Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   Last Minute Revision and Tips for...

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022, भूमी अभिलेख भरती परीक्षा 2022 उजळणीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022: Maharashtra Land Records Department has announced the Bhumi Abhilekh Exam 2022 for Surveyor Cum Clerk Post. Bhumi Abhilekh Exam 2022 will be held on 28, 29, and 30 November 2022. The few days before any Exam are very Important. A review of the studies done till date is very necessary these days. Before appearing for Bhumi Abhilekh Exam 2022, it is very important to check the Last Minute Revision & Tips for Exam Revision. In this article, you will get the Last Minute Revision and Tips for the Bhumi Abhilekh Exam 2022 with some important topics of each subject.

Bhumi Abhilekh Hall Ticket 2022

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022: Overview

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022: Overview
Department Maharashtra Land Records
Recruitment Bhumi Abhilekh Vibhag Bharti 2022
Bhumi Abhilekh Exam Date 28, 29, and 30 November 2022
Exam Mode Online
Article Name Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022: भूमी अभिलेख विभागाने विभागनिहाय Bhumi Abhilekh Exam Date 2022 जाहीर केल्या. Bhumi Abhilekh Exam 2022 28 ते 30 नोव्हेंबर 2022 च्या दरम्यान होणार आहेत. कोणत्याही परीक्षेला बसण्यापूर्वी परीक्षेच्या उजळणीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे (Last Minute Revision & Tips) तपासणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यामुळे आपण जे वाचले त्याची उजळणी व कोणते Topic वाचायचे राहिले याबद्दल माहिती मिळते. आपल्या उजळणीला मदत मिळावी या हेतूने आम्ही आपणासाठी Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022 हा लेख घेऊन येत आहे.

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022 | भूमी अभिलेख भरती परीक्षा 2022 उजळणीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022: भूमी अभिलेख विभागाची परीक्षा 28, 29 आणि 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी होणार आहे. Bhumi Abhilekh Exam 2022 च्या काही दिवस अगोदर आपण वाचलेल्या पुस्तकांची किंवा आपल्या नोट्सची जास्तीत जास्त उजळणी आपल्याला अधिकाधिक गुण देऊ शकते. पण विद्यार्थ्यांसमोर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असतो तो म्हणजे उजळणीसाठी कोणते Topics निवडायचे आणि कमी वेळेत जास्तीत जास्त Topics ची उजळणी कशी करायची. ही मनाची दुविधा दूर करण्यासाठी आजचा लेख फायदेशीर ठरणार आहे. सोबतच ADDA 247 मराठीच्या संकेतस्थळावर Bhumi Abhilekh Exam 2022 च्या दृष्टीने महत्वाचे सर्व विषयावरील लेख प्रसिद्ध केले होते त्या सर्व लेखांची लिंक खाली देण्यात आली आहे.

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022_40.1
Marathi Saralsewa Mahapack

Bhumi Abhilekh Exam Pattern 2022 | भूमी अभिलेख भरती परीक्षेचे स्वरूप

Bhumi Abhilekh Bharti Exam Pattern 2022: भूमी अभिलेख विभाग भरती 2022 अंतर्गत होणाऱ्या भुकरमापक तथा लिपिक पदासाठी परीक्षेचे स्वरूप खालील तक्त्यात दिले आहे. Bhumi Abhilekh Bharti Exam Pattern 2022 वरून आपल्याला परीक्षेची रूपरेषा कळते. Bhumi Abhilekh Bharti Exam Pattern 2022 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आले आहे सोबतच भूमी अभिलेख भरती परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाबद्दल सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

अ क्र विषय प्रश्नांची संख्या गुण
1 मराठी भाषा 25 50
2 इंग्रजी भाषा 25 50
3 सामान्य ज्ञान 25 50
4 बौद्धिक चाचणी 25 50
एकूण 100 200
 • परीक्षेचे मध्यम मराठी आहे.
 • परीक्षा ही ऑनलाईन पद्धतीने घेतल्या जाईल
 • परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग राहणार नाही.
 • परीक्षेत एकूण 100 प्रश्न 200 गुणांसाठी विचारल्या जातील.
 • प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या (इयत्ता 12वी) च्या दर्जाच्या समान.

