Marathi govt jobs   »   MPSC Technical Services Notification 2022   »   MPSC Technical Services Syllabus 2023

MPSC Technical Services Syllabus 2023 (Updated), MPSC तांत्रिक सेवा परीक्षा अभ्यासक्रम 2023

Table of Contents

MPSC Technical Services Syllabus 2023

MPSC Technical Services Syllabus 2023: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released the Updated MPSC Technical Services Syllabus 2023 on its official website i.e. @mpsc.gov.in on 24 January 2023. From 2023 MPSC Technical Services Mains Exam 2023 will be Descriptive in Nature. For that MPSC has announced MPSC Technical Services Mains Syllabus 2023. We have provided MPSC Gazetted Technical Services Syllabus 2023 in this article.

Maharashtra Gazetted Technical Services Exam is conducted every year by Maharashtra Public Service Commission (MPSC). MPSC Technical Services Syllabus 2023 will help the candidates to plan their preparation. Recently Maharashtra Public Service Commission (MPSC) released the Updated Syllabus of the MPSC Gazetted Technical Services Engineering (Electrical) Main Exam on 16th October 2022. In this article, you will get a detailed Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus of the Prelims Exam and Main Exam. You can download Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus by clicking on the link given in this article.

MPSC Technical Services Syllabus 2023
Category Exam Syllabus
Organization Name Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Name Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus
Post
  • Forester, Group B
  • Deputy Director of Agriculture, Group A
  • Taluka Agriculture Officer, Grp B
  • Agriculture Officer Junior, Group B
  • Assistant Engineer Civil, Group B
  • Assistant Engineer Electrical and Mechanical, Group B
Syllabus Covered Prelims and Mains
Official Website www.mpsc.gov.in

MPSC Gazetted Technical Services Syllabus

Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus: MPSC मार्फत Maharashtra Gazetted Technical Services (राजपत्रित तांत्रिक सेवा) ची परीक्षा दरवर्षी घेतली जाते. 2023 पासून Maharashtra Gazetted Technical Services Mains Exam 2023 हे वर्णनात्मक स्वरुपाची होणार आहे. या लेखात आम्ही Maharashtra Gazetted Technical Services Mains Syllabus 2023 दिला आहे. सदर अभ्यासक्रम 2023 च्या मुख्य परीक्षेस लागू आहे. MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022 साठी या लेखात दिलेला अभ्यासक्रम दिला आहे. सोबतच MPSC Gazetted Technical Services Mains Syllabus 2023 च्या PDFs दिल्या आहेत.

याआधी दिनांक 16 सप्टेंबर 2022 रोजी MPSC ने महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षेतील अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) व अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत व यांत्रिकी) परीक्षेचा Updated अभ्यासक्रम (Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus) प्रसिद्ध केला आहे. जे उमेदवार MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षेसाठी पात्र आहेत त्यांना या परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम (Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus) माहित असणे अतंत्य गरजेचे असते. या लेखामध्ये आपण महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षेचा Updated पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम (Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus)  पाहणार आहे.

MPSC Technical Services Syllabus 2023 | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा अभ्यासक्रम 2023

Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus 2023: MPSC ने MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची अधिसूचना जाहीर केली आहे. MPSC Technical Services Exam 2023 परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम माहिती असणे गरजेचे आहे. Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus 2023 च्या माध्यमातून उमेदवारांना त्यांच्या अभ्यासाचे नियोजन योग्यप्रकारे करता येईल. पूर्व आणि मुख्य परीक्षेला काही subjects common आहेत. त्याचा जर योग्य नियोजन करून अभ्यास केला तर मुख्य परीक्षेची पूर्व परीक्षेसोबत तयारी होऊ शकते. त्यामुळे अभ्यासक्रम पाहणे खूप गरजेचेच आहे. या लेखात महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षेचा अभ्यासक्रम (Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus) सविस्तर पणे दिला आहे.

Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

MPSC Technical Services Notification 2022-23

MPSC Technical Services Syllabus 2023 | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा अभ्यासक्रम 2023

MPSC Technical Services Syllabus 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 24 जानेवारी 2023 रोजी MPSC Technical Services Syllabus 2023 जाहीर केला आहे. 2023 पासून महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2023 ही वर्णनात्मक स्वरुपाची होणार आहे. त्यासाठी आयोगाने नवीन परीक्षा पद्धतीवर आधारित MPSC Gazetted Technical Services Mains Syllabus 2023 जाहीर केला आहे. खालील तक्त्यात पदानुसार MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम देण्यात आला आहे. सदर अभ्यासक्रम हा MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2023 साठी लागू राहील.

Post Name MPSC Technical Services Syllabus 2023
MPSC Technical Services Syllabus 2023 of Electrical Engineering Services Click here to Download
MPSC Technical Services Syllabus 2023 of Mechanical Engineering Services Click here to Download
MPSC Technical Services Syllabus 2023 of Civil Engineering Services Click here to Download
MPSC Technical Services Syllabus 2023 of Forest Services Click here to Download

Maharashtra Gazetted Technical Service Exam Pattern | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षेचे स्वरूप

Maharashtra Gazetted Technical Service Exam Pattern: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा (Maharashtra Gazetted Technical Service Exam) परीक्षेच्या Maharashtra Gazetted Technical Service Exam Pattern वर Adda247 ने स्वतंत्र लेख प्रसिद्ध केला आहे. आपणास Maharashtra Gazetted Technical Service Exam Pattern पाहायचे असल्यास खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Technical Services Exam Pattern 2022-23

MPSC Technical Services Syllabus- Prelims Exam | MPSC तांत्रिक सेवा परीक्षा अभ्यासक्रम- पूर्व परीक्षा

MPSC Technical Services Syllabus- Prelims Exam: वनक्षेत्रपाल, गट-ब, उप संचालक कृषि व इतर गट अ, तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब, कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब, सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2, सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब, सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब, आणि उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ या सर्व पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा होते. ह्या पूर्व परीक्षेमध्ये 200 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्‍यायी स्वरुपाची असते. परीक्षेसाठी 1 तास वेळ दिला जातो. या परीक्षेचा अभ्यासक्रम (Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus) खालीलप्रमाणे आहे.

