Marathi govt jobs   »   Exam Syllabus   »   Maha TAIT Syllabus 2022

Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2022, Maha TAIT परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप

Maha TAIT Syllabus: According to Maharashtra Government Roadmap submitted in Aurangabad High Court Bench. Maha TAIT 2022 will be announced on 16 December 2022. To perform well in the Maha TAIT exam it is necessary to understand the Maha TAIT Syllabus 2022 and Maha TAIT Exam Pattern 2022. In this article, we have provided a detailed Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2022.

Maha TAIT Syllabus 2022
Category Exam Syllabus
Department Maharashtra Education Department
Exam Name Maharashtra Teacher Aptitude and Intelligence Test (MahaTAIT 2022)
Post
  • Primary Teacher
  • Secondary Teacher
Article Name Maha TAIT Syllabus 2022
Official Website www.mscepune.in

Maha TAIT Syllabus 2022

Maha TAIT Syllabus 2022 : 2017 पासून शिक्षक पदांची भरती पवित्र (PAVITRA-Portal For Visible To All Teachers Recruitment) द्वारे केली जाते. 2017 पासून शिक्षक भरती महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी (Maha TAIT 2022) परीक्षेच्या माध्यमातून घेण्यात येते. ऑक्टोबर 2022 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने औरंगाबाद खंडपीठात आगामी काळात होणाऱ्या Maha TAIT 2022 बद्दल माहिती दिली आहे. ज्यानुसार Maha TAIT 2022 ची परीक्षा 17 ते 28 फेब्रुवारी 2022 च्या दरम्यान घेण्यात येईल असे सांगण्यात आले. खूप उमेदवार या परीक्षेची आतुरतेने वाट पाहत आहे. आज या लेखात आपण महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम (Maha TAIT Syllabus 2022) आणि स्वरूप (Maha TAIT Exam Pattern 2022) याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

Maha TAIT 2022 | महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी 2022

Maha TAIT 2022: राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या / खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित,अंशतः अनुदानित व विना अनुदानित तसेच अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील, रात्र शाळांमधील तसेच शासकीय व अनुदानित अध्यापक पदविका विद्यालयातील (डी.एल.एङ कॉलेज) शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर भरती करताना सर्व उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी व शिक्षण सेवक पदासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवाराची निवड होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण सेवकाची भरती “अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी (Maha TAIT 2022)” यामध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर करण्यात येईल. मात्र खाजगी शैक्षणिक संस्था अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीतील उच्चत्तम गुण प्राप्त उमेदवारांपैकी शिक्षण सेवकांची अंतिम निवड मुलाखतीच्या आधारे करण्यात येते. 16 डिसेंबर 2022 रोजी Maha TAIT 2022 ची अधिसूचना जाहीर होणार असून Maha TAIT 2022 बद्दल अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Maha TAIT 2022

Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2022, Check MahaTait Syllabus 2022_40.1
Adda247 Marathi App

MahaTAIT Exam Pattern 2022 | MahaTAIT परीक्षेचे स्वरूप 2022

MahaTAIT Exam Pattern 2022: महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (MahaTAIT 2022) चे MahaTAIT Exam Pattern 2022 खालीलप्रमाणे आहे. MahaTAIT 2022 ची परीक्षा एकूण 200 गुणांची असून परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. MahaTAIT 2022 साठी ऑनलाईन अर्ज करतांना उमेदवारास परीक्षेचे मध्यम निवडावे लागणार आहे. उपरोक्त MahaTAIT Exam Pattern 2022 मध्ये नवीन अधिसूचना जाहीर झाल्यावर काही बदल झाल्यास आम्ही तो या लेखामध्ये अपडेट करू. त्यासाठी या लेखास बुकमार्क करून ठेवा.

Subject No of Question Marks
Aptitude (अभियोग्यता) 120 120
Intelligence (बुध्दिमत्ता) 80 80
Total 200 200
  • परीक्षेत एकूण 200 प्रश्न 200 गुणांसाठी असेल
  • परीक्षेत नकारात्मक गुण (Negative Marking) राहणार नाही.
  • परीक्षेचे माध्यम मराठी, इंग्रजी व उर्दू असेल. उमेदवारांस यापैकी एक माध्यम निवडावे लागेल.

Maha TAIT Syllabus 2022 | Maha TAIT परीक्षेचा अभ्यासक्रम

Maha TAIT Syllabus 2022: महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (MahaTAIT 2022) परीक्षा कशी होईल यासंबंधी एक शासन निर्णय जाहीर केला होता. त्यात महाराष्ट्र शासनाने Maha TAIT Syllabus 2022 परीक्षेचा विस्तृत अभ्यासक्रम जाहीर केला आहे. Maha TAIT Syllabus 2022 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आला आहे.

