Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1, 19 नोव्हेंबर 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: 19 नोव्हेंबर 2022 ची SBI लिपिक प्रीलिम्स परीक्षा 2022 ची पहिली शिफ्ट संपली आहे आणि प्राप्त माहितीनुसार परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. जे उमेदवार पुढील शिफ्टमध्ये बसणार आहेत त्यांनी त्यांच्या परीक्षेत काय अपेक्षित आहे याची कल्पना येण्यासाठी आमच्या तज्ञांनी तयार केलेले SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षेचे विश्लेषण पाहिले पाहिजे. आम्ही खालील लेखात SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 प्रदान केले आहे ज्यात विभागवार काठिण्यपातळी, विचारलेले प्रश्न, एकूण गुड अटेम्प्ट यावर चर्चा केली आहे.

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 19 नोव्हेंबर: काठिण्यपातळी

पहिल्या शिफ्टमध्ये बसलेल्या उमेदवारांच्या मते, SBI लिपिक प्रिलिम्स 2022 च्या परीक्षेची एकूणच काठिण्यपातळी, सोपा-मध्यम स्वरूपाची होती. SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षेत 60 मिनिटांची विभागीय वेळ मर्यादा असलेले तीन विभाग आहेत. 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी जाहीर झालेल्या SBI लिपिक परीक्षेची काठीण्यपातळी खाली देण्यात आली आहे.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Difficulty Level
Sections Difficulty Level
Reasoning Ability Easy to Moderate
Quantitative Aptitude Easy to Moderate
English Language Easy to Moderate
Overall Easy to Moderate

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: गुड अटेम्प्ट

SBI लिपिक परीक्षा शिफ्ट 1 साठी खालील तक्त्यामध्ये विभागवार आणि एकूण गुड अटेम्प्ट उमेदवार तपासू शकतात. गुड अटेम्प्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांनी सोडवलेल्या प्रश्नांची संख्या ज्याद्वारे त्यांना SBI लिपिक प्रीलीम्स परीक्षा Clear करून SBI लिपिक मेन्स परीक्षा 2022 साठी पात्र होता येईल.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Good Attempts
Section Good Attempts
Reasoning Ability 26-28
Quantitative Aptitude 24-26
English Language 23-25
Overall 73-79

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: विभागवार विश्लेषण

SBI Clerk परीक्षेचे विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1 विभागवार पाहू या ज्यामध्ये आपण विचारलेल्‍या प्रश्‍नांची संख्‍या आणि वैयक्तिक विषयावरून विचारलेल्‍या विषयवार प्रश्‍न पाहू.

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: Reasoning

उमेदवारांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानुसार, आजच्या SBI लिपिक प्रिलिम्स पहिल्या शिफ्टमधील Reasoning विभागाची एकूण पातळी Easy to Medium होती. प्रश्नांचे विषयवार विश्लेषण खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Reasoning Ability
Topics No. Of Questions
Linear Seating Arrangement (7 Persons facing north) 5
Floor & Flat Based Puzzle 5
Box-Based Puzzle (7 Boxes) 5
Comparison-Based Puzzle (6 Persons) 4
Syllogism 3
Inequality 3
Alphanumeric Series 4
Direction & Distance 1
Blood Relation 3
Word Pairing 1
Number Based 1
Total 35

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: इंग्रजी भाषा

एसबीआय लिपिक परीक्षेच्या विश्लेषणानुसार, इंग्रजी भाषेची एकंदर काठिण्यपातळी Easy to Medium होती. इंग्रजी भाषेच्या विभागात 20 मिनिटांच्या विभागीय कालावधीसह एकूण 30 प्रश्न असतात. येथे उमेदवार खालील तक्त्यामध्ये विषयानुसार SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण तपासू शकतात. वाचन आकलनाची थीम ‘Fertilizers’ शी संबंधित होती.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: English Language
Topics No. Of Questions
Cloze Test- Nutrition 10
Reading Comprehension 5
Error Detection 5
Phrase Replacement 5
Word Rearrangement 5
Total 30

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: Quantitative Aptitude

खालील तक्त्यामध्ये आम्ही आज SBI लिपिक प्रिलिम्स पहिल्या शिफ्टच्या Quantitative Aptitude विभागात वेगवेगळ्या विषयांवरून विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या प्रदान केली आहे. या शिफ्टमध्ये सहभागी झालेल्या उमेदवारांच्या मतानुसार विभागातील काठिण्यपातळी Easy to Medium होती.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Quantitative Aptitude
Topics No. Of Questions
Tabular Data Interpretation 5
Arithmetic 10-12
Simplification 13-15
Quadratic Equation 5
Total 35

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1, 19 नोव्हेंबर 2022_40.1

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: व्हिडिओ पहा

SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षा पॅटर्न 2022

उमेदवार खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये SBI Clerk Prelims 2022 परीक्षेचे स्वरूप तपासू शकतात.

SBI Clerk Prelims 2022 Exam Pattern
S. No. Name of Tests(Objective No. of Questions Maximum Marks Duration
1 English Language 30 30 20 minutes
2 Quantitative Aptitude 35 35 20 minutes
3 Reasoning Ability 35 35 20 minutes
Total 100 100 60 minutes

SBI लिपिक प्रवेशपत्र 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1, 12 नोव्हेंबर 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 2, 12 नोव्हेंबर 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 3, 12 नोव्हेंबर 2022

FAQ: SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022

Q1. SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 शिफ्ट 1 मध्ये चांगल्या प्रयत्नांची संख्या किती होती?
उत्तर
SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 शिफ्ट 1 मध्ये चांगल्या प्रयत्नांची संख्या 73-79 होती.

Q2. SBI लिपिक परीक्षा 2022 च्या पहिल्या शिफ्टची एकूण काठिण्यपातळी काय होती?

उत्तर SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 च्या पहिल्या शिफ्टची एकूण काठिण्यपातळी Easy to Moderate होती.

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1, 19 नोव्हेंबर 2022_70.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1, 19 नोव्हेंबर 2022_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.