अ. क्रं. विषय
1 मराठी – सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, वाक्प्रचार व म्हणी यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उता-यावरील प्रश्नांची उत्तरे
2 इंग्रजी – Common vocabulary, Sentence structure, Grammar, Use of Idioms & Phrases and their meaning and Comprehension of passage.
3 चालु घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील.
4 भारतीय राजव्यवस्था
5 सामान्य विज्ञान – भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry), Remote Sensing, Aerial and drone photography, GIS and its application, etc. and Information and communication technology
6 भारताचा व महाराष्ट्राचा भुगोल
7 General mental ability (logical reasoning, analytical ability, problem-solving, basic numeracy)
8 पर्यावरण :- मानवी विकास व पर्यावरण, पर्यावरण पूरक विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संधारण विशेषतः व वनसंधारण, विविध प्रकारची प्रदूषणे व पर्यावरणीय आपत्ती, पर्यावरण संवर्धनात कार्यरत असलेल्या राज्य/ राष्ट्र/ जागतिक पातळीवरील संघटना / संस्था.

MPSC Technical Pre Syllabus PDF Download

MPSC Technical Services Syllabus- Agricultural Services Mains | MPSC तांत्रिक सेवा परीक्षा अभ्यासक्रम- कृषी सेवा मुख्य परीक्षा

Maharashtra Gazette Technical Services Syllabus- Agricultural Services Mains: Maharashtra Gazette Technical Services मधील कृषी सेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम (Maharashtra Gazette Technical Services Syllabus) खालीलप्रमाणे आहे.

Paper 1

अ. क्रं. विषय
1 Basics of Agriculture

Definition, meaning, and its branches. Factors affecting crop production, Agro-Climatic Zones. Cropping Systems: Definition and types of cropping systems, Problems of dryland agriculture. Seed production, seed processing, seed village, Meteorology: weather parameters, crop-weather advisory. System of crop intensification. Organic farming. Major soil types of India and Maharashtra. Fertilizers. Integrated watershed management.

Food production and consumption trends in India. Food security and growing population. Reasons for grain surplus. National and International food policies. Production and procurement: Need for food security, NFSM, and other food security-related Government initiatives, the impact of

Government procurement & distribution. Buffer stock – Objectives & Norms in India. Availability of food grains, per capita expenditure on food. Trends in poverty, public distribution system and below poverty line population, targeted public distribution system (PDS), policy implementation in context to globalization. Processing constraints. Relation of food production to national dietary guidelines and food consumption pattern. Food-based dietary approaches to eliminate hunger; nutrient deficiency – micronutrient deficiency: protein-energy, malnutrition or protein-calorie malnutrition (PEM or PCM) and HRD in context of work capacity of women and children. Food grain productivity and food security.

Ecology and its relevance to man, natural resources, their sustainable management and conservation. Causes of climate change. Green House Gases (GHG), major GHG emitting countries, climate analysis. distinguish between adaptation and mitigation. climate change impact to agriculture and rural livelihood. carbon credit, IPCC. UNFCCC. CoP meetings, funding mechanisms for climate change projects, initiatives by Govt. of India, NAPCC. SAPCC, INDC. Present scenario of Indian agriculture ed activities: recent trends, major challenges in agriculture. measures to enhance the viability of agriculture: Factors of Production in agriculture; Agricultural finance and marketing. Impact of globalization on Indian agriculture and issues of food security: concept and types of farm management.

Concept of rural area. Structure of the Indian rural economy: Importance and role of the rural sector in India. Economic, social and demographic characteristics of the Indian rural economy. causes of rural backwardness, rural population in India, Occupational structure, farmers, agricultural laborers, artisans, handicrafts. traders, forest dwellers/tribes and others in rural India, Trends of change in rural population and rural workforce. problems and conditions of rural labour.

Precision agriculture: concepts and techniques, Geo-informatics use in precision agriculture. Crop discrimination and yield monitoring, soil mapping: fertilizer recommendation using geospatial technologies. Spatial data and their management in GIS, remote sensing concepts and application in agriculture. Image processing and interpretation: global positioning system (GPS). crop simulation models and their uses. STCR approach for precision nutrient Management: Nanotechnology concepts and techniques. nano-particles. nano-pesticides. nano-fertilizers, nano-sensors. Use of nanotechnology in seed, water. fertilizer, plant protection.

2 Land Related Laws
Maharashtra Land Revenue Code: Definition and terminologies of agriculture, classification of land occupancies, responsibilities and duties of Revenue Officer, Title of State in lands and public roads. Use of lands for agriculture and non-agriculture, encroachment of land. Land revenue, revenue surveys. Assessment and settlement of land revenue, land within the sides of villages. Boundary and boundary works, Lands records, Records of rights. procedures of Revenue Officers.

Maharashtra Tenancy and Agricultural Land Acts, 1948: Concept of tenancy, right of tenants. Tiller’s Day. Termination of tenancy deemed tenancy. Personal cultivation, condition of purchase of agriculture land in Maharashtra. Sale of tenanted land, Confiscation powers of revenue officers.

Essential Commodities Act 1955: Essential commodities act in relation to cotton, sugarcane, food grains, milk, and meat. Right to Fair compensation and transparency in land acquisition. Rehabilitation and resettlement Act, 2013.

3 Agriculture Related Acts
Scope, benefits coverage and limitations; and subsequent amendments, etc. of following Acts in Agriculture and allied sectors:

Agriculture pest and disease Act (1950): Prevention of food adulteration act (1954). Food production order (1956), Indian seeds act (1966). Vegetable oil product Act (1967), Insecticides Act (1968), Agriculture Produce Market Act (1972). Meat Food Products Order (1973). Vegetable Oil product (standard of quality) order (1975). Indian veterinary council act (1984), Consumer protection act (1986), Indian fisheries act (1897). Central agricultural universities act (1992), Destructive insects and Pests (Amendment and Validation) act (1992). The Protection of plant varieties and farmers’ rights Act (2001). Biodiversity act (2002). Agricultural employees protection Act (2002), Right to information act (2005), Food Safety and Standards Act (2006). National Food Security Act (2013). Model agricultural produce and livestock marketing (Promotion & Facilitation) act. (2017). The-State/UT agricultural produce & livestock contract farming and services (Promotion & Facilitation) act (2018). Food safety and standards Act, 2006 (FSSA). Food safety and Standards Authority of India (FSSAI).

