Marathi govt jobs   »   IBPS RRB अधिसूचना 2023   »   IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ 2023

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ 2023, ऑफिस असिस्टंट मागील वर्षाचा कट ऑफ

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ 2023: इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन प्रत्येक टप्पा पूर्ण केल्यानंतर स्कोअरकार्डसह प्रिलिम्स, मुख्य आणि मुलाखतीसाठी IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ जारी करते. लेखात, आम्ही IBPS RRB 2023, 2022, 2021, 2020, आणि इतर मागील वर्षी ऑफिस असिस्टंट (क्लार्क) परीक्षाचे कट ऑफ गुण दिले आहेत. IBPS क्लार्क कटऑफ हे किमान पात्रता गुण आहेत जे निवड प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या फेऱ्यांसाठी पात्र होण्यासाठी उमेदवारांनी मिळवणे आवश्यक आहे. बँकिंग इच्छुक उमेदवारांनी IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ तपशीलांसाठी लेख पाहिला पाहिजे जेणेकरून उमेदवार त्यानुसार त्यांची तयारी करू शकतील.

IBPS RRB क्लार्क निकाल 2023

IBPS RRB क्लार्क प्रिलिम्स कट ऑफ 2023

इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शनने IBPS RRB क्लार्क निकाल 2023 पूर्वी प्रसिद्ध केला होता, तर स्कोअरकार्ड आणि कट-ऑफ 6 सप्टेंबर 2023 रोजी प्रसिद्ध झाले होते. परीक्षेला बसलेले इच्छुक आता प्रिलिम्ससाठी IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ 2023 जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असतील. येथे, आम्ही राज्यवार कट ऑफ प्रदान केला आहे. उमेदवारांना खालील तक्त्यावरून IBPS क्लार्क 2023 साठी राज्यनिहाय कट ऑफची संपूर्ण माहिती मिळू शकते.

IBPS RRB Clerk Prelims Cut Off 2023
State General OBC SC ST EWS
Andhra Pradesh 54 54
Arunachal Pradesh
Assam 65.75 61.25
Bihar 68.25 68.25 68.25
Chhattisgarh 67.25
Gujarat 70.25
Haryana 72.25
Himachal Pradesh 73.75 71 50.75
Jammu & Kashmir 60
Jharkhand
Karnataka 68.5
Kerala
Madhya Pradesh 72.50 72.50 69.25
Maharashtra 71.25
Mizoram
Meghalaya
Odisha 67
Punjab
Rajasthan 75.25 53.75
Tamil Nadu
Telangana 61
Uttar Pradesh 74.25 74.25
Uttarakhand
West Bengal 73.75
Tripura 69.50
Nagaland

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ 2023, ऑफिस असिस्टंट मागील वर्षाचा कट ऑफ

IBPS RRB मागील वर्षातील कट ऑफ उमेदवारांना अपेक्षित वाढ किंवा घट बद्दल कल्पना मिळविण्यासाठी उपयुक्त आहे. IBPS ट्रेंडनुसार, विद्यार्थी सध्याच्या/अपेक्षित कट ऑफमधील फरकाचा अंदाज लावू शकतात. आम्ही IBPS RRB क्लार्क परीक्षांसाठी मागील वर्षांच्या विभागवार आणि राज्यनिहाय कट ऑफ देत आहोत.

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ प्रीलिम्स 2022 राज्यानुसार

IBPS RRB Clerk Prelims Cut Off 2022
State/UT General SC/ST/OBC EWS
Andhra Pradesh 71 ST- 67.75
Arunachal Pradesh
Assam 64.25 OBC- 61.75
ST- 61.75
SC- 61.25
Bihar 70 OBC- 70
SC- 63
70
Chhattisgarh OBC- 67.25
ST- 56
Gujarat 72.75 SC- 71.50
ST- 68
72.75
Haryana 75.50 SC- 70.50 75.5
Himachal Pradesh 72.25
Jammu & Kashmir 64.50
Jharkhand 72.25 OBC- 72.25
ST- 66.75
Karnataka 67.25 OBC- 67.25
ST- 65
Kerala 76
Madhya Pradesh 70.25 ST- 64.25
OBC- 70.25
70.25
Maharashtra 68.25 SC- 68.25
OBC- 68.25
Manipur 62.75
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Odisha 77 77
Puducherry
Punjab 75.25
Rajasthan 75 SC- 71.50
ST- 66.75
OBC- 75
75
Tamil Nadu 61.25 OBC- 68
Telangana 61.5 OBC- 61.25
ST- 61.50
61.50
Tripura 67 ST- 55
Uttar Pradesh 76.50 OBC- 76 76.50
Uttarakhand 75.50 OBC- 70.75
West Bengal 74.75 OBC- 71.25 72.25

