Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MHADA Exam Instructions 2022

MHADA Exam Instructions 2022, Read all Instruction for MHADA Bharti Exam Here | म्हाडाने म्हाडा भरती परीक्षेबाबत उमेदवारांसाठी जाहीर केलेल्या सर्व सुचना

MHADA Exam Instructions 2022, In this article you will get detailed information about MHADA Exam Instructions 2022 i.e. which documents are required for MHADA Exam 2022, General Instruction for candidates, and a link for the official MHADA Mock Test 2022

MHADA Mock Test 2022, Attempt Mhada Official Mock here
Name of Recruitment Board Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA)
Vacancies 565
Name of Post Various Posts
Mode of Exam Written Exam
Category Exam Alert
Exam Date  31st January 2022, 01st, 02nd, 03rd & 07th, 08th, 09th February 2022
MHADA Instruction Release Date 26 January 2022
Official Website @mhada.gov.in

MHADA Exam Instructions 2022

MHADA Exam Instructions 2022: MHADA भरती 2021 च्या परीक्षा या TCS मार्फत होणार असून सर्व 14 संवर्गाचे पेपर ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. म्हाडा भरती 2021 अंतर्गत विविध पदांसाठी महाराष्ट्रात एकूण 565 पदांसाठी ही भरती होणार आहे. म्हाडा भरती परीक्षा जी 31 जानेवारी 2022, 1 फेब्रुवारी ते 3 फेब्रुवारी 2022 त्यानंतर 7 फेब्रुवारी ते 9 फेब्रुवारी 2022 दरम्यान होणार आहे. परीक्षेच्या दृष्टीने दिनांक 26 जानेवारी 2022 रोजी MHADA ने परीक्षेच्या दृष्टीने सर्व उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना (MHADA Exam Instructions 2022) जाहीर केल्या आहेत. म्हाडाची परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने होणार असल्याने परीक्षेच्या दृष्टीने या सूचना (MHADA Exam Instructions 2022) महत्वाच्या आहेत. आज या लेखात आपण MHADA ने जाहीर केलेल्या सूचना (MHADA Exam Instructions 2022) विस्तृतपणे पाहणार आहे.

MHADA Exam Instructions 2022, Read all Instruction for MHADA Bharti Exam Here | म्हाडाने म्हाडा भरती परीक्षेबाबत उमेदवारांसाठी जाहीर केलेल्या सर्व सुचना

MHADA Exam Instructions 2022, Read all Instruction for MHADA Bharti Exam Here: महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA-Maharashtra Housing And Area Development Authority), च्या विविध संवर्गातील पदे भरण्यात येणार आहे. MHADA भरती 2022  मध्ये Executive Engineer (Civil), Deputy Engineer (Civil), Administrative Officer, Assistant Engineer (Civil), Assistant Legal Advisor, Junior Engineer (Civil), Junior Architect Assistant, Architectural Engineering Assistant, Assistant, Senior Clerk, Junior Clerk, Shorthand Writer, Surveyor, Tracer ही सर्व पदे भरल्या जाणार आहेत. 31 जानेवारी 2022 पासून म्हाडा भरती 2022 च्या परीक्षा सुरु होत आहे. ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी म्हाडाने काही सूचना (MHADA Exam Instructions 2022) जाहीर केल्या आहेत त्या सर्व सूचना या लेखात देण्यात आलेल्या आहे.

म्हाडा भरती 2022 चे प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

MHADA Bharti 2022 Important Dates | म्हाडा भरती 2022 महत्वाच्या तारखा

MHADA Bharti 2022 Important Dates: खाली दिलेल्या टेबलमध्ये MHADA Recruitment 2022 च्या सर्व महत्वाच्या तारखा दिल्या आहेत. त्या तुम्ही तपासू शकता.

MHADA Recruitment 2022: Important Dates
Events Dates
MHADA Recruitment 2021 Notification (जाहिरात) 17 सप्टेंबर 2021
MHADA Recruitment 2021 ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Application Start Date) 17 सप्टेंबर 2021
MHADA Recruitment 2021 ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 14 ऑक्टोबर 2021

21 ऑक्टोबर 2021

MHADA Recruitment 2021 परीक्षा फी भरण्याची शेवटची तारीख

(Last Date to pay the Exam fee)

15 ऑक्टोबर 2021

22 ऑक्टोबर 2021

प्रवेशपत्र (Admit Card) 22 जानेवारी 2022
परीक्षेची तारीख (Mhada Bharti Exam Date)

12, 15, 19 व 20 डिसेंबर 2021

31 जानेवारी 2022, 01, 02, 03 आणि 07, 08, 09 फेब्रुवारी 2022

MHADA भरती परीक्षेचे Updated स्वरूप आणि अभ्यासक्रम 

MHADA Exam Instructions 2022 | म्हाडाने म्हाडा भरती परीक्षेबाबत सूचना

MHADA Exam Instructions 2022: म्हाडाने जाहीर केलेल्या सूचना (MHADA Exam Instructions 2022) खालीलप्रमाणे आहेत.

