Marathi govt jobs   »   Maha TAIT 2023   »   Maha TAIT Syllabus 2023

Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2023, Maha TAIT परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप

Maha TAIT Syllabus

Maha TAIT Syllabus: MSCE Pune has announced MahaTAIT 2023 Notification on 31 January 2023. To perform well in the Maha TAIT exam it is necessary to understand the Maha TAIT Syllabus 2023 and Maha TAIT Exam Pattern 2023. In this article, we have provided a detailed Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2023.

Maha TAIT Syllabus 2023
Category Exam Syllabus
Department Maharashtra Education Department
Exam Name Maharashtra Teacher Aptitude and Intelligence Test (MahaTAIT 2023)
Post
  • Primary Teacher
  • Secondary Teacher
Article Name Maha TAIT Syllabus 2023
MahaTAIT Exam Date 2023 22 February 2023 to 03 March 2023
Official Website www.mscepune.in

Trending: Maharashtra GDS Result 2023 PDF

Maha TAIT Syllabus 2023

Maha TAIT Syllabus 2023: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) ने MahaTAIT Exam Date 2023 (परीक्षेची तारीख) MSCE, Pune च्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. महा TAIT वेळापत्रक 2023 नुसार, MahaTAIT परीक्षा 2023 IBPS द्वारे 22 फेब्रुवारी 2023 ते 03 मार्च 2023 या कालावधीत घेतली जाणार आहे. खूप उमेदवार या परीक्षेची आतुरतेने वाट पाहत होते. Maha TAIT Syllabus 2023 मुळे आपल्याला अभ्यासाला योग्य दिशा मिळते. आज या लेखात आपण महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम (Maha TAIT Syllabus 2023) आणि स्वरूप (Maha TAIT Exam Pattern 2023) याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

MahaTAIT Admit Card 2023

Maha TAIT 2023 | महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी 2023

Maha TAIT 2023: राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या / खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित,अंशतः अनुदानित व विना अनुदानित तसेच अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील, रात्र शाळांमधील तसेच शासकीय व अनुदानित अध्यापक पदविका विद्यालयातील (डी.एल.एङ कॉलेज) शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर भरती करताना सर्व उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी व शिक्षण सेवक पदासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवाराची निवड होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण सेवकाची भरती “अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी (Maha TAIT 2023)” यामध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर करण्यात येणार आहे. मात्र खाजगी शैक्षणिक संस्था अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीतील उच्चत्तम गुण प्राप्त उमेदवारांपैकी शिक्षण सेवकांची अंतिम निवड मुलाखतीच्या आधारे करण्यात येते. Maha TAIT 2023 बद्दल अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MahaTAIT 2023 Exam

Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2023, Check MahaTait Syllabus 2023_3.1
MahaTAIT 2023 Bilingual Online Test Series By Adda247

MahaTAIT Exam Pattern 2023 | MahaTAIT परीक्षेचे स्वरूप 2023

MahaTAIT Exam Pattern 2023: महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (MahaTAIT 2023) चे MahaTAIT Exam Pattern 2023 खालीलप्रमाणे आहे. MahaTAIT 2023 ची परीक्षा एकूण 200 गुणांची असून परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. MahaTAIT 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज करतांना उमेदवारास परीक्षेचे माध्यम निवडावे लागणार आहे. MahaTAIT परीक्षेसाठी उमेदवारांना English व मराठी किंवा English व उर्दू  यापैकी एक परीक्षेचे निवडावे लागेल.

MahaTAIT Exam Pattern 2023 As per GR

Subject No of Question Marks
Aptitude (अभियोग्यता) 120 120
Intelligence (बुध्दिमत्ता) 80 80
Total 200 200

MahaTAIT Exam Pattern 2023: Subject wise

शासन निर्णयात Aptitude (अभियोग्यता) आणि Intelligence (बुध्दिमत्ता) हे मुख्य विषय देण्यात आले आहे तरी यात प्रामुख्याने मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान, बालमानासशास्त्र व अध्यापन शास्त्र, गणित व बुद्धिमत्ता या विषयाचा समावेश आहे. विषयानुसार प्रश्नांची वर्गवारी खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आली आहे.

Sr. No Subject Ques. No Marks Medium Total Time
1 English Language (इंग्लिश भाषा) 15 15 English 120 Min (2 Hours)
2 Marathi Language (मराठी भाषा) 15 15 मराठी
3 General Knowledge (सामान्य ज्ञान) 30 30 मराठी / उर्दू /  English
4 बालमानासशास्त्र व अध्यापन शास्त्र (Child Psychology and Pedagogy) 30 30 मराठी / उर्दू /  English
5 Quantitative Aptitude (अंकगणित) 30 30 मराठी / उर्दू /  English
Reasoning Ability (बुद्धिमत्ता चाचणी) 80 80 मराठी / उर्दू /  English
एकूण 200 200
  • परीक्षेत एकूण 200 प्रश्न विचारल्या जातील
  • परीक्षा एकूण 200 गुणांची असेल
  • परीक्षेचा कालावधी 120 मिनिटे (2 तास) असेल.
  • परीक्षेत Negative Marking राहणार नाही

Note: सदर परीक्षा ही विषय ज्ञानावर होणार नाही. त्यामुळे या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमासाठी विशिष्ट स्तर मर्यादा असणार नाही. तथापि राज्य शासन परीक्षेकरितेचा अभ्यासक्रम वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार निर्धारित करेल. खालील Maha TAIT 2023 मधील प्रमुख विषयाचा Maha TAIT Syllabus 2023 दिला आहे त्यात काही बदल असल्यात आम्ही तो या लेखात अपडेट करू.