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ मेन्स/फायनल कट ऑफ 2022

IBPS RRB लिपिक मुख्य/अंतिम निकाल 2022 ची घोषणा 01 जानेवारी 2023 रोजी IBPS RRB लिपिक मुख्य कट ऑफ 2022 आणि IBPS RRB लिपिक अंतिम स्कोअर कार्ड 2022 सोबत जाहीर करण्यात आले होते. IBPS RRB लिपिक फायनल कट ऑफ आणि राज्यनिहाय श्रेणी-निहाय जाहीर करण्यात आले आहे.

Minimum Scores (Online Mains Examination Out of 100)

IBPS RRB Clerk Cut Off 2022

 

IBPS RRB Clerk Cut Off 2022

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ प्रीलिम्स 2021 राज्यानुसार

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ प्रीलिम्स 2021 राज्यानुसार: IBPS RRB 2021 Clerk पूर्व परीक्षेसाठी राज्यनिहाय कट ऑफ खालील तक्त्यामध्ये नमूद केले आहे.

IBPS RRB Clerk Prelims Cut Off 2021
State/UT General OBC EWS
Andhra Pradesh 69.25 69.25 69.25
Arunachal Pradesh
Assam 71
Bihar 73 73
Chhattisgarh 71
Gujarat 76.75 76.75
Haryana 75.75
Himachal Pradesh 74.25
Jammu & Kashmir 72
Jharkhand 76.25
Karnataka 70.75 70.75
Kerala 77
Madhya Pradesh 73.75 73.75
Maharashtra 72.75 72.75
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Odisha 78.5
Puducherry
Punjab 76.5
Rajasthan 76.75 76.75
Tamil Nadu 70.5 70.5
Telangana 69 69 69
Tripura 61.5
Uttar Pradesh 76.5 76.5 76.5
Uttarakhand 77.5
West Bengal 75.75
IBPS RRB Clerk
IBPS RRB Clerk

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ मेन्स/फायनल कट ऑफ 2021

IBPS RRB लिपिक 2021 परीक्षेसाठी मुख्य आणि अंतिम कट ऑफ अंतिम निकालासह 01 जानेवारी 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. IBPS RRB 2021 क्लार्क मुख्य परीक्षेसाठी राज्यवार अपेक्षित कट ऑफ यादी येथे अद्यतनित केली गेली आहे. तुम्ही IBPS RRB क्लार्क मेन्स कट ऑफ तपासू शकता जे खाली दिले आहेत.

RRB Clerk Mains/Final Maximum Cut Off 2021
State/UT SC ST OBC  EWS General
Andhra Pradesh 63.19 62.72 69.16 66.13 79.69
Arunachal Pradesh NA 42.91 NA NA 55.57
Assam 60.50 58.22 60.35 60.97 73.57
Bihar 64.16 57.16 70.03 65.10 75.85
Chhattisgarh 60.03 46.91 NA 59 78.60
Gujarat 60.60 52.85 62.69 61.38 74.28
Haryana 77.97 NA 65. 50 65.82 80.35
Himachal Pradesh 66.07 59.44 64.35 69.47 74.63
Jammu & Kashmir 60.91 54.72 60.94 65.07 71.19
Jharkhand 57.78 50.94 62.41 62.57 74.25
Karnataka 59.88 59.85 62.07 60.97 74.35
Kerala 67.50 49.03 67.03 71.85 78
Madhya Pradesh 62 63.16 64.60 65.66 70.19
Maharashtra 62 55.50 67.25 64.44 76.32
Manipur NA 55.03 63.19 NA 64.03
Meghalaya NA 52.50 40.91 NA 58.57
Mizoram NA 56.94 40.60 NA 56.50
Nagaland NA 51.82 NA NA NA
Odisha 69.28 60.16 64.57 64.38 69.85
Puducherry 63 NA 62.57 NA 70.91
Punjab 63.91 NA 67 66.94 75.91
Rajasthan 69.16 68.03 66.25 63.75 73.53
Tamil Nadu 65.63 49.66 71.85 63.88 76.25
Telangana 61.35 60.75 67.97 62.28 80.88
Tripura 57.35 56 NA 54.32 68.53
Uttar Pradesh 69.97 54.44 68.16 64.66 77.47
Uttarakhand 53.97 53.22 63.41 73.85 75.72
West Bengal 64.07 56.63 67.91 64.60 77.25

