Marathi govt jobs   »   Result   »   MPSC Technical Services Result 2022

MPSC Technical Services Result 2022 Out, Check Combined Prelims Result and Cut Off, महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 निकाल जाहीर

Table of Contents

MPSC Technical Services Result 2022

MPSC Technical Services Result 2022: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released the official Maharashtra MPSC Technical Services Result 2022 on 12th July 2022 on its official website i.e. on mpsc.gov.in. MPSC has released MPSC Technical Services Combined Exam Result 2022 in the form of pdf containing List of Qualified Candidates for Maharashtra Electrical Engineering Services, Maharashtra Mechanical Engineering Services, Maharashtra Civil Engineering Services, Maharashtra Agriculture Services and Maharashtra Forest Services. MPSC has also declared the Maharashtra Gazetted Technical Services Mains Exam Dates 2022. Candidates can download all pdfs of Post wise MPSC Technical Services Result 2022 here.

MPSC Technical Services Result 2022
Category Job Alert
Organization Maharashtra Public Service Commission
Name Maharashtra Gazetted Technical Service Combine Pre Exam Notification 2022
Post Various Posts
Vacancy 588
Combine Exam Date 30th April 2022
MPSC Technical Services Result 2022 Released
Official Website mpsc.gov.in

MPSC Technical Services Result 2022 Out, Check Post wise Combine Prelims Result here

MPSC Technical Services Result 2022 Out: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा 2021 चा निकाल 12 जुलै 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर म्हणजेच mpsc.gov.in वर प्रसिद्ध केला आहे. MPSC ने महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (Maharashtra Electrical Engineering Services), महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा (Maharashtra Mechanical Engineering Services), महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (Maharashtra Civil Engineering Services), महाराष्ट्र कृषी सेवा (Maharashtra Agriculture Services) आणि महाराष्ट्र वन सेवा (Maharashtra Forest Services) यांसाठी पात्र उमेदवारांची यादी असलेल्या PDF स्वरूपात MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त परीक्षा निकाल 2021-22 (MPSC Technical Services Combined Prelims Result 2021-22) प्रसिद्ध केला आहे. या लेखात उमेदवार पदानुसार MPSC तांत्रिक सेवा निकाल 2022 चे सर्व pdf येथे डाउनलोड करू शकतात.

MPSC Technical Services Result 2021-22 Out, महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 निकाल जाहीर

MPSC Technical Services Result 2021-22: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शनिवार दिनांक 30 एप्रिल 2022 रोजी आयोजित महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त (पूर्व) परीक्षा – 2021 करिता उमेदवारांनी विविध संवर्गाकरिता दिलेले विकल्प विचारात घेऊन सदर पूर्व परोक्षेतून (मुख्य) परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा निकाल दिनांक 12 जुलै 2022 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. प्रस्तुत परीक्षेतील विविध संवर्गाकरीता पूर्व परीक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकासह नावांच्या याद्या व गुणांच्या सीमारेषा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. निकालाच्या या सर्व PDFs तुम्ही या लेखातून download  करू शकता.

Click here to download MPSC Technical Services Result 2022 Notification

प्रस्तुत पूर्व परीक्षेसाठी उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने केलेल्या अजांत दिलेल्या माहितीच्या आधारे, त्यांची पात्रता तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, पूर्व परीक्षेच्या निकाला आधारे मुख्य परीक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी मुख्य परीक्षेसाठी विहित कालावधीत अर्ज करणान्या तसेच परीक्षा शुल्क भरणाच्या अर्हताप्राप्त उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षेस प्रवेश देण्यात येणार आहे.

UP B.Ed Result 2022

MPSC Technical Services Result 2021: Important Dates | महत्वाच्या तारखा 

MPSC Technical Services Result 2021, Important Dates: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC Technical Services Combined Prelims Result 2021-22 सोबत सर्व सेवा परीक्षांच्या मुख्य परीक्षा तारखा देखील जाहीर केले आहेत. ज्या तुम्ही खालील सारणीत तपासू शकता.

MPSC Technical Services Result 2021-22: Important Dates
Events Dates
Maharashtra Gazette Technical Service Notification 2022 Date (जाहिरात) 18 February 2022
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) 21 February 2022
ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 14 March 202218 March 2022
पूर्व परीक्षेची तारीख (Prelims Exam Date)

30 April 2022

MPSC Technical Services Answer Key 2021-22

4 May 2022

MPSC Technical Services Combine Prelims Result 2021-22

12 July 2022

Maharashtra Forest Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा तारीख)

24 September 2022

Maharashtra Civil Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख)

1st October 2022 

Maharashtra Electrical Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख)

1st October 2022  

Maharashtra Mechanical Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख)

1st October 2022 

Maharashtra Agriculture Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख)

1st October 2022 

MPSC Technical Services Combine Prelims Result PDFs, महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 निकाल PDFs

MPSC Technical Services Combine Prelims Result PDFs: महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (Maharashtra Electrical Engineering Services), महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा (Maharashtra Mechanical Engineering Services), महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (Maharashtra Civil Engineering Services), महाराष्ट्र कृषी सेवा (Maharashtra Agriculture Services) आणि महाराष्ट्र वन सेवा (Maharashtra Forest Services) यांसाठी पात्र उमेदवारांची यादी असलेला निकाल PDF पदानुसार तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक्सवर क्लिक करून download करू शकता.

