Marathi govt jobs   »   Previous Year Cut Off   »   IBPS RRB PO कट ऑफ

IBPS RRB PO कट ऑफ 2022, अधिकारी स्केल 1 मागील वर्षाचा कट ऑफ

IBPS RRB PO कट ऑफ 2022: इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन प्रत्येक टप्पा पूर्ण केल्यानंतर स्कोअरकार्डसह प्रिलिम्स, मुख्य आणि मुलाखतीसाठी IBPS RRB PO कट ऑफ जारी करते. लेखात, आम्ही IBPS RRB 2021, 2020, आणि इतर मागील वर्षी ऑफिसर स्केल-I (PO) परीक्षाचे कट ऑफ गुण दिले आहेत. IBPS PO कटऑफ हे किमान पात्रता गुण आहेत जे निवड प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या फेऱ्यांसाठी पात्र होण्यासाठी उमेदवारांनी मिळवणे आवश्यक आहे. बँकिंग इच्छुक उमेदवारांनी IBPS RRB PO कट ऑफ तपशीलांसाठी लेख पाहिला पाहिजे जेणेकरून उमेदवार त्यानुसार त्यांची तयारी करू शकतील.

IBPS RRB PO कट ऑफ 2022, अधिकारी स्केल 1 मागील वर्षाचा कट ऑफ

IBPS RRB मागील वर्षातील कट ऑफ उमेदवारांना अपेक्षित वाढ किंवा घट बद्दल कल्पना मिळविण्यासाठी उपयुक्त आहे. IBPS ट्रेंडनुसार, विद्यार्थी सध्याच्या/अपेक्षित कट ऑफमधील फरकाचा अंदाज लावू शकतात. आम्ही IBPS RRB PO परीक्षांसाठी मागील वर्षांच्या विभागवार आणि राज्यनिहाय कट ऑफ देत आहोत.

IBPS RRB अधिसूचना 2022 PDF जाहीर, महाराष्ट्रात PO च्या 265 आणि क्लर्क च्या 343 रिक्त जागा

IBPS RRB PO कट ऑफ प्रीलिम्स 2021

IBPS RRB PO कट ऑफ 2021, IBPS द्वारे 30 ऑगस्ट 2021 रोजी जारी करण्यात आला आहे. 1 ऑगस्ट 2021 आणि 7 ऑगस्ट 2021 रोजी IBPS RRB PO प्रीलिम परीक्षा 2021 घेण्यात आली होती. IBPS RRB 2021 PO पूर्व परीक्षेसाठी राज्यनिहाय कट ऑफ खालील तक्त्यामध्ये नमूद केले आहे.

IBPS RRB PO Prelims Cut Off 2021
State Name UR OBC EWS ST
Andhra Pradesh 52.50
Arunachal Pradesh
Assam 45.75 45.75
Bihar 56.25 56.25 56.25
Chhattisgarh 48.50 48
Gujarat 57.25 57.25
Haryana 59.50
Himachal Pradesh 57.50 48.75 56.25
Jammu & Kashmir 47
Jharkhand 55 55
Karnataka 44.75 44.75
Kerala 57.75 47
Madhya Pradesh 54.25 54.25 41.50
Maharashtra 53.75 53.75 49.25
Mizoram 30
Punjab 60.25 54
Odisha 58.50
Rajasthan 60.75 60.75 53.50
Tamil Nadu 50.50 50.50
Tripura 48
Telangana 51 51
Uttar Pradesh 54.50 54.50 54.50 45.75
Uttarakhand 60.75
West Bengal 56.50 51 53. 25

IBPS RRB PO कट ऑफ मेन्स 2021

अधिकृत वेबसाइटवर IBPS RRB PO मेन स्कोअरकार्ड आणि गुणांसह IBPS RRB PO मेन कट ऑफ 2021 ची घोषणा करण्यात आली. कट ऑफ गुण राज्यवार आणि श्रेणीनुसार जारी केले जातात आणि इच्छुक उमेदवारांनी IBPS RRB PO मेन कट ऑफ 2021 तपासणे आवश्यक आहे.

