Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Technical Services Answer Key 2022

MPSC Technical Services Answer Key 2022 Out, Download MPSC Technical Combined Prelims First Answer Key 2022, महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 उत्तरतालिका जाहीर

Table of Contents

MPSC Technical Services Answer Key 2022

MPSC Technical Services Answer Key 2022: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released the First MPSC Technical Services Answer Key 2022 on its official Website i.e @mpsc.gov.in on 23 December 2022. MPSC has successfully conducted the MPSC Technical Services Combined Prelims exam on 17 December 2022. In this article, you will get MPSC Technical Services Answer Key 2022 (First Answer Key) PDF and other important Information.

MPSC Technical Services Answer Key 2022: Overview

MPSC has released MPSC Technical Services Combined Prelims First Answer Key on 23 December 2022. Get an overview of MPSC Technical Services Answer Key 2022 in the table below.

MPSC Technical Services Answer Key 2022: Overview
Category Exam Analysis
Exam MPSC Technical Services Combined Prelims 2022
Exam Date 17 December 2022
MPSC Technical Services Answer Key 2022 Date 23 December 2022
MPSC Technical Services Answer Key 2022 (First) Released
Topic Name MPSC Technical Services Answer Key 2022
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Technical Services Answer Key 2022 | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 उत्तरतालिका

MPSC Technical Services Answer Key 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) दिनांक 23 डिसेंबर 2022 रोजी MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका (MPSC Technical Services Answer Key 2022) जाहीर केली. MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 17 डिसेंबर 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी सोपी ते मध्यम स्वरूपाची होती. या लेखात MPSC Technical Services Answer Key 2022 बद्दल सर्व माहिती जसे कि, MPSC Technical Services Answer Key 2022, MPSC Technical Services Answer Key 2022 PDF आणि MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची उत्तरतालिका डाउनलोड करायच्या स्टेप्स या बद्दल माहिती देण्यात आली आहे.

adda247
MPSC Mahapack

MPSC Technical Services Answer Key 2022: Important Dates | MPSC तांत्रिक सेवा परीक्षा 2022 शी संबंधित महत्वाच्या तारखा

MPSC Technical Services 2022 Important Dates: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा 2022 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Technical Services 2022 Important Dates
Events Dates
MPSC Technical Services Notification 2022 Date (MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अधिसूचनेची तारीख) 30 September 2022
Starting Date to Apply Online for MPSC Technical Services Combine Prelims Exam 2022 (MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ऑनलाईन अर्ज नोंदणी सुरु होण्याची तारीख) 03 October 2022
Last Date to Apply Online for MPSC Technical Services Combine Prelims Exam 2022 (MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख) 23 October 2022
MPSC Technical Services Hall Ticket 2022 (MPSC तांत्रिक सेवा पूर्व परीक्षा 2022 प्रवेशपत्राची तारीख) 09 December 2022
MPSC Technical Services Combine Prelims Exam Date 2022 (MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 परीक्षेची तारीख)
17 December 2022
MPSC Technical Services Answer Key 2022 ((MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची उत्तरतालिका) 23 December 2022
MPSC Technical Services Combine Prelims Result 2022 Date (MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा पूर्व परीक्षा 2022 निकालाची तारीख)

January 2022

MPSC Technical Main Exam Notification 2022 (MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा अधिसूचना)

January 2022

Maharashtra Forest Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 18 March 2023
Maharashtra Civil Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 25 March 2023
Maharashtra Electrical Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 02 April 2023
Maharashtra Mechanical Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 09 April 2023
Maharashtra Agriculture Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 16 April 2023
Maharashtra Electrical and Mechanical Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 23 April 2023
MPSC Technical Services Answer Key 2022
Adda247 Marathi App

MPSC Technical Services Answer Key 2022 Notice | MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 प्रथम उत्तरतालिका नोटीस

MPSC Technical Services Answer Key 2022 Notice: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची उत्तरतालिका (MPSC Technical Services Answer Key 2022) 23 डिसेंबर 2022 रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 साठी उपस्थित उमेदवारांना उत्तरतालिकेवर हरकती सादर करावयाच्या असल्यास, आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार केवळ ऑनलाईन पध्दतीने व विहित शुल्काचा भरणा करुन 28 डिसेंबर 2022 पर्यंत हरकती घेऊ शकतात. MPSC Technical Services Answer Key 2022 Notice डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Technical Services Answer Key 2022 Notice

MPSC Technical Services Answer Key 2022 | MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 प्रथम उत्तरतालिका 

MPSC Technical Services Answer Key 2022: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 प्रथम उत्तरतालिका खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आली आहे.