 

RRB Clerk Mains/Final Minimum Cut Off 2021
State/UT SC ST OBC  EWS General
Andhra Pradesh 53.03 47.85 61.85 60.35 62.97
Arunachal Pradesh NA 42.91 NA NA 50.50
Assam 51.88 47.44 54.75 55.78 60.97
Bihar 43.97 41.53 57.88 60.69 62.32
Chhattisgarh 48.25 39.91 NA 53.47 60.22
Gujarat 57.13 42.72 58.50 59.53 63
Haryana 50.85 NA 58.03 61.94 65.94
Himachal Pradesh 51.44 50.03 54.50 58.69 66.32
Jammu & Kashmir 49.47 38.38 48.35 54 61.35
Jharkhand 44.94 44.16 58.50 60.53 64.88
Karnataka 51.25 44.32 57.28 57.16 60.85
Kerala 52.32 41.44 60.72 53.82 64.50
Madhya Pradesh 50 43.32 59.13 61.10 63.22
Maharashtra 57.78 41.44 59.75 58.69 62.72
Manipur NA 55.03 59.60 NA 59.60
Meghalaya NA 47.66 40.91 NA 49.57
Mizoram NA 48.22 40.60 NA 49.85
Nagaland NA 51.22 NA NA NA
Odisha 51.19 44.47 63.32 60.75 64.72
Puducherry 51.41 NA 58.25 NA 53.19
Punjab 51.16 NA 59.85 64.72 67.03
Rajasthan 49.97 47.69 60.69 60.60 64.35
Tamil Nadu 54.88 46.91 65.03 54.82 66.10
Telangana 52.19 51.22 60.28 57.78 62.22
Tripura 53.44 35.25 NA 51.10 58.50
Uttar Pradesh 50.72 42.13 56.25 60.10 64.72
Uttarakhand 49.72 53.22 55.94 62.50 67.60
West Bengal 55.13 49.57 55 56.91 64.28

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ प्रीलिम्स 2020 राज्यानुसार

IBPS RRB क्लार्क प्रिलिम्स परीक्षा 19, 20, आणि 21 सप्टेंबर 2020 आणि 02 जानेवारी 2021 रोजी पाच शिफ्टमध्ये विविध केंद्रांमध्ये COVID-19 मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून घेण्यात आली. IBPS RRB क्लार्क 2020 प्रीलिम्स परीक्षेचे कट ऑफ मार्क्स घोषित केले जातात.

State Cut Off (General)
Uttar Pradesh 73
Madhya Pradesh 66.75
Gujarat 78.25
Telangana 71.25
Bihar 75.5
Andhra Pradesh 76.25
Odisha 79.75
Himachal Pradesh 71.25
Rajasthan 78.75
West Bengal 77.75
Chhattisgarh 70.5
Jammu & Kashmir 73.5
Maharashtra 67

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ मेन्स/फायनल कट ऑफ 2020

IBPS ने 20 फेब्रुवारी 2021 रोजी RRB लिपिक मुख्य परीक्षा आयोजित केली. राज्यनिहाय कमाल आणि किमान कट ऑफ गुणांसह 01 मार्च 2021 रोजी निकाल जाहीर केला. येथे आम्ही IBPS RRB लिपिक मुख्य/फायनल कट ऑफ 2020 चे तपशील दिले आहेत.

RRB क्लार्क मुख्य किमान कट ऑफ 2020

State/UT SC ST OBC  EWS General
Andhra Pradesh 52.41 46.47 60.22 60.91 64.16
Arunachal Pradesh NA 37.38 NA NA 48.10
Assam 49.38 43.88 47.63 53.03 59.60
Bihar 46.19 45.66 57.03 58.94 61.60
Chhattisgarh 52.88 NA NA 55.22 57.85
Gujarat 40.75 36.13 46.32 40.75 56.32
Haryana 48.50 NA 57.63 60.88 63.78
Himachal Pradesh 48.50 47.32 53.66 58.41 63.72
Jammu & Kashmir 49.32 41.57 50.72 54.91 62.97
Jharkhand NA NA NA NA NA
Karnataka NA NA NA NA NA
Kerala NA NA NA NA NA
Madhya Pradesh 48.25 39.66 54.82 55.63 60.94
Maharashtra 56.07 40.53 56.10 53.85 60.50
Manipur NA 47.88 55.75 NA 56.44
Meghalaya NA 38.22 49.85 NA 56.44
Mizoram NA 40.44 NA NA 42.22
Nagaland NA 47.47 NA NA 56.97
Odisha 45.47 41.88 61.78 58.07 63.10
Puducherry 57.38 NA 59.97 NA 61.91
Punjab 49.47 NA 58.66 56.94 63.10
Rajasthan 43.82 31.38 55.82 50.60 60.25
Tamil Nadu 52.35 48.16 64.78 52.75 66.38
Telangana 51.47 51.85 60.60 60.03 62.13
Tripura 47.32 39.66 NA 51.10 56.57
Uttar Pradesh 42.44 37.63 52 55.78 59.82
Uttarakhand 51.97 NA 63.38 NA 70.19
West Bengal 48.69 36.03 48.10 53.97 59.97