 

4 Agricultural Schemes (10 Marks)
Agricultural Schemes: PM-Kisan Scheme, Pradhan Mantri Kisan mandhan yojana (PMKMY). Pradhan mantri fasal bima yojana (PMFBY). Kisan credit card (KCC) scheme.

Rural Development Schemes: Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), Mission antyodaya, National social assistance program (NSAP). Deen dayal antyodaya yojana (DDAY) and MGNREGA.

Other Schemes: National agriculture market (eNAM), National mission for sustainable agriculture (NMSA), Pradhan Mantri Krishi sinchayee Yojana (PMKSY). Paramparagat krishi vikas yojana (PKVY), APEDA.

5 Agricultural Related General Knowledge and Current Affairs

Current Affairs in agriculture especially focus on cropping patterns. Irrigation, storage, transport, and marketing of agricultural produce, Farm subsidies minimum support price (MSP) FRP for Sugarcane. Public distribution system food security, Food processing & land reforms Disaster management.

Highlights of agriculture in current union budgets, economic survey, facts, and figures in various reports like livestock census. NABARD reports Economic survey, Current statistical data about the area, production, and productivity of agricultural, horticultural crops. forest in-country and Maharashtra: Currently released technologies/ varieties/products/breeds of livestock animals etc. by ICAR. National Research Centers. Directorates and SAU’s with special reference to Maharashtra. Recent schemes, rules, and regulations, norms, Rečent farm laws etc. formulated by the government of India and the Government of Maharashtra and their impact. Recent facts and figures about agricultural exports and imports.

Recent advancement in agriculture research. ICAR Institutional changes/ updates. States/ National / International awards, fellowships in agriculture and food.

Paper 2

अ. क्रं. विषय
1

Agronomy

Tillage and tilth, Seeds and sowing. Crop density and geometry, Soil Management, Plant ideotypes, Crop adaptation and its distribution.

Earth atmosphere, Atmospheric weather variables; Nature and properties of solar radiation, types, solar constant, depletion of solar radiation, net radiation, albedo; Atmospheric temperature, temperature inversion, lapse rate, daily and seasonal variations of temperature, the vertical profile of temperature, the Energy balance of earth; Precipitation process, types, and classification; Atmospheric humidity, the concept of saturation, vapor pressure, the process of condensation, formation of dew, fog, mist, frost, cloud; Artificial rainmaking. Monsoon- mechanism and importance in Indian agriculture, Weather hazards and extreme weather conditions, Modifications of crop microclimate, climatic normals for crop. Weather forecasting – types, Climate change, climatic variability, global warming, causes of climate change, and its impact. Conservation Agriculture.

Origin, geographical distribution, economic importance, soil and climatic requirements, varieties, cultural practices, Intercropping, pest and disease management and yield of Kharif, Rabi and Summer field crops.

Weed classification, harmful and beneficial effects on the ecosystem, Reproduction, and dissemination of weeds. Herbicide classification, the concept of adjuvant, surfactant, herbicide formulation, and their use. Introduction to the mode of action of herbicides and selectivity. Allelopathy and its application for weed management. Bio-herbicides and their application in agriculture. Herbicide mixture, Herbicide compatibility, Integrated weed management, Herbicide Resistance, and management.

Rainfed agriculture, types, Problems, and prospects of rainfed agriculture; Drought: types, Crop adaptation, and mitigation to drought; Crop management in rainfed areas, Contingent crop planning for aberrant weather conditions.

Farming system concept, its types, Farming system components, and their maintenance, Cropping system and pattern, multiple cropping systems, crop rotation and principles, Efficient cropping systems, Allied enterprises, Tools for determining production and efficiencies in cropping and farming system; Sustainable agriculture, indicators of sustainability, adaptation and mitigation, conservation agriculture strategies, HEIA, LEIA and LEISA and its techniques for sustainability, Integrated farming system, objectives and characteristics, components of IFS, Site-specific IFS model for different agro-climatic zones, Resource cycling and flow of energy in the different farming system.

Organic farming and its principles, Organic ecosystem concepts; Organic nutrient resources and its fortification; Restrictions to nutrient use in organic farming; Choice of crops and varieties in organic farming; Fundamentals of insect, pest, disease and weed management under the organic mode of production; Operational structure of NPOP; Certification process and standards of organic farming; Processing, marketing and export potential of organic products.

2 Irrigation and Drainage Engineering

Water Resources of India and Maharashtra, Irrigation scheduling criteria and methods, Quality of irrigation water, Soil-Water–Plant relationship, the Water requirement of different Agronomic crops. Evaporation, Transpiration, Evapotranspiration, Potential-evapotranspiration, effective rainfall, and consumptive use of water. Water Use efficiency, Irrigation Efficiencies. Crop water management techniques in problematic areas.

Aquifer and its types; classification of wells, artificial groundwater recharge techniques; water-lifting devices; classification of pumps, component parts of centrifugal pumps, priming, pump selection, installation, the effect of speed on capacity, head, and power, the effect of change of impeller dimensions on performance characteristics; propeller pumps, mixed flow pumps, deep well turbine pump and submersible pump.

Waterlogging – causes and impacts, drainage, objectives of drainage, Surface drainage coefficient, subsurface drainage, hydraulic conductivity, drainable porosity, water table, Design of subsurface drainage system, drainage pipes, drain envelope, Vertical drainage. Bio-drainage, mole drains, conjunctive use of fresh and saline waters.

