येत आहे. ज्यामध्ये overall good attempts आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group C Main Exam Analysis 2022) या लेखात दिले गेले आहे. चला तर मग पाहूयात MPSC Group C Main Exam Analysis 2022

MPSC Group C Exam Dates and Other Important Dates | MPSC गट क मुख्य परीक्षा 2022- महत्वाच्या तारखा

MPSC Group C Exam Dates and Other Important Dates: MPSC गट क मुख्य परीक्षा 2021-22 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Group C Exam Dates and Other Important Dates
Events Dates
पूर्व परीक्षेची जाहिरात (Grp C Prelims Exam Notification)
21 डिसेंबर 2021
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) 22 डिसेंबर 2021
ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (MPSC Group C Last Date) 11 जानेवारी 2022

13 जानेवारी 2022

17 जानेवारी 2022

पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र  (MPSC Group C Hall Ticket 2022) 25 मार्च 2022
पूर्व परीक्षेची तारीख (Prelims Exam Date)

3 एप्रिल 2022

पूर्व परीक्षेचा निकाल (Prelims Exam Result) 28 जून 2022
मुख्य परीक्षेची जाहिरात (Main Exam Notification) 28 जून 2022
मुख्य परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र (Hall Ticket For Mains Exam) 08 ऑगस्ट 2022
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021- संयुक्त पेपर 1 तारीख

6 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पेपर 2 तारीख

13 ऑगस्ट 2022 

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) पेपर 2 तारीख

20 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-कर सहायक (Tax Assistant) पेपर 2 तारीख

27 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-तांत्रिक सहायक (Technical Assistant) पेपर 2 तारीख

10 सप्टेंबर 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) पेपर 2 तारीख

17 सप्टेंबर 2022

मुख्य परीक्षेचा निकाल (Mains Exam Result)
ऑक्टोबर 2022

MPSC Group C Exam Analysis 2022 Clerk Typist Exam Paper 2 Analysis 2021-22 | MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर 2 विश्लेषण

MPSC Group C Exam Analysis 2022 Clerk Typist Exam Paper 2 Analysis 2021-22: 13 ऑगस्ट 2022 रोजी MPSC गट क, लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर 2 झाला. लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist) पदाच्या मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण या लेखात करण्यात आले आहे.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

अनु.क्र. विषयाचे नाव प्रश्न संख्या गुण काठीण्य पातळी
01 सामान्य ज्ञान 15 30 Easy to Medium
02 बुद्धिमापन विषयक प्रश्न 15 30 Easy to Medium
03 गणित 15 30 Easy to Medium
04 सामान्य विज्ञान 15 30 Easy to Medium
05 चालू घडामोडी 15 30 Easy to Medium
06 माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानासंबंधी प्राथमिक ज्ञान 05 10 Easy to Medium
 07 क्रिडा व साहित्य क्षेत्रातील पुरस्कार व माहिती. 10 20 Easy to Medium
08 माहिती अधिकार अधिनियम, 2005  महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 10 20 Easy to Medium
Total 100 200 Easy to Medium

MPSC Group C Clerk Typist Exam Good Attempts | MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षेसाठी गुड अटेंम्ट

MPSC Group C Clerk Typist Exam Good Attempt: MPSC Group C Clerk Typist Main Exam मधील पेपर 2 चे गुड अटेंम्ट (MPSC Group C Main Exam Good Attempts) खालील तक्त्यात दिले आहे. Good Attempts म्हणजे परीक्षेत तुम्ही केलेल्या 100% Acuraccy नी सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला कट ऑफ Clear होईल.

Sr. No Subject Name No. of Good Attempts (Questions)
01 सामान्य ज्ञान 12-13
02 बुद्धिमापन विषयक प्रश्न 11-12
03 गणित 11-12
04 सामान्य विज्ञान 13-14
05 चालू घडामोडी 13-14
06 माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानासंबंधी प्राथमिक ज्ञान 03-04
07 क्रिडा व साहित्य क्षेत्रातील पुरस्कार व माहिती. 07-08
08 माहिती अधिकार अधिनियम, 2005  महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 08-09
  एकूण 78-86
MPSC Group C Exam Analysis 2022, Clerk Typist Mains Exam Paper 2 Analysis_30.1
Adda247 Marathi Application

Subject Wise MPSC Group C Exam Analysis 2022 of Clerk Typist Main Exam | विषयानुसार MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण

Subject Wise MPSC Group C Exam Analysis 2022 of Clerk Typist Main Exam: दिनांक 13 ऑगस्ट 2022 च्या MPSC गट क मुख्य परीक्षा Subject Wise MPSC Group C Exam Analysis 2022 of Clerk Typist Main Exam या लेखात दिले आहे त्यात Group C Main Exam Analysis of Clerk Typist Paper 2 मध्ये सामान्य ज्ञान, बुद्धिमापन विषयक प्रश्न, गणित, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी, क्रिडा व साहित्य क्षेत्रातील पुरस्कार व माहिती, माहिती अधिकार अधिनियम, 2005  महाराष्ट्र आणि लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 या विषयाचा समावेश होतो. विषयानुसार MPSC Group C Combine Exam Analysis 2022 खाली दिले आहे.

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam General Awareness | MPSC लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर मधील सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam General Awareness: MPSC Clerk Typist मुख्य परीक्षा मधील सामान्य ज्ञान विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने इतिहास, भूगोल व राज्यघटना या तीन विषयांचा समावेश होतो. सामान्य ज्ञान विषयाचे घटकानुसार विश्लेषण खालील तक्त्यात करण्यात आले आहे.

