Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Technical Services Exam Analysis 2022

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022, महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

Table of Contents

Maharashtra PSC has successfully conducted MPSC Technical Services Prelims 2021-22 on 30th April 2022. In this article, you will get MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 in detail. Along with this, you will get overall good attempts, expected cut-off, and subject-wise MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 in detail.

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Exam MPSC Technical Services Exam 2022
Exam Date 30th April 2022
Mode Offline
Topic Name MPSC Technical Services Exam Analysis 2022

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत MPSC Gazette Technical Service संयुक्त पूर्व परीक्षा 30 एप्रिल 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी सोपी ते मध्यम स्वरूपाची होती. आज या लेखात Adda247 मराठी आपणासाठी महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण (MPSC Technical Services Exam Analysis) घेऊन येत आहे. ज्यामध्ये overall good attempts, Expected Cut Off आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण या लेखात दिले गेले आहे. चला तर मग पाहूयात MPSC Technical Services Exam Analysis.

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022: या लेखात आपण महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण पाहणार आहोत. सोबतच 03 एप्रिल 2022 रोजी  झालेला MPSC Technical Services Exam Paper खाली देण्यात आला आहे.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

  • मराठी – 10
  • इंग्लिश – 10
  • सामान्य अध्ययन = 85
अनु.क्र. विषयाचे नाव प्रश्न संख्या काठीण्य पातळी
01 मराठी 15 Easy
02 इंग्लिश 15 Easy to Medium
03 चालू घडामोडी 10 Easy
04 भारतीय राज्यव्यवस्था 10 Easy
05 सामान्य विज्ञान 12 Easy to Medium
06 भुगोल 8 Easy to Medium
07 पर्यावरण 5 Easy to Medium
08 गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी 25 Easy
एकूण  100  Easy to Medium
Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

Click here to download MPSC Technical Services Paper

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 – Good Attempts

MPSC Technical Services Exam Analysis – Good Attempts: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे good attempts खालील तक्त्यात तपासू शकता. good attempts म्हणजे कट ऑफ नाही. तर good attempts म्हणजे असे attempts ज्यामुळे आपण 100% accuracy ने जर प्रश्न सोडविले तर त्यामुळे आपला कट ऑफ Clear होण्यास मदत होईल.

Sr. No. Subject Good Attempts (No. Of Ques.)
01 मराठी 10-12
02 इंग्लिश 10-12
03 चालू घडामोडी 8-9
04 भारतीय राज्यव्यवस्था 7-8
05 सामान्य विज्ञान 8-10
06 भुगोल 5-6
07 पर्यावरण 3-4
08 गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी 21-22
एकूण  72-83

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 – Expected Cut Off | MPSC तांत्रिक पूर्व परीक्षेसाठी अंदाजे कट ऑफ

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 – Expected Cut Off: MPSC तांत्रिक पूर्व परीक्षेसाठी अंदाजे कट ऑफ खालील तक्त्यात दिला आहे.

Catagory Expected Cut Off
General 140-144
EWS 138-140
OBC 138-140
SC 132-136
ST 120-124
SBC 132-136
NT 132-136
DT 132-136

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  Subject Wise | विषयानुसार महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  Subject Wise: आजच्या MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेत विचारलेल्या प्रत्येक विश्लेषण (MPSC Technical Services Exam Analysis 2022) या लेखात दिले आहे त्यात मराठी, इंग्लिश, चालू घडामोडी, भारतीय राज्यव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भुगोल व पर्यावरण या सर्व विषयाचे विश्लेषण (MPSC Technical Services Exam Analysis 2022) केले आहे.

