Marathi govt jobs   »   Maharashtra Nagar Palika Bharti 2023   »   Nagar Parishad Vacancy 2023

Nagar Parishad Vacancy 2023 Out, Check Division and Post wise Maharashtra Nagar Palika Vacancy 2023 | नगर परिषद भरती 2023 रिक्त पदांची संख्या जाहीर

Nagar Parishad Vacancy 2023

Nagar Parishad Vacancy 2023: Maharashtra DMA has released Nagar Parishad Recruitment 2023. Nagar Parishad Vacancy 2023 has also been announced along with the notification. Nagar Parishad Recruitment 2023 has been announced for a total of 1782 posts. Also, 3720 posts in Group C and Group D are expected in Nagar Parishads/Nagar Panchayats in Maharashtra. In this article, You will get Nagar Parishad Vacancy 2023 in detail. We have Provided Category, Division and Post wise Nagar Parishad Vacancy 2023.

Must Read: Maharashtra Nagar Palika Bharti 2023

Nagar Parishad Vacancy 2023: Overview

Directorate of Municipal Administration will announce Maharashtra Nagar Palika Bharti 2023 for 1782 Various Category A, B and C Posts. Check the overview of Nagar Parishad Vacancy 2023 in the table below.

Nagar Parishad Vacancy 2023: Overview
Category Maharashtra Govt Jobs
Directorate Office Maharashtra Directorate of Municipal Administration (Maha DMA)
Recruitment Name

Maharashtra Nagar Palika Bharti 2023

Article Name

Nagar Parishad Vacancy 2023

Services
 • Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Civil) – Group C
 • Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Electrical) – Group C
 • Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Computer) – Group C
 • Maharashtra Nagar Parishad Water Supply, Sewerage and Sanitation Engineering
 • Maharashtra Nagar Parishad Audit and Accounts Department – Group C
 • Maharashtra Nagar Parishad Administrative Services and Tax Assessment – Group C
 • Maharashtra Nagar Parishad Fire Service – Group C
 • Maharashtra Nagar Parishad Sanitary Inspector Service – Group C
Maharashtra Directorate of Municipal Administration Vacancy 1782
Maharashtra Nagar Parishad / Nagar Panchayat Vacancy 3720 (Expected)
Official Website of Maha DMA www.mahadma.maharashtra.gov.in/

Nagar Parishad Vacancy 2023

Nagar Parishad Vacancy 2023 Out: महाराष्ट्र नगर परिषद संचालयाने दिनांक 13 जुलै 2023 रोजी Maharashtra Nagar Palika Bharti 2023 मध्ये एकूण 1782 श्रेणी अ, श्रेणी ब आणि श्रेणी क,संवर्गातील पदांची भरती होणार आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील नगर परिषद / नगर पंचायतीमधील 3720 जागा भरण्यात येतील असे ट्विट मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत 11 जानेवारी 2023 रोजी करण्यात आले होती त्याची सुद्धा अधिसूचना लवकरच येण्याची अपेक्षा आहे. सध्या एकूण 1782 पदांसाठी Nagar Parishad Vacancy 2023 जाहीर झाल्या असून आज या लेखात आपण Nagar Parishad Vacancy 2023 बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे. या लेखात DMA, विभाग आणि पदानुसार रिक्त पदांचा तपशील (Nagar Parishad Vacancy 2023) देण्यात आला आहे.

Nagar Parishad Vacancy 2023 Out | नगर परिषद भरती 2023 रिक्त पदांची संख्या जाहीर

Nagar Parishad Vacancy 2023:  महाराष्ट्र नगर परिषद भरती 2023 अंतर्गत नगर परिषद मधील अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य / विद्युत / संगणक), लेखापरीक्षण व लेखा सेवा, प्रशासकीय सेवा व कर निर्धारण आणि अग्निशमन सेवा मधील श्रेणी अ, श्रेणी ब, आणि श्रेणी क संवर्गातील एकूण 1782 रिक्त पदे भरण्यात येणार आहे. या लेखात Nagar Parishad Vacancy 2023 प्रदान करण्यात आली आहे.

Nagar Parishad
नगर परिषद भरती 2023 फुल लेन्थ टेस्ट सिरीज

Nagar Parishad Vacancy 2023 of DMA | महाराष्ट्र नगरपरिषद संचालनालयातील मधील रिक्त पदांचा तपशील

Nagar Parishad Vacancy 2023 of DMA: महाराष्ट्र नगर परिषद भरती 2023 अंतर्गत महाराष्ट्र नगरपरिषद संचालनालयात एकूण 1783 रिक्त पदे नगर परिषद भरती 2023 अंतर्गत भरल्या जाणार आहे. यात प्रामुख्याने खालील पदांचा समावेश होतो.

