Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Technical Services Answer Key 2022

MPSC Technical Services Answer Key 2022, महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 उत्तरतालिका

MPSC Technical Services Answer Key 2022

MPSC Technical Services Answer Key 2022, Maharashtra Public Service Commission has released the official MPSC Technical Services 1st Answer Key 2022 on 4th May 2022. MPSC has successfully conducted the MPSC Technical Services Combined Prelims exam on 30th April 2022. In this article, you will get MPSC Technical Services Answer Key 2022 (1st Answer Key) PDF with questions and answers.

MPSC Technical Services Answer Key 2022 (1st Answer Key)

MPSC Technical Services Answer Key 2022
Category Exam Analysis
Exam MPSC Technical Services Combined Prelims 2022
Exam Date 30th April 2022
MPSC Technical Services 1st Answer Key 2022 4th May 2022
Exam Mode Offline
Topic Name MPSC Technical Services Answer Key 2022

MPSC Technical Services Answer Key 2022 | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 उत्तरतालिका

MPSC Technical Services Answer Key 2022: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 30 एप्रिल 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका MPSC ने 4 मे 2022 रोजी जाहीर केले आहे. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी सोपी ते मध्यम स्वरूपाची होती. याआधी Adda247 मराठी आपणासाठी MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 पेपरचे विश्लेषण आणले आहे. ज्याची लिंक खाली लेखात दिली आहे. या लेखात आपण राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका (MPSC Technical Services Answer Key 2022) PDF दिली आहे.

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत MPSC Gazette Technical Service संयुक्त पूर्व परीक्षा 30 एप्रिल 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी मध्यम स्वरूपाची होती. महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्नपत्रिकेचे सविस्तर विश्लेषण पाहायचे असल्यास आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022

MPSC Technical Services Answer Key 2022
Adda247 Marathi App

MPSC Technical Services Answer Key 2022 PDF: 1st Answer Key | MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 प्रथम उत्तरतालिका

MPSC Technical Services 1st Answer Key 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC Technical Service Combine Prelims Exam ची प्रथम उत्तरतालिका MPSC च्या अधिकृत website वर 4 मे 2022 रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. उमेदवार MPSC Technical Services Answer Key 2022 ची अधिकृत उत्तरतालिका खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून डोवनलॊड करू शकतात. सदर MPSC Technical Services Answer Key 2022 आक्षेप असल्यास त्यांनी विहीत नमुन्यात ऑनलाईन पध्दतीने दिनांक 11 मे 2022 पर्यंत आयोगाकडे आक्षेप घ्यावे

MPSC Technical Services 1st Answer Key 2022 Notification

Click here to download MPSC Technical Services 1st Answer Key 2022

MPSC Technical Services Answer Key 2022 Question Wise | प्रश्नानुसार MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 उत्तरतालिका

MPSC Technical Services Answer Key 2022: या लेखात खाली प्रश्न व त्यांची उत्तरे दिली आहेत. सदर प्रश्न हे Set A वरून घेतले आहे त्यामुळे आपणाकडे दुसऱ्या Set ची प्रश्नपत्रिका असल्यास प्रश्न क्रमांकात बदल असू शकतो. MPSC Technical Services Answer Key 2022 ही अपेक्षित असून यात बदल असू शकतो. यामुळे आपणास आपला raw score करण्यात मदत होईल. व आपल्या पुढील अभ्यासाचे नियोजन करता येईल.

Marathi Passage

- Adda247 Marathi

Question 1

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 2

MPSC Technical Services Answer Key 2022

Ans: Option 4

Question 3

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 4

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 5

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 6

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 7

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 8

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 9

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 10

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 11

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 12

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 13

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 14

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 15

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 16

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

English Passage

- Adda247 Marathi

- Adda247 Marathi

Question 17

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 18

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 19

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 20

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 21

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 22

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 23

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 24

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 25

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 26

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 27

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 28

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 29

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 30

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 31

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 32

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 33

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 34

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 35

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 36

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 37

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 38

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 39

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1 

Question 40

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 41

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 42

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 43

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 44

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 45

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 46

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 47

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 48

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 49

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 50

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 51

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 52

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 53

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 54

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 55

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 56

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 57

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 58

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 59

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 60

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 61

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 62

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 63

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 64

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 65

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 66

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 67

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 68

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 69

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 70

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 71

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 72

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 73

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 74

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 75

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 76

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 77

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 78

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 79

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 80

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 81

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 82

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 83

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 84

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 85

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 86

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 87

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 88

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 89

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 90

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 91

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 92

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 93

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 94

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 95

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 96

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 97

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 98 

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 99

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 100

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

MPSC Technical Services Answer Key 2022 PDF

MPSC Technical Services Answer Key 2022 PDF: MPSC Technical Services Answer Key 2022 प्रश्नोत्तरे pdf  स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Technical Services Answer Key 2022
Adda247 Marathi Telegram

MPSC Technical Services Answer Key 2022 PDF (Questions and Answers)

See Also

FAQs: MPSC Technical Services Answer Key 2022

Q1. MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी एकूण good attempts काय आहेत?

Ans. MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी एकूण good attempts 78-80 आहे.

Q2. MPSC Technical Services संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 कधी झाली?

Ans. MPSC Technical Services संयुक्त पूर्व परीक्षा, 30 एप्रिल 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्हात झाली.

Q3. MPSC Technical Services संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी काय होती?

Ans. MPSC Technical Services संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती.

Q4. MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 मी कुठे पाहू शकतो?

Ans. महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण आपण Adda247 मराठीच्या App आणि Website वर पाहू शकता.

Adda247 Marathi Homepage Click Here
Official Website of MPSC https://mpsc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
Maharashtra Exam Prime Test Pack

Sharing is caring!

Congratulations!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Download your free content now!

We have already received your details.

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.