Bhumi Abhilekh Syllabus 2022

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022: Key Points (महत्त्वाचे मुद्दे)

Bhumi Abhilekh Exam 2022 Key Points: भूमी अभिलेख भरती परीक्षा 2022 उजळणीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

 • आपल्याला माहिती आहे की, Bhumi Abhilekh Exam 2022 ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे त्यामुळे वेळेचे योग्य नियोजन करा.
 • कोणता विषय पहिले सोडवायचा हे आधीच ठरवून घ्या. जेणेकरून एकाच विषयावर जास्त वेळ जाणार नाही
 • उमेदवारांना त्यांच्या गतीवर (Speed) काम करण्याचा करावे आणि कमी वेळात जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सोडवण्याचा प्रयत्न करा
 • चुका करणे टाळा कारण ते तुम्हाला महागात पडतील, अचूकतेने प्रश्न सोडवा
 • परीक्षेच्या आदल्या रात्री सराव आणि अभ्यास करू नका. शांत राहा आणि चांगली झोप घ्या.
 • परीक्षेतील सूचना काळजीपूर्वक वाचा
 • कोणत्याही विशिष्ट प्रश्नावर जास्त वेळ घालवू नका
 • एखादा प्रश्न वेळखाऊ वाटत असल्यास त्याला शेवटी सोडवा.
 • परीक्षेसाठी सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे आणि प्रवेशपत्रे आपल्याकडे ठेवल्याची खात्री करा

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022: Marathi Subject (मराठी विषय)

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022 Marathi Subject: भूमी अभिलेख भरती परीक्षेत मराठी व्याकरणावर जास्त प्रश्न विचारल्या जातात ज्यात समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द तसेच सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, शब्दांच्या जाती, वाक्यरचना, समास, प्रयोग, विभक्ती, म्हणी व वाक्यप्रचार या सर्व घटकावर भर देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी Adda 247 मराठीने उजळणीसाठी 3 भागात लेख लिहिले आहे. भाग 1 मध्ये वर्णमाला, शब्दांच्या जाती (नाम, सर्वनाम,विशेषण, क्रियापद, क्रियाविशेषण, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवलप्रयोगी अव्यय), भाग 2 मध्ये प्रयोग, वाक्य व वाक्याचे प्रकार, समास, भाग 3 मध्ये काळ व काळाचे प्रकार, लिंग, विभक्ती, वचन आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी शब्दसंपदा: समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी व वाक्प्रचार व मराठी लेखक आणि त्यांची पुस्तके व लेखकांची टोपणनावे असे 5 लेख लिहिले आहे. या सर्व लेखाच्या लिंक खालील तक्त्यात दिलेल्या आहे.

Article Link
स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 1 Click here to Read 
स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 2 Click here to Read
स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 3 Click here to Read
स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी शब्दसंपदा: समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी व वाक्प्रचार Click here to Read
मराठी लेखक आणि त्यांची पुस्तके व लेखकांची टोपणनावे Click here to Read

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022: English Subject (इंग्रजी विषय)

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022 English Subject: Bhumi Abhilekh Exam 2022 मध्ये इंग्लिश विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारल्या जाणार आहेत. यातील महत्वाचे घटक Part of Speech, Tense and Types of Tenses, Voice, Direct-Indirect Speech, Types of Sentence, Articles, Synonyms and Antonyms आहे. या सर्व घटकावर भर देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी Adda 247 मराठीने उजळणीसाठी 3 भागात लेख लिहिले आहे. भाग 1 मध्ये Part of Speech (Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjection, Interjection) पहिले. भाग 2 मध्ये काळ व त्यांचे प्रकार (Tenses and Types of Tenses), आणि प्रयोग (Voice) व Active Voice चे Passive Voice रुपांतर कसे करावे हे पहिले. भाग 3 मध्ये Direct-Indirect Speech, Article, Types of Sentence व इंग्लिश मधील समानार्थी व विरुद्दर्थी शब्द (Synonyms and Antonyms) पहिले. या सर्व लेखाच्या लिंक खालील तक्त्यात दिलेल्या आहे.

