Marathi govt jobs   »   Maharashtra Nagar Palika Bharti 2023   »   Nagar Parishad Vacancy 2023

Nagar Parishad Vacancy 2023 Out, Check Division and Post wise Maharashtra Nagar Palika Vacancy 2023 | नगर परिषद भरती 2023 रिक्त पदांची संख्या जाहीर

Maharashtra Nagar Parishad Vacancy 2023 has been released for various Group B, C, and D posts. As per the received information, Nagar Parishad Recruitment 2023 will be held for a total of 5703 posts in 2023 which includes 1983 posts in the Directorate of Municipal Administration (DMA) and 3720 posts in Group C and D cadre in Nagar Parishads/Nagar Panchayats of Maharashtra. In this article, You will get Nagar Parishad Vacancy 2023 in detail. We have Provided Category, Division and Post wise Nagar Parishad Vacancy 2023.

Nagar Parishad Vacancy 2023: Overview

Directorate of Municipal Administration will announce Maharashtra Nagar Palika Bharti 2023 for 5703 Various Group A, B, C, and D Posts. Check the overview of Nagar Parishad Vacancy 2023 in the table below.

Nagar Parishad Vacancy 2023: Overview
Category Maharashtra Govt Jobs
Directorate Office Maharashtra Directorate of Municipal Administration (Maha DMA)
Recruitment Name

Maharashtra Nagar Palika Bharti 2023

Article Name

Nagar Parishad Vacancy 2023

Posts
 • Engineer (Electrical / Civil / Computer)
 • Auditor
 • Sanitary Inspector
 • Clerk
 • Driver
 • Fireman
 • Glani Chalak
 • Granthpal
 • Havaldar / Naik
 • Pump Operator
 • Safai Kamgar
 • Sahayak Granthpal
 • Shipai /Peon
 • Steno cum Typist
 • Wireman
 • Udyan Pariveshak
 • Whalman
Maharashtra Directorate of Municipal Administration Vacancy 1983
Maharashtra Nagar Parishad / Nagar Panchayat Vacancy 3720
Total Vacancy 5703
Official Website of Maha DMA www.mahadma.maharashtra.gov.in/

Nagar Parishad Vacancy 2023

Nagar Parishad Vacancy 2023 Out: महाराष्ट्रातील सर्व नगरपालिकेमध्ये लवकरच भरती सुरु होणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार Maharashtra Nagar Palika Bharti 2023 मध्ये एकूण 5703 गट अ, ब, गट क, आणि गट ड संवर्गातील पदांची भरती होणार आहे. त्यापैकी 1983 जागा महाराष्ट्र नगरपरिषद संचालनालयातील आहे तर 3720 रिक्त पदे हे महाराष्ट्रातील नगर परिषद / नगर पंचायतीमधील आहेत. त्यासाठी शासकीय पातळीवर कार्यवाही सुरु आहे. आता Nagar Parishad Vacancy 2023 जाहीर झाल्या असून त्यासंबंधी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे. आज या लेखात आपण Nagar Parishad Vacancy 2023 बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे. या लेखात DMA, विभाग आणि पदानुसार रिक्त पदांचा तपशील (Nagar Parishad Vacancy 2023) देण्यात आला आहे.

Nagar Parishad Vacancy 2023 Out, Check Division and Post wise Maharashtra Nagar Palika Vacancy 2023_40.1
Nagar Parishad Vacancy CMO Tweet

Maharashtra Nagar Palika Bharti 2023

Nagar Parishad Vacancy 2023 Out | नगर परिषद भरती 2023 रिक्त पदांची संख्या जाहीर

Nagar Parishad Vacancy 2023:  महाराष्ट्र नगर परिषद भरती 2023 अंतर्गत नगर परिषद मधील अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य / विद्युत / संगणक), लेखापरीक्षण व लेखा सेवा, प्रशासकीय सेवा व कर निर्धारण आणि अग्निशमन सेवा मधील गट अ, गट ब, आणि गट क संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यात येणार आहे. यासोबतच नगर परिषद / नगर पंचायती मधील गट क व गट ड संवर्गातील रिक्त पदे भरल्या जाणार आहेत. या लेखात Nagar Parishad Vacancy 2023 प्रदान करण्यात आली आहे.