Basic concepts of command area – definition, Description of components of irrigation canal system, crop water requirement, duty and delta, specific discharge of canal, Canal seepage and lining of canal, diversion headworks and canal head regulators, hydraulic jumps, cross drainage works, canal falls, irrigation structures on distributary.

3 Soil & Water Conservation Engineering

Surveying, classification and basic principles, chain surveying, cross-staff, and compass surveying, plane table surveying, leveling, contouring, and computation of area and volume. Introduction of soil mechanics, physical and index properties of soil, seepage analysis, shear strength, compaction, consolidation of soil, active and passive earth pressures, stability of slope. Hydrological cycle, hyetograph, intensity-duration-frequency relationship, hydrological process, evaporation, runoff, hydrograph, and its types. Soil erosion- introduction, causes, types of soil erosion, water erosion, soil loss estimation with components of USLE, water erosion, control measures, gully – ravines reclamation, wind erosion, principles mechanics and types of soil movement. Sedimentation. Water harvesting techniques- classification, farm ponds, temporary and permanent gully control measures- design and stability analysis.

Farm Power and Machinery

Sources of farm power: Human, animal, mechanical, electrical, solar, wind power and farm mechanization. Principle of operation of Internal Combustion (IC) engine: IC engine types, components of IC engine, working principles of two stroke and four-stroke engine, engine terminology. IC engine systems: Air cleaner, fuel and fuel supply system, cooling system, and lubrication system of tractor. Tractor: Tractor types and their selection, operating cost of tractor and attached implements. Primary tillage implements – Mould board (MB) plough, disc plough, rotavator. Secondary tillage implements-Harrows and cultivators.

Implements for inter-culturing operations: Hand tools and hoes, tractor drawn intercultural equipments. Seed drills and planters: Sowing methods, seed drill, components of seed drill, fluted seed metering mechanism, types of furrow openers, calibration of seed drill and seed cum fertilizer drill, Planters, functions, seed metering device in the planter. Plant protection equipment: Types of sprayers, classification of spraying techniques, and dusting machines. Harvesting and threshing machinery: Harvesting and threshing machinery, harvesting methods, mower and combine harvester.

Agricultural Process Engineering

Introduction, Unit operations of grain processing. Cleaning and grading, aspiration, scalping. Screens and sieves-Types, classification, Air screen cleaner- and capacity, the effectiveness of screens. Various types of separators- specific gravity, magnetic, disc, spiral, pneumatic, inclined draper, velvet roll, color sorters, cyclone. Size reduction: principle, Bond’s law, Kick’s law, Rittinger’s law, procedure (crushing, impact, cutting and shearing), Size reduction machinery: Jaw crusher, Hammer mill, Plate mill, Ball mill. Sieve analysis and particle size.

Drying: moisture content; Free, bound, and equilibrium moisture content, isotherm, hysteresis effect, EMC determination. Psychrometric chart and its use in drying, Drying principles and theory, Thin layer and deep bed drying analysis, Falling rate and constant rate drying periods, maximum and decreasing drying rate period. Drying equations, Mass, and energy balance. Methods of drying, types of grain dryers.

Milling of paddy, Type of rice milling machinery. Modern rice milling – unit operations and machines. Parboiling of paddy – importance, and methods. milling of maize- methods and processed products, milling of wheat operations, and machinery. Processing of sorghum and millets. Milling of pulses-Unit operation, methods, and machines. Processing of oilseeds- Unit operations. Mechanical expression and solvent extraction methods. Mixing: Theory of mixing of solids and pastes, Mixing index, types of mixers for solids, liquid foods, and pastes. Material handling equipment. Types of conveyors: belt, roller, chain, and screw. Pneumatic conveying. Bucket Elevator. Cranes & hoists. Trucks (refrigerated/ unrefrigerated),

Aerodynamics properties of agricultural products, drag coefficients, terminal velocity. Rheological properties; force, deformation, stress, strain, elastic, plastic and viscous behavior, Newtonian and Non-Newtonian liquid, Visco-elasticity, Newtonian and Non-Newtonian fluid, Pseudo-plastic, Dilatant, Thixotropic, Rheopectic and Bingham Plastic Foods. Electrical properties.

Unconventional Energy Sources and Electrical Engineering

Concept and limitation of Renewable Energy Sources (RES), criteria for assessing the potential of RES, Classification of RES. Solar, Heat, Geothermal, Biomass, ocean energy sources. Comparison of Renewable Energy Sources With non-Renewable Energy Sources. Energy is available from Sun. Solar radiation data. Solar energy conversion heat through Flat plate and concentrating collector. Principle of natural and forced convection drying system, Solar Photo voltaics: P-n junctions. Solar cell. PV systems. Energy available from wind. General formula, Lift and drage. Basis of wind energy conversion. working principle of wind power plant Bio-energy

Pyrolysis of biomass to produce solid, liquid, and gaseous fuels. Biomass Gasification. Types of gasifiers, various types of biomass cookstoves for rural energy needs. Biogas: types of biogas plants, biogas generation, factors affecting biogas generation and usages, design consideration, advantages and disadvantages of bio-gas spent slurry.

4 Farm Structures

Planning and layout of the farmstead. Scope, importance and need for environmental control, physiological reaction of livestock environmental factors, environmental control systems and their design, control of temperature, humidity, and other air constituents by ventilation and other methods, Livestock production facilities, BIS Standards for dairy, piggery, poultry, and other farm structures. Design, construction, and cost estimation of farm structures; animal shelters, compost pit, fodder silo, fencing and implement sheds, barn for cows, buffalo, poultry, etc. Causes of spoilage, Water activity for low and high moisture food and its limits for storage, Moisture and temperature changes in grain bins; Traditional storage structures and their improvements, Improved storage structures (CAP, hermetic storage, Pusa bin, RCC ring bins), Bag storage structures, Shallow and Deep bin. Rural living and development, rural roads, their construction cost, and repair and maintenance.

Protected cultivation: Components of greenhouse, perspective, Types of greenhouses, poly houses /shed nets, Cladding materials, greenhouse effect, light, temperature, relative humidity, carbon dioxide enrichment, Design and construction of greenhouses. Greenhouse heating – necessity, components, methods, design of the heating system. Root media – types – soil and soilless media, composition, estimation, preparation, and disinfection, bed preparation. Planting techniques in greenhouse cultivation. Economic analysis.