Qtn. No. Set A Set B Set C Set D
1 3 2 1 2
2 2 3 3 2
3 2 2 3 1
4 1 2 2 1
5 3 1 2 2
6 1 1 1 2
7 2 2 1 3
8 1 3 2 3
9 2 1 2 2
10 2 2 2 1
11 3 1 4 4
12 4 4 3 3
13 2 2 1 1
14 3 3 3 3
15 1 3 2 2
16 1 1 2 2
17 1 2 2 2
18 2 3 3 1
19 2 2 3 2
20 2 2 3 3
21 1 2 2 2
22 3 3 1 1
23 3 1 1 1
24 2 3 2 3
25 3 1 1 3
26 3 2 3 4
27 4 2 4 3
28 2 3 2 3
29 3 3 3 2
30 2 4 2 2
31 3 2 4 3
32 2 3 2 3
33 4 3 3 3
34 3 3 4 3
35 3 3 3 3
36 4 4 3 3
37 4 3 3 2
38 3 4 3 4
39 3 3 4 4
40 3 4 3 4
41 1 4 3 1
42 4 1 4 4
43 4 3 4 1
44 4 3 4 3
45 3 4 1 3
46 3 3 3 3
47 1 1 3 4
48 4 3 3 3
49 3 4 1 4
50 3 4 4 4
51 2 2 2 3
52 3 3 3 2
53 1 1 1 1
54 2 1 1 1
55 1 2 2 2
56 4 4 4 4
57 3 1 1 1
58 1 1 3 1
59 1 3 1 3
60 2 2 4 2
61 3 2 2 2
62 2 3 2 3
63 4 4 3 4
64 4 4 3 4
65 1 1 3 3
66 4 1 1 4
67 1 3 1 1
68 3 4 4 3
69 4 4 4 1
70 3 3 4 4
71 4 2 2 4
72 4 2 4 1
73 2 3 3 4
74 3 3 4 3
75 3 1 2 1
76 1 2 3 3
77 4 3 3 2
78 3 4 4 3
79 2 1 1 1
80 2 3 2 2
81 2 2 2 2
82 2 2 4 2
83 3 4 3 3
84 3 2 2 3
85 4 4 4 2
86 3 4 3 2
87 1 3 1 2
88 4 3 2 4
89 2 1 2 4
90 2 3 3 4
91 1 2 4 2
92 4 4 1 4
93 3 4 2 3
94 2 2 3 3
95 2 2 2 2
96 3 1 1 4
97 1 3 4 3
98 4 4 1 1
99 4 1 4 4
100 1 4 3 1

 

MPSC Technical Services Answer Key 2022 PDF | MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 प्रथम उत्तरतालिका PDF

MPSC Technical Services Answer Key 2022 PDF: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग MPSC Technical Service Combine Prelims Exam 2022 ची प्रथम उत्तरतालिका दिनांक 23 डिसेंबर 2022 रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून MPSC Technical Services Answer Key 2022 उत्तरतालिका PDF च्या स्वरुपात डाउनलोड करू शकता.

MPSC Technical Services Answer Key 2022 PDF

How to download MPSC Technical Services Answer Key 2022 | MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा अंतिम उत्तरतालिका कशी डाउनलोड करावी

सर्व उमदेवार MPSC Technical Services Answer Key 2022 डाउनलोड करण्यासाठी वर दिलेल्या थेट लिंकचा वापर करू शकतात अथवा खालील Steps चे अनुसरण करू शकतात.

  1. MPSC च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
  2. Candidate Information वर जाऊन Answer Key of Examination वर क्लिक करा.
  3. तिथून MPSC Technical Services Answer Key 2022 डाउनलोड करा.

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत MPSC Technical Service Combine Prelims Exam 2022 17 डिसेंबर 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी मध्यम स्वरूपाची होती. महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्नपत्रिकेचे सविस्तर विश्लेषण पाहायचे असल्यास आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022

MPSC Technical Services Answer Key 2022
Adda247 Marathi Telegram

See Also

MPSC Technical Services Answer Key 2022 – FAQs

Q1. Is MPSC Technical Services Answer Key 2022 released?

Ans:  Yes, MPSC Technical Services Answer Key 2022 released.

Q2. When has MPSC Technical Services Answer Key 2022 released?

Ans:  MPSC has released MPSC Technical Services Answer Key 2022 (First) on 23 December 2022.

Q2. How can I download the MPSC Technical Services Answer Key 2022 PDF?

Ans. We will provide the direct link to download MPSC Technical Services Answer Key 2022 PDF in this article.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Daily Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

adda247
MPSC Mahapack

Sharing is caring!