Home   »   Study Materials   »   Maharashtra Division

Maharashtra Division: Administrative and Regional Division 2022 | महाराष्ट्रातील प्रशासकीय आणि प्रादेशिक विभाग

Maharashtra Division: There are 35 districts in Maharashtra and for administrative purposes, they are divided into six revenue divisions. In this article, we will discuss Maharashtra Division on an Administrative and Regional basis. Also, other information about Maharashtra Division is given in this article.

Maharashtra Division
Category Study Material
Useful for All Competitive Exams
Subject  Static General Awareness
Name Maharashtra Division

Maharashtra Division: Administrative and Regional Division

Maharashtra Division: Administrative and Regional Division: आपल्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली. महाराष्ट्रात सुरुवातीला 26 जिल्हे होते. आज काळाच्या ओघात यात वाढ झाली. सध्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये 36 जिल्हे अस्तित्वात आहेत. प्रशासकीय हेतूने त्यांची विभागणी सहा महसूली विभागांत आणि आठ शैक्षणिक विभागांत करण्यात आली आहे. या 36 जिल्ह्यांची विभागणी (Maharashtra Division) 109 उपविभाग आणि 355 तालुक्यांमध्ये करण्यात आली आहे. राज्यात स्थानिक अथवा जिल्हा स्तरावर नियोजनाच्या सक्षम यंत्रणांची दीर्घ परंपरा आहे. आज या लेखात आपण महाराष्ट्रातील प्रशासकीय आणि प्रादेशिक विभाग (Maharashtra Division) याबद्दल माहिती जसे की महाराष्ट्रातील प्रशाकीय विभाग कोणते आहे. प्रादेशिक विभाग (Maharashtra Division) कोणते याबद्दल माहिती दिली आहे.

What is an Administrative Division | प्रशासकीय विभाग म्हणजे काय

What is an Administrative Division: प्रादेशिक विभागाच्या प्रशासनाकरिता शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्राची काही प्रशासकीय विभागात विभागणी केली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेवेळी चार प्रशासकीय विभाग अस्तित्वात होते. ते म्हणजे कोकण, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर. सध्या महाराष्ट्राचे 6 प्रशासकीय विभाग आहेत. अमरावती आणि नाशिक हे दोन नविन प्रशासकीय विभाग करण्यात आले.

Maharashtra Division
प्रादेशिक विभागाचा नकाशा

Maharashtra Division (Administrative) | महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग

Maharashtra Division: Administrative Division: महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग (Maharashtra Division) आणि त्यांच्याविषयी माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे.

प्रशासकीय विभाग   क्षेत्रफळ

(चौ.कि.मी.)

जिल्हे तालुके मोठा जिल्हा (चौ. कि.मी.) लहान जिल्हा (चौ. कि.मी.)
कोकण 30728 7 50    रत्नागिरी (8208) मुंबई शहर (157)
नाशिक 54493 5 54 अहमदनगर (17,048) नंदुरबार (5034)
पुणे 57275 5 58 पुणे (15,643) कोल्हापूर (7685)
औरंगाबाद 64813 8 76 बीड (10,693) हिंगोली (4524)
अमरावती 46027 5 56 यवतमाळ (13,552) वाशीम (5153)
नागपूर 51377 6 64 गडचिरोली (14,412) भंडारा (3895)

List of First In India: Science, Governance Defence, Sports

Districts according to the Administrative Division | प्रशासकीय विभागानुसार जिल्हे

Districts according to the administrative division: महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभागानुसार (Maharashtra Division) जिल्हे खालीलप्रमाणे आहेत.

प्रशासकीय विभाग जिल्हे
नाशिक नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार
औरंगाबाद औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, लातूर
कोकण मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
पुणे पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर
अमरावती अमरावती, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ, वाशीम
नागपुर नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली

Maharashtra Division (Administrative) Important Points | महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभागाबद्दल महत्वाचे मुद्दे

Maharashtra Division (Administrative) Important Points: महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभागाबद्दल (Maharashtra Division) महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहे.

प्रशासकीय विभागाची क्षेत्रफळानुसार क्रमवारी

 1. औरंगाबाद 64813 (चौ.कि.मी.)
 2. नाशिक 57493 (चौ.कि.मी.)
 3. पुणे 57275 (चौ.कि.मी.)
 4. नागपूर 51377 (चौ.कि.मी.)
 5. अमरावती 46027 (चौ.कि.मी.)
 6. कोकण 30728 (चौ.कि.मी.)

क्षेत्रफळानुसार सर्वात मोठे 05 जिल्हे:-

 1. अहमदनगर: 17048चौ.कि.मी
 2. पुणे: 15643 चौ.कि.मी
 3. नाशिक: 15530 चौ.कि.मी
 4. सोलापूर: 14895 चौ.कि.मी
 5. गडचिरोली: 14412 चौ.कि.मी

क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात लहान शेवटचे पाच जिल्हे :- 

 1. मुंबई शहर: 157 चौ.कि.मी
 2. मुंबई उपनगर: 446 चौ.कि.मी
 3. भंडारा: 3896 चौ.कि.मी
 4. ठाणे: 4214 चौ.कि.मी
 5. हिंगोली: 4524 चौ.कि.मी
Maharashtra Division
Adda247 Marathi App

Nuclear Power Plant in India 2022

What is a Regional Division? | प्रादेशिक विभाग म्हणजे काय

What is a Regional Division: महाराष्ट्र हा भौगोलिकदृष्ट्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये (Maharashtra Division) विभागला आहे. या विभागांना प्रादेशिक विभाग असे म्हणतात. ते विभाग पुढीलप्रमाणे आहेत:

 1. कोकण
 2. पश्चिम महाराष्ट्र
 3. मराठवाडा
 4. उत्तर महाराष्ट्र / खानदेश
 5. विदर्भ

Districts according to the Regional Division | प्रादेशिक विभागानुसार जिल्हे

Districts according to the Regional Division: महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विभागानुसार जिल्हे खालीलप्रमाणे आहेत.