5 Cultivation of tropical, subtropical and temperate fruits and vegetable crops, plantation crops, spices and condiments, flower crops, potato and tuber crops, dry land horticultural crops and medicinal and aromatic crops. Breeding of fruit, plantation, vegetable, tuber, spices, and ornamental crops. Principles of plant breeding, genetics, and cytogenetics. Seed production of vegetable, tuber, spices, and ornamental crops. Plant propagation and nursery management. Weed management in horticultural crops. Orchard and estate management. Precision farming and protected cultivation of Horticultural crops. Fundamentals of horticulture. Ornamental horticulture and principles of landscape architecture. Growth and development. Introduction to agroforestry. Post-harvest management and processing of horticultural crops.
6 Scope, importance, history, and branches of biotechnology: Definition, concepts, chronology and scientific contribution, Plant and Agricultural biotechnology: tissue culture, concept and applications, Environmental, Industrial biotechnology basic concepts, various techniques, and industrial applications, Nano-biotechnology: Nano-particles, nano-fertilizers and applications and future aspects of nano-biotechnology, Recombinant DNA: Introduction, Definition, requirements and evolution, tools in recombinant DNA technology, Molecular markers: Introduction and types- biochemical, morphological and molecular, DNA sequencing: Introduction, Maxam- Gilbert method, Sanger’s method, and automated sequencing. Genetic transformation: Field, Forest, Horticultural crops, Transgenics development, and present status. Bioinformatics: Introduction, scope and importance, Biological databases. Biosafety guidelines: Definition, Biosafety concerns, Biosafety regulatory framework, Agencies and their role, Molecular techniques principles and applications: Southern, Northern, Western blotting, ELISA, PCR
7 Food microbiology

Importance and significance of microbes in food science. Spoilage of cereal and cereal products, Milk and milk products, meat and meat products, Poultry and eggs, fish and other seafood, Fruits and vegetables and canned foods, Sugar and sugar products, and salts and spices. Importance, role in fermented foods, organisms involved, beneficial effects, Foodborne intoxications and infections, types of food involved, toxicity and symptoms, Types of fermentations; Alcoholic beverages: types, production and quality, Microbial cell products i.e. Mushroom, SCP, Baker’s yeast, blue-green algae and spirulina, Permitted and non-permitted food additives, Microbial standards of fresh and processed foods.

8 Food chemistry

Development and History of food chemistry. Introduction of food chemistry, biochemistry, and its scope. Food-based nutrients: {Carbohydrates, Proteins, Lipids, Vitamins, and Minerals} and its analytical techniques. Formulation of diets, recommended dietary allowances (RDA) for adults and children. Role of food chemist. Moisture in foods, Chemistry of food flavor, Nutraceuticals in food, Food pigments present in animal and plants kingdoms. Food product sampling plan: Sample collection and preparation for analysis. Food-based different chromatographic techniques. Role of enzymes for the preparation of food products in co-relation with the food industry. Classification of protein isolation and purification. Quantitative and qualitative analysis of food products. Calculation of basal metabolic rate (BMR). Calculation of body mass index (BMI). Nutritional labeling of food products. Role of various national and international agencies in the field of human nutrition

9 Methods of processing

Minimal processing techniques for food, thermal Processing techniques: High-Temperature Short Time Processing, Extrusion, Ultra-high temperature, Drying, Dehydration, Evaporation, Concentration, Pasteurization, Sterilization. Low-temperature preservation, Dehydro freezing, Lyophilization. Non-thermal processing: High-pressure processing, Pulse electric field, Ultrasound, Pulse light, Ultraviolet light, Irradiation, Cold plasma processing, Ultrasonication, Ozone processing, Supercritical fluid extraction.

Agricultural Finance and Insurance

Agricultural Finance – meaning, definition, nature and scope. Agricultural Credit – meaning, Definition, importance and classification based on various criteria.

Credit Analysis – 3 R’s of Credit; 5 C’s of Credit; and 7 P’s of Credit; Repayment Plans.

Financial Statements – meaning, types and uses, Ratio Analysis – current ratio, intermediate ratio, net capital ratio, acid-test ratio, debt-equity ratio, operating ratio, fixed ratio, and gross ratio.

Time Value of Money / Principle of Time Comparison – meaning and importance Compounding and Discounting.

History of agriculture financing in India. Nationalization of banks – meaning, it’s impact and objectives;

The scale of finance and security for loans. Banking schemes for agricultural finance – Differential Rate of Interest (DIR) Scheme – origin and features; Kisan Credit Card Scheme – origin, objectives, and features. Financial inclusion – Jan DhanYojana, financial literacy, and business correspondent model. NPAs in agricultural lending: applicability of the SARFESI Act in agricultural lending.

10 Financing Agencies: RBI – activities and functions; NABARD – genesis, objectives and functions; AFC – functions; ADB and World Bank – origin and functions; IMF, IFC, and IDA. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India (DICGC) – origin and functions. Insurance – meaning and definition. Crop Insurance Scheme – origin, meaning, importance and advantages of crop insurance, Comprehensive Crop Insurance Scheme (CCIS), National Agricultural Insurance Scheme (NAIS), Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS), and Weather-based Crop Insurance and Fasal BimaYojana and Unified Package Insurance Scheme (UPIS). Assessment of crop losses, determination of compensation, limitations in the application, and estimation of crop yields. Livestock insurance – origin, meaning, and importance and its schemes.
11 Food Business Management

Introduction to food, food business and it management, Types and classification of Foods, Food Business, Institutions involved in Food preparation, Marketing and Exporting. Present status of the food industry in India – Current market size and future potential – Key drivers for growth. Recent advances in food processing, quality management in the food industry- Food Safety and standards (ISO and Codex). Food traceability. Food preservation methods – Food Packaging and Labelling – Improved food grain storage structures. Logistics management at different stages of marketing the food products. Food business environment and policy. IPR in Food Industry, Entrepreneurship opportunities in the food business. Food Economics and Policy, Innovation in the food business at domestic and international, Food Business Marketing. Successful business organizations. Food business Environment & Policy, Government, Regulations/Guidelines for the food sector. Food Waste management. Food Retailing, Formats of Food Service Industry, Policies related to Food Processing and Markets, Institutions enabling food processing sector viz. Agmark, HACCP, ECO MARK. Food Safety and Standards Authority of India.

