MPSC Group B Exam 2021 Online Registration Reopen_00.1
Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Group B Exam 2021 Online...

MPSC Group B Exam 2021 Online Registration Reopen | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाइन नोंदणी पुन्हा सुरु

MPSC Group B Exam 2021 Online Registration Reopen: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC), ASO, STI आणि  PSI पदांसाठी महाराष्ट्रात एकूण 666 पदांसाठी MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 साठी जाहिरात  28 ऑक्टोबर 2021 रोजी MPSC च्या Official Website वर जाहीर केले आहे. ज्याची ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर 2021 होती. परंतु आता MPSC Group B परीक्षेसाठी Online Registration पुन्हा सुरु झाले आहे. तर चला आज या लेखात MPSC Group B Exam 2021 Online Registration Reopen (MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021) ऑनलाइन नोंदणी पुन्हा सुरु झाले आहे याची संपूर्ण माहिती घेऊयात, तसेच MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 च्या Important Dates, गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठीचे थेट लिंक, इत्यादी गोष्टींची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

MPSC Group B Exam 2021 Online Registration Reopen | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाइन नोंदणी पुन्हा सुरु

MPSC Group B Exam 2021 Online Registration Reopen:

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 करीता 28 ऑक्टोबर, 2021 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरून (जाहिरात क्रमांक 249/2021) वयोमर्यादेची कमाल गणना तत्कालिन शासन नियमानुसार करण्यात आली होती. तथापि, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: एसआरव्ही 2021/प्र.क्र. 61/कार्या- 12, दिनांक 17 डिसेंबर, 2021 अन्वये दिनांक 01 मार्च, 2020 ते दिनांक 17 डिसेंबर, 2021 (शासन निर्णयाचा दिनांक) या कालावधीत विहित कमाल वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्या उमेदवारांसाठी अर्ज सादर करण्याची संधी देण्याचा शासनाकडून निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासनाकडून प्रस्तुत दिनांक 17 डिसेंबर, 2021 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने विषयांकित परीक्षेकरीता दिनांक 01 मार्च 2020 ते 17 डिसेंबर, 2021 या कालावधील कमाल वयोमर्यादा ओलांडली असेल अशा उमेदवारांना अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्यानुसार फक्त दिनांक 01 मार्च, 2020 ते 17 डिसेंबर, 2021 या कालावधीत वयाधिक ठरणाऱ्या उमेदवारांनी खालीलप्रमाणे अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे :

 1. अर्ज सादर करण्याचा कालावधी:- दिनांक 27 डिसेंबर, 2021 रोजी 17.00 वाजल्यापासून दिनांक 31 डिसेंबर, 2021 रोजी 23.59 वाजेपर्यंत.
 2. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरण्याकरीता विहित अंतिम दिनांक 31 डिसेंबर, 2021 रोजी 23.59 वाजेपर्यंत.
 3. भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास चलनाची प्रत घेणे याकरीता विहित अंतिम दिनांक 09 जानेवारी, 2022 रोजी 23.59 वाजेपर्यंत.
 4. चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक 03 जानेवारी, 2022 बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत.

विषयांकित परीक्षेकरीता दिनांक 28 ऑक्टोबर, 2021 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरून सहायक कक्ष अधिकारी आणि/अथवा राज्य कर निरीक्षक संवर्गाकरीता विकल्प सादर केलेल्या परंतु वयाधिक असल्यामुळे पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाकरीता विकल्प सादर करू न शकलेल्या उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाकरीता विकल्प सादर करण्यासाठी स्वतंत्रपणे संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. याबाबतची माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

वरीलप्रमाणे विहित पद्धतीने व विहित कालावधीत अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनाच विषयांकित परीक्षेच्या प्रवेशासाठी विचार करण्यात येईल.

