Marathi govt jobs   »   Talathi Bharti 2023   »   तलाठी परीक्षा विश्लेषण 2023

तलाठी फेज 1 परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना, सर्व शिफ्टचे विश्लेषण येथे तपासा, Talathi Phase 1 Exam Comparison

तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना, फेज 1

तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना: 17 ऑगस्ट 2023 ते 22 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत पहिल्या फेजमध्ये तलाठी पदाची परीक्षा घेण्यात आली. फेज 1 मध्ये 06 दिवसात 18 शिफ्ट मध्ये परीक्षा घेण्यात आली. आता दुसऱ्या फेजमध्ये 26 ऑगस्ट 2023 ते 01 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत परीक्षा होतील आणि तिसऱ्या फेजमध्ये 04 सप्टेंबर 2023 ते 14 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत परीक्षा घेण्यात येईल. पहिल्या फेज मध्ये परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या मतानुसार तलाठी परीक्षेची काठीण्य पातळी ही सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. पहिल्या शिफ्ट मध्ये झालेल्या तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना करणे फार आवश्यक आहे त्यामुळे आपल्याला आगामी काळातील तलाठी परीक्षेत कोणत्या टॉपिक वर भर द्यायचा याबद्दल माहिती मिळेल. या लेखात 17 ऑगस्ट 2023 ते 22 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत घेण्यात आलेल्या सर्व शिफ्टच्या तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना देण्यात आली आहे. ज्यात विषयानुसार तलाठी परीक्षा विश्लेषण 2023 देण्यात आले आहे.

तलाठी प्रवेशपत्र 2023 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

तलाठी भरती 2023 लास्ट मिनिट टिप्स

तलाठी परीक्षा विश्लेषण अँप वर पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लीक करा
तारीख शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3
22 ऑगस्ट 2023 येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
21 ऑगस्ट 2023 येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
20 ऑगस्ट 2023 येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
19 ऑगस्ट 2023 येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
18 ऑगस्ट 2023 येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
17 ऑगस्ट 2023 येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा

तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना: विहंगावलोकन

तलाठी परीक्षा 2023 मधील 17 ते 22 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत घेण्यात आलेल्या सर्व दिवसांच्या तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना या लेखात देण्यात आली आहे. तलाठी परीक्षा विश्लेषण 2023 चे विहंगावलोकन खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना: विहंगावलोकन
श्रेणी परीक्षा विश्लेषण
विभाग महसूल विभाग, महाराष्ट्र राज्य
भरतीचे नाव तलाठी भरती 2023
पदाचे नाव तलाठी
लेखाचे नाव तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना
तलाठी परीक्षेची तारीख 2023 17 ऑगस्ट 2023 ते 14 सप्टेंबर 2023
फेज 1 ची तारीख 17 ते 22 ऑगस्ट 2023
नकारात्मक गुणांकन पद्धती लागू नाही
परीक्षेचा कालावधी 02 तास
एकूण गुण 200

तलाठी परीक्षेचे स्वरूप 2023

तलाठी भरती 2023 अंतर्गत तलाठी पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते.

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण कालावधी
1 मराठी भाषा 25 50 02 तास
2 इंग्रजी भाषा 25 50
3 सामान्य ज्ञान 25 50
4 बौद्धिक चाचणी 25 50
एकूण 100 200  
तलाठी फेज 1 परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना, सर्व शिफ्टचे विश्लेषण येथे तपासा_3.1
तलाठी भरती फुल लेन्थ टेस्ट सिरीज

तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना: मराठी विषय (फेज 1)

तलाठी परीक्षेत मराठी विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापदाचे अर्थ, क्रियाविशेषण, शब्दसिद्धी, पुस्तके आणि लेखक वाक्याचे प्रकार, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी व वाक्प्रचार, समास आणि प्रयोग यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते. 17 ते 22 ऑगस्ट 2023 मधील सर्व दिवसांच्या मराठी विषयात विचारण्यात आलेल्या विविध टॉपिक्स आणि प्रश्नांची संख्या यांची तुलना खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे

तलाठी परीक्षा विश्लेषण 2023: मराठी विषयात आलेल्या प्रश्नांची तुलना (फेज 1)