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam General Awareness
Topics No. of Questions Difficulty Level
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस 1 Easy to Medium
सामाजिक चळवळ 1 Easy to Medium
1857 चा उठाव 1 Easy
गव्हर्नर जनरल 1 Easy to Medium
समाजसुधारक 1 Easy
महाराष्ट्रातील नद्या 1 Easy to Medium
राज्यपाल 1 Easy to Medium
मंत्रिमंडळ 2 Easy to Medium
कलम 1 Easy to Medium
राज्य लोकसेवा आयोग 1 Easy to Medium
विविध 4 Easy to Medium
Total 15 Easy to Medium

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam General Aptitude Subject | MPSC लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर मधील सामान्य बुद्धिमत्ता विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam General Aptitude Subject: MPSC STI मुख्य परीक्षा मधील सामान्य बुद्धिमता या या  विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. सामान्य बुद्धिमत्ता विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam General Aptitude Subject) खाली करण्यात आले आहे.

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam General Aptitude Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Statement and Conclusion 1 Easy to Medium
Coding 1 Easy to Medium
Diagram 1 Easy
Direction 2 Easy
Puzzle 2 Easy
Calendar 2 Easy to Medium
Verbal Reasoning 3 Easy
Mislenious 1 Easy
Total 15 Easy to Medium

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam Quantitative Aptitude Subject | MPSC लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर मधील गणित विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam Quantitative Aptitude Subject: MPSC लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर 2 मधील गणित या विषयावर 15 प्रश्न आले होते. या विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam Quantitative Aptitude Subject) खाली करण्यात आले आहे. 

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam Indian Quantitative Aptitude Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Fraction 3 Easy to Medium
Profit loss 1 Easy to Medium
Age 1 Easy to Medium
Percentage 1 Easy to Medium
Simplification 2 Easy to Medium
Power 1 Easy to Medium
LCM HCF 2 Easy to Medium
Allegation and Mixture 1 Easy to Medium
Mislenious 3 Easy to Medium
Total  15 Easy to Medium

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam General Science Subject | MPSC लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर मधील सामान्य विज्ञान विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam General Science Subject: MPSC लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर 2 मधील सामान्य विज्ञान या विषयावर 15 प्रश्न आले होते. या विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam General Science Subject) खाली करण्यात आले आहे. 

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam General Science Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
भौतिकशास्त्र 4 Easy to Medium
रसायनशास्त्र 4 Easy to Medium
आरोग्य शास्त्र 2 Easy to Medium
वनस्पती शास्त्र 3 Easy to Medium
प्राणी शास्त्र 2 Easy to Medium
Total  15 Easy to Medium

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam Current Affairs Subject | MPSC लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर मधील चालू घडामोडी विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam Current Affairs Subject: MPSC लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर 2 मधील चालू घडामोडी या विषयावर 15 प्रश्न आले होते. या विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam Current Affairs Subject) खाली करण्यात आले आहे. 

MPSC Group C Exam Analysis of Clerk Typist Exam Current Affairs Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
राष्ट्रीय बातम्या 4 Easy to Medium
राज्य बातम्या 3 Easy to Medium
अंतरराष्ट्रीय बातम्या 2 Easy to Medium
समिट बातम्या 1 Easy
पुरस्कार 2 Easy to Medium
विविध 3 Easy to Medium
Total  15 Easy to Medium

MPSC Group C Clerk Typist Main Exam Paper 2 PDF

MPSC Group C Clerk Typist Exam Paper PDF: 13 ऑगस्ट 2022 रोजी MPSC Group C Clerk Typist Exam महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी झाली. MPSC Group C Clerk Typist Exam Paper PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group C Clerk Typist Main Exam Paper 2 PDF

MPSC Group C Exam Analysis 2022, Clerk Typist Mains Exam Paper 2 Analysis_40.1
Adda247 Marathi Telegram

Also Read,

FAQs: MPSC Group C Exam Analysis

Q1. MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षेसाठी एकूण good attempts काय आहेत?

Ans. MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षेसाठी एकूण good attempts 78-86 आहे.

Q2. MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा 2022 कधी झाली?

Ans. MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा 2022, 13 ऑगस्ट 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्हात झाली.

Q3. MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी काय होती?

Ans. MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती.

Q4. MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण मी कुठे पाहू शकतो?

Ans. MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण आपण Adda247 मराठीच्या App आणि Webside वर पाहू शकता.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group C Exam Analysis 2022, Clerk Typist Mains Exam Paper 2 Analysis_50.1
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2022 Bilingual Online Test Series

Sharing is caring!

FAQs

What is the total good attempts for MPSC Group C Clerk Typist Main Exam?

Total good attempts for MPSC Group C Clerk Typist Main Exam is 78-86.

When MPSC Group C Clerk Typist Main Exam 2022?

MPSC Group C Clerk Typist Main Exam 2022 was held on 13 August 2022 in various districts of Maharashtra.

What was the overall difficulty level of MPSC Group C Clerk Typist Main Exam 2022?

The overall difficulty level of MPSC Group C Clerk Typist Main Exam 2022 was easy to medium.

Where can I see MPSC Group C Clerk Typist Main Exam Analysis?

You can see MPSC Group C Clerk Typist Main Exam Analysis on Adda247 Marathi App and Website.