Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Group C Book List for...

MPSC Group C Book List for Combine Prelims and Mains Exam 2023 | MPSC गट क संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी पुस्तकांची यादी

Table of Contents

MPSC Group C Book List for Combine Prelims and Mains Exam 2023: Choosing the right books is essential while preparing for any competitive exam. This gives your studies a proper direction. There are many books available in the market but it is important to choose a good book. To clear your same confusion we are providing MPSC Group C Book List for Combine Prelims and Mains Exam 2023 in this article. You will get Subject wise booklist i.e. MPSC Group C Book List for Current Affairs, History, Geography, Civics, Intelligence test and Arithmetic, General Science.

MPSC Group C Book List
Category Latest Post
Department Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Exam Name MPSC Group C 2023
Posts
 • Industry Inspector
 • Excise SI
 • Technical Assistant
 • Tax Assistant
 • Clerk-Typist (Marathi and English)
Name MPSC Group C Book List for Combine Prelims and Mains Exam 2023
Book List for Combine Prelims and Mains Exam

MPSC Group C Book List for Combine Prelims and Mains Exam 2023

MPSC Group C Book List for Combine Prelims Exam 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फत दरवर्षी MPSC गट क पूर्व परीक्षा घेण्यात येते. MPSC Group C Combine Prelims परीक्षेत दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) अशा पाच संवर्गातील पदांचा समावेश होतो. या परीक्षेसाठी योग्य अभ्यासक्रम जाणून घेण्याइतकेच तयारीसाठी योग्य पुस्तक निवडणे महत्त्वाचे आहे. कारण योग्य अभ्यासामुळे आपल्या अभ्यासाला योग्य दिशा मिळते. या लेखात आम्ही आपणास पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासाला योग्य दिशा देण्यासाठी खाली काही पुस्तकाची यादी (MPSC Group C Book List for Combine Prelims and Mains Exam 2023) दिली आहे. MPSC Group C Book List मुख्य परीक्षेसाठी प्रत्येक पदानुसार (Post Wise) दिली आहे. ज्याचा आपल्याला आगामी काळात होणाऱ्या पूर्व परीक्षेत नक्की उपयोग होईल.

MPSC Group C Book List for Combine Prelims and Mains Exam 2023, See Book List Subjectwise_30.1
Adda247 Marathi App

MPSC Non Gazetted Services Notification 2023

Exam Pattern of MPSC Group C Combine Prelims | MPSC गट-क सेवा पूर्व परीक्षेचे स्वरूप

Exam Pattern of MPSC Group C Combine Prelims: सर्व महत्वाच्या परीक्षांप्रमाणे ही परीक्षासुद्धा दोन टप्प्यात घेतली जाते. म्हणजेच पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा. राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या या सर्व विभागातील पदांसाठी एकत्र पूर्व परीक्षा होते (Combine Prelims Exam). ह्या पूर्व परीक्षेमध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात. इतिहास, भूगोल, राजशास्त्र, अर्थशात्र, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोड़ी, गणित आणि बुद्धिमत्ता हे विषय सामान्य अध्ययन मध्ये येतात.

परीक्षेचे टप्पे :

1. संयुक्त पूर्व परीक्षा 100 गुण

2. मुख्य परीक्षा 200 गुण (पेपर क्र.-1 संयुक्त व पेपर क्र.2 स्वतंत्र)

पूर्वपरीक्षेचे स्वरूप :

विषय प्रश्नसंख्या एकूण गुण दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
सामान्य क्षमता चाचणी 100 100 बारावी मराठी व इंग्रजी
एक तास
वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

MPSC Group C Book List – Current Affairs (चालू घडामोडी)

MPSC Group C Book List – Current Affairs: Current Affairs (चालू घडामोडी) हा सर्वात महत्वाचा विषय आहे आणि जर आपण आपला वेळ मनापासून समर्पित केला तर आपण या विषयातून खूप चांगले गुण मिळवू शकतो त्यासाठी खालील पुस्तके व मासिकाची यादी दिली आहेत.

 1. News Paper
 2. मासिक  – पृथ्वी परिक्रमा
 3. वार्षिक  – सकाळ वार्षिकी / MPSC Simplified (बालाजी सुरणे)
 4. Online  – Adda247 मराठी चे दैनिक/ साप्ताहिक PDF/ मासिक घडामोडी PDF

Exam Pattern Of Maharashtra Group C Services Examination

MPSC Group C Book List – Civics (नागरिकशास्त्र)

MPSC Group C Book List – Civics: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी नागरिकशास्त्र या विषयासाठी पुस्तके खालीलप्रमाणे आहे. यात सामान्य कायदे, पंचायतराज यावर प्रश्न विचारल्या जातात.