Nagar Parishad Vacancy 2023 Out, Check Division and Post wise Maharashtra Nagar Palika Vacancy 2023_50.1
Maharashtra Nagar Parishad Bharti 2023 Full Length Mock Online Test Series By Adda247

Nagar Parishad Vacancy 2023 of DMA | महाराष्ट्र नगरपरिषद संचालनालयातील मधील रिक्त पदांचा तपशील

Nagar Parishad Vacancy 2023 of DMA: महाराष्ट्र नगर परिषद भरती 2023 अंतर्गत महाराष्ट्र नगरपरिषद संचालनालयात एकूण 1983 रिक्त पदे नगर परिषद भरती 2023 अंतर्गत भरल्या जाणार आहे. यात प्रामुख्याने खालील पदांचा समावेश होतो.

 • अभियंता (स्थापत्य / विद्युत / संगणक)
 • पाणीपुरवठा मलनिस्सारण व स्वच्छता अधिकारी
 • लेखापरीक्षण व लेखाधिकारी
 • स्वच्छता निरीक्षक
Category (संवर्ग)
Category Wise Nagar Parishad Vacancy 2023
Group A (गटअ) Group B (गटब) Group C (गटक) Total (एकूण)
Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Civil) (महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य)) 25 134 232 391
Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Electrical) (महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत)) 5 7 36 48
Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Computer) (महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक)) 2 2 41 45
Maharashtra Nagar Parishad Water Supply, Sewerage and Sanitation Engineering (महाराष्ट्र नगर परिषद पाणीपुरवठा मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी) 4 6 43 53
Maharashtra Nagar Parishad Audit and Accounts Department (महाराष्ट्र नगर परिषद लेखापरीक्षण व लेखा सेवा) 5 15 227 247
Maharashtra Nagar Parishad Administrative Services and Tax Assessment (महाराष्ट्र नगर परिषद प्रशासकीय सेवा व कर निर्धारण) 24 93 462 579
Maharashtra Nagar Parishad Fire Services (महाराष्ट्र नगर परिषद अग्निशमन सेवा) 8 45 319 372
Maharashtra Nagar Parishad Sanitary Inspector Service (महाराष्ट्र नगर परिषद स्वच्छता निरीक्षक सेवा) 17 63 168 248
Total (एकूण) 90 365 1528 1983

Division Wise Nagar Parishad Vacancy 2023 | विभागानुसार नगर परिषद भरती 2023 रिक्त पदांची संख्या जाहीर

Division Wise Nagar Parishad Vacancy 2023: नगर परिषद भरती 2023 मधील महसूल विभागानुसार रिक्त पदांची संख्या ही खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील विविध संवर्गातील सर्व रिक्त पदांचा यात समावेश आहे. सध्या महाराष्ट्रात एकूण 4021 रिक्त पदे आहेत. त्यापैकी एकूण 3720 रिक्त पदांचा मंजुरी मिळाली असून प्रशासकीय पातळीवर बिंदूनामावली तयार करण्याचे काम चालू आहे. महाराष्टातील विविध नगर परिषद / नगरपंचायत मधील ज्यात पदांसाठी अधिसूचना जाहीर होणार आहे. ती सर्व पदे खाली देण्यात आली आहे.

 • लिपिक
 • चालक
 • अग्निशमन
 • ग्लानी चालक
 • ग्रंथपाल
 • हवालदार नाईक
 • पंप ऑपरेटर / वीजतंत्री / जोडारी
 • सफाई कामगार
 • सहायक ग्रंथपाल
 • शिपाई
 • लघुटंकलेखक
 • तारतंत्री
 • उद्यान पर्यवेक्षक
 • व्हालमन
Sr. No Divisions Division Wise Nagar Parishad Vacancy 2023
1 Amravati (अमरावती) 754
2 Aurangabad (औरंगाबाद) 778
3 Konkan (कोंकण) 373
4 Nagpur (नागपूर) 573
5 Nashik (नाशिक) 729
6 Pune (पुणे) 814
Total (एकूण) 4021

Post Wise Nagar Parishad Vacancy 2023 | पदानुसार नगर परिषद भरती 2023 रिक्त पदांची संख्या जाहीर

Post Wise Nagar Parishad Vacancy 2023: नगर परिषद भरती 2023 मधील पदानुसार रिक्त पदांची संख्या ही खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आली आहे.