State/UT UR SC ST OBC EWS
Andhra Pradesh 82.81 72.31 63.81 82.81 82.81
Arunachal Pradesh 61.31 NA 54.00 61.31 NA
Assam 73.88 61.56 60.81 68.88 73.75
Bihar 82.19 57.25 45.63 82.19 82.19
Chhattisgarh 76.94 56.94 61.19 71.25 61.25
Gujarat 81.81 67.44 59.06 80 81.81
Haryana 91.81 67.81 43.81 82.69 91.81
Himachal Pradesh 92 72.94 72.81 73.81 86.25
Jammu & Kashmir 79.25 65.40 45.81 59.44 66.56
Jharkhand 84.31 54.06 61.75 77.19 80.25
Karnataka 68.63 68.63 56.44 68.63 68.63
Kerala 91.13 68.31 39.50 88.88 72.50
Madhya Pradesh 82.94 65.13 55.81 79.81 82.94
Maharashtra 80.13 80.13 55.13 80.13 80.13
Manipur NA NA NA NA NA
Meghalaya 57.75 53.50 57.75 54.19 57.75
Mizoram NA NA 94.44 52 59.69
Nagaland NA NA 66.75 NA Na
Odisha 81.88 62.94 49.19 81.88 81.88
Puducherry 87.63 87.63 NA 87.63 NA
Punjab 93.88 69.50 93.88 78.81 93.88
Rajasthan 89.31 68.13 68.19 86.94 89.31
Tamil Nadu 83.25 80.38 38.94 83.25 81.06
Telangana 80 74.81 71.50 80 80
Tripura 78 66.31 51.81 71 58.81
Uttar Pradesh 82.38 62.06 59.81 75.38 82.38
Uttarakhand 94.81 62.19 65.13 76.06 82.31
West Bengal 84.56 69.00 47.75 71.50 76.94

IBPS RRB PO कट ऑफ मेन्स 2021: विभागानुसार

IBOS RRB PO मेन्स कट ऑफ 2021 विभागानुसार खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

S No Name of Test Max. Marks Qualifying Scores
SC/ST/OBC/PWD EWS/General
1 Reasoning 40 11.50 14.50
2 Computer Knowledge 40 03.50 06
3 General Awareness 40 02.50 04.50
4 (a) English Language 40 08.25 11.25
4 (b) Hindi Language 40 05.50 08.25
5 Quantitative Aptitude 40 02.00 04.75

IBPS RRB PO अंतिम कट ऑफ 2021

IBPS RRB PO फायनल स्कोअरकार्ड 2021 हे अधिकारी स्केल-I, 01 जानेवारी 2022 रोजी प्रसिद्ध केले गेले आणि अंतिम निकालाच्या घोषणेसह अधिकृतपणे जारी केल्यामुळे कट ऑफ देखील येथे अद्यतनित केला गेला आहे. कट ऑफची राज्यनिहाय यादी येथे अपडेट केली आहे.

IBPS RRB PO FINAL CUT OFF- Maximum Marks
State/UT SC ST OBC  EWS General
Andhra Pradesh 54.38 53.98 56.08 55.82 68.20
Arunachal Pradesh NA 42.80 NA NA 48.60
Assam 51.48 49.80 54.60 49.80 61.65
Bihar 47.08 49.30 56.10 56.20 67.80
Chhattisgarh 48.82 46.60 50.65 50.35 70.12
Gujarat 50.82 43.28 52.30 50.30 60.90
Haryana 57.95 45.92 73.98 55.20 70.52
Himachal Pradesh 58.98 53.98 53.12 57.35 65.15
Jammu & Kashmir 55.50 44.35 54.65 53.68 63.40
Jharkhand 48.08 47.58 52.15 52.75 69.75
Karnataka 51.72 50.25 52.10 52.15 68.70
Kerala 52.52 44.6 57.85 58.98 70.98
Madhya Pradesh 53.50 54.98 55.50 54.82 64.10
Maharashtra 52.68 48.05 52.90 53.05 67.32
Manipur NA NA NA NA NA
Meghalaya 35.85 44.60 41 NA 51.42
Mizoram NA 50.65 30.78 31.88 50.62
Nagaland NA 43.82 NA NA NA
Odisha 55.15 49.82 53.08 53.08 63.55
Puducherry NA NA 50.85 NA 63.02
Punjab 52.02 NA 59.42 56.05 67.72
Rajasthan 58.70 57.22 59.35 58.02 67.88
Tamil Nadu 56.18 43.08 57.60 56.08 67.48
Telangana 53.02 54.70 56 55.05 69.82
Tripura 47.52 44.45 51.48 49.75 61.22
Uttar Pradesh 53.25 49.85 53.82 53.78 73.62
Uttarakhand 51.18 51.58 54.08 53.90 68.20
West Bengal 53.85 47.38 60.30 56.42 65.68
IBPS RRB PO FINAL CUT OFF- Minimum Marks
State/UT SC ST OBC  EWS General
Andhra Pradesh 45.55 42.68 52.20 52.52 55.50
Arunachal Pradesh NA 42.80 NA NA 48.60
Assam 43.15 43.38 44.98 45.38 49.92
Bihar 41.75 40.08 51.85 53.18 55.82
Chhattisgarh 39.90 41.35 45.32 45.62 51.10
Gujarat 43.65 37.25 46.18 48.02 51.02
Haryana 46.82 38.38 50.12 53.35 55.92
Himachal Pradesh 46.12 49.02 45.72 53.70 57.52
Jammu & Kashmir 46.50 40.30 45.82 49.90 54.92
Jharkhand 38.95 42.70 47.28 48.68 52.85
Karnataka 43.18 41.25 48.88 48.70 51.20
Kerala 45.28 36.05 53.58 46.88 57.90
Madhya Pradesh 42.25 38.22 48.80 50.85 52.98
Maharashtra 47.90 35.25 50.40 49.60 52.58
Manipur NA NA NA NA NA
Meghalaya 35.85 44.60 38.30 NA 45.80
Mizoram NA 50.65 28.80 31.88 44.68
Nagaland NA 38. 72 NA NA NA
Odisha 44 37.65 50.40 51.32 53.25
Puducherry NA NA NA 50.85 51.08
Punjab 46.20 NA 49.80 54.28 57.28
Rajasthan 48.28 46.28 53.52 55.80 58.62
Tamil Nadu 49.72 36 56.22 51.60 57.60
Telangana 48.82 45.10 53.78 52.58 55.42
Tripura 44.75 40.72 47.42 45.15 52.48
Uttar Pradesh 42.40 37.10 47.72 50.98 53.50
Uttarakhand 45.65 44.02 48.72 53.15 57.88
West Bengal 44.42 38.70 46.50 49.40 53.18