RRB क्लार्क मुख्य कमाल कट ऑफ 2020

State/UT SC ST OBC  EWS General
Andhra Pradesh 63.22 53.53 64.38 64.16 78.44
Arunachal Pradesh NA 44.03 NA NA 59.91
Assam 63.13 50.69 57.91 59.50 69.72
Bihar 58.22 54.94 64.13 63.63 79.69
Chhattisgarh 53.97 NA NA 57.57 74.16
Gujarat 62.72 52.10 64.19 57.13 82.44
Haryana 69.19 NA 72.35 63.32 74
Himachal Pradesh 62 52.13 62.28 77.72 81.19
Jammu & Kashmir 63.38 50.25 63.72 62.75 73.91
Jharkhand NA NA NA NA NA
Karnataka NA NA NA NA NA
Kerala NA NA NA NA NA
Madhya Pradesh 61.16 55 66.28 61.16 75.69
Maharashtra 72 54.03 72 60.28 73.50
Manipur NA 48.47 62.28 NA 65.63
Meghalaya NA 48.66 53.66 NA 63.63
Mizoram NA 44.63 NA NA 53.22
Nagaland NA 55.35 NA NA 56.97
Odisha 54.75 55.16 62.82 59.41 72.47
Puducherry 57.38 NA 60.13 NA 66.22
Punjab 63.78 NA 65.97 62.47 74.32
Rajasthan 65.60 68.66 62.44 60.78 79.60
Tamil Nadu 64.91 55.19 75.47 61.72 74.97
Telangana 70.85 64.25 75.78 64.78 70.94
Tripura 52.75 53.41 NA 53.41 66.16
Uttar Pradesh 60.66 53.28 64.25 61.75 76.07
Uttarakhand 52.19 NA 63.38 NA 73.53
West Bengal 65.63 48.16 65.97 64.63 77.32

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ प्रीलिम्स 2019

IBPS RRB लिपिकासाठी राज्यवार कट ऑफ सारणीबद्ध केली आहे. कटऑफ स्कोअर तपासा आणि तुमच्या मूल्यांकनासाठी त्याची तुलना करा.

State  IBPS RRB Clerk Prelims Cut Off 2019
Andhra Pradesh 71.50
Assam 64.75
Bihar 74.25
Chhattisgarh 75.50
Gujarat 63.25
Haryana 76
Himachal Pradesh 71
Jammu & Kashmir
Jharkhand 8.50
Karnataka 65.25
Kerala 75
Madhya Pradesh 68.25
Maharashtra 69.25
Punjab 77.50
Odisha 73.25
Rajasthan 75.25
Tamil Nadu 68
Telangana 68.50
Tripura 71.25
Uttar Pradesh 74.00
Uttarakhand 76.75
West Bengal 74.75
IBPS RRB Clerk
IBPS RRB Clerk

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ मेन्स/फायनल कट ऑफ 2019

खाली क्लार्क पदासाठी IBPS RRB 2019 मुख्य कट ऑफ गुण तपासा:

State/UT Office Assistant Mains Cut Off 2019
Andhra Pradesh 115-120
Arunachal Pradesh 135-141
Assam 115-123
Bihar 120-125
Chhattisgarh 132-138
Gujarat 102-109
Haryana 114-119
Himachal Pradesh 126-130
Jammu & Kashmir 105-110
Jharkhand
Karnataka 124-129
Kerala 127-132
Madhya Pradesh 118-123
Maharashtra 117-121
Manipur 100-105
Meghalaya 97-103
Mizoram 95-100
Nagaland
Odisha 110-115
Pondicherry 125-130
Punjab 123-133
Rajasthan 114-118
Tamil Nadu 120-125
Telangana 123-128
Tripura 95-99
Uttar Pradesh 120-125
Uttarakhand 115-120
West Bengal 130-135

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ प्रीलिम्स 2018

2018 साठी IBPS RRB प्रिलिम्स परीक्षा कट ऑफ खालील सारणी स्वरूपात चित्रित केली आहे.