12 Agribusiness Project Management

Meaning and definition of the project, general features of projects, importance, and objectives of project analysis. Categories of projects based on various criteria. Project cycle, stages of the project cycle – conception, formulation, appraisal, implementation, monitoring, and evaluation. Criteria for appraising projects – ex-ante and ex-post evaluation. Differences between economic and financial analysis in project evaluation. Costs and benefits of agribusiness projects, comparing costs and benefits of agribusiness projects. Externalities – meaning and definition, positive externalities, negative externalities and internalization of externalities, the divergence between social costs and benefits of a project.

Undiscounted measures of project worth – Accounting Rate of Return (ARR), ranking by inspection, payback period, proceeds per rupee of outlay, and average annual proceeds per rupee of outlay. Time value of money – compounding and discounting, choice of a discount rate. Discounted cash flow measures of project appraisal – Net Present Worth (NPW), Benefit-Cost Ratio (BCR), and Internal Rate of Return (IRR). Risk and uncertainty. Sensitivity analysis, general kinds of sensitivity analyses, social cost-benefit analysis, and rationale for social cost-benefit analysis. Project management – meaning, importance, and triple constraint.

Project management structures – functional organization, project organization, and matrix organization – meaning, advantages, and disadvantages. Project Rating Index (PRI), Work Breakdown Structure (WBS), and Responsibility Assignment Matrix (RAM / RACI). Network analysis – CPM and PERT. Project financing – sources of financing a project. Business incubators

– definition, types, and their benefits.

Project control – monitoring time performance (Gnatt Charts, Control Charts), performance index, and percent complete index. Project audit and project closure.

13 National and global scenario of aquaculture production. Types and systems of aquaculture. Candidate species for aquaculture. Important live food organisms. Ornamental fish trade. Induced breeding and seed production of commercially important species. Use of therapeutics in aquaculture. Fish diseases and management. Marine and inland fishery resources of India. Current production and production potential. Exports of fish and fishery products. Commercially important fish and shellfish resources. Important crafts and gears used in India. Maximum Sustainable yield and Maximum Economic Yield. Water quality parameters. Environmental amelioratives. Marine mammals, aquatic reptiles, amphibians and birds species of India are relevant to fisheries. State fishes of India. GIS and remote sensing in marine capture fishery. Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Climate change and fisheries. Disaster management in fisheries. Marine parks and sanctuaries. Conservation programs for endangered species. Concept of HACCP in fisheries. Different methods of fish preservation and processing. Freezing and packaging technology. Certification system for fish & fishery products. Fish by-products and value-added products. Organizational set up of fisheries administration at the Centre and state. Coastal Aquaculture Authority of India and fisheries Institutes in India.
14 Food science and human nutrition:

Food groups, Food processing methods, Nutritive value Requirement, functions, sources and deficiency diseases of nutrients; Community Nutrition: National and International program for improving the nutritional status of the community; Determinants of human growth and development, Genetic basis, Stages of human life span, Components/domains of human development, Children with special needs.

15 Resource management and consumer science
Consumer and Market: Consumer Rights, Consumer Markets, Buying Process and Buying Decisions; Financial Security: Types of Family Income, Saving: Avenues and Advantages, Investment: Types, Budget for Money Management
Textile and apparel designing
Classification of Textile fiber, Fiber production in India, General properties of different textile fibers, Uses of different textile fibers, Care of clothes of different textile fibers
Women in agriculture
Role of women in agricultural and allied sectors, National policy for the empowerment of women- goal and objectives, decision making

MPSC Gazette Technical Services Syllabus- Forest Services Mains | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा अभ्यासक्रम- वन सेवा मुख्य परीक्षा

Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus- Forest Services Mains: Maharashtra Gazetted Technical Services मधील वन सेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम (Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus) खालीलप्रमाणे आहे.

Paper 1

अ. क्रं. विषय
1 History of India
2 Physical, Social and Economic Geography of India and the World, Emphasis on that of Maharashtra
3 Indian polity and Governance. Constitution and Political System, Rural and Urban local self Government
4 Economic and Social Development

Paper 1

अ. क्रं. विषय
1 General Science (Physics, Chemistry, Botany, Zoology)
2
Nature Conservation
Soils: – Physical, chemical, and biological properties. Processes and factors of soil formation. Mineral and organic constituents of soil and their role in maintaining soil productivity. Soil profile. Problem soils and their reclamation.
Soil and moisture conservation:- Causes of soil erosion, method of control, the role of forest, characteristics of and steps in Watershed Management
Eco-Systems: – Types, food chain, food web, ecological pyramids, energy flow, biogeochemical cycle of carbon and nitrogen.
Manures and Fertilizers:- Types, organic-inorganic, Diseases and pests of plants and animalsPesticides and insecticidesInjurious plants and weeds
Environmental Pollution:- Types, control, bio-indicators, endangered
species, endemism. Environmental problems related to quarrying and mining.Greenhouse effect, Carbon trading, Climate Change.
Important wild animals of India. Breeds of cattle, Economics of fodder and pasture of grassland management.
Important indigenous trees species of India, exotic plants, plants as a source of forest products such as food, fiber, fuelwood, timber, nontimber, forest produce/minor forest produce. Medicinal plants, Energy plantations, Mangroves, Forest-based industries, Factors affecting growth and distribution of plants. Forest types of India
National parks and Sanctuaries, World heritage sites. Social forestry, Joint Forest Management, Agroforestry. Indian forest policy, Indian Forest Act, Wild Life Protection Act, Forest Conservation Act, 1980.National and International Organization working for nature conservation,
Use of aerial photographs, thematic maps. Satellite imageries, Principle, and application of GIS. Biodiversity, causes of loss of biodiversity, the importance of biodiversity conservation. Plants breeding, tissue culture. Tribal’s and forests. Important tribes of
India.

