Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Technical Services Exam Analysis 2022

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022, Check MPSC Technical Combine Prelims Exam Analysis 2022 | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

Table of Contents

MPSC Technical Services Combined Prelims Exam 2022: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has successfully conducted MPSC Technical Combine Exam 2022 on 17 December 2022. Overall Difficulty Level of the exam was Easy to Medium. In this article, you will get MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 in detail. Along with this, you will get overall good attempts, expected cut-off, and subject-wise MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 in detail.

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Exam MPSC Technical Services Exam 2022
Exam Date 17 December 2022
Mode Offline
Topic Name MPSC Technical Services Exam Analysis 2022
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत MPSC Technical Service Combined Prelims Exam 2022, 17 डिसेंबर 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी सोपी ते मध्यम स्वरूपाची होती. आज या लेखात Adda247 मराठी आपणासाठी महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण (MPSC Technical Services Exam Analysis) घेऊन येत आहे. ज्यामध्ये overall good attempts, Expected Cut Off आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण या लेखात दिले गेले आहे. चला तर मग पाहूयात MPSC Technical Services Exam Analysis.

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022: या लेखात आपण महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण पाहणार आहोत. सोबतच 17 डिसेंबर 2022 रोजी झालेला MPSC Technical Services Combine Exam 2022 च्या पेपरची PDF खाली देण्यात आला आहे.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

  • मराठी – 15
  • इंग्लिश – 15
  • सामान्य अध्ययन = 70
Sr. No. Subject Name Qtn. No Difficulty Level
01 Marathi Language (मराठी भाषा) 15 Easy
02 Marathi Language (इंग्लिश भाषा) 15 Easy to Medium
03 Current Affaris (चालू घडामोडी) 10 Easy
04 Indian Polity (भारताची राज्यघटना) 10 Easy
05 General Science (सामान्य विज्ञान) 13 Easy to Medium
06 Geography (भूगोल) 7 Easy to Medium
07 Environment (पर्यावरण) 5 Easy to Medium
08 Quantitive Appitude and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी) 25 Easy
एकूण  100  Easy to Medium
Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 – Good Attempts

MPSC Technical Services Exam Analysis – Good Attempts: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे good attempts खालील तक्त्यात तपासू शकता. good attempts म्हणजे कट ऑफ नाही. तर good attempts म्हणजे असे attempts ज्यामुळे आपण 100% accuracy ने जर प्रश्न सोडविले तर त्यामुळे आपला कट ऑफ Clear होण्यास मदत होईल.

Sr. No. Subject Good Attempts (No. Of Ques.)
01 Marathi Language (मराठी भाषा) 10-12
02 Marathi Language (इंग्लिश भाषा) 10-12
03 Current Affaris (चालू घडामोडी) 8-9
04 Indian Polity (भारताची राज्यघटना) 7-8
05 General Science (सामान्य विज्ञान) 9-11
06 Geography (भूगोल) 5-6
07 Environment (पर्यावरण) 3-4
08 Quantitive Appitude and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी) 21-22
एकूण  73-84
adda247
MPSC Mahapack

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 – Expected Cut Off | MPSC तांत्रिक पूर्व परीक्षेसाठी अंदाजे कट ऑफ

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 – Expected Cut Off: सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचा अंदाजित कट ऑफ (Expected Cut Off) हा 118-130 च्या दरम्यान लागू शकतो. MPSC Technical Services Mains Exam 2022 ही प्रत्येक Services जसे की, Engineering Services, Agriculture Services आणि Forest Services प्रमाणे वेगवेगळी घेण्यात येते. त्यामुळे MPSC Technical Services मध्ये निकालाच्या वेळेस Stream नुसार वेगवेगळे Cut Off लागत असतात. त्यामुळे कट ऑफ ची Range ही जास्त देण्यात आली आहे. कट ऑफ ची Range खाली देण्यात आली आहे.

Category Expected Cut Off
General 118 – 130

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  Subject Wise | विषयानुसार महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  Subject Wise: आजच्या MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेत विचारलेल्या प्रत्येक विश्लेषण (MPSC Technical Services Exam Analysis 2022) या लेखात दिले आहे त्यात मराठी, इंग्लिश, चालू घडामोडी, भारतीय राज्यव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भुगोल व पर्यावरण या सर्व विषयाचे विश्लेषण (MPSC Technical Services Exam Analysis 2022) केले आहे.

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  Marathi Language (मराठी भाषा)

MPSC Technical Services Exam Analysis – Marathi Language: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये मराठी या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. मराठीची काठीण्य पातळी सोपी होती. मराठी विषयाचे MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
उतारा (परिवर्तनवाद) 5
विशेषण 1
वाक्याचा प्रकार 2
शब्दयोगी अव्यय 1
वाक्प्रचार 1
म्हणी 3
प्रयोग 1
विभक्ती 1
Total 15

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  English Language (इंग्लिश भाषा)

MPSC Technical Services Exam Analysis –  English Language: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये इंग्लिश या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. इंग्लिश विषयाची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. इंग्लिश विषयाचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Passage (Story Based) 5
Clause 1
Match the Pair 1
Sentence Structure 2
Choose Correct Sentence 1
Fill in the Blank 1
Voice 1
Idioms and Phrases 1
Verb 1
Miscellaneous 1
Total 15

Maharashtra Gazette Technical Services Exam Pattern

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  Current Affairs (चालू घडामोडी)