Article Link
English Grammar for Competitive Exams: Part 1 Click here to Read
English Grammar for Competitive Exams: Part 2 Click here to Read
English Grammar for Competitive Exams: Part 3 Click here to Read
Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022_50.1
Adda247 Marathi App

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022: General Knowledge (सामान्य ज्ञान)

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022 General Knowledge: या विभागात विद्यार्थ्यांचे महाराष्ट्राचा भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था आणि चालू घडमोडी यावर आधारित ज्ञान तपासले जाईल. यासाठी विद्यार्थ्यांना खालील मुद्द्यांवर भर देणे फायद्याचे ठरू शकते.

 • भूगोल – महाराष्ट्राची भौगोलिक स्थिती आणि आकार; महाराष्ट्रातील नदी प्रणाली आणि उपनद्या, नद्यांच्या काठावरील शहरे आणि संगमस्थळे; महाराष्ट्रातील जलविद्युत आणि इतर प्रकल्प; महाराष्ट्राची खनिज संपत्ती; महाराष्ट्राची लोकसंख्या इत्यादी.
 • इतिहास – स्वातंत्र्यचळवळीत महाराष्ट्राचे योगदान; महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे समाजसुधारक आणि त्यांचे कार्य आणि ग्रंथसंपदा; संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आणि मराठवाडा मुक्तीसंग्राम इत्यादी.
 • राज्यव्यवस्था – यात राज्यपाल,विधानसभा आणि विधान परिषद, संविधानिक संस्था, संविधानाचे स्त्रोत, पंचायतराज व्यवस्था, राष्ट्रपती आणि संसद हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.
 • चालू घडामोडी – या विभागात मागील वर्षभरातील महत्त्वाचे पुरस्कार,निधनवार्ता, संरक्षण विषयक घडामोडी, पुस्तके आणि लेखक, शासकीय योजना या मुद्द्यांवर भर दिला जाऊ शकतो.

Adda 247 मराठी ने सामान्य ज्ञान या विषयातील महत्वाच्या Topics वर काही लेख लिहिले आहे ते खाली तक्त्यात दिले आहे.

लेख लिंक
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017) Click here to Read
जिल्हानुसार महाराष्ट्रातील धरणे Click here to Read
1857 चा उठाव (भारत आणि महाराष्ट्र) Click here to Read
भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील महत्त्वाच्या घटना Click here to Read
वातावरणातील थर Click here to Read
पृथ्वीची अंतर्गत रचना Click here to Read
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास- जन्म, स्वराज्याची स्थापना आणि इतर तथ्ये Click here to Read
छत्रपती शिवाजी महाराज- लढाया, स्वराज्य विस्तार, राज्याभिषेक, कारभार Click here to Read
जिल्हानुसार महाराष्ट्रातील किल्ले Click here to Read
भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग Click here to Read
जगातील सर्वात लांब नद्या Click here to Read
भारतातील 10 सर्वात उंच धबधबे Click here to Read
रोग व रोगांचे प्रकार Click here to Read
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) Click here to Read
सजीवांचे वर्गीकरण भाग 1 Click here to Read
सजीवांचे वर्गीकरण भाग 2 Click here to Read
महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे घाटरस्ते Click here to Read
भारतातील सर्वोच्च पर्वतीय शिखरांची राज्यनिहाय यादी Click here to Read
भारतातील राष्ट्रीय उद्यानांची राज्यनिहाय यादी Click here to Read
रक्ताभिसरण संस्था: रक्तवाहिन्या, मानवी रक्त आणि हृदय Click here to Read
भारताची जनगणना: भारताची जनगणना 2011 चे महत्त्वाचे मुद्दे Click here to Read
लोकपाल आणि लोकायुक्त Click here to Read
भारतातल्या सामाजिक आणि धार्मिक चळवळी Click here to Read
1947-2022 पर्यंत भारताच्या पंतप्रधानांची यादी Click here to Read
भारतातील उच्च न्यायालयांची यादी Click here to Read