टॉपिक
17 ऑगस्ट 2023 18 ऑगस्ट 2023 19 ऑगस्ट 2023 20 ऑगस्ट 2023 21 ऑगस्ट 2023 22 ऑगस्ट 2023
प्रश्नांची संख्या
विभक्ती 1-2 1-2
संधी 1-2 1-2 1-2 1-2
नाम 1-2 1-2
सर्वनाम 1-2 1-2 1-2 1-2
क्रियापद 1-2 1-2  –
विशेषण 1-2  –
क्रियाविशेषण 1-2 1-2 1-2
केवलप्रयोगी अव्यय 1-2 1-2  –
शब्दयोगी अव्यय 1-2 1-2 1-2
उभयान्वयी अव्यय 1-2 1-2 1-2
समानार्थी शब्द 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
विरुद्धार्थी शब्द 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
प्रयोग 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
म्हणीवाक्प्रचार 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
समास 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
काळ 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
विरामचिन्हे 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
पुस्तके आणि लेखक 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
शब्दसिद्धी 1-2 1-2
वाक्याचे रुपांतर करणे 2-3
अलंकार 1-2
विविध टॉपिक वरील प्रश्न 3-4 2-3 2-3 3-4 2-3 3-4

17 ते 22 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत विचारण्यात आलेल्या काही मराठी विषयातील प्रश्न खाली देण्यात आले आहे.

 • भाजीपाला समास ओळखा.
 • रथचक्र आणि नटसम्राट यावर प्रश्न होता.
 • जयंत नारळीकर यांच्या आत्मचरित्रावर एक प्रश्न होता.
 • मितव्ययी शब्दाचा अर्थ काय आहे?
 • ग्रामगीता हा ग्रंथ कोणी लिहिला?
 • समानार्थी शब्दाच्या जोड्या विचारल्या होत्या.
 • शिवाजी महाराज सुरत लुटतात. – प्रयोग ओळखा.
 • माझे विद्यापीठ पुस्तकाचे लेखक कोण होते?
 • गाढवाला गुळाची चव काय या म्हणीवर एक प्रश्न होता.
 • वृक्ष व वल्ली आणि पाचोळा या पुस्तकाचे लेखक विचारले होते.
 • समानार्थी शब्द – बाका, शैशव, चेतना नसलेला
 • प्रयोग व्याख्या
 • म्हणी -असंगाशी संग
 • दविगु समास व्याख्या
 • अव्यायिभाव समास उदाहरणे – आजन्म, यथाशक्ती
 • विरुद्धार्थी शब्द – अपकर्ष , ओहोटी, तीक्ष्ण

तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना: इंग्लिश विषय (फेज 1)

तलाठी परीक्षेत इंग्लिश विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. इंग्लिश विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने Part of Speech, Article, Error detection, Tense, Direct Indirect Speech, Parajumble आणि Voice यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते. यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते. 17 ते 22 ऑगस्ट 2023 मधील सर्व दिवसांच्या इंग्लिश विषयात विचारण्यात आलेल्या विविध टॉपिक्स आणि प्रश्नांची संख्या यांची तुलना खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे

तलाठी परीक्षा विश्लेषण 2023: इंग्लिश विषयात आलेल्या प्रश्नांची तुलना (फेज 1)
टॉपिक 17 ऑगस्ट 2023 18 ऑगस्ट 2023 19 ऑगस्ट 2023 20 ऑगस्ट 2023 21 ऑगस्ट 2023 22 ऑगस्ट 2023
प्रश्नांची संख्या
Part of Speech 3-4 3-4 4-5 3-4 4-5 4-5
Voice 1-2 1-2 0-1 1-2 1-2 1-2
Article 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Synonyms 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
Antonyms 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
Idioms and Phrases 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
Tense 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Error Detection 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 3-4
Direct Indirect Speech 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Question Tag 1-2 1-2 1-2 1-2
One Word Substitution 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Parajumble 4-5

तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना: सामान्य ज्ञान (फेज 1)

तलाठी परीक्षेत सामान्य ज्ञान विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. सामान्य ज्ञान विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने राज्यघटना, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, चालू घडामोडी आणि स्टॅटिक जी.के. या प्रश्नावर प्रश्न विचारल्या गेले. 17 ते 22 ऑगस्ट 2023 मधील सर्व दिवसांच्या सामान्य ज्ञान विषयात विचारण्यात आलेल्या विविध टॉपिक्स आणि प्रश्नांची संख्या यांची तुलना खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे

तलाठी परीक्षा विश्लेषण 2023: सामान्य ज्ञान विषयात आलेल्या प्रश्नांची तुलना (फेज 1)
टॉपिक 17 ऑगस्ट 2023 18 ऑगस्ट 2023 19 ऑगस्ट 2023 20 ऑगस्ट 2023 21 ऑगस्ट 2023 22 ऑगस्ट 2023
प्रश्नांची संख्या
इतिहास 3-4 3-4 3-4 4-5 3-4 3-4
भूगोल 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
राज्यघटना 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
चालू घडामोडी 4-5 5-7 5-7 4-6 4-7 4-7
विज्ञान 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
स्टॅटिक जी.के 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4

