Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 2, 12 नोव्हेंबर 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षा 2022, दुसरी शिफ्ट यशस्वीरित्या आयोजित केली. या शिफ्टमध्ये सहभागी झालेल्या इच्छुकांकडून पुनरावलोकने घेतल्यानंतर Adda247 यांच्या अनुभवी टीमने SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 केले आहे. या लेखात, उमेदवारांना विभागनिहाय काठिण्यपातळी, चांगले प्रयत्न आणि दिलेल्या शिफ्टमध्ये कोणते विषय विचारले गेले हे जाणून घेता येईल.

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 2, 12 नोव्हेंबर: काठिण्यपातळी

SBI लिपिक पूर्व परीक्षा 2022 ची आजची शिफ्ट 2 संपली आहे आणि म्हणून आम्ही SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 घेऊन आलो आहोत. SBI लिपिकासाठीच्या प्राथमिक परीक्षेत, 20 मिनिटांच्या विभागीय वेळेची मर्यादा असलेले तीन विभाग आहेत. शिफ्टमध्ये हजर झालेल्या इच्छुकांनी नमूद केल्याप्रमाणे, पेपरची एकूण काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम होती. खालील तक्त्यामध्ये, उमेदवारांना प्रत्येक विभागाची पातळी कळेल.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Difficulty Level
Sections Difficulty Level
Reasoning Ability Easy to Moderate
Quantitative Aptitude Easy to Moderate
English Language Easy to Moderate
Overall Easy to Moderate

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: चांगले प्रयत्न

चांगले प्रयत्न हे परीक्षेची काठिण्यपातळी, परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांची संख्या आणि रिक्त पदांच्या संख्येवर अवलंबून असतात. येथे आम्ही परीक्षेचे विश्लेषण आणि परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांकडून मिळालेल्या पुनरावलोकनांवर आधारित विभागवार चांगले प्रयत्न दिले आहेत.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Good Attempts
Section Good Attempts
Reasoning Ability 26-28
Quantitative Aptitude 23-25
English Language 24-26
Overall 73-79

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: विभागवार

SBI Clerk परीक्षेचे विश्लेषण 2022 शिफ्ट 2 विभागवार पाहू या ज्यामध्ये आपण विचारलेल्‍या प्रश्‍नांची संख्‍या आणि वैयक्तिक विषयावरून विचारलेल्‍या विषयवार प्रश्‍न पाहू.

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: Reasoning

12 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षा 2022 च्या 2र्‍या शिफ्टमध्ये बसलेल्या उमेदवारांना विभाग स्तर सोपे ते मध्यम असल्याचे आढळले. खालील तक्त्यामध्ये आम्ही ते विषय दिले आहेत ज्यातून तर्कशक्तीमध्ये प्रश्न विचारले गेले. अनेक इच्छुकांना 20 मिनिटांच्या कालावधीत सर्व 35 प्रश्नांचा प्रयत्न करता आला.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Reasoning Ability
Topics No. Of Questions
Uncertain No. of People Seating Arrangement 3
Month Based Puzzle 5
Floor & Flat Based Puzzle (4 Floors & 2 Flats) 5
Box Based Puzzle 5
Inequality 5
Syllogism 4
Direction Distance 2
3 Digit Series 5
Meaningful Word 1
Total 35

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: इंग्रजी भाषा

इंग्रजी भाषा विभागात, इच्छुकांना 20 मिनिटांच्या कालावधीत 30 प्रश्न सोडवावे लागतात. 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी आयोजित केलेल्या 2ऱ्या शिफ्टमध्‍ये या विभागाची काठिण्य पातळी इझी टू मॉडरेट होती. रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शनची थीम रिन्युएबल एनर्जीवर आधारित होती.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: English Language
Topics No. Of Questions
Reading Comprehension 9
Sentence Correction 5
Misspelt 5
Cloze Test 7
Sentence Rearrangement 4
Total 30

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: Quantitative Aptitude

इच्छुकांकडून अभिप्राय मिळाल्यानंतर आजच्या दुसऱ्या शिफ्टमधील परिमाणात्मक योग्यता विभागाची एकूण काठिण्य पातळी easy ते moderate होती. उमेदवारांना 20 मिनिटांच्या दिलेल्या वेळेत simplification, series, quadratic equation, arithmetic आणि DI या विषयांमधून 35 प्रश्न सोडवायचे होते.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Quantitative Aptitude
Topics No. Of Questions
Simplification 14
Quadratic Equation 6
Arithmetic 10
Tabular Data Interpretation 5
Total 35

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 2, 12 नोव्हेंबर 2022_30.1

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 2: व्हिडिओ पहा

SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षा पॅटर्न 2022

उमेदवार खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये SBI Clerk Prelims 2022 परीक्षेचे स्वरूप तपासू शकतात.

SBI Clerk Prelims 2022 Exam Pattern
S. No. Name of Tests(Objective No. of Questions Maximum Marks Duration
1 English Language 30 30 20 minutes
2 Quantitative Aptitude 35 35 20 minutes
3 Reasoning Ability 35 35 20 minutes
Total 100 100 60 minutes

SBI लिपिक प्रवेशपत्र 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1, 12 नोव्हेंबर 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 3, 12 नोव्हेंबर 2022

FAQ: SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022

Q1. SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 शिफ्ट 2 मध्ये चांगल्या प्रयत्नांची संख्या किती होती?
उत्तर SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 शिफ्ट 2 मध्ये चांगल्या प्रयत्नांची संख्या 73-79 होती.

Q2. SBI लिपिक परीक्षा 2022 च्या पहिल्या शिफ्टची एकूण काठिण्यपातळी काय होती?

उत्तर SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 च्या दुसऱ्या शिफ्टची एकूण काठिण्यपातळी easy-moderate होती.

Sharing is caring!