 • अभियंता (स्थापत्य / विद्युत / संगणक)
 • पाणीपुरवठा जलनिस्सारण व स्वच्छता अधिकारी
 • लेखापरीक्षण व लेखाधिकारी
 • स्वच्छता निरीक्षक
Category (संवर्ग)
Category Wise Nagar Parishad Vacancy 2023
Group A (गटअ) Group B (गटब) Group C (गटक) N.P Employee (नगर परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी) Total (एकूण)
Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Civil) (महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य)) 25 134 174 58 391
Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Electrical) (महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत)) 5 7 27 9 48
Maharashtra Nagar Parishad Engineering Services (Computer) (महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक)) 2 2 31 10 45
Maharashtra Nagar Parishad Water Supply, Sewerage and Sanitation Engineering (महाराष्ट्र नगर परिषद पाणीपुरवठा जलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी) 4 6 41 14 65
Maharashtra Nagar Parishad Audit and Accounts Department (महाराष्ट्र नगर परिषद लेखापरीक्षण व लेखा सेवा) 5 15 170 57 247
Maharashtra Nagar Parishad Administrative Services and Tax Assessment (महाराष्ट्र नगर परिषद प्रशासकीय सेवा व कर निर्धारण) 24 93 346 116 579
Maharashtra Nagar Parishad Fire Services (महाराष्ट्र नगर परिषद अग्निशमन सेवा) 8 45 239 80 372
Maharashtra Nagar Parishad Sanitary Inspector Service (महाराष्ट्र नगर परिषद स्वच्छता निरीक्षक सेवा) 04 31 00 00 35
Total (एकूण) 77 333 1028 344 1782
Nagar Parishad Batch
Nagar Parishad Batch

Division Wise Nagar Parishad Vacancy 2023 (As per 11 January Update) | विभागानुसार नगर परिषद भरती 2023 रिक्त पदांची संख्या जाहीर

Division Wise Nagar Parishad Vacancy 2023: महाराष्ट्रातील विविध संवर्गातील सर्व रिक्त पदांचा यात समावेश आहे. सध्या महाराष्ट्रात एकूण 4021 रिक्त पदे आहेत. त्यापैकी एकूण 3720 रिक्त पदांचा मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिनांक 11 जानेवारी 2023 रोजी ट्विटर ट्विटर वर जाहीर केले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे ट्विट पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

CMO Twitt on 11 January 2023

त्या 3720 पदांची अधिसूचना लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यातील विभागानुसार रिक्त पदांचा तपशील खाली देण्यात आला आहे.

Sr. No Divisions Division Wise Nagar Parishad Vacancy 2023
1 Amravati (अमरावती) 754
2 Aurangabad (औरंगाबाद) 778
3 Konkan (कोंकण) 373
4 Nagpur (नागपूर) 573
5 Nashik (नाशिक) 729
6 Pune (पुणे) 814
Total (एकूण) 4021

Post Wise Nagar Parishad Vacancy 2023 | पदानुसार नगर परिषद भरती 2023 रिक्त पदांची संख्या जाहीर

Post Wise Nagar Parishad Vacancy 2023: नगर परिषद भरती 2023 सर्व नगरपरिषद / नगर पंचातीमधील पदानुसार रिक्त पदांची संख्या ही खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आली आहे. नगर परिषद मधील सध्या रिक्त असलेल्या पदांचा तपशील देण्यात आला आहे. खालील तक्त्यात एकूण 4021 पदे दाखवण्यात आली आहे. परंतु त्यापैकी एकूण 3720 रिक्त पदांना मान्यता मिळाली असून त्याचीही अधिसूचना लवकरच येण्याची अपेक्षा आहे.

Sr. No Post Name Post Wise Nagar Parishad Vacancy 2023
1 Clerk (लिपिक) 975
2 Driver (चालक) 178
3  Fireman (अग्निशमन) 618
4 Glani Chalak (ग्लानी चालक) 302
5 Granthpal (ग्रंथपाल) 43
6 Havaldar / Naik (हवालदार नाईक) 71
7 Pump Operator / Vijtantri /Jodri (पंप ऑपरेटर / वीजतंत्री / जोडारी) 543
Safai Kamgar (सफाई कामगार) 595
8 Sahayak Granthpal (सहायक ग्रंथपाल) 37
9 Shipai /Peon (शिपाई)  169
10 Steno cum typist (लघुटंकलेखक) 02
11 Wireman (तारतंत्री) 300
12 Udyan Pariveshak (उद्यान पर्यवेक्षक) 130
13 Whalman (व्हालमन) 58
Total (एकूण) 4021
Note: महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायतीमधील सध्या रिक्त असलेल्या पदांचा तपशील देण्यात आला आहे. वरील तक्त्यात एकूण 4021 पदे दाखवण्यात आली आहे. परंतु त्यापैकी एकूण 3720 रिक्त पदांना मान्यता मिळाली आहे. लवकरच अधिकृत अधिसूचना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अधिसूचना प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील अपडेट करू त्यासाठी हा लेख बुकमार्क करून ठेवा.
PCMC Teacher Recruitment 2022
Adda247 Marathi App

Other Blogs Related to Nagar Palika Bharti 2023

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Nagar Parishad
नगर परिषद भरती 2023 फुल लेन्थ टेस्ट सिरीज

Sharing is caring!

FAQs

How many Vacancies are announced for Nagar Parishad Bharti 20232?

Maharashtra Municipal Administration (MCA) is going to recruit 1782 Various Posts under Nagar Parishad Bharti 2023.

What posts are going to be recruited under Nagar Parishad Bharti 2023? 

Group A, Group B, and Group C posts are going to be recruited under Nagar Parishad Bharti 2023.

Where Can I get updates about Nagar Parishad Vacancy 2023?

You can get updates about Nagar Parishad Vacancy 2023 in this article.