  1. परीक्षेला येताना तीन पृष्ठाचे प्रवेशपत्र घेऊन यावे. प्रवेशपत्रातील पृष्ठ क्रमांक १ वर प्रवेशपत्रावर अंकीत झालेल्या फ़ोटोच्या शेजारी उमेदवारानी त्याचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो चिकटवायचा आहे. त्या फ़ोटोवर उमेदवारांने परीक्षा केंद्रावर पर्यवेक्षकाच्या समक्ष सही करावयाची आहे.
  2. प्रवेशपत्रातील पृष्ठपत्र दोनवरील स्वंय घोषणापत्र उमेदवारांनी येताना भरावयाचे आहे. तथापि, त्यावर स्वाक्षरी परीक्षा केंद्रावर पर्यवेक्षकाच्या समोर करावयाची आहे.
  3. उमेदवारांनी परीक्षेस येताना पॅनकार्ड / वाहनचालक परवाना/ मतदार ओळखपत्र /आधार कार्ड किंवा शासनाने वितरीत केलेले ओळखपत्र मूळ स्वरूपातील घेऊन यायचे आहे. ओळखपत्रावरील फोटो स्पष्ट दिसणारा असावा. (ओळखपत्राची छायांकीत प्रत, मोबाईल फोनमधील स्कॅन केलेले ओळखपत्राचे फोटो इ. वैध पुरावे म्हणून विचारात घेतले जाणार नाहीत.)
  4. परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांना कोणत्याही व्यक्तिगत वस्तु सोबत बाळगण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. जसे की, मोबाईल फोन्स, स्मार्ट वॉच, आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक तसेच बंदी घातलेले प्रतिबंधीत वस्तूचा समावेश असेल. परीक्षेचे अधिकारी /म्हाडा व्यक्तिगत वस्तुंच्या सुरक्षिततेसाठी जबाबदार नसतील.
  5. परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांच्या परीक्षा पत्रावरील बारकोड स्कॅन केले जाईल. तसेच सर्व उमेदवारांचे फोटो काढले जातील. याकरीता उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर किमान दीड तास अगोदर पोहचावे. उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावरील कर्मचा-याना या सर्व कार्यपध्दतीकरीता सहकार्य करावयाचे आहे. अन्यथा उमेदवारांना परीक्षा केंद्रावर प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो.
  6. या परीक्षेकरीता नकारात्मक गुण देण्याची पध्दती (Negative marking system) नसणार आहे.
  7. उमेदवारांनी अर्ज भरताना अपलोड केलेला फ़ोटो आवश्यक त्या Format, Size मध्ये नसल्याने किवा Resoluition / Pixel जुळत नसल्याने काही उमेदवारांच्या प्रवेशपत्रामध्ये फ़ोटो छायाचित्र दिसत नाही. अशा उमेदवारांनी परीक्षेस येताना त्यांचा 1 फोटो राजपत्रित अधिकारी (Gazetted दिसत नाही. अशा उमेदवारांनी परीक्षेस येताना त्यांचा १ फ़ोटो राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) किंवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक (Head Masters /Principal of Secondary or Higher Secondary Schools/Colleges), एम.बी.बी.एस./ एम.डी. एम. एस. पदवीप्राप्त डॉक्टर (M.B.B.S./ M.D. / M.S. Degree Holder Doctor/ Medical Officer) यांचेकडून प्रमाणित करून सोबत आणायचे आहे.
  8. परीक्षा प्रवेश पत्रातील सर्व सूचना उमेदवारांनी बाराकाईने वाचायच्या आहेत व सर्व सूचनांचे तंतोतंत पालन करावयाचे आहे.

MHADA Mock Test 2022: Official Link | MHADA अधिकृत मॉक: अधिकृत लिंक.

MHADA Mock Test 2022: Official Link: MHADA ने दिनांक 26 जानेवारी 2022 रोजी त्याच्या संकेतस्थळ @mhada.gov.in वर MHADA अधिकृत मॉक लिंक (MHADA Mock Test 2022) जाहीर केली आहे. ती देण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक (MHADA Mock Test 2022) वर क्लिक करा.

MHADA Mock Test 2022 Official Link ला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Study material for MHADA Exam 2022 | MHADA भरती 2022 परीक्षेसाठी अभ्यास साहित्य

Study material for MHADA Exam 2021: म्हाडा भरती 2022 मध्ये सामान्य ज्ञान विषयाला चांगले वेटेज आहे. त्यामुळे या विषयाचा अचूक व पक्का अभ्यास असणे आवश्यक आहे. हा विषय तुम्हाला परीक्षेत यश मिळऊन देऊ शकतो. MHADA परीक्षेत सर्वसाधारण पदे (Non Technical Post) मध्ये प्रत्येक विषयाला 50 गुण आहेत. त्याचा विचार करता सर्व विषय कव्हर करण्याचा प्रयत्न Adda 247 मराठी करणार आहे. त्या अनुषंगाने मराठी, इंग्लिश व सामान्य ज्ञान या विषयावर काही लेख (Study material for MHADA Exam 2021)  प्रसिद्ध केले आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्ही Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या. यामुळे तुम्हाला आगामी होणाऱ्या म्हाडा (MHADA) व जिल्हा परिषदेच्या पेपर मध्ये जास्त गुण मिळवण्यास मदत होईल.

