Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   अक्षरमालिका

अक्षरमालिका (Alphabet Series), तर्क, संकल्पना, स्पष्टीकरणासह सोडवलेले प्रश्न, ZP भरती अभ्यास साहित्य

अक्षरमालिका (Alphabet Series)

अक्षरमालिका: अक्षरमालिका  तर्क विभागातील सर्वाधिक स्कोअरिंग विषयांपैकी एक आहे. साधारणपणे, स्पर्धा परीक्षेत अक्षरमालिकेवर थेट प्रश्न विचारले जातात जे उमेदवार सहजपणे करू शकतात परंतु प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असल्याने प्रश्न किती लवकर केला जातो हे महत्त्वाचे आहे. जिल्हा परिषद, आरोग्य, राज्य उत्पादन शुल्क व इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये देखील अक्षरमालिकेतील प्रश्न विचारले जातात. या प्रकारचे प्रश्न सोडवण्यासाठी उमेदवारांनी त्यांची विश्लेषणात्मक शक्ती वापरणे आवश्यक आहे. या लेखात, आम्ही अक्षरमालिका प्रश्न, संकल्पना आणि सोडवलेल्या उदाहरणावर चर्चा केली आहे.

जिल्हा परिषद 07 दिवसाचा रिव्हिजन प्लॅन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

जिल्हा परिषद परीक्षेचे वेळापत्रक 2023 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

अक्षरमालिका: विहंगावलोकन

बुद्धिमत्ता चाचणी मध्ये, सर्वात जास्त गुण मिळवणाऱ्या विभागांपैकी एक म्हणजे अक्षरमालिका. अक्षरमालिका विभागात, अक्षरांची एक स्ट्रिंग, एकतर एका फाइलमध्ये किंवा एकत्रितपणे एक क्रम तयार करते. या प्रकारचे प्रश्न एका निश्चित नियमानुसार एकत्र येतात. इच्छुकांनी हा नियम शोधून शेवटी प्रश्नांची उत्तरे देणे अपेक्षित आहे. बहुतेक वेळा 2, 3 किंवा 5 प्रश्नांच्या संचामध्ये अक्षरमालिका किंवा अनुक्रम विचारले जातील आणि उमेदवारांना या प्रश्नांच्या संचाच्या आधारावर विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागेल.

अंकमालिका (Number Series)

अक्षरमालिका तर्क: टिपा, युक्त्या आणि संकल्पना

उमेदवार तर्क क्षमता विभागातील अक्षरमालिकेतील काही टिपा आणि युक्त्या येथे पाहू शकतात.

 • अक्षरमालिकेत डावीकडून किंवा उजवीकडून याचा अर्थ मालिकेच्या अनुक्रमे डाव्या किंवा उजव्या टोकापासून असा होतो.
 • काहीवेळा एकतर गहाळ घटक असलेली मालिका किंवा उपभागांसह प्रश्न विचारले जाऊ शकतात ज्यात फक्त इंग्रजी अक्षरे असतात आणि विशिष्ट पॅटर्नमध्ये संख्या सेट केलेली नसते.
 • प्रश्नामध्ये प्रत्येक शब्दाच्या स्वरांच्या जागी त्याच्या पुढील अक्षराने बदलणे म्हणजे त्या प्रत्येक शब्दातील प्रत्येक स्वर हे इंग्रजी अक्षरमालिकेनुसार त्याच्या लगेच पुढील अक्षराने बदलून प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. समान अट व्यंजनांसाठी लागू आहे.
 • A च्या आधी B म्हणजे A, B च्या डाव्या बाजूला येईल (म्हणजे AB)
 • B च्या आधी A आहे (याचा अर्थ A, B च्या डाव्या बाजूला येईल). (म्हणजे AB)
 • B, A च्या नंतर आहे म्हणजे B, A च्या उजव्या बाजूला येईल (म्हणजे AB)
 • A नंतर B आहे याचा देखील असा अर्थ होतो की B, A च्या उजव्या बाजूला येईल (म्हणजे AB)

महत्त्वाच्या टिप्स:

 • डावीकडे + डावीकडे = (–) डावीकडून
 • उजवीकडे + उजवीकडे = (–) उजवीकडून
 • उजवीकडे + डावीकडे = (+) उजवीकडून
 • डावीकडे + उजवीकडे = (+) डावीकडून