MPSC Technical Services Syllabus- Engg. Services (Civil) Mains | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा अभ्यासक्रम- अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा

MPSC Technical Services Syllabus- Engg. Services (Civil) Mains: Maharashtra Gazetted Technical Services मधील अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम (Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus) खालीलप्रमाणे आहे.

Paper 1

अ. क्रं. विषय
1 Building Construction & Materials: Properties of wet and hardened concrete, tests on concrete, factors affecting the strength of concrete, water-cement ratio, aggregate-cement ratio, mix design, additives, design of formwork, types of formwork. Stones, bricks, cement,
lime, mortar, timber, plastic, concrete, steel, paints, and varnishes. Principles of building planning and design, integrated approach, building bye-laws, building services such as vertical transportation, water supply sanitation, thermal ventilation, lighting, acoustics, fire protection, electrical fittings. Foundations, stones, brick and block masonry, steel and reinforced cement concrete structures, floors, doors, and windows, roofs, finishing works, waterproofing.
Strength of materials: Stresses, strains, principal stresses, bending moments, shear forces and torsion theory, bending theory of beam, deflection of the beam, theories of buckling of columns.
2 Theory of structures: Analysis of beams, frames and trusses, slope deflection method, moment distribution method.
3 Structural analysis: Analysis of arches and suspension cables, influence lines, stiffness, and flexibility matrix methods.
4 Steel structures: Design of bolted and welded connections, columns, footings, trusses, steel beams, plate girders.
5 Design of reinforced concrete structures (Working stress and limit state): Design of slab, beams, columns, footing. retaining walls, tanks, building frames, staircases
6 Pre-stressed Concrete: Principles of pre-stressing, materials used and their properties, permissible stresses as per I.S. codes, systems of prestressing, losses in pre-stress, design of pre-tensioned and post-tensioned beams- simply supported, rectangular and T- beams, cable profile, end block design, bridge girder
7 Construction Planning and Management: Elements of scientific management, elements of materials management, safety engineering, network analysis, construction equipment, site layout, quality control.
8 Computer-aided analysis and design of structures, application of computer programming to structures. numerical methods such as. Finding area by Simpson’s rule, trapezoidal rule; ii. Finding the root of an equation by a) Newton-Raphson techniques b) Bisection method iii. Solution of simultaneous equations by a) Gauss elimination method, b) Gauss- Jordan method, c) Iteration method.

Paper 2

अ. क्रं. विषय
1 Surveying: Classification of surveys, measurement of distances-direct and indirect methods, optical and electronic devices, prismatic compass, local attraction; plane table surveying, leveling, calculations of volumes, contours, theodolite, theodolite traversing, omitted measurements, trigonometric leveling, tachometer, curves, photogrammetry, geodetic surveying, hydrographic surveying.
2 Estimating, Costing, and Valuation: Specification, estimation, costing, tenders and contracts, rate analysis, valuation
3 Geotechnical Engineering: Geotechnical properties, stresses in soil, shear resistance, compaction, consolidation and earth pressure, stability of slopes, bearing capacity, settlements, shallow and deep foundations, cofferdams, groundwater control
4 Fluid Mechanics: Properties of fluids, fluid statics, and buoyancy, kinematics and dynamics, flow measurement, flow in an open channel, flow in closed conduits, dimensional and model analysis, losses in pipe flow, siphon, water hammer, boundary layer, and control, pipe network.
5 Fluid Machines: Hydraulic turbines, centrifugal pumps, reciprocating pumps, powerhouse, classification and layout.
6 Engineering Hydrology: Hydrological cycle, precipitation, evaporation, infiltration, runoff, hydrographs, reservoir planning & sediment control, floods, flood routing, groundwater.
7 Irrigation Engineering: Water requirement of crops, methods of irrigation, lift irrigation, waterlogging, dams, spillways, energy dissipation, diversion headworks, canal, and canal structures, cross drainage works, and river training works.
8 Highway Engineering: Planning of highway systems, alignment and geometric design, horizontal and vertical curves, grade separation, materials and different surfaces and maintenance, rigid and flexible pavement, traffic engineering
9 Bridge Engineering: Selection of site, types of bridges, discharge, waterway, spans, afflux, scour, standards, specifications, loads and forces, erection of superstructure, strengthening
10 Tunneling: Open cuts, surveys, criteria for selection of size and shapes, driving in soft and hard grounds, mucking, dust control, ventilation, lighting and drainage, special methods of tunneling.
11  Environmental Engineering a). Water Supply Engineering: Sources of supply, design of intakes, estimation of demand, water quality standards, primary and secondary treatment, maintenance of treatment units, conveyance and distribution of treated water, rural water supply.
b) Waste Water Engineering & Pollution control: Quantity, collection and conveyance, and quality, disposal, design of sewer and sewerage systems, pumping, characteristics of sewage and its treatment, rural sanitation, sources and effects of air and noise pollution, monitoring, standards c) Solid Waste Management: Sources, classification, collection, and disposal.

MPSC Technical Services Syllabus- Engg. Services (Electrical) Mains | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा अभ्यासक्रम- अभियांत्रिकी (विद्युत) सेवा मुख्य परीक्षा

Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus- Engg. Services (Electrical) Mains: Maharashtra Gazetted Technical Services मधील अभियांत्रिकी (विद्युत) सेवा मुख्य परीक्षेचा 16 सप्टेंबर 2022 रोजी जाहीर झालेला Updated अभ्यासक्रम (Maharashtra Gazetted Technical Services Syllabus) खालीलप्रमाणे आहे.