 • भारतीय राज्यघटना – रंजन कोळंबे
 • State Board ची क्रमिक पुस्तके
MPSC Group C Book List for Combine Prelims and Mains Exam 2023, See Book List Subjectwise_40.1
MPSC Non-Gazetted Services Combine Prelims 2023 Online Test Series By Adda247

MPSC Group C Book List – History (इतिहास)

MPSC Combine Prelims Book List- History: खाली MPSC गट ब आणि क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मधील इतिहास विषयात महाराष्ट्र राज्यावर विशिष्ट तथ्यांवर भर देणारा आधुनिक भारताच्या इतिहासाची  पुस्तके (MPSC Group C Book List)  दिली आहे.

 • 5 वी, 8 वी, 11 वी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तके
 • आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास- अनिल कठारे
 • आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह) – समाधान महाजन

MPSC Group C Book List- Geography (भूगोल)

MPSC Group C Book List- Geography: भूगोल (महाराष्ट्राच्या भूगोलावर विशेष लक्ष केंद्रित करून): पृथ्वी, जागतिक विभाग, हवामान, अक्षांश-रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पाऊस, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योग इ साठी MPSC गट ब आणि क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मध्ये भूगोलाची पुस्तके (MPSC Group C Book List) खाली दिली आहे.

 • 5 वी ते 12 वी पाठ्यपुस्तके
 • भूगोल भारत व जग – विठ्ठल पुंगळे
 • महाराष्ट्राचा भूगोल- ए. बी.  सवदी

MPSC Group C Book List- Economy (अर्थशास्त्र)

MPSC Group C Book List- Economy: भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, कृषी, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग इ. सरकारी अर्थव्यवस्था- अर्थसंकल्प, लेखे, लेखापरीक्षण इ. साठी पुस्तकाची यादी (MPSC Group C Book List) खाली दिली आहे.

 • स्पर्धा परीक्षा अर्थशास्त्र  – किरण जी. देसले
 • भारतीय अर्थव्यवस्था – रंजन कोळंबे.

MPSC Group C Book List- General Science (सामान्य विज्ञान)

MPSC Group C Book List- General Science: भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, यासाठी पुस्तकाची यादी खाली दिली आहे.

 • आठवी ते दहावी इयत्ता राज्य मंडळाची पाठ्यपुस्तके
 • कॉम्पीटेटिव्ह सायन्स – अनिल कोलते
 • सामान्य विज्ञान – डॉ. सचिन भस्के

MPSC Group C Book List- Intelligence test and Arithmetic (सामान्य बुद्धिमत्ता व अंकगणित)

MPSC Group C Book List– Intelligence test and Arithmetic: गणित व बुद्धिमत्ता या विषयासाठी खालील पुस्तके (MPSC Group C Book List) वाचावीत.

 • Quantitative Aptitude and Reasoning – R S Agrawal
 • बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
 • संपूर्ण गणित – स्पर्धा परीक्षा – पंढरीनाथ राणे

MPSC Group C Book List for Combine Mains Exam | MPSC गट-क सेवा मुख्य परीक्षा पेपर 1 पुस्तकाची यादी

MPSC Group C Book List for Combine Mains Exam: महाराष्ट्र गट-क परीक्षेत पेपर 1 हा संयुक्त होतो. ज्यात मराठी व इंग्लिश या विषयांचा समावेश असतो. खाली  MPSC Group C Book List मराठी व इंग्लिश विषयासाठी दिली आहे.