संख्या व संख्यांचे प्रकार (संख्या प्रणाली)

अक्षरमालिका (Alphabet Series) प्रकार, प्रश्न आणि उत्तरे

दिशानिर्देश (1-5): खालील प्रश्न खाली दिलेल्या पाच शब्दांवर आधारित आहेत, खालील शब्दांचा अभ्यास करा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या:

MINTS           RAGSE           CULTS           NIGAS            PEMTO  

Q1. दिलेले शब्द इंग्रजी अक्षरमालिकेनुसार डावीकडून उजवीकडे क्रमाने लावले तर खालीलपैकी डावीकडून पाचवा शब्द कोणता असेल?

(a) MINTS

(b) RAGSE

(c) CULTS

(d) NIGAS

(e) PEMTO

Q2. दिलेल्या प्रत्येक शब्दात त्यांची अक्षरे वर्णक्रमानुसार लावली तर किती अर्थपूर्ण शब्द तयार होतील?

(a) चार

(b) तीन

(c) दोन

(d) एक

(e) एकही नाही

Q3. डावीकडील तिसऱ्या शब्दाचे पहिले अक्षर आणि उजव्या टोकाच्या दुसऱ्या शब्दाचे शेवटचे अक्षर (अक्षरांच्या क्रमानुसार) यामध्ये किती अक्षरे आहेत?

(a) आठ

(b) नऊ

(c) दहा

(d) पंधरा

(e) सोळा

Q4. डावीकडून पहिल्या शब्दाचे पहिले अक्षर आणि उजवीकडून शेवटच्या शब्दाचे शेवटचे अक्षर (अक्षरांच्या क्रमानुसार) मध्ये किती स्वर आहेत?

(a) दोन

(b) तीन

(c) एकही नाही

(d) पाच

(e) यापैकी नाही

Q5. डावीकडून शेवटच्या शब्दाचे पहिले अक्षर आणि डावीकडून दुसऱ्या शब्दाचे पहिले अक्षर (अक्षरांच्या क्रमानुसार) मध्ये किती अक्षरे आहेत?

(a) चार

(b) चौदा

(c) वीस

(d) सहा

(e) एक

दिशानिर्देश (6-10): खालील अक्षरमालिकेला अभ्यास करा आणि त्यापुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

A B B C D E F E I B C A F E C B B A C A O B N U V W

Q6. असे किती B आहेत ज्याच्या लगेच आधी स्वर आणि लगेच नंतर व्यंजन येत आहेत?

(a) एक

(b) दोन

(c) तीन

(d) तीनपेक्षा जास्त

(e) यापैकी नाही

Q7. जर सर्व स्वर मालिकेतून वगळले तर कोणते अक्षर उजव्या टोकापासून आठव्या क्रमांकावर येईल?

(a)C

(b) B

(c) N

(d) F

(e) यापैकी नाही

Q8. असे किती व्यंजन आहेत ज्याच्या लगेच आधी स्वर येत आहे?

(a) एक

(b) दोन

(c) चार

(d) एकही नाही

(e) पाचपेक्षा जास्त

Q9. जर 1ली आणि 14वी वर्णमाला, 2री आणि 15वी वर्णमाला आणि याप्रमाणे 13व्या आणि 26व्या वर्णमालांची अदलाबदल केली, तर उजव्या टोकापासून 10व्या अक्षराच्या उजवीकडे कोणती वर्णमाला 7वी असेल?

(a) A

(b) C

(c) N

(d) B

(e) यापैकी नाही

Q10. अक्षरमालिकेत एकूण किती स्वर आहेत?

(a) पाच

(b) दहा

(c) तीन

(d) नऊ

(e) यापैकी नाही

उत्तर आणि स्पष्टीकरण

S1. Ans. (b)

Sol. मूळ मालिका:   MINTS   RAGSE   CULTS   NIGAS   PEMTO

पुनर्रचना केल्यानंतर:   CULTS   MINTS   NIGAS   PEMTO   RAGES

S2. Ans. (e)

Sol. मूळ मालिका:       MINTS   RAGSE   CULTS   NIGAS   PEMTO

पुनर्रचना केल्यानंतर:     IMNST      AEGRS     CLSTU     AGINS   EMOPT

S3. Ans. (d)

Sol. (C आणि S) मध्ये फक्त पंधरा अक्षरे आहेत.