Paper 1

अ. क्रं. विषय
1 Work, Power and Energy, Resistance, capacitance and inductance, DC circuits, KCL, KVL, Network theorems, fundamentals, RL, RC and RLC circuits, Steady-state and transient responses. Series and parallel AC circuits, Three-phase circuits, Power calculation in balanced and unbalanced circuits, and Linear and nonlinear loads.
2 Basics of electromagnetic and electrostatic, series and parallel magnetic circuits, energy stored in fields, types, construction, operation of single and three-phase transformers, equivalent circuit and phasor, diagrams, OC and SC tests, regulation and efficiency calculation, parallel operation, field tests before commissioning.
3 Fundamentals of energy conversion, Construction and theory of DC machine, DC generator characteristics, Starting, braking, and speed control of DC motors, Application of DC machines.
4 Principle, types, performance characteristics, starting and speed control of single-phase and three-phase induction motors, Equivalent circuits, phasor diagrams, and applications. VFD for induction motors. Energy-saving opportunities in using VFD.
5 Principle, types of synchronous motors, performance characteristics, starting and speed control of single-phase and three-phase synchronous motors, Equivalent circuits, phasor diagrams, and applications. VFD for synchronous motors.
6 Analog and Digital electronics fundamentals, devices and characteristics, amplifier and oscillator circuits, Operational amplifier, Gates, flip-flops, Combinational and sequential circuits, ADC, and DACs.
7 Sensors and transducers, Performance characteristics of measuring instruments, instrument transformers, measurement of physical parameters such as pressure, force, temperature, flow, vibration, torque, etc. Principles of feedback, transfer function, block diagram, steady-state error, Steady-state and transient specifications, Bode plot, Nyquist plot, Root locus, Relative and absolute Stability considerations.
8 Power Devices- Types, Characteristics of various power electronic devices, Triggering and protection circuits, Controlled and uncontrolled rectification, DC to DC converters, DC to AC conversion, modulation techniques, SPWM. Fundamentals of electric drives, 4 quadrant operation, theory and analysis of DC drives, converter and chopper fed DC drives, Voltage, frequency and V/F controlled drives, slip power recovery schemes, fundamentals of wind power generation, and grid interface.
9 Power generation in India and Maharashtra, Renewable Generation, Various types of power plants, major equipment in power plants, and Major issues with wind and solar power generation and grid interface. Steady state performance of overhead transmission lines and cables, per unit quantities, Bus admittance and impedance matrices, symmetrical components.
10 Calculation of sag and tension in the transmission of lines, Analysis of symmetrical and unsymmetrical faults, and the principle of active and reactive power transfer and distribution. Load flow studies, steady-state and transient stability, voltage stability, voltage control, economic load dispatch, and load frequency control in power systems.

Paper 2

अ. क्रं. विषय
1 Principle of circuit breaking, arc extinction and arc interruption for and DC breaker, Various types of circuit breakers and their applications, Ratings of breakers, isolators, and major HV switchgear
2 Principle of over current, earth fault, differential, and distance protection. Concepts of solid-state and numeric relays. Protection of generator, transformer, transmission lines, substation, busbar, induction motors. Various LT switchgear devices such as MCCB, ELCB.
3 Specification of impulse wave, multistage impulse generator, insulation coordination, Routine and type tests for cables and transformers, Lightning protection, Early emission arrestors, Power quality issues, Reactive and harmonic compensation, FT devices and their applications, Passive and Active filters, HVDC transmission
4 Energy scenario in India, Energy policies, pricing, and reforms, Energy conservation Act, 2001, Electricity Act, 2003. Energy management objectives, Electricity billing, electrical load management
and MD control, Tariffs, PF improvements, and benefits.
5 Basic terms in lighting systems and features, lamp types and their features, Recommended illumination levels for various tasks, methodology of lighting system energy efficiency study, Illumination system design for residential, commercial, industrial categories. Solar-powered illumination and economics associated
6 DG set selection and installation factors, Operational features, Energy performance assessment of DG sets, Energy-saving majors for DG sets, and Synchronization of DGs with utility supply. Parallel operation. UPS technology, types, and specifications, Performance assessment
7 Pump types and characteristics, Pump curves, Factors affecting pump performance, Efficient pumping system operation, Energy conservation in pumping systems. Fan and compressor types, Fan and compressor performance evaluation and efficient system operation, Compressor capacity assessment, Energy saving opportunities in fans and compressors.
8 HVAC and refrigeration system, Types of refrigeration system, Common refrigerants, and properties, Compressor type and applications, Selection of suitable refrigeration system, Factors affecting performance and energy efficiency of refrigeration plants, Energy-saving opportunities.
9 Underground cable and cable accessories, cable in the underground structure, cable installation in conduit, cable joints, cable fault detection, over-current protection and lightning protection of underground systems, operation and maintenance of the underground system. Grounding systems, Equipment, Ground fault protection, Isolated neutral grounding, Grounding for hazardous locations, substation, tower grounding
10 Substation design, bus designs, substation layout, grounding and ground grid design, substation structures, major substation equipment, auxiliary equipment, substation automation, Commissioning, and start-up. Industrial, residential and commercial wiring, electrical system design, design and audio, and video systems, Lifts and Elevator systems, safety norms, and codes. Fire fighting apparatus and systems.

Click here to Download Updated MPSC Technical Engineering Services (Electrical) Mains Syllabus

Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

FAQs

When was the updated syllabus of the Maharashtra Gazetted Technical Services Engineering (Electrical) Main Exam announced?

Updated Syllabus of Maharashtra Gazetted Technical Services Engineering (Electrical) Main Exam has been released on 16th September 2022 on the official website of MPSC. You can check it in this article.

Where can I find Maharashtra Gazetted Technical Services Combined Prelims Exam Syllabus?

Maharashtra Gazetted Technical Services Joint Preliminary Exam Syllabus will be available on the Adda247 Marathi website and App.

Where can I find Maharashtra Gazetted Technical Services Forest Service Main Exam Syllabus?

Maharashtra Gazetted Technical Services Forest Service Main Exam Syllabus available on Adda247 Marathi website and App.

Where can I find Maharashtra Gazetted Technical Services Agricultural Services Main Exam Syllabus?

Maharashtra Gazetted Technical Services Agricultural Services Main Exam Syllabus available on Adda247 Marathi website and App.