State IBPS RRB Prelims Exam Cut Off 2018
Uttar Pradesh 70.75
Haryana 76.25
Madhya Pradesh 70.50
Himachal Pradesh 77.50
Punjab 74.75
Rajasthan 73.00
Bihar 70.25
Odisha 71.25
Gujarat 69.75
Andhra Pradesh 72.50
West Bengal 75.25
Chattisgarh 67.75
Tripura 48.75
Maharashtra 69.75
Kerala 73.50
Telangana 67.75
Karnataka 66.25
Jammu & Kashmir 70.00
Assam 67.50
Jharkhand 69.75
Tamil Nadu 61.75

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ मेन्स/फायनल कट ऑफ 2018

खाली क्लार्क पदासाठी IBPS RRB 2018 मुख्य कट ऑफ गुण तपासा:

State/UT SC ST OBC General
Andhra Pradesh 50.07 40.32 56.28 59.88
Arunachal Pradesh NA 40.28 NA 54.66
Assam 51.94 54.91 53.38 57.94
Bihar 52.41 46.97 61.28 65.97
Chhattisgarh 48.13 39.88 58.03 60.85
Gujarat 52.75 40.25 58.60 60.85
Haryana 49.35 NA 58.66 67.19
Himachal Pradesh 50.66 50.72 57.32 63.16
Jammu & Kashmir 46.07 32.53 54.10 66.35
Jharkhand 49.97 39.72 58.03 61.69
Karnataka 46.10 41.53 53.35 55.66
Kerala 50.60 41.63 59.25 63.44
Madhya Pradesh 50.78 42.00 58.57 64.32
Maharashtra 54.69 39.60 55.28 59.32
Manipur NA 55.10 66.53 61.41
Meghalaya NA 38.16 44.16 42.60
Mizoram NA 36.85 44.00 49.03
Nagaland NA 47.63 NA NA
Odisha 45.07 36.63 57.94 60.03
Puducherry 52.00 NA 59.75 59.82
Punjab 48.72 46.91 55.88 64.63
Rajasthan 49.97 45.32 60.85 64.82
Tamil Nadu 53.53 42.28 60.69 61.78
Telangana 49.66 45.00 60.69 61.78
Tripura 42.07 29.57 NA 55.03
Uttar Pradesh 46.97 39.25 54.91 61.25
Uttarakhand 45.16 47.13 54.07 62.57
West Bengal 57.57 43.60 55.53 64.53

Also Read:

IBPS RRB अभ्यासक्रम 2023

IBPS RRB मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDFs

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ 2023 – FAQ

Q1. IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ राज्यवार आणि विभागवार जाहीर केला आहे का?

उत्तर होय, IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ राज्य-निहाय आणि विभाग-निहाय जारी केले आहे.

Q2. IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ 2023 कधी प्रसिद्ध होईल?

उत्तर IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ 2023 प्रत्येक टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर निकालाच्या घोषणेसह प्रसिद्ध होईल.

संबंधित पोस्ट
IBPS RRB क्लार्क अधिसूचना 2023 IBPS RRB क्लार्क अर्ज लिंक
IBPS RRB PO रिक्त जागा 2023 IBPS RRB क्लार्क रिक्त जागा 2023
IBPS RRB PO वेतन IBPS RRB क्लार्क वेतन
IBPS RRB PO अभ्यासक्रम 2023 IBPS RRB क्लार्क अभ्यासक्रम 2023
IBPS RRB PO मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका IBPS RRB क्लार्क मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका
IBPS RRB PO कट ऑफ IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ

 

अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अभ्यास साहित्य

महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

IBPS RRB Clerk Test Series
IBPS RRB Clerk Test Series

Sharing is caring!

FAQs

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ राज्यवार आणि विभागवार जाहीर केला आहे का?

होय, IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ राज्य-निहाय आणि विभाग-निहाय जारी केले आहे.

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ 2023 कधी प्रसिद्ध होईल?

IBPS RRB क्लार्क कट ऑफ 2023 प्रत्येक टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर निकालाच्या घोषणेसह प्रसिद्ध होईल.