S4. Ans. (c)

Sol.  (M आणि O) मध्ये कोणतेही स्वर नाहीत.

S5. Ans. (e)

Sol. (P आणि R) मध्ये फक्त एक अक्षर आहे.

S6. Ans (c)

S7. Ans (a)

S8. Ans (e)

S9. Ans (b)

S10. Ans (b)

अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

जिल्हा परिषद परीक्षेसाठी उपयुक्त अभ्यास साहित्य

सरळ सेवा जसे की, जिल्हा परिषद भरती 2023, राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023, आरोग्य विभाग भरती 2023 व इतर सर्व परीक्षेचा पेपर देणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी Adda247 मराठी आपणासाठी सर्व महत्वाच्या टॉपिक वर महत्वपूर्ण लेखमालिका प्रसिद्ध करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला या Adda 247 मराठीच्या लेखमालिकेचा नक्कीच फायदा होईल.

लेखाचे नाव वेबलिंक अँप लिंक
आरशातील आणि पाण्यातील प्रतिमा वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017) वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
गती व गतीचे प्रकार वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
आम्ल व आम्लारी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील सर्वात लांब पूल 2023 वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील धरणे वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील प्रशासकीय आणि प्रादेशिक विभाग वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
रोग व रोगांचे प्रकार वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील लोकजीवन वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
सजीवांचे वर्गीकरण भाग 1: सूक्ष्मजीव आणि वनस्पती वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
वनस्पतीची रचना आणि कार्ये वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
लोकपाल आणि लोकायुक्त वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
संगणकाशी संबंधीत शब्दांचे शॉर्ट आणि लॉंग फॉर्म्स वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारताच्या उपराष्ट्रपतींची यादी व त्यांचा कार्यकाळ (1952-2023) वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
जागतिक आरोग्य संघटना वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
शब्दसंपदा वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील राष्ट्रीय जलमार्ग वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
पृथ्वीवरील महासागर वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्राचे हवामान वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारताची क्षेपणास्त्रे वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील महारत्न कंपन्या वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील प्रथम व्यक्तींची यादी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
लोकसभा वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
आपली सौरप्रणाली वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील शहरांची यादी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर जनरल (1857 च्या आधीचे) वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
ढग व ढगांचे प्रकार वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
नदीकाठच्या भारतीय शहरांची यादी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्रातील वने व वनांचे प्रकार, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
गांधी युग – सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
गती व गतीचे प्रकार – संज्ञा, वर्गीकरण, आलेख आणि वर्गीकरण वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची यादी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
लोकपाल आणि लोकायुक्त वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील 1947 ते 2023 पर्यंतच्या सर्व राष्ट्रपतींची यादी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
मे 2023 मधील महत्त्वाचे दिवस वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील सर्वात लांब पूल 2023 वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारताच्या उपराष्ट्रपतींची यादी वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
भारतातील जलविद्युत प्रकल्प वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा
माहितीचा अधिकार 2005 वेबसाईट वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा अँप वर पाहण्यासही येथे क्लिक करा

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्राचा महापॅक
महाराष्ट्राचा महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

कोणत्या परीक्षेत अक्षरमालिकेवर प्रश्न विचारले जातात?

ZP भरती 2023, कृषी विभाग भरती 2023 राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023, पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023 इत्यादीसारख्या अनेक प्रतिष्ठित स्पर्धा परीक्षांमध्ये अक्षरमालिकेवर प्रश्न विचारले जातात.

अक्षरमालिका काय आहे?

तर्कविभागामध्ये, सर्वात जास्त गुण मिळवणाऱ्या विभागांपैकी एक म्हणजे अक्षरमालिका. अक्षरमालिका विभागात, अक्षरांची एक स्ट्रिंग, एकतर एका फाइलमध्ये किंवा एकत्रितपणे एक क्रम तयार करते.

तर्क क्षमता विभागात अक्षरमालिकेत कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात?

उमेदवार वरील लेखात, तर्क क्षमता विभागात अक्षरमालिकेकेतील प्रश्नांचे प्रकार तपासू शकतात.