Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1, 12 नोव्हेंबर 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: 12 नोव्हेंबर 2022 ची SBI लिपिक प्रीलिम्स परीक्षा 2022 ची पहिली शिफ्ट आता संपली आहे आणि प्राप्त माहितीनुसार परीक्षेचा एकंदरीत स्तर सोपा-मध्यम होता. जे उमेदवार पुढील शिफ्टमध्ये बसणार आहेत त्यांनी त्यांच्या परीक्षेत काय अपेक्षित आहे याची कल्पना येण्यासाठी आमच्या तज्ञांनी तयार केलेले SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षेचे विश्लेषण पाहिले पाहिजे. आम्ही खालील लेखात विभागवार, काठिण्यपातळी, विचारलेले प्रश्न, एकूण चांगले प्रयत्न यावर चर्चा केली आहे.

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 12 नोव्हेंबर: काठिण्यपातळी

पहिल्या शिफ्टमध्ये बसलेल्या उमेदवारांच्या मते, SBI लिपिक प्रिलिम्स 2021 च्या परीक्षेची एकूणच काठिण्यपातळी, सोपा-मध्यम स्वरूपाची होती. SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षेत 60 मिनिटांची विभागीय वेळ मर्यादा असलेले तीन विभाग आहेत. येथे आम्ही दिलेल्या तक्त्यामध्ये परीक्षेची विभागवार काठिण्यपातळी दिली आहे.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Difficulty Level
Sections Difficulty Level
Reasoning Ability Easy to Moderate
Quantitative Aptitude Easy to Moderate
English Language Easy to Moderate
Overall Easy to Moderate

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: चांगले प्रयत्न

चांगले प्रयत्न हे परीक्षेची काठिण्यपातळी, परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांची संख्या आणि रिक्त पदांच्या संख्येवर अवलंबून असतात. येथे आम्ही परीक्षेचे विश्लेषण आणि परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांकडून मिळालेल्या पुनरावलोकनांवर आधारित विभागवार चांगले प्रयत्न दिले आहेत.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Good Attempts
Section Good Attempts
English Language 23-25
Reasoning Ability 27-29
Quantitative Aptitude 25-27
Overall 75-82

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: विभागवार

SBI Clerk परीक्षेचे विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1 विभागवार पाहू या ज्यामध्ये आपण विचारलेल्‍या प्रश्‍नांची संख्‍या आणि वैयक्तिक विषयावरून विचारलेल्‍या विषयवार प्रश्‍न पाहू.

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: Reasoning

उमेदवारांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानुसार, आजच्या SBI लिपिक प्रिलिम्स 1ली शिफ्टमधील Reasoning विभागाची एकूण पातळी easy ते medium होती.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Reasoning Ability
Topics No. Of Questions
Circular Seating Arrangement (7 Persons) 5
Double Row Seating Arrangement 5
Floor-Based Puzzle (7 Floors) 5
Uncertain No. of Persons Seating Arrangement 4
Syllogism 3
Inequality 3
Alphanumeric Series 4
Direction & Distance 1
Blood Relation 3
Word Pairing 1
Meaningful Word- NEST 1
Total 35

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: इंग्रजी भाषा

एसबीआय लिपिक परीक्षेच्या विश्लेषणानुसार, इंग्रजी भाषेची एकंदर काठिण्यपातळी easy-medium होती. इंग्रजी भाषेच्या विभागात 20 मिनिटांच्या विभागीय कालावधीसह एकूण 30 प्रश्न असतात. येथे उमेदवार खालील तक्त्यामध्ये विषयानुसार SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण तपासू शकतात. वाचन आकलनाची थीम ‘post-pandemic food habits’शी संबंधित होती.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: English Language
Topics No. Of Questions
Fillers 4
Reading Comprehension 9
Error Detection 5
Phrase Replacement 2
Para Jumble 5
Sentence Rearrangement 5
Total 30

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: Quantitative Aptitude

खालील तक्त्यामध्ये आम्ही आज SBI लिपिक प्रिलिम्स 1ली शिफ्टच्या Quantitative Aptitude विभागात वेगवेगळ्या विषयांवरून विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या प्रदान केली आहे. या शिफ्टमध्ये सहभागी झालेल्या उमेदवारांना विभागातील काठिण्यपातळी easy ते mediumअसल्याचे आढळले.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Quantitative Aptitude
Topics No. Of Questions
Tabular Data Interpretation 5
Arithmetic 10
Simplification 15
Wrong Number Series 5
Total 35

Adda

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: व्हिडिओ पहा

SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षा पॅटर्न 2022

उमेदवार खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये SBI Clerk Prelims 2022 परीक्षेचे स्वरूप तपासू शकतात.

SBI Clerk Prelims 2022 Exam Pattern
S. No. Name of Tests(Objective No. of Questions Maximum Marks Duration
1 English Language 30 30 20 minutes
2 Quantitative Aptitude 35 35 20 minutes
3 Reasoning Ability 35 35 20 minutes
Total 100 100 60 minutes

SBI लिपिक प्रवेशपत्र 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 2, 12 नोव्हेंबर 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 3, 12 नोव्हेंबर 2022

FAQ: SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022

Q1. SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 शिफ्ट 1 मध्ये चांगल्या प्रयत्नांची संख्या किती होती?
उत्तर SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 शिफ्ट 1 मध्ये चांगल्या प्रयत्नांची संख्या 75-82 होती.

Q2. SBI लिपिक परीक्षा 2022 च्या पहिल्या शिफ्टची एकूण काठिण्यपातळी काय होती?

उत्तर SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 च्या पहिल्या शिफ्टची एकूण काठिण्यपातळी easy-moderate होती.

 

Sharing is caring!