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022: General Aptitude (बुध्दीमत्ता चाचणी)

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022 General Aptitude: Bhumi Abhilekh Exam 2022 मध्ये बुद्धीमत्ता चाचणी या विषयावर एकूण 25 प्रश्न 50 गुणांसाठी विचारल्या जाणार आहेत. यात रीजानिंग व क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूड या दोन विषयाचा समावेश होतो. यात रीजानिंग विषयात विद्यार्थ्याची सामान्य बुद्धिमत्ता तपासली जाते. ज्यात गटात न बसणारा घटक, आकृत्या वरील प्रश्न, नातेसंबध, संख्यामाला या घटकाचा समावेश होतो. क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूड या विषयात घातांक, सामान्य मोजमापन, शेकडेवारी, नफा-तोटा, भागीदारी, सरळव्याज, चक्रवाढ व्याज, सरासरी गुणोत्तर व प्रमाण, वय, क्षेत्रफळ, घनफळ या घटकांचा समावेश होतो.

Adda 247 मराठी ने क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूड फॉर्मुलास (Quantitative Aptitude Formulas) व 2D आणि 3D आकारांसाठी मेन्सुरेशन फॉर्म्युला हे दोन लेख लिहिले आहे ज्याचा फायदा तुम्हाला नक्कीच होईल. या लेखाच्या लिंक खाली तक्त्यात दिल्या आहे.

लेख लिंक
स्पर्धा परीक्षांसाठी क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूड फॉर्मुलास Click here to Read
2D आणि 3D आकारांसाठी मेन्सुरेशन फॉर्म्युला Click here to Read

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022: Current Affairs (चालू घडामोडी)

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022 Current Affairs: भूमी अभिलेख परीक्षा 2022 मध्ये चालू घडामोडी यावर 5-7 प्रश्न विचारल्या जाऊ शकतात. चालू घडामोडी या विषयात मागील 6-7 महिन्यातील चालू घडामोडी बद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. आपल्या चालू घडामोडी या विषयाची उजळणी व्हावी या उद्देशाने आम्ही जानेवारी 2022 ते ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सर्व चालू घडामोडीची Monthly Current Affairs PDF डाउनलोड करायची लिंक खालील तक्त्यात प्रदान केली आहे.

Monthly Current Affairs PDF Link
Monthly Current Affairs – October 2022 Click here to Read
Monthly Current Affairs – September 2022 Click here to Read
Monthly Current Affairs – August 2022 Click here to Read
Monthly Current Affairs – July 2022 Click here to Read
Monthly Current Affairs – June 2022 Click here to Read
Monthly Current Affairs – May 2022 Click here to Read
Monthly Current Affairs – April 2022 Click here to Read
Monthly Current Affairs – March 2022 Click here to Read
Monthly Current Affairs – February 2022 Click here to Read
Monthly Current Affairs – January 2022 Click here to Read

Best of Luck for Your Bhumi Abhilekh Exam 2022 !!!

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022_60.1
Adda247 Marathi Telegram

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022 – FAQs

Q1. When is Bhumi Abhilekh Exam going to be held?

Ans. Bhumi Abhilekh Bharti Exam will be held on 28, 29 and 30 November 2022.

Q2. Where Can I See Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022?

Ans. You will get the Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022 in this article.

Q3. Which identity card to carry for Bhumi Abhilekh Exam 2022?

Ans. An Aadhaar card, voter card, or any other government-issued identity card should be carried while appearing for the Bhumi Abhilekh Exam 2022

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022_40.1
Marathi Saralsewa Mahapack

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022_90.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Last Minute Revision and Tips for Bhumi Abhilekh Exam 2022_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.