प्रादेशिक विभाग जिल्ह्याची संख्या जिल्हे
कोकण 7 मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
पश्चिम महाराष्ट्र 7 पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर
मराठवाडा 8 औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, लातूर
उत्तर महाराष्ट्र / खानदेश 3 जळगाव, धुळे, नंदुरबार
विदर्भ 11 नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ, वाशीम

List of Ramsar Wetland Sites in India 2022

Maharashtra Division: New Districts with formation Date | महाराष्ट्रातील नवीन जिल्हे व निर्मिती दिनांक

Maharashtra Division: New Districts with formation Date: महाराष्ट्रातील नवीन जिल्हे व निर्मिती दिनांक खालीलप्रमाणे आहे.

मूळ जिल्हा नविन जिल्हा निर्मिती
रत्नागिरी सिंधूदुर्ग 1 मे 1981
औरंगाबाद जालना
उस्मनाबाद लातूर 15 ऑगस्ट 1982
चंद्रपूर गडचिरोली 26 ऑगस्ट 1982
बृहन्मुबई मुंबई उपनगर 4 ऑक्टोंबर 1990
अकोला वाशिम 1 जुलै 1998
धुळे नंदुरबार
भंडारा गोंदिया 1 मे 1999
हिंगोली परभणी
ठाणे पालघर 1 ऑगस्ट 2014

महाराष्ट्रातील सर्वाधिक तालूक्यांची संख्या असणारे जिल्हे: 

 • नांदेड व यवतमाळ: प्रत्येकी 16 तालुके
 • नाशिक, जळगाव, चंद्रपुर, रायगड: प्रत्येकी 15 तालुके
 • पुणे, अहमदनगर, नागपूर: प्रत्येकी 14 तालुके
 • कोल्हापूर व गडचिरोली: प्रत्येकी 12 तालुके

महाराष्ट्रातील समान नावाचे तालुके असणारे जिल्हे :-

 • नांदगाव:नाशिक-अमरावती
 • शिरूर: बीड-पुणे
 • आष्टी: बीड-वर्धा
 • खेड:  पुणे-रत्नागिरी
 • कळंब: यवतमाळ-उस्मानाबाद
 • मालेगाव: नाशिक-वाशिम
 • कारंजा: वाशिम-वर्धा
 • कर्जत: अहमदनगर-रायगड
 • सेलू: परभणी-वर्धा
Maharashtra Division
Adda247 Marathi Telegram

Study Material for All MPSC Exams |  MPSC च्या सर्व परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य

Study Material for All MPSC Exams: तुमच्या अभ्यासाच्या तयारीला गती देण्यासाठी Adda247 मराठी सर्व विषयातील महत्वाचे टॉपिक कव्हर करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्ही Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या. यामुळे तुम्हाला MPSC राज्यसेवा पुर्व परीक्षा 2022 व तसेच आगामी MPSC च्या सर्व स्पर्धा परीक्षेत जास्त गुण मिळवण्यास मदत होईल.

Parliament of India: Rajya Sabh
Parliament of India: Lok Sabha
Important Boundary Lines
River System In Konkan Region Of Maharashtra
Famous Books And Authors
Socio-Religious Movements In India
State Wise List Of Highest Mountain Peaks In India Bird Sanctuary In India 2022
Famous Books And Authors
Socio-Religious Movements In India
Important Articles Of Indian Constitution 2022
Fundamental Rights Of Indian Citizens
Padma Awards 2022, Check Complete List
List Of Indian Cities On Rivers Banks
Nationalized Banks List 2022
Five Year Plans Of India (From 1951 To 2017)
Neighboring Countries of India
UNESCO World Heritage Sites in India 2022
Economic Survey of Maharashtra 2021-22 Fundamental Duties: Article 51A 
UNESCO World Heritage Sites in India 2022 List of Satellites Launched by ISRO
Gandhian Era RBI and its Functions
Credit Control Methods of RBI Education Commissions and Committees before Independence
Main Passes of Himalayas Revolt of 1857 in India and Maharashtra
Forests in Maharashtra Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers
President: Role and Power, Relevant Articles Indian States and their Capitals and Union Territories List
Governor General Of British India (Before 1857) Blood Circulatory System: Blood Vessels, Human blood and Heart

FAQs Maharashtra Division (Administrative and Regional)

Q1. What are the divisions of Maharashtra?

Ans. For the administration of regional divisions, the government has divided the whole of Maharashtra into some administrative divisions.

Q2. How many administrative divisions are there in Maharashtra?

Ans. The State has 36 districts which are divided into six revenue divisions viz. Konkan, Pune, Nashik, Aurangabad, Amravati, and Nagpur for administrative purposes.

Q3. How Maharashtra is divided?

Ans. Maharashtra is Divided into 6 Administrative Division and 5 Regional Divison.

Q4. Which is the largest administrative division in Maharashtra?

Ans. Aurangabad is the largest administrative division in Maharashtra.

Q5. How many districts are in Maharashtra?

Ans. There are 36 districts are in Maharashtra.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

Congratulations!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-मे 2022

Download your free content now!

We have already received your details.

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-मे 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.