Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   MPSC Technical Main Exam Notification

MPSC Technical Main Exam Notification 2022, MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022 अधिसूचना

Table of Contents

MPSC Technical Main Exam Notification 2022: On 28th July 2022 MPSC Extends the Last Date to Apply Online. Now Last Date to Apply Online for MPSC Technical Main Exam is 17th August 2022.  In this article, you will get detailed information about the MPSC Technical Main Exam Notification 2022 of Mains Exam 2021-22. Also, we can see the official Notification pdf, Important Dates, Exam fees, etc. details of MPSC Technical Main Exam Notification 2022 in this article.

Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2021-22
Category Job Alert
Organization Maharashtra Public Service Commission
Name Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2021-22
Post Various Posts
Vacancy 588
Application Mode Online
Official Website mpsc.gov.in

MPSC Technical Main Exam Notification 2022

MPSC Technical Main Exam Notification 2022: MPSC ने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळ @mpsc.gov.in वर MPSC Technical Main Exam 2022 साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुदत वाढवली आहे. आता उमेदवार 17 ऑगस्ट 2022 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करू शकत होते. MPSC ने MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा 2021 चा निकाल 12 जुलै 2022 रोजी निकाल जाहीर केला आणि 13 जुलै 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022 (MPSC Technical Main Exam Notification 2022) साठी अधिकृत भरती अधिसूचना जाहीर केली आहे. यावर्षी MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 साठी एकूण 588 रिक्त पदे जाहीर करण्यात आली आहे. ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया 15 जुलै 2022 सुरु झाली. या लेखात, आपण MPSC Technical Main Exam 2022 ची अधिकृत अधिसूचना (Notification) PDF, ऑनलाइन अर्ज, रिक्त जागा, पात्रता निकष, वयोमर्यादा इ गोष्टी पाहू शकता.

Click here to view MPSC Technical Services Result 2022

MPSC Technical Main Exam Notification 2022 | MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा अधिसूचना 2022

Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2021-22: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने वनक्षेत्रपाल, गट-ब, उप संचालक कृषि व इतर गट अ, तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब, कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब, सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2, सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब, सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब, आणि उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ या सर्व पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षेचा निकाल 12 जुलै रोजी जाहीर केला आणि 13 जुलै 2022 रोजी Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2021-22 जाहीर केले. Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2021-22 ची PDF डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Download Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2022

MPSC Technical Main Exam Notification: Important Dates | MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा महत्वाच्या तारखा

MPSC Technical Main Exam Notification: Important Dates: MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022 शी संबंधित सर्व महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात दिल्या आहेत.

MPSC Technical Services Notification 2021-22: Important Dates
Events Dates
Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2022 Date (महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा 2021-22 पूर्व परीक्षेची जाहिरात) 18 फेब्रुवारी 2022
Starting Date of Online Registration for Maharashtra Gazette Technical Service Prelims 2022 (महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा 2021-22 पूर्व परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुरवातीची तारीख) 21 फेब्रुवारी 2022
Last Date of Online Registration for Maharashtra Gazette Technical Service Prelims 2022 (महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा 2021-22 पूर्व परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख) 14 मार्च 2022 18 मार्च 2022
Maharashtra Gazette Technical Service Combine Prelims Exam (महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा 2021-22 पूर्व परीक्षेची तारीख)

30 एप्रिल 2022

MPSC Technical Services Answer Key 2021-22 (महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा पूर्व परीक्षा 2021-22 उत्तरतालिका)

4 मे 2022

MPSC Technical Services Combine Prelims Result 2021-22 (MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा पूर्व परीक्षा 2021-22 निकाल)

12 जुलै 2022

MPSC Technical Main Exam Notification 2021-22 (MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा अधिसुचा)

13 जुलै 2022

MPSC Technical Services Hall Ticket 2022 (MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022 प्रवेशपत्र)

21 सप्टेंबर 2022

Maharashtra Mechanical Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख)

1 ऑक्टोबर 2022 

Maharashtra Agriculture Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख)

1 ऑक्टोबर 2022 

Maharashtra Forest Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा तारीख)

3 ऑक्टोबर 2022 

Maharashtra Civil Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख)

29 ऑक्टोबर 2022 

Maharashtra Electrical Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख)

29 ऑक्टोबर 2022  

MPSC Technical Main Exam Notification Vacancies | महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा रिक्त जागेचा तपशील

MPSC Technical Main Exam Notification Vacancies: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत विभिन्न संवर्गातील एकूण 588 पदांवरील भरती करीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2021-22 जाहीर केले आहे पदांप्रमाणे रिक्त पदांचा तपशील खालील तक्त्यात दिला आहे.