Maharashtra MPSC Gazetted Technical Services Syllabus 2022

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  Marathi (मराठी)

MPSC Technical Services Exam Analysis –  Marathi: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये मराठी या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. मराठीची काठीण्य पातळी सोपी होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
उतारा 5
समास 2
वाक्याचा प्रकार 2
शब्दयोगी अव्यय 1
वाक्यारुपांतर 1
शब्द्सिद्धी 1
क्रियाविशेषण 1
शुध्द शब्द 1
वर्णविचार 1
Total 15

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  English (इंग्लिश)

MPSC Technical Services Exam Analysis –  English: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये इंग्लिश या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. इंग्लिश काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
Passage 5
Article 1
Question Tag 1
Sentence Structure 2
Preposition 1
Synonyms 1
Correct Spelling 1
Sentence Structure 1
Tens 1
Mislenious 1
Total 15

Maharashtra Gazette Technical Services Exam Pattern

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  Current Affairs (चालू घडामोडी)

MPSC Technical Services Exam Analysis –  Current Affairs: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये चालू घडामोडी या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. चालू घडामोडी काठीण्य पातळी सोपी होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
राष्ट्रीय घडामोडी 5
महाराष्ट्रातील घडामोडी 1
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी 1
पुरस्कार 2
पुस्तके आणि लेखक 1
एकूण 10

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  Polity (भारतीय राज्यव्यवस्था)

MPSC Technical Services Exam Analysis –  Polity: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये भारतीय राज्यव्यवस्था या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. भारतीय राज्यव्यवस्था काठीण्य पातळी सोपी होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
घटनादुरुस्ती 1
राज्यघटनेशी संबंधित समिती 1
विधेयक 1
संसद 4
घटनेविषयक समिती 2
मुलभूत कर्तव्य
1
Total 10

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  General Science (सामान्य विज्ञान)

MPSC Technical Services Exam Analysis –  General Science: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये भारतीय सामान्य विज्ञान या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. सामान्य विज्ञान काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
Physics 4
Chemistry 4
Biology 4
Total 12

Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  Geography (भूगोल)

MPSC Technical Services Combine Exam Analysis –  Geography: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये भूगोल या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. भूगोलाची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
अभयारण्य / प्रकल्प 1
प्राकृतिक भूगोल 1
प्राकृतिक भूगोल- मृदा 2
मान्सून 1
महाराष्ट्रातील जलसाठे 1
महाराष्ट्रातील शिखर 1
जनगणना 2011 1
Total 8

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 – Quantitative Aptitude and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी)

MPSC Technical Services Exam Analysis –  Quantitative Aptitude and Reasoning: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. गणित व बुद्धिमत्ता चाचणीची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
Calendar 2
Diagram 1
Clock 1
Seating Arrangement 1
Syllogism 1
Age 2
Alpha Numeric Series 3
Single Quesion Puzzle 4
Verbal Reasoning 2
Direction 2
Time and Distance 1
Time and Work 1
Alphabetical Series 1
Mislenious 3
Total 25

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 – Environment (पर्यावरण)

MPSC Technical Services Exam Analysis –  Quantitative Aptitude and Reasoning: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये पर्यावरण या विषयाचे 5 प्रश्न विचारले होते. पर्यावरणाची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
पर्यावरणाशी निगडीत कायदे 1
परिषद 1
हरीगृह परिणाम 1
आंदोलन 1
वातारणातील थर 1
Total 05

Maharashtra Gazetted Technical Services Salary 2022

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022
Adda247 Marathi Telegram

Other Exam Analysis

FAQs: MPSC Technical Services Exam Analysis 2022

Q1. MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी एकूण good attempts काय आहेत?

Ans. MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी एकूण good attempts 72-83 आहे.

Q2. MPSC Technical Services संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 कधी झाली?

Ans. MPSC Technical Services संयुक्त पूर्व परीक्षा, 30 एप्रिल 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्हात झाली.

Q3. MPSC Technical Services संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी काय होती?

Ans. MPSC Technical Services संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती.

Q4. MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 मी कुठे पाहू शकतो?

Ans. महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण आपण Adda247 मराठीच्या App आणि Webside वर पाहू शकता.

Adda247 Marathi Homepage Click Here
Official Website of MPSC https://mpsc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
Maharashtra Exam Prime Test Pack

Sharing is caring!

Congratulations!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Download your free content now!

We have already received your details.

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?