MPSC Group B Exam 2021 Online Registration Reopen

 

MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021 Apply Online – Important Dates | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 महत्वाच्या तारखा

MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021 Apply Online – Important Dates: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया 29 ऑक्टोबर 2021 पासून सुरु झाले आहे. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Group B Sayukta Purva Pariksha 2021: Important Dates
Events Dates
पूर्व परीक्षेची जाहिरात (Grp B Prelims Exam Notification) 28 ऑक्टोबर 2021
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) 29 ऑक्टोबर 2021

27 डिसेंबर 2021 (Reopen)

ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 19 नोव्हेंबर 2021

30 नोव्हेंबर 2021

31 डिसेंबर 2021 (Reopen last date)

पूर्व परीक्षे साठी प्रवेशपत्र  (Hall ticket For Prelims Exam) लवकरच कळविण्यात येईल
MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा तारीख (Prelims Exam Date) 26 फेब्रुवारी 2022
पूर्व परीक्षेचा निकाल (Prelims Exam Result)
मुख्य परीक्षेची जाहिरात (Main Exam Notification)
(Hall ticket For Mains Exam)
मुख्य परीक्षेची तारीख (Mains Exam Date)

MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021 Apply Online Link | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाईन अर्ज लिंक

MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021 Apply Online Link: इच्छुक उमेदवार दिनांक 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी 14.00 वाजल्यापासून दिनांक 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी 23.59 वाजेपर्यंत आयोगाच्या वेबसाईट वर किंवा खाली दिलेल्या थेट लिंक वर क्लिक करून अर्ज करू शकतात. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या रिक्त पदांची वाट पाहत असलेले सर्व उमेदवारांना MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 साठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटला जाण्याची गरज नाही, ते फक्त क्लिक करून अर्ज करू शकतात.

Apply Online MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021

MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021: Vacancies | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021: रिक्त जागा

MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021- Vacancies: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) या पदांसाठी पूर्व परीक्षाची अधिसूचना जाहीर केली आहे. सहायक कक्ष अधिकारी (ASO)-100 पदे, राज्य कर निरीक्षक (STI)-190 पदे आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI)-376 पदे अशा एकूण 666 पदांसाठी ही भरती होणार आहे.

MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021 Application Fees | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021–  अर्ज शुल्क

MPSC Group B Prelims Exam 2021- Application Fees: उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी अर्ज शुल्क तपासावे जे खाली दिले आहे.

 • अराखीव (खुला):  394/- रुपये
 • मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटक व अनाथ:  294/- रुपये
 • उपरोक्त परीक्षा शुल्का व्यतिरिक्त बँक शुल्क तसेच त्यावरील देयकर अतिरिक्त असतील.
 • परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.

MPSC च्या आगामी परीक्षा | MPSC Upcoming Exams

Also Read,

Exam Pattern of MPSC Group B | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षा नमुना

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (पूर्व) व (मुख्य) स्पर्धा परीक्षा अभ्यासक्रम

ASO, STI आणि PSI महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDFs

MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ | MPSC Group B Exam Cut Off

MPSC Group B संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण | Subject and Topic wise Weightage (Old)

FAQs: MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021 Online Registration Date Extended

Q.1 MPSC ने गट ब  पूर्व परीक्षा भरतीची अधिसूचना कधी जाहीर केली?

Ans: MPSC ने MPSC गट ब  पूर्व परीक्षा भरतीची अधिसूचना 28 ऑक्टोबर 2021 जारी केली आहे.

Q2. MPSC गट ब पूर्व परीक्षा अराखीव (खुला) श्रेणीसाठी अर्ज शुल्क किती आहे?

Ans: MPSC गट ब पूर्व परीक्षा  अराखीव (खुला) श्रेणीसाठी अर्ज शुल्क 394/- रुपये आहे.

Q.3 MPSC गट ब पूर्व परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा याबद्दल माहिती कुठे मिळेल?

Ans. MPSC गट ब पूर्व परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा याबद्दल माहिती Adda247 च्या App आणि website वर मिळेल.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group B Exam 2021 Online Registration Reopen_50.1
MPSC 2021-22 – संयुक्त पूर्व परीक्षा गट – ब

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-डिसेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?