Subject Maha TAIT Syllabus 2022
Aptitude (अभियोग्यता) अभियोग्यता या घटकांतर्गत गणितीय क्षमता, वेग आणि अचूकता, भाषिक क्षमता (इंग्रजी), भाषिक क्षमता (मराठी), अवकाशीय क्षमता, कल/आवड, समायोजन/व्यक्तिमत्व इत्यादी उपघटक सर्वसाधारणपणे राहतील.
Intelligence (बुध्दिमत्ता) बुध्दिमत्ता या घटकांतर्गत आकलन, वर्गीकरण, समसंबंध, क्रम-श्रेणी, तर्क व अनुमान, कूट प्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबध्द मांडणी इत्यादी उपघटक सर्वसाधारणपणे राहतील.

सदर परीक्षा ही विषय ज्ञानावर होणार नाही. त्यामुळे या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमासाठी विशिष्ट स्तर मर्यादा असणार नाही. तथापि राज्य शासन परीक्षेकरितेचा अभ्यासक्रम वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार निर्धारित करेल. खालील Maha TAIT 2022 मधील प्रमुख विषयाचा Maha TAIT Syllabus 2022 दिला आहे त्यात काही बदल असल्यात आम्ही तो या लेखात अपडेट करू.

Subject wise Maha TAIT Syllabus 2022 | Maha TAIT परीक्षेचा विषयानुसार अभ्यासक्रम

अ क्र विषय तपशील
1 English Grammar (Synonyms, Antonyms, Spelling, Punctuation, Tense, Voice, Narration, Article, Question Tag)
Vocabulary (Use of Idioms and Phrases and their meaning, Expressions)
Fill in the blanks in the sentence
Simple Sentence structure (Error, Types of Sentence)
2 मराठी मराठी व्‍याकरण (वाक्‍यरचना, शब्‍दार्थ, प्रयोग, समास, समानार्थी शब्‍द , विरुद्धार्थी शब्‍द)
म्‍हणी व वाकप्रचार वाक्‍यात उपयोग, शब्दसंग्रह
प्रसिद्ध पुस्‍तके आणि लेखक
3 सामान्य ज्ञान इतिहास, भूगोल, भारताची राज्यघटना, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी, माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005, माहिती व तंत्रज्ञान (संगणकाशी संबंधित प्रश्न) आणि इतर जनरल टॉपिक
4 बौद्धिक चाचणी बुद्धिमत्ता (कमालिका, अक्षर मलिका, वेगळा शब्द व अंक ओळखणे, समसंबंध – अंक, अक्षर, आकृती, वाक्यावरून निष्कर्ष, वेन आकृती.)
अंकगणित  बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, काळ-काम-वेग संबंधित उदाहरणे, सरासरी, नफा – तोटा, सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज चलन, मापनाची परिणामी)

Note: 07 फेब्रुवारी 2022 च्या Government Resolution (GR) नुसार महाराष्ट्र शासन परीक्षेकरितेचा अभ्यासक्रम वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार निर्धारित करेल त्यामुळे यात बदल होऊ शकतो. Maha TAIT 2022 ची अधिकृत अधिसूचनेनुसार काही बदल असतील तर आम्ही या लेखात अपडेट करू.

Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2022, Check MahaTait Syllabus 2022_50.1
Adda247 Marathi Telegram

Maha TAIT Syllabus 2022: FAQs

Q1. What is meant by Maha TAIT?

Ans: The long form of Maha TAIT is Maharashtra Teacher Aptitude and Intelligence Test.

Q2. What is PAVITRA Portal?

Ans:  Portal For Visible To All Teachers Recruitment (PAVITRA) is an online portal related to Teacher Recruitment in Maharashtra.

Q3. Where can I find Maha TAIT Syllabus 2022?

Ans:  You can get detailed information about Maha TAIT Syllabus 2022 is given in this article.

Q4. Where can I find Maha TAIT Exam Pattern 2022?

Ans: You can get detailed information about Maha TAIT Exam Pattern 2022 is given in this article.

Q5. When will Maha TAIT Notification 2022 be released?

Ans: Maha TAIT Notification 2022 will be released on 16 December 2022.

Other Exam Syllabus

MPSC Rajyaseva Syllabus 2022-2023 MPSC Group C Syllabus 2022
MPSC Technical Services Syllabus 2022 (Updated) Maharashtra Talathi Syllabus And Exam Pattern 2022
MPSC Group B Syllabus 2022 (Prelims And Mains)  MPSC AMVI Syllabus And Exam Pattern 2022
PCMC Syllabus 2022 And Exam Pattern Maharashtra Police Constable Syllabus And Exam Pattern 2022

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2022, Check MahaTait Syllabus 2022_60.1
Maharashtra Maha Pack

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2022, Check MahaTait Syllabus 2022_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2022, Check MahaTait Syllabus 2022_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.