17 ते 22 ऑगस्ट 2023 मधील सर्व शिफ्टचे विश्लेषण केल्यावर आपल्याला लक्षात येतील की, भारताची जणगणना 2011 आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 या दोन्ही घटकावर प्रश्न विचारण्यात आले होते. सामान्य ज्ञान विषयातील शिफ्टनुसार काही प्रश्न आपण तलाठी विश्लेषणाच्या वेळेस दिले होते. सर्व शिफ्ट मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

तलाठी परीक्षा फेज 1 मधील सामान्य ज्ञान विषयातील प्रश्न

भारताची जणगणना 2011

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005

तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना: बौद्धिक चाचणी (फेज 1)

तलाठी परीक्षेत बौद्धिक चाचणी विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. बौद्धिक चाचणी या विषयात बुद्धिमत्ता चाचणी व अंकगणित या विषयावर प्रश्न विचारल्या जातात. बौद्धिक चाचणी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. 17 ते 22 ऑगस्ट 2023 मधील सर्व दिवसांच्या बौद्धिक चाचणी विषयात विचारण्यात आलेल्या विविध टॉपिक्स आणि प्रश्नांची संख्या यांची तुलना खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे

तलाठी परीक्षा विश्लेषण 2023: बौद्धिक चाचणी विषयात आलेल्या प्रश्नांची तुलना (फेज 1)
टॉपिक 17 ऑगस्ट 2023 18 ऑगस्ट 2023 19 ऑगस्ट 2023 20 ऑगस्ट 2023 21 ऑगस्ट 2023 22 ऑगस्ट 2023
प्रश्नांची संख्या
अंकमलिका 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
सांकेतिक भाषा 4-5 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4
अक्षरमाला 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
दिशा 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
तर्क व अनुमान 1-2 2-3 3-4 1-2 0-1
वेन आकृती 1-2 1-2 1-2 1-2
पदावली 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
नळ व टाकी 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
काळ व वेग 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
चक्रवाढ व्याज 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
शेकडेवारी 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
नफा व तोटा 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
गुणोत्तर व प्रमाण 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
नफा व तोटा 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
वयवारी 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
वेळ व अंतर 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
रेल्वे 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
नळ व टाकी 01 01 01 01

बौद्धिक चाचणी वरील काही प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत.

 • चक्रवाढ व्याजाने 2 व 3 वर्षाच्या व्याजाचे प्रमाण 20:21 असेल तर दर किती ?
 • एका ठिकाणाहून 60 किमी वेगाने एक गाडी सकाळी 11 वा निघाली व त्याच ठिकाणाहून दुसरी गाडी 72 किमी वेगाने दुपारी 2 वाजता निघाली तर दोन्ही गाड्या किती वाजता भेटतील ?
 • एक टाकी पाईप A, B, आणि C  ने 20 मिनीटात भरते परंतु गळती मुळे 10 मिनिटे उशीर होतो तर त्या टाकीला संपूर्ण रिकामी व्हायला किती वेळ लागेल?
Mumbai Police Admit Card 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

तलाठी भरती 2023 संबंधित इतर लेख
तलाठी परीक्षा 2023 साठी लास्ट मिनिट टिप्स
तलाठी रिक्त पदे 2023 (अपडेटेड) तलाठी भरती 2023 साठी किती अर्ज प्राप्त झाले?
तलाठी भरती 2023 अधिसूचना तलाठी भरती अभ्यासक्रम 2023
तलाठी भरती 2023 परीक्षेसाठी आवश्यक पुस्तके तलाठी भरती मागील वर्षाचे कट ऑफ 2023
तलाठी वेतन आणि जॉब प्रोफाईल तलाठी भरती 2023 च्या मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका (उत्तरांसाहित)

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

तलाठी फेज 1 परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना, सर्व शिफ्टचे विश्लेषण येथे तपासा_3.1
तलाठी भरती फुल लेन्थ टेस्ट सिरीज

Sharing is caring!

FAQs

तलाठी फेज 1 परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना कोठे पाहू शकतो?

तलाठी फेज 1 परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना या लेखात दिले आहे.

तलाठी परीक्षा 2023 फेज 1 मध्ये कधी घेण्यात आली?

तलाठी परीक्षा फेज 1 मध्ये 17 ते 22 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत घेण्यात आली.

तलाठी पदाच्या परीक्षेची एकंदरीत काठीण्य पातळी कशी होती?

तलाठी पदाच्या परीक्षेची एकंदरीत काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती.

पहिल्या फेज मधील सर्व दिवसांचे विषयानुसार तुलना मी कोठे तपासू शकतो?

पहिल्या फेज मधील सर्व दिवसांचे विषयानुसार तुलना या लेखात देण्यात आले आहे.