Marathi govt jobs   »   Result   »   MPSC Group B Mains Result 2020

MPSC Group B Mains Result 2020 Out, Check MPSC Group B PSI, STI and ASO Mains Result 2020, MPSC गट ब मुख्य परीक्षा निकाल 2020

Table of Contents

MPSC Group B Mains Result 2020: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released the MPSC Group B Mains Result 2020 on its official website i.e @mpsc.gov.in on 19 July 2023 for the Post of Police Sub Inspector (PSI). Also, MPSC Group B Main Result 2022 for Assistant Section Officer (ASO) post was released on 30 November 2022, and the result for State Tax Inspector (STI) post was released on 01 December 2022. Check the MPSC Group B STI and ASO Mains Result 2020 in this article. In this article, we are going to see detailed information about MPSC Group B Mains Result 2020

MPSC Group B Mains Result 2020
Category Exam Result
Exam MPSC Group B Mains Exam 2020
Exam Conducted by Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Article Name MPSC Group B Mains Result 2020
Result Out for
  • Police Sub Inspector (PSI)
  • Assistant Section Officer (ASO)
MPSC Group B PSI Mains Result 2020 Date 19 July 2023
MPSC Group B ASO Mains Result 2020 Date 30 November 2022
MPSC Group B STI Mains Result 2020 Date 01 December 2022
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Group B Mains Result 2020

MPSC Group B Mains Result 2020: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) दिनांक 19 जुलै 2023 रोजी MPSC गट-ब सेवा (मुख्य) परीक्षा 2020 मधील पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाचा अंतिम निकाल जाहीर केला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाची निवड यादी व जनरल मेरीट लिस्ट जाहीर करण्यात आली आहे. याआधी MPSC ने 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) आणि 01 डिसेंबर 2023 रोजी राज्य कर निरीक्षक (STI) पदाचा निकाल जाहीर केला होता. या लेखात आपण MPSC Group B Mains Result 2020 बद्दल सविस्तर माहिती तपासू शकता.

MPSC Group B Mains Result 2020: Police Sub Inspector (PSI) | MPSC गट ब पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) मुख्य परीक्षा 2020 निकाल जाहीर

MPSC Group B Mains Result: पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाचा MPSC Group B Mains Result 2020 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानार्माफत 19 जुलै 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. MPSC Group B Mains Result 2020 अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदाची निवड यादी व जनरल मेरीट लिस्ट जाहीर करण्यात आली आहे. MPSC Group B Mains Result 2020 अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाची निवड यादी व फायनल मेरीट लिस्ट डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group B Mains Result 2020 Notice (PSI)

MPSC Group B PSI Selection List

MPSC Group B PSI Final Merit List

MPSC Group B PSI Mains Exam Cut Off 2020 | MPSC गट ब PSI मुख्य परीक्षा 2020 गुणांची सीमारेषा

MPSC Group B PSI Mains Exam Cut Off 2020: MPSC गट ब PSI मुख्य परीक्षा 2020 गुणांची सीमारेषा (MPSC Group B PSI Mains Exam Cut Off 2020) खाली दिली आहे.

CATEGORY SUB-CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 399.5
FEMALE 364.5
SPORTS 354
SC
GENERAL 358.5
FEMALE 327.5
SPORTS 286
ST
GENERAL 349
FEMALE 314
SPORTS 246
DT (A)
GENERAL 384.5
FEMALE 345
SPORTS 344
NT (B)
GENERAL 376.5
FEMALE 327.5
SPORTS 308.5
SBC
GENERAL 368
FEMALE 327.5
SPORTS 318
NT (C)
GENERAL 399
FEMALE 362
OBC
GENERAL 383.5
FEMALE 333
SPORTS 320
ORPHAN 201.5

MPSC Group B Mains Result 2020: State Tax Inspector (STI) | MPSC गट ब राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा 2020 निकाल 

MPSC Group B Mains Result 2020: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 01 डिसेंबर 2022 रोजी MPSC गट ब राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा 2020 निकाल जाहीर केला. या परीक्षेमध्ये परीक्षेमध्ये श्री. शुभम प्रतापराव पाचंग्रीकर, बैठक क्रमांक A0001173 हे राज्यात प्रथम आले आहेत. तसेच महिला वर्गवारीतून श्रीमती प्रिया भरत मचे, बैठक क्रमांक A0001167 ह्या राज्यात प्रथम आल्या आहेत. मागासवर्गवारीतून श्री. सागर शांताराम आव्हाड, बैठक क्रमांक PN 002115 हे राज्यात प्रथम आले आहेत. MPSC Group B STI Mains Result 2020 ची नोटीस डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group B Mains Result 2020, Check MPSC Group B PSI Mains Result 2020_30.1
MPSC Mahapack

MPSC Group B STI Mains Result 2020 Notice

MPSC Group B Mains Result 2020: List of Qualified Candidates | उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी

List of Qualified Candidates: MPSC Group B Mains Result 2020 मधील राज्य कर निरीक्षक (STI) पदाचा निकाल लागला असून सर्व उतीर्ण उमेदवाराची यादी दिनांक 01 डिसेंबर 2022 रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. MPSC STI List of Qualified Candidates PDF डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC STI List of Qualified Candidates

MPSC Group B STI Mains Exam Cut Off 2020 | MPSC गट ब STI मुख्य परीक्षा 2020 गुणांची सीमारेषा

MPSC Group B STI Mains Exam Cut Off 2020: MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2020 मधील राज्य कर निरीक्षक पदासाठी गुणांची सीमारेषा (MPSC Group B STI Mains Exam Cut Off 2020) खाली दिली आहे.