MPSC Technical Services Exam Analysis – Current Affairs: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये चालू घडामोडी (Current Affairs) या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. चालू घडामोडी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी होती. चालू घडामोडी विषयाचे MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
National News (राष्ट्रीय घडामोडी) 1
State News (राज्यातील घडामोडी) 1
International News (आंतरराष्ट्रीय घडामोडी) 1
Summits and Conference News (शिखर परिषद घडामोडी) 2
Appointment (नियुक्ती) 1
Science and Technology (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान) 1
Important Day Theme (महत्वाचा दिवसाची थीम) 1
Awards (पुरस्कार) 2
Total 10

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 – Indian Polity (भारतीय राज्यव्यवस्था)

MPSC Technical Services Exam Analysis –  Polity: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये भारतीय राज्यव्यवस्था (Indian Polity) या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. भारतीय राज्यव्यवस्था विषयाची काठीण्य पातळी सोपी होती. भारतीय राज्यघटना विषयाचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Ammenment (घटनादुरुस्ती) 1
Schedule (अनुसूची) 1
Local Bodies (स्थानिक स्वराज्य संस्था) 1
Maharashtra Municipal Corporation Act (महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम) 1
Various Organization (विविध संस्था) 1
Comitee (समिती) 2
Grampanchayat (ग्रामपंचायत) 1
Panchayat Raj (पंचायत राज)
1
Miscellaneous (विविध)
1
Total 10

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 – General Science (सामान्य विज्ञान)

MPSC Technical Services Exam Analysis – General Science: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये सामान्य विज्ञान (General Science) या विषयाचे 13 प्रश्न विचारले होते. सामान्य विज्ञान विषयाची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Light (प्रकाश) 2
Atom (अणु) 2
Element (मुलद्रव्य) 1
Computer (संगणक) 1
Remote Sensing and GIS (रिमोट सेन्सिंग आणि जीआयएस) 4
Miscellaneous (विविध) 3
Total 13

Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper

adda247
MPSC Mahapack

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 –  Geography (भूगोल)

MPSC Technical Services Combine Exam Analysis – Geography: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये भूगोल (Geography) या विषयाचे 07 प्रश्न विचारले होते. भूगोलाची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. भूगोल विषयाचे MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
World Geography (जगाचा भूगोल) 1
Neighbouring Countries of India (भारताच्या शेजारील राष्ट्र) 1
Mountain Ranges (पर्वत रांग) 1
River in Maharashtra (महाराष्ट्रातील नद्या) 1
River in India (भारतातील नद्या) 1
Dams in India (भारतातील धरण) 1
Maharashtra Geography (महाराष्ट्राचा भूगोल) 1
Total 6

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 – Quantitative Aptitude and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी)

MPSC Technical Services Exam Analysis – Quantitative Aptitude and Reasoning: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी (Quantitative Aptitude and Reasoning) या विषयाचे 25 प्रश्न विचारले होते. गणित व बुद्धिमत्ता चाचणीची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

Topic Qtn. No.
Number Series (अंकमालिका) 2
Direction & Distance (दिशा) 1
Alphabetical Series (अक्षर मालिका) 3
Simplification (सरळरुप) 1
Age (वय) 2
Statement and Conclusion (विधान व निष्कर्ष) 1
Puzzle (कोडी) 2
Verbal Reasoning (तर्कशक्ती) 4
Find Missiing Number (Diagram Format) (रिकाम्या जागेतील अंक शोधा) 3
DI (आलेख) 2
Median (माध्यमान) 1
Mislenious (विविध) 3
Total 25

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 – Environment (पर्यावरण)

MPSC Technical Services Exam Analysis – Environment: MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये पर्यावरण (Environment) या विषयाचे 5 प्रश्न विचारले होते. पर्यावरणाची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती.

Topic Qtn. No.
Biodiversity Hotspots (जीव विविधता स्थळ) 1
Summit (परिषद) 1
Manmade Hazard (मानवनिर्मित आपत्ती) 1
Ozone Layer (ओझोन थर)  1
River Flood (नदीचा पूर) 1
Total 5

Maharashtra Gazetted Technical Services Salary 2022

MPSC Technical Combined Exam 2022 Paper PDF

MPSC Technical Combined Exam 2022 Paper PDF: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 17 डिसेंबर 2022 रोजी घेतलेला MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 चा पेपर PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Technical Combined Exam 2022 Paper PDF

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022
Adda247 Marathi Telegram

See Also,

MPSC Technical Services Exam Analysis 2022 – FAQs

Q1. What is the total good attempts for the MPSC Technical Combined Prelims Exam 2022?

Ans. The total number of good attempts for MPSC Technical Combined Prelims Exam 2022 is 73-84.

Q2. When has MPSC Technical Combined Exam 2022 conducted?

Ans. MPSC Technical Combined Exam 2022 is conducted on 17 December 2022

Q3. What was the overall difficulty level of the MPSC Technical Combine Exam 2022?

Ans. The overall difficulty of the MPSC Technical Combine Exam was Easy to Medium.

Q4. Where can I see the MPSC Technical Exam Analysis 2022?

Ans. You can check MPSC Technical Exam Analysis 2022 in this article.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
MPSC Mahapack

Sharing is caring!

FAQs

What is the total good attempts for the MPSC Technical Combined Prelims Exam 2022?

The total number of good attempts for MPSC Technical Combined Prelims Exam 2022 is 73-84.

When has MPSC Technical Combined Exam 2022 conducted?

MPSC Technical Combined Exam 2022 is conducted on 17 December 2022

What was the overall difficulty level of the MPSC Technical Combine Exam 2022?

The overall difficulty of the MPSC Technical Combine Exam was Easy to Medium.

Where can I see the MPSC Technical Exam Analysis 2022?

You can check MPSC Technical Exam Analysis 2022 in this article.