भारतातील राष्ट्रीय उद्यानांची राज्यनिहाय यादी
जगातील नवीन सात आश्चर्ये
भारताच्या महत्त्वपूर्ण लष्करी संयुक्त युद्धासरावांची यादी | [UPDATED] भारतातील सर्वोच्च पर्वतीय शिखरांची राज्यनिहाय यादी
National Health Mission (NHM): Study Material for Arogya Bharti 2021 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM)
कोविड-19 स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्वाची माहिती राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 1
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 2 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 3
सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (UIP) आरोग्य विषयक महत्वाचे दिवस
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या (संगमस्थळे, धरणे, काठावरची महत्त्वाची शहरे भारतातील महत्त्वाच्या नद्या: पहिल्या दहा लांब नद्यांची यादी
भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) बद्दल माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
नदीकाठच्या भारतीय शहरांची यादी भारतातील शास्त्रीय आणि लोक नृत्य
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017) | FYPs (From 1951 To 2017)

महाराष्ट्रातील महत्त्वाची वृत्तपत्रे | Important Newspapers In Maharashtra

Important Passes in Maharashtra | महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे घाटरस्ते

Our Solar System: आपली सौरप्रणाली: निर्मिती, ग्रह, तथ्य आणि प्रश्न

भारताची टोकियो ऑलिम्पिक कामगिरी एका दृष्टीक्षेपात

Union and Maharashtra State Council of Ministers

ढग व ढगांचे प्रकार (Clouds And Types Of Clouds)

Indian Constitution | आपली राज्यघटना: मांडणी, स्रोत, भाग, कलमे आणि परिशिष्टे

Highest Mountain Peaks In India – State-Wise List | भारतातील सर्वोच्च पर्वतीय शिखरांची राज्यनिहाय यादी

State Wise-List Of National Parks In India | भारतातील राष्ट्रीय उद्यानांची राज्यनिहाय यादी

Fundamental Rights Of Indian Citizens | भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार

List Of Countries And Their National Sports |  देशांची यादी आणि त्यांचा राष्ट्रीय खेळ

सार्वजनिक वित्त: राजकोषीय धोरण, अर्थसंकल्पीय पद्धत आणि व्याख्या | Public Finance

महाराष्ट्र राज्य GK PDF प्रश्न आणि स्पष्टीकरणासोबत त्यांचे उत्तर | Download All Parts

FAQs: MHADA Exam Instructions 2022

Q1. MHADA ने म्हाडा परीक्षेच्यासंदर्भात उमेदवारांसाठी सूचना जाहीर केल्या आहे का?

Ans. होय, MHADA ने म्हाडा परीक्षेच्यासंदर्भात उमेदवारांसाठी सूचना जाहीर केल्या आहे.

Q2. MHADA ने म्हाडा परीक्षेच्यासंदर्भात उमेदवारांसाठी सूचना मी कुठे वाचू शकतो?

Ans. MHADA ने म्हाडा परीक्षेच्यासंदर्भात उमेदवारांसाठी सूचना आपण Adda247 मराठीच्या वेबसाईट व अँप वर वाचू शकता.

Q3. MHADA भरती 2021 परीक्षेचा कालावधी किती आहे?

Ans. MHADA भरती 2021 परीक्षेचा कालावधी 2 तास आहे.

Q4. MHADA भरती 2022 परीक्षेसाठी कोणकोणते ओळखपत्र न्यावे?

Ans. MHADA भरती 2022 परीक्षेसाठी आधार कार्ड, मतदान कार्ड किवा इतर कोणतेही सरकारने जारी केलेले ओळखपत्र  न्यावे.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

MHADA Exam Instructions 2022, Read all Instruction for MHADA Bharti Exam Here_40.1
म्हाडा भरती 2021 विविध पदांसाठी Full Length Test Series

Sharing is caring!

FAQs

Has MHADA issued instructions to the candidates regarding MHADA exam?

Yes, MHADA has issued instructions for candidates regarding the MHADA exam.

Where can I read the instructions for candidates regarding MHADA exam by MHADA?

You can read the instructions for candidates regarding the MHADA exam by MHADA on the Adda247 Marathi website and aPp.

What is the duration of MHADA Recruitment 2021 Exam?

The duration of the MHADA Recruitment 2021 Exam is 2 hours.

Which identity card should be taken for MHADA Recruitment 2022 Exam?

Bring Aadhar card, voting card or any other government issued identity card for MHADA Recruitment 2022 exam.