Sr. No Post Name Post Wise Nagar Parishad Vacancy 2023
1 Clerk (लिपिक) 975
2 Driver (चालक) 178
3  Fireman (अग्निशमन) 618
4 Glani Chalak (ग्लानी चालक) 302
5 Granthpal (ग्रंथपाल) 43
6 Havaldar / Naik (हवालदार नाईक) 71
7 Pump Operator / Vijtantri /Jodri (पंप ऑपरेटर / वीजतंत्री / जोडारी) 543
Safai Kamgar (सफाई कामगार) 595
8 Sahayak Granthpal (सहायक ग्रंथपाल) 37
9 Shipai /Peon (शिपाई)  169
10 Steno cum typist (लघुटंकलेखक) 02
11 Wireman (तारतंत्री) 300
12 Udyan Pariveshak (उद्यान पर्यवेक्षक) 130
13 Whalman (व्हालमन) 58
Total (एकूण) 4021
Note: नगर परिषद मधील सध्या रिक्त असलेल्या पदांचा तपशील देण्यात आला आहे. वरील तक्त्यात एकूण 4021 पदे दाखवण्यात आली आहे. परंतु त्यापैकी एकूण 3720 रिक्त पदांना मान्यता मिळाली आहे. अधिकृत अधिसूचना जाहीर झाल्यावर आम्ही वर तक्त्यात प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील अपडेट करू त्यासाठी हा लेख बुकमार्क करून ठेवा.
Nagar Parishad Vacancy 2023 Out, Check Division and Post wise Maharashtra Nagar Palika Vacancy 2023_60.1
Adda247 Marathi App
Latest Job Alerts
NCS Recruitment 2023
Maharashtra Saral Seva Bharti Update 2023 Yantra India Limited Recruitment 2023
Nagar Palika Recruitment Time Table 2023 Western Railway Recruitment 2023
ISRO भरती 2022-2023 ESIC Mumbai Recruitment 2023
TIFR Mumbai Recruitment 2023 MRSAC Recruitment 2023
Maharashtra Rojgar Melava 2023 Deogiri Bank Bharti 2023
Maharashtra Post Office Recruitment 2023 NIT Nagpur Recruitment 2023
DBATU Recruitment 2023 RPF भरती 2023
सेंट्रल सिल्क बोर्ड (CSB) भरती 2023 ZP Recruitment 2023
Pune Mahangarpalika Bharti 2023 केंद्रीय राखीव पोलीस दल भरती 2023
केंद्रीय राखीव पोलीस दल भरती 2023 MNLU Nagpur Recruitment 2023
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ भरती 2023 NTRO Recruitment 2023
Maharashtra Gramsevak Bharti 2023 NDA Recruitment 2023
कर्नाटक बँक भरती 2023 RCFL Recruitment 2023
MSACS Recruitment 2023 Konkan Railway Recruitment 2022-23
Mahavitaran Recruitment 2022 Mahangarpalika Bharti 2023
MPSC Group C Mains Exam Notification 2022 Air India Recruitment 2023
CPCB Bharti 2022 Maharashtra PWD Recruitment 2023
Cantonment Board Aurangabad Recruitment 2022 Indian Air Force Apprentice Recruitment 2023
Van Vibhag Bharti 2022 इंटेलिजन्स ब्युरो भरती 2022
MMRC Recruitment 2022-23 Supply Inspector Recruitment 2022
Panvel Mahanagarpalika Bharti 2022 Nashik Mahanagarpalika Bharti 2022

 

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Nagar Parishad Vacancy 2023 Out, Check Division and Post wise Maharashtra Nagar Palika Vacancy 2023_50.1
Maharashtra Nagar Parishad Bharti 2023 Full Length Mock Online Test Series By Adda247

Sharing is caring!

FAQs

How many Vacancies are announced for Nagar Parishad Bharti 20232?

Maharashtra Municipal Administration (MCA) is going to recruit 5703 Various Posts under Nagar Parishad Bharti 2023.

What posts are going to be recruited under Nagar Parishad Bharti 2023? 

Group A, Group B, and Group C posts are going to be recruited under Nagar Parishad Bharti 2023.

Where Can I get updates about Nagar Parishad Vacancy 2023?

You can get updates about Nagar Parishad Vacancy 2023 in this article.

Download your free content now!

Congratulations!

Nagar Parishad Vacancy 2023 Out, Check Division and Post wise Maharashtra Nagar Palika Vacancy 2023_90.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Nagar Parishad Vacancy 2023 Out, Check Division and Post wise Maharashtra Nagar Palika Vacancy 2023_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.