MPSC Group C Book List for Combine Mains Exam Paper 1- Marathi Subject

 • सुगम मराठी व्याकरण – मो. रा.वाळंबे
 • संपूर्ण मराठी व्याकरण – बाळासाहेब शिंदे
 • दीपस्तंभ मराठी व्याकरण – दीपस्तंभ प्रकाशन

MPSC Group C Book List for Combine Mains Exam- English Subject 

 • Objective General English – S.P. Bakshi
 • English Grammar by Pal and Suri
 • संपूर्ण इंग्रजी व्याकरण – बाळासाहेब शिंदे

MPSC Group C Book List Excise SI Mains Exam Paper 2 | MPSC गट-क सेवा दुय्यम निरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2 पुस्तकाची यादी

MPSC Group C Book List Excise SI Mains Exam Paper 2: MPSC गट-क सेवा दुय्यम निरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2 स्वतंत्र्य होणार असून त्यासाठी MPSC Group C Book List खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No. Subject MPSC Group C Book List
1 चालू घडामोडी
2 बुद्धिमत्ता चाचणी
 • Quantitative Aptitude and Reasoning – R S Agrawal
 • बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
 • संपूर्ण गणित – स्पर्धा परीक्षा – पंढरीनाथ राणे
3 भारतीय राज्यघटना
 • इंडियन पॉलिटी,लक्ष्मीकांत (के सागर)
4 माहितीचा अधिकार 2005 व व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
 • माहितीचा अधिकार 2005 कायदा PDF
 • महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 PDF
5 संगणक व माहिती तंत्रज्ञान
 • K’Sager माहिती संप्रेषण पुस्तक
 • MSCIT चे पुस्तक
6 मानवी हक्क व जबाबदान्या
 • YCMOU Human Rights Books (मानवी हक्क)
7 The Bombay Prohibition Act, 1949
 • Download Bare Act from the Internet
8 The Maharashtra Excise Manual, Volume-I
 • Download Bare Act from the Internet
9 The Maharashtra Excise Manual, Volume-III
 • Download Bare Act from the Internet
10 The Prohibition and Excise Manual, Volume-II
 • Download Bare Act from the Internet

MPSC Group C Book List Tax Assistant Mains Exam Paper 2 | MPSC गट-क सेवा कर सहायक मुख्य परीक्षा पेपर 2 पुस्तकाची यादी

MPSC Group C Book List Tax Assistant Mains Exam Paper 2: MPSC गट-क सेवा कर सहायक मुख्य परीक्षा पेपर 2 स्वतंत्र्य होणार असून त्यासाठी MPSC Group C Book List खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No. Subject MPSC Group C Book List
1 चालू घडामोडी
2 बुद्धिमत्ता चाचणी
 • Quantitative Aptitude and Reasoning – R S Agrawal
 • बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
 • संपूर्ण गणित – स्पर्धा परीक्षा – पंढरीनाथ राणे
3 भारतीय राज्यघटना
 • इंडियन पॉलिटी,लक्ष्मीकांत (के सागर)
4 माहितीचा अधिकार 2005 व व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
 • माहितीचा अधिकार 2005 कायदा PDF
 • महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 PDF
5 नागरिकशास्त्र
 • पंचायतराज- किशोर लवटे
6 पुस्तपालन व लेखाकर्म
 • पुस्तपालन व लेखाकर्म – इयत्ता 12
 • पुस्तपालन व लेखाकर्म – एकनाथ शिंदे
7 पंचवार्षिक योजना
 • अर्थशास्त्र – किरण देसले
8 आर्थिक सुधारणा व कायदे
 • अर्थशास्त्र – किरण देसले

MPSC Group C Book List Clerk-Typist Mains Exam Paper 2 | MPSC गट-क सेवा लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर 2 पुस्तकाची यादी

MPSC Group C Book List Clerk-Typist Mains Exam Paper 2: MPSC गट-क सेवा लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर 2 स्वतंत्र्य होणार असून त्यासाठी MPSC Group C Book List खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No. Subject MPSC Group C Book List
1 सामान्य ज्ञान
 • MPSC तात्याचा (एकनाथ शिंदे) ठोकळा
 • इयत्ता 5 ते 12 ची क्रमिक पुस्तके
2 बुद्धिमापन विषयक प्रश्न
 • Quantitative Aptitude and Reasoning – R S Agrawal
 • संपूर्ण गणित – स्पर्धा परीक्षा – पंढरीनाथ राणे
3 गणित
 • बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
4 सामान्य विज्ञान
 • इयत्ता 5 ते 12 ची विज्ञान पुस्तके
 • कॉम्पीटेटिव्ह सायन्स – अनिल कोलते
 • सामान्य विज्ञान – डॉ. सचिन भस्के
5 चालू घडामोडी
6 माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानासंबंधी प्राथमिक ज्ञान
 • K’Sager माहिती संप्रेषण पुस्तक
 • MSCIT चे पुस्तक
7 क्रिडा व साहित्य क्षेत्रातील पुरस्कार व माहिती
8 माहितीचा अधिकार 2005 व व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
 • माहितीचा अधिकार 2005 कायदा PDF
 • महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 PDF

