MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021 Online Registration Date Extended_00.1
Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021 Online...

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाइन नोंदणीची तारीख Extend झाली | MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021 Online Registration Date Extended

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC), विविध पदांसाठी महाराष्ट्रात एकूण 390 पदांसाठी MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 साठी जाहिरात 4 ऑक्टोबर 2021 रोजी MPSC च्या Official Website वर जाहीर केले आहे. ज्याची ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख 25 ऑक्टोबर 2021 होती. ही तारीख Extend होऊन 31 ऑक्टोबर करण्यात आले होते जे आता पुन्हा Extend होऊन आता Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 2 नोव्हेंबर 2021 झाली आहे. तर चला आज या लेखात MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021: Online Registration Date Extend झाली आहे याची संपूर्ण माहिती घेऊयात, तसेच MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 च्या Important Dates, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठीचे थेट लिंक, इत्यादी गोष्टींचा सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021 Online Registration Date Extended | राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाइन नोंदणीची तारीख Extend झाली

MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021 Online Registration Date Extended: MPSC ने उपजिल्हाधिकारी गट अ, पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त (नि शस्त्र ) गट अ, सहायक राज्यकार आयुक्त गट अ, गट विकास अधिकारी गट अ, सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट अ, उद्योग उप संचालक (तांत्रिक गट अ), सहायक कामगार आयुक्त गट अ, उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (प्रशासन शाखा), कक्षा अधिकारी गट ब, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट ब, सहायक गट विकास अधिकारी गट ब, सहायक निबंधक सहकारी संस्था गट ब, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख गट ब, उप अधीक्षक राज्य उद्पादन शुल्क गट ब, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजगता मार्गदर्शन अधिकारी गट ब, सरकारी कामगार अधिकारी गट ब, उपनिबंधक सहकारी संस्था, गट-अ, मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-अ आणि मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-ब इ पदांची रिक्त पदे भरण्याकरीता पात्र उमेदवारांकडून दि.  5 ऑक्टोबर 2021 ते 25 ऑक्टोबर 2021 extend होऊन 31 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले होते पण आता उमेदवारांच्या सोयीकरिता MPSC ने ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची तारीख 2 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत  Extend केली आहे. त्यासंबंधीची अधिकृत सूचना खाली देण्यात आली आहे.

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 Online Application Date Further Extended

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 Online Application Date Extended

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात | MPSC Rajyaseva Prelims Exam Notification 2021

MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021 Apply Online – Important Dates | राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाईन अर्ज करा- महत्वाच्या तारखा

MPSC Rajyaseva Purva Pariksha Apply Online 2021 Important Dates: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया 5 ओक्टोम्बर 2021 पासून सुरु झाले आहे. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता

MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021: Important Dates
Events Dates
Notification (जाहिरात) 4 ऑक्टोबर 2021
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) ऑक्टोबर 2021
ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 25 ऑक्टोबर 2021

31 ऑक्टोबर 2021

2 नोव्हेंबर 2021

पूर्व परीक्षेची तारीख (Prelims Exam Date)
23 जानेवारी 2022
मुख्य परीक्षेची तारीख (Mains Exam Date) 7, 8 व 9 मे, 2022

MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021 Apply Online Link | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाईन अर्ज लिंक

MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021 Apply Online Link:  MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 साठी  अर्ज ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या रिक्त पदांची वाट पाहत असलेले सर्व उमेदवारांना MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 साठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटला जाण्याची गरज नाही, ते फक्त क्लिक करून अर्ज करू शकतात.

Apply Online MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Notification 2021: Vacancies | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 जाहिरात: रिक्त जागा

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Notification 2021- Vacancies:महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत विभिन्न संवगातील एकूण 390 पदांवरील भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 रविवार दिनांक 02 जानेवारी, 2022 रोजी महाराष्ट्रातील 37 जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येईल. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या विविध संवर्गातील पदांचा तपशील खाली दिलेल्या PDF मध्ये पाहू शकता.

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Vacancy details पाहण्यासाठी येथे किल्क करा

वाढीव Vacancy details पाहण्यासाठी येथे किल्क करा

MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2021 Application Fees | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा-  अर्ज शुल्क

MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2021 Application Fees: उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी अर्ज शुल्क तपासावे जे खाली दिले आहे.

 • अराखीव (खुला):  544/- रुपये
 • मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटक व अनाथ:  344/- रुपये
 • उपरोक्त परीक्षा शुल्का व्यतिरिक्त बँक शुल्क तसेच त्यावरील देयकर अतिरिक्त असतील.
 • परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.

MPSC च्या आगामी परीक्षा | MPSC Upcoming Exams

Also Read,

MPSC राज्य सेवा परीक्षेचे स्वरूप (पूर्व + मुख्य)

MPSC राज्यसेवा परीक्षा संपूर्ण अभ्यासक्रम 

MPSC राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण

FAQs: MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021 Online Registration Date Extended

Q.1 MPSC ने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा भरतीची अधिसूचना कधी जाहीर केली?

Ans: MPSC ने MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा भरतीची अधिसूचना 4 ऑक्टोबर 2021 जारी केली आहे.

Q2. MPSC MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा ऑनलाइन  अर्ज कधी करू शकतो?

Ans: तुम्ही MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 5 ऑक्टोबर 2021 ते 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत अर्ज करू शकता.

Q3. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा अराखीव (खुला) श्रेणीसाठी अर्ज शुल्क किती आहे?

Ans: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा  अराखीव (खुला) श्रेणीसाठी अर्ज शुल्क 544/- रुपये आहे.

Q.4 MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा याबद्दल माहिती कुठे मिळेल ?

Ans. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा याबद्दल माहिती Adda247 च्या App आणि website वर मिळेल.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021 Online Registration Date Extended_50.1
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा-2021 Batch

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-डिसेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?