Post Name Vacancies
वनक्षेत्रपाल, गट-ब, / Forester, Grp B 77
उप संचालक कृषि व इतर गट अ, / Deputy Director of Agriculture, Grp A 19
तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब, /Taluka Agriculture Officer, Grp B 61
कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब, / Agriculture Officer Junior, Grp B 123
सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ, / Assistant Executive Engineer Civil, Grp A 20
सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1, / Assistant Engineer Civil Grp A, Category-1 21
सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2, / Assistant Engineer Civil Grp A, Category-2 132
सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब, / Assistant Engineer Mechanics, Category 2, Grp B 76
सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब, / Assistant Engineer Electrical, Category 2, Grp B 48
उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ / Sub Divisional Water Conservation Officer, Grp A 11
Total 588
MPSC Technical Main Exam Notification 2022
Adda247 Marathi App

MPSC Technical Main Exam Notification 2022: Education Qualification | MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा पात्रता निकष

Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2022: Education Qualification: MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा पात्रता निकष (शैक्षणिक अहर्ता व शारीरिक मोजमापे/अहर्ता) खालीलप्रमाणे आहे.

Educational Qualification | शैक्षणिक अहर्ता

वनक्षेत्रपाल :

 1. वनस्पतीशास्त्र, रसायनशास्त्र वनशास्त्र, भूशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र, सांख्यिकी प्राणिशास्त्र उद्यानविद्या शास्त्र, कृषिशास्त्र, कृषि अभियांत्रिकी, रसायन अभियांत्रिकी, स्थापत्य अभियांत्रिकी, संगणक अभियांत्रिकी विदयुत अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, यंत्र अभियांत्रिकी, संगणक अॅप्लिकेशन, संगणक विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, पशुवैद्यकीय विज्ञान यांपैकी कोणत्याही विषयातील सांविधिक विदयापीठावी विज्ञान शाखेची पदवी किंवा
 2. विज्ञान शाखेव्यतिरिक्त इतर शाखेतील गणित विषयासह पदवीधारक
 3. विज्ञान शाखेव्यतिरिक्त इतर शाखेतील गणित विषयासह पदवीधारक उमेदवाराने विज्ञान शाखेतील उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
 4. शासन पत्र, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एफएसटी-02/15/प्र.क्र.46/फ-4, दिनांक 19 फेब्रुवारी 2016 नुसार इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलि कम्युनिकेशन अभियांत्रिकी तसेच संगणक विज्ञान व तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी अशी अर्हता धारण करणारे उमेदवार वनक्षेत्रपाल पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र राहतील,
 5. शासन पत्र, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएसटी-09/18/प्र.क्र.366/फ-4, दिनांक 8 सप्टेंबर, 2021 अन्वये प्राप्त अभिप्रायानुसार खालील विद्याशाखेतील पदवीधर उमेदवार पदवोमध्ये गणित विषय घेवून उत्तीर्ण झाले असल्यास व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा विज्ञान शाखेत असल्यास वनक्षेत्रपाल संवर्ग/पदासाठी पात्र असतील.

(1) BE / B.Tech. Automobile Engineering (2) BE/B.Tech. Power (3) BE / B.Tech. Production, (4) BE / B.Tech. Metallurgy and Material (5) BE/B.Tech. Textile, (6) BE Information Technology. (7) BE Instrumentation, (8) B.Sc. Biotechnology. (9) B. Pharmacy. (10) B.Tech. Food Science

6. वनशास्त्र पदवी प्रवर्गाकरीता आरक्षित असलेल्या वनक्षेत्रपारन पदाकरीता वनशास्त्र पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद परिच्छेद क्रमांक 7.5.1 मधील क्रमांक एक ते पाच मध्ये नमूद अर्हता धारकामधून भरण्यात येईल.

महाराष्ट्र कृषिसेवा :

 1. मान्यताप्राप्त संस्थेकडून कृषि किंवा कृषि अभियांत्रिकी अथवा उद्यानविद्या या विषयातील पदवी किंवा त्याच विद्याशाखेतील अन्य कोणतीही समतुल्य अर्हता.
 2. प्रस्तुत भरतीकरीता शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्रमांक आकृति 1211/प्रक्र 208/15ए, दिनांक 7 सप्टेंबर 2011 अन्वये खालील शैक्षणिक अर्हता बी.एसस्सी (कृषि) / बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) व तत्सम पदव्यांशी समतुल्य म्हणून मान्य केल्या आहेत

(1) बी.एसस्सी (कृषि जैव तंत्रज्ञान) (2) बी. एसस्सी (कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन) (3) बी. एसस्सी (गृह विज्ञान)

(4) वी.टेक (अन्नतंत्र) (5) बी. एफ.एस.

(6) बी.एससी. (उद्यानविद्या

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा – स्थापत्य अभियांत्रिकी :

 1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवी समतुल्य असल्याचे घोषित केलेली तत्सम अर्हता.