Maha TAIT 2022
Adda247 Marathi App

Maha TAIT Syllabus 2023 | Maha TAIT परीक्षेचा अभ्यासक्रम

Maha TAIT Syllabus 2023: महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (MahaTAIT 2023) परीक्षा कशी होईल यासंबंधी एक शासन निर्णय जाहीर केला होता. त्यात महाराष्ट्र शासनाने Maha TAIT Syllabus 2023 परीक्षेचा विस्तृत अभ्यासक्रम जाहीर केला आहे. शासन निर्यायाप्रमाणे Maha TAIT Syllabus 2023 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आला आहे.

Maha TAIT Syllabus 2023 As Per GR

Subject Maha TAIT Syllabus 2023
Aptitude (अभियोग्यता) अभियोग्यता या घटकांतर्गत गणितीय क्षमता, वेग आणि अचूकता, भाषिक क्षमता (इंग्रजी), भाषिक क्षमता (मराठी), अवकाशीय क्षमता, कल/आवड, समायोजन/व्यक्तिमत्व इत्यादी उपघटक सर्वसाधारणपणे राहतील.
Intelligence (बुध्दिमत्ता) बुध्दिमत्ता या घटकांतर्गत आकलन, वर्गीकरण, समसंबंध, क्रम-श्रेणी, तर्क व अनुमान, कूट प्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबध्द मांडणी इत्यादी उपघटक सर्वसाधारणपणे राहतील.

Maha TAIT Syllabus 2023 As Per Subject

Sr. No Subject Topics
1 English Language (इंग्लिश भाषा) Grammar (Synonyms, Antonyms, Spelling, Punctuation, Tense, Voice, Narration, Article, Question Tag)
Vocabulary (Use of Idioms and Phrases and their meaning, Expressions)
Fill in the blanks in the sentence
Simple Sentence structure (Error, Types of Sentence)
2 Marathi Language (मराठी भाषा) मराठी व्‍याकरण (वाक्‍यरचना, शब्‍दार्थ, प्रयोग, समास, समानार्थी शब्‍द , विरुद्धार्थी शब्‍द)
म्‍हणी व वाकप्रचार वाक्‍यात उपयोग, शब्दसंग्रह
प्रसिद्ध पुस्‍तके आणि लेखक
3 General Knowledge (सामान्य ज्ञान) इयत्ता 08 ते 12 ची सर्व विषयाची क्रमिक पुस्तके
4 बालमानासशास्त्र व अध्यापन शास्त्र (Child Psychology and Pedagogy) मुलांच्या विकासाची तत्त्वे, बहु-आयामी बुद्धिमत्ता, पायगेट, कोहलबर्ग आणि वायगोत्स्की यांच्या उपपत्या,अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया,विशेष गरजा असणारी बालके, त्यांची गुणवैशिष्ट्ये, शालेय आंतरक्रिया, उत्तम शिक्षकाची गुणवैशिष्ट्ये, विविध विषयांच्या अध्यापन पध्दती, मूल्यमापन पध्दती
5 Quantitative Aptitude (अंकगणित) संख्यामाला, पदावली सोडवणे, गुणोत्तर व प्रमाण, भागीदारी, काळ-काम-वेग संबंधित उदाहरणे, सरासरी, नफा – तोटा, सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज, चलन, मापनाची परिणामी
6 Reasoning Ability (बुद्धिमत्ता चाचणी) आकलन, वर्गीकरण, समसंबंध, क्रम-श्रेणी, तर्क व अनुमान, कूट प्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबध्द मांडणी

 

Note: 07 फेब्रुवारी 2022 च्या Government Resolution (GR) नुसार महाराष्ट्र शासन परीक्षेकरितेचा अभ्यासक्रम वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार निर्धारित करेल त्यामुळे यात बदल होऊ शकतो. Maha TAIT 2023 ची अधिकृत अधिसूचनेनुसार काही बदल असतील तर आम्ही या लेखात अपडेट करू.

adda247
Eklavya – Maha TAIT 2023

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

MAHARASHTRA STUDY MATERIAL

Other Blogs Related to Maha TAIT

Other Exam Syllabus
MPSC Rajyaseva Syllabus 2022-2023 MPSC Group C Syllabus 2022
MPSC Technical Services Syllabus 2022 (Updated) Maharashtra Talathi Syllabus And Exam Pattern 2022
MPSC Group B Syllabus 2022 (Prelims And Mains)  MPSC AMVI Syllabus And Exam Pattern 2022
PCMC Syllabus 2022 And Exam Pattern Maharashtra Police Constable Syllabus And Exam Pattern 2022

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2023, Check MahaTait Syllabus 2023_3.1
MahaTAIT 2023 Bilingual Online Test Series By Adda247

Sharing is caring!

FAQs

What is meant by Maha TAIT?

The long form of Maha TAIT is Maharashtra Teacher Aptitude and Intelligence Test.

What is PAVITRA Portal?

Portal For Visible To All Teachers Recruitment (PAVITRA) is an online portal related to Teacher Recruitment in Maharashtra.

Where can I find Maha TAIT Syllabus 2023?

You can get detailed information about Maha TAIT Syllabus 2022 is given in this article.

Where can I find Maha TAIT Exam Pattern 2023?

You can get detailed information about Maha TAIT Exam Pattern 2022 is given in this article.