MPSC Group C Book List Industries Inspector Mains Exam Paper 2 | MPSC गट-क सेवा उद्योग निरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2 पुस्तकाची यादी

MPSC Group C Book List Industries Inspector Mains Exam Paper 2: MPSC गट-क सेवा उद्योग निरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2 स्वतंत्र्य होणार असून त्यासाठी MPSC Group C Book List खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No. Subject MPSC Group C Book List
1 चालू घडामोडी
2 बुद्धिमत्ता चाचणी
 • Quantitative Aptitude and Reasoning – R S Agrawal
 • बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
 • संपूर्ण गणित – स्पर्धा परीक्षा – पंढरीनाथ राणे
3 भारतीय राज्यघटना
 • इंडियन पॉलिटी,लक्ष्मीकांत (के सागर)
4 माहितीचा अधिकार 2005 व व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
 • माहितीचा अधिकार 2005 कायदा PDF
 • महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 PDF
5 संगणक व माहिती तंत्रज्ञान
 • K’Sager माहिती संप्रेषण पुस्तक
 • MSCIT चे पुस्तक
6 भातातील औद्योगिक धोरण
 • भातातील औद्योगिक धोरण इंटरनेट वरील माहिती
 • भारतीय अर्थव्यवस्था – रंजन कोळंबे.
7 Industrial Acts
 • Industrial Acts from Internet
8 Factories Act
 • Factories Act, 1948
9 MIDC
 • महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961
 • महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम – महेश शिंदे

MPSC Group C Book List Technical Assistant Mains Exam Paper 2 | MPSC गट-क सेवा तांत्रिक सहायक मुख्य परीक्षा पेपर 2 पुस्तकाची यादी

MPSC Group C Book List Technical Assistant Mains Exam Paper 2: MPSC गट-क सेवा तांत्रिक सहायक मुख्य परीक्षा पेपर 2 स्वतंत्र्य होणार असून त्यासाठी MPSC Group C Book List खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No. Subject MPSC Group C Book List
1 चालू घडामोडी
2 बुद्धिमत्ता चाचणी
 • Quantitative Aptitude and Reasoning – R S Agrawal
 • बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
 • संपूर्ण गणित – स्पर्धा परीक्षा – पंढरीनाथ राणे
3 भारतीय राज्यघटना
 • इंडियन पॉलिटी,लक्ष्मीकांत (के सागर)
4 माहितीचा अधिकार 2005 व व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
 • माहितीचा अधिकार 2005 कायदा PDF
 • महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 PDF
5 संगणक व माहिती तंत्रज्ञान
 • K’Sager माहिती संप्रेषण पुस्तक
 • MSCIT चे पुस्तक
6 विमा विषयक ज्ञान
 • IRDA Act 1999
7 विमा नियमन आणि विकास प्राधिकरण
 • महाराष्ट्र विमा संचालनालयाची अधिकृत संकेतस्थळ
MPSC Group C Book List for Combine Prelims and Mains Exam 2023, See Book List Subjectwise_50.1
Adda247 Marathi Telegram

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

Maharashtra Exam Study Material

Other Blogs Related to MPSC Group C Exam
MPSC Group C Exam Syllabus MPSC Group C Subject and Topic-wise Weightage
How to crack MPSC Combine Group C Preliminary Exam in 1st Attempt MPSC Group C Salary 2023
MPSC Group C Book List for Combine Prelims Exam 2023

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group C Book List for Combine Prelims and Mains Exam 2023, See Book List Subjectwise_40.1
MPSC Non-Gazetted Services Combine Prelims 2023 Online Test Series By Adda247

Sharing is caring!

FAQs

Where can I find the list of useful books for MPSC Group C Combine Prelims?

List of useful books for MPSC Group C Joint Prelims can be found on the Adda247 Marathi website and app.

Where can I find the list of useful books for MPSC Group C Mains Exam?

A list of MPSC Group C Common Main Useful Books can be found on the Adda247 Marathi website and app

Where can I find MPSC Group C Main Exam Syllabus?

MPSC Group C Main Exam Syllabus available on Adda247 Marathi website and app