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 290
FEMALE 276
SPORTS 231
SC
GENERAL 259
FEMALE 255.5
SPORTS 186.5
ST
GENERAL 238
FEMALE 228
DT (A) GENERAL 274.5
NT (B) GENERAL ‐‐‐
NT (C)
GENERAL 285
FEMALE 265
NT (D) GENERAL ‐‐‐
OBC
GENERAL 281
FEMALE 264.5
SPORTS 204.5
EWS
GENERAL 286
FEMALE 271.5
DIVYANG
Blindness or Low Vision 260.41
Hearing Impairment 260.5
Locomotor disability or Cerebral palsy 244.5
ORPHAN ‐‐‐

MPSC Group B Mains Result 2020: Assistant Section Officer (ASO) | MPSC गट ब सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) मुख्य परीक्षा 2020 निकाल 

MPSC Group B Mains Result 2020: सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदाचा MPSC Group B Mains Result 2020 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी जाहीर केला. या परीक्षेमध्ये श्री. निलेश लक्ष्मण सावंत, बैठक क्रमांक PN002065 हे राज्यात प्रथम आले आहेत. तसेच महिला ‘वर्गवारीतून श्रीमती सोनल भागुजी खंडावे, बैठक क्रमांक PN001428 ह्या राज्यात प्रथम आल्या आहेत. तसेच श्री. अक्षय अनिल परदेशी, बैठक क्रमांक A0001049 हे मागासवर्गवारीतून प्रथम आले आहेत. MPSC Group B ASO Mains Result 2020 ची नोटीस डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group B ASO Mains Result 2020 Notice

MPSC Group B Mains Result 2020: List of Qualified Candidates | उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी

List of Qualified Candidates: MPSC Group B Mains Result 2020 मधील सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदाचा निकाल लागला असून सर्व उतीर्ण उमेदवाराची यादी डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC ASO List of Qualified Candidates

MPSC Group B ASO Mains Exam Cut Off 2020 | MPSC गट ब ASO मुख्य परीक्षा 2020 गुणांची सीमारेषा

MPSC Group B ASO Mains Exam Cut Off 2020: MPSC गट ब ASO मुख्य परीक्षा 2020 गुणांची सीमारेषा (MPSC Group B ASO Mains Exam Cut Off 2020) खाली दिली आहे.

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 295
FEMALE 278.5
SPORTS 248.5
SC
GENERAL 268.5
FEMALE 253
SPORTS 211.5
ST
GENERAL 238
FEMALE 237
NT (B)
GENERAL ‐‐‐
FEMALE 263.5
SBC
GENERAL 284
FEMALE 265.5
NT (C) GENERAL 294.5
NT (D)
GENERAL 293.5
FEMALE 265
OBC
GENERAL 285
FEMALE 269
SPORTS 232
EWS
GENERAL 290.5
FEMALE 274
DIVYANG
Blindness or Low Vision 258
Locomotor disability or Cerebral palsy 253.5

MPSC Group B Mains Result 2020: Provisional Selection List of ASO and STI Posts | सहायक कक्ष अधिकारी  आणि राज्य कर निरीक्षक तात्पुरत्या निवड यादीची PDF

Provisional Selection List of ASO and STI Posts: 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सहायक कक्ष अधिकारी (Assistant Secetion Officer-ASO) आणि राज्य कर निरीक्षक (State Tax Inspector-STI) पदांसाठी Provisional Selection List PDF जाहीर केली आहे. Provisional Selection List of ASO and STI Posts PDF डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Provisional Selection List of ASO

Provisional Selection List of STI

MPSC Group B Mains Result 2020, Check MPSC Group B PSI Mains Result 2020_40.1
Prime Test Pack for Maharashtra exams (Validity 12 Months)

MPSC Group B Mains Result 2020: General Merit List of ASO and STI Posts | सहायक कक्ष अधिकारी  आणि राज्य कर निरीक्षक गुणवत्ता यादी PDF

General Merit List of ASO and STI Posts: MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2020 मधील ASO आणि STI पदाची मुख्य परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची एक General Merit List PDF महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहीर केली आहे. General Merit List ASO and STI Posts PDF डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

General Merit List Assistant Section Officer (ASO) PDF

General Merit List Police Sub Inspector (STI) Posts PDF

MPSC Group B Mains Result 2020, Check MPSC Group B PSI Mains Result 2020_50.1
Adda247 Marathi Application

 

Other Blogs Related to MPSC Group B Exam
Exam Pattern of MPSC Group B MPSC Group B Syllabus
MPSC Group B Book List (ASO) MPSC Group B Book List (STI)
MPSC Group B Book List (PSI) MPSC Group B Previous Question Papers with Answer Key PDFs
MPSC Group B Exam Cut Off

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Daily Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

MPSC Group B Mains Result 2020, Check MPSC Group B PSI Mains Result 2020_60.1
MPSC Mahapack

Sharing is caring!

FAQs

When was MPSC Group B Mains Result 2020 declared?

MPSC Group B Mains Result 2020 was declared on 19 July 2023

For Which Post MPSC Group Group B Mains Result 2020 declared?

MPSC Group B Mains Result 2020 declared for the post of PSI.

Where Can I Check MPSC Group B Mains Result 2020?

You can check MPSC Group B Mains Result 2020 in this article.