Sr. No. Service Name (MPSC Technical Combine Pre Result) Download Link
1 Maharashtra Forest Services (महाराष्ट्र वन सेवा) Click here to Download
2 Maharashtra Mechanical Engineering Services (महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा) Click here to Download
3 Maharashtra Electrical Engineering Services (विद्युत अभियांत्रिकी सेवा) Click here to Download
4 Maharashtra Civil Engineering Services (महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा) Click here to Download
5 Maharashtra Agriculture Services (महाराष्ट्र कृषी सेवा) Click here to Download
Adda247 App
Adda247 App

MPSC Technical Services Result Cut Off for Maharashtra Forest Service | महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा गुणांची सीमारेषा

MPSC Technical Services Cut Off for Forest Service: Maharashtra Forest Service Mains Exam (महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा) 24 सप्टेंबर 2022 रोजी होणार असून संयुक्त पूर्व परीक्षेनंतर महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षेसाठी पात्र होण्यासाठी असणारा Cut Off खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

MPSC Technical Services Result Cut Off for Maharashtra Forest Service
MPSC Technical Services Result Cut Off for Maharashtra Forest Service

MPSC Technical Services Result Cut Off for Mechanical Engineering Service | महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा गुणांची सीमारेषा

MPSC Technical Services Cut Off for Mechanical Engineering Service: Maharashtra Mechanical Engineering Services Mains Exam (महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा) 01 ऑक्टोबर 2022 रोजी होणार असून संयुक्त पूर्व परीक्षेनंतर यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेसाठी पात्र होण्यासाठी असणारा Cut Off खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

MPSC Technical Services Result Cut Off for Mechanical Engineering Service
MPSC Technical Services Result Cut Off for Mechanical Engineering Service

MPSC Technical Services Result Cut Off for Electrical Engineering Service | महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा गुणांची सीमारेषा

MPSC Technical Services Cut Off for Electrical Engineering Service: Maharashtra Electrical Engineering Services Mains Exam (महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा) 01 ऑक्टोबर 2022 रोजी होणार असून संयुक्त पूर्व परीक्षेनंतर विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेसाठी पात्र होण्यासाठी असणारा Cut Off खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

MPSC Technical Services Result Cut Off for Electrical Engineering Service
MPSC Technical Services Result Cut Off for Electrical Engineering Service

MPSC Technical Services Result Cut Off for Civil Engineering Service | महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा गुणांची सीमारेषा

MPSC Technical Services Cut Off for Civil Engineering Service: Maharashtra Civil Engineering Services Mains Exam (महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा) 01 ऑक्टोबर 2022 रोजी होणार असून संयुक्त पूर्व परीक्षेनंतर स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेसाठी पात्र होण्यासाठी असणारा Cut Off खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

MPSC Technical Services Result Cut Off for Civil Engineering Service
MPSC Technical Services Result Cut Off for Civil Engineering Service

MPSC Technical Services Result Cut Off for Agriculture Service | महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा गुणांची सीमारेषा

MPSC Technical Services Cut Off for Agriculture Service: Maharashtra Agriculture Services Mains Exam (महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा) 01 ऑक्टोबर 2022 रोजी होणार असून संयुक्त पूर्व परीक्षेनंतर कृषी सेवा मुख्य परीक्षेसाठी पात्र होण्यासाठी असणारा Cut Off खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

MPSC Technical Services Result Cut Off for Maharashtra Forest Service
MPSC Technical Services Result Cut Off for Maharashtra Forest Service

Also Read:

Maharashtra Gazetted Technical Services Salary 2022

Maharashtra Gazetted Technical Services Exam Pattern

Maharashtra MPSC Gazetted Technical Services Syllabus 2022

Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper

Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

FAQs: MPSC Technical Services Result 2021-22

Q1. MPSC Technical Combine Forest Services 2021-22 साठी चा निकाल लागला आहे का?

उत्तर: होयMPSC Technical Combine Forest Services चा निकाल 12 जुलै 2022 रोजी जाहीर करण्यात आला.

Q2. MPSC Technical Combine Agriculture Services 2021-22 साठी चा निकाल लागला आहे का?

उत्तर: होय. MPSC Technical Combine Agriculture Services 2021-22 चा निकाल 12 जुलै 2022 रोजी जाहीर करण्यात आला.

Q3. MPSC Technical Services Combine 2021-22 चा निकाल कसा तपासता येईल?

उत्तर: उमेदवार वरील दिलेल्या लिंकवरून MPSC Technical Services Combine चा निकाल तपासू शकतात. 

Q4. MPSC Technical Services Combine Prelims Exam चा Cut Off कुठे पाहायला मिळेल?

उत्तर: MPSC Technical Services Combine Prelims Exam चा Cut Off वरील लेखात देण्यात आले आहे.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maharashtra Maha Pack
Maharashtra Maha Pack

Sharing is caring!

FAQs

Whether MPSC has released the MPSC Technical Combine Forest Services Exam 2021-22 Result?

Yes MPSC has released the MPSC Technical Combine Forest Services Exam 2021-22 Result on 12th July 2022

Whether MPSC has released the MPSC Technical Combine Agriculture Services Exam 2021-22 Result?

Yes MPSC has released the MPSC Technical Combine Agriculture Services Exam 2021-22 Result on 12th July 2022

Whether MPSC has released the MPSC Technical Combine Engineering Services Exam 2021-22 Result?

Yes MPSC has released the MPSC Technical Combine Engineering Services Exam 2021-22 Result on 12th July 2022

How to check the result of MPSC Technical Services Combine 2021-22?

Candidates can check the result of MPSC Technical Services Combine from the link given above.

Where can I see the cut off of MPSC Technical Services Combine Prelims Exam?

Cut Off of MPSC Technical Services Combine Prelims Exam is given in the above article.