(अ) B.E. / B.Tech (Civil and Water Management)

(ब) B.E. / B.Tech (Civil and Environmental)

(क) B.E. / B.Tech (Structural)

(ड) B.E. / B.Tech (Construction Engineering / Technology)

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा – विद्युत अभियांत्रिकी:

 1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवी समतुल्य असल्याचे घोषित केलेली तत्सम अर्हता,
 2. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक संकिर्ण-2013/(45/13)/भाग- 1/तांशि-2. दिनांक 18 ऑक्टोबर 2016 नुसार खालील अर्हता पदवी अभ्यासक्रमाशी समतुल्य आहेत:

(अ) B.E./ B.Tech (Electrical and Power Engineering)

(ब) B.E. / B.Tech (Electronics and Power Engineering) (क) B.E. / B.Tech (Power System Engineering)

(ड) B.E. B. Tech (Electrical and Electronics Engineering)

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा – यांत्रिकी अभियांत्रिकी :

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची यंत्र अभियांत्रिको मधील पदवी

Note: 

 • पदवीच्या शेवटच्या वर्षांच्या परीक्षेस बसलेले उमेदवार पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र असतील, परंतु मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशाकरीता अहंताप्राप्त ठरल्यास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी विहित पद्धतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य राहील.
 • अंतर्वासिता किंवा कार्यशाळेतील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदवी धारकाने ही अट मुख्य परीक्षेचा अर्ज/माहिती स्वीकारण्याच्या विहित दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असली पाहिजे.
 • मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.
 • अर्हता / पात्रता गणण्याचा दिनांक: मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित अंतिम दिनांकापर्यंत किंवा त्यापूर्वी विहित शैक्षणिक अर्हता धारण केलेलो असणे अनिवार्य आहे.

Physical Qualification | शारीरिक अहर्ता

MPSC Technical Main Exam Notification 2022 अंतर्गत वनक्षेत्रपाल या पदासाठीच शारीरिक अहर्ता आवश्यक आहे. ती खालीलप्रमाणे आहे.

MPSC Technical Main Exam Notification 2022
शारीरिक अहर्ता

MPSC Technical Main Exam Notification 2022: Online Apply Link | महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022 ऑनलाईन अर्ज लिंक

MPSC Technical Main Exam Notification 2022: Online Apply Link: MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022 ऑनलाईन अर्ज 15 जुलै 2022 दुपारी 02 वाजल्यापासून सुरु होणार आहे. आपण MPSC Technical Main Exam Notification 2022 ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Apply Online for MPSC Technical Main Exam Notification 2022 (Link will active on 15th July 2022)

MPSC Technical Main Exam Notification 2022: Application Fees | MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022 अर्ज शुल्क

MPSC Technical Main Exam Notification 2022: Application Fees: MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022 साठी संवर्गनिहाय अर्ज शुल्क खालीलप्रमाणे आहे.

 • अराखीव (खुला):  544/- रुपये
 • मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटक व अनाथ:  344/- रुपये
 • परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.
Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

MPSC Technical Main Exam Stages | MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षेचे टप्पे 

MPSC Technical Main Exam Stages: MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षेचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहे.

 • प्रत्येक संवार्गाकरिता मुख्य परीक्षा – एकूण 400 गुण
 • प्रत्येक संवार्गाकरिता स्वतंत्र मुलाखत – एकूण 50 गुण

Also Read:

Maharashtra Gazetted Technical Services Salary 2022

Maharashtra Gazetted Technical Services Exam Pattern

Maharashtra MPSC Gazetted Technical Services Syllabus 2022

Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper

FAQs: MPSC Technical Main Exam Notification 2022

Q1. MPSC ने MPSC Technical Main Exam Notification 2022 कधी जाहीर केली?

Ans. MPSC ने MPSC Technical Main Exam Notification 2022, 13 जुलै 2022 जारी केली आहे.

Q2. MPSC Technical Main Exam Notification 2022 साठी ऑनलाइन अर्ज कधी करू शकतो?

Ans. तुम्ही MPSC Technical Main Exam Notification 2022 साठी अर्ज 15 जुलै ते 29 जुलै या कालावधीत करू शकता.

Q3. MPSC Technical Main Exam Notification 2022 अंतर्गत अराखीव (खुला) श्रेणीसाठी अर्ज शुल्क किती आहे?

Ans. MPSC Technical Main Exam Notification 2022 अंतर्गतअराखीव (खुला) श्रेणीसाठी अर्ज शुल्क 544/- रुपये आहे.

Q4. MPSC Technical Main Exam Notification 2022 अंतर्गत किती रिक्त पदे जाहीर झाले आहे?

Ans. MPSC Technical Main Exam Notification 2022 अंतर्गत 588 रिक्त पदे जाहीर झाले आहे.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)

Sharing is caring!

FAQs

When MPSC announced MPSC Technical Main Exam Notification 2022?

MPSC released MPSC Technical Main Exam Notification 2022, 13 July 2022.

When can apply online for MPSC Technical Main Exam Notification 2022?

You can apply for MPSC Technical Main Exam Notification 2022 from 15th July to 29th July.

What is the Application Fee for Unreserved (Open) Category under MPSC Technical Main Exam Notification 2022?

The application fee for the unreserved (open) category under MPSC Technical Main Exam Notification 2022 is Rs.544/-.

How many vacancies are announced under MPSC Technical Main Exam Notification 2022?

588 vacancies have been announced under MPSC Technical Main Exam Notification 2022.