IBPS RRB ऑनलाइन अर्ज लिंक

IBPS RRB PO कट ऑफ प्रीलिम्स 2020

IBPS RRB PO पदाची विस्तृत कट ऑफ टेबलमध्ये खाली नमूद केलेला आहे. हे आपल्याला स्पर्धा आणि IBPS RRB PO 2020 च्या कट ऑफ ट्रेंडबद्दल कल्पना देईल.

IBPS RRB PO Prelims Cut Off 2020
State Name Cut off
Gen OBC
UP 47 46.75
J & K 52
Rajasthan 66 66
Gujarat 59.75 59.77
Andhra Pradesh 52.75
Odisha 62.75
Jharkhand 54 .25
Haryana 60.50
Bihar 48
Maharashtra 47.25
Tamilnadu 54
Chhattisgarh 43.25
West Bengal 52

 

IBPS RRB PO कट ऑफ 2022, अधिकारी स्केल 1 मागील वर्षाचा कट ऑफ_40.1
IBPS RRB PO Test Series

IBPS RRB PO कट ऑफ मेन्स 2020

IBPS RRB PO पदाची विस्तृत कट ऑफ टेबलमध्ये खाली नमूद केलेला आहे. हे आपल्याला स्पर्धा आणि IBPS RRB PO 2020 च्या कट ऑफ ट्रेंडबद्दल कल्पना देईल.

State/UT SC ST OBC  EWS General
Andhra Pradesh 61.94 52 76.38 76.38 76.38
Arunachal Pradesh NA 43.44 43.44 NA NA
Assam 56.06 51.56 66.88 70.31 72.44
Bihar 52.25 46.25 77.31 77.31 77.31
Chhattisgarh 56.56 45.69 75.50 71 75.50
Gujarat 41.94 50.94 50.94 52.19 56.75
Haryana 67.38 40.31 79.88 90.50 91.81
Himachal Pradesh 65.63 68.56 69.31 83.25 88.38
Jammu & Kashmir 70.50 51.25 65.06 80.81 89.88
Jharkhand 53.13 53.75 74.88 80.25 82.25
Karnataka NA NA NA NA NA
Kerala NA NA NA NA NA
Madhya Pradesh 58 44.31 74.44 77.13 77.13
Maharashtra 71 48.94 73.56 73.56 73.56
Manipur 65.06 63.31 65.06 65.06 65.06
Meghalaya 46.19 58.50 58.50 58.50 58.50
Mizoram 54.44 64.06 40.63 NA 64.06
Nagaland NA 44.75 NA NA NA
Odisha 63.25 57.94 85.63 85.63 85.63
Puducherry 67.69 NA 63.56 NA NA
Punjab 66.88 34 73 81.81 92.38
Rajasthan 39.13 47.63 36.75 47.63 47.63
Tamil Nadu 72.88 33.44 81.06 57.56 81.06
Telangana 64.31 60.88 70.81 70.81 70.81
Tripura 65.50 59.69 72.19 65 80.44
Uttar Pradesh 52.56 29.50 64.19 70.56 70.56
Uttarakhand 100.38 59.63 82.75 100.38 100.38
West Bengal 62.75 47.56 63.56 69 80.94

IBPS RRB PO कट ऑफ मेन्स 2021: विभागवार

S No Name of Test Max. Marks Qualifying Scores
SC/ST/OBC/PWD EWS/General
1 Reasoning 40 08.75 12
2 Computer Knowledge 40 05.75 08.75
3 General Awareness 40 02.25 04.50
4 (a) English Language 40 03.50 07.25
4 (b) Hindi Language 40 03.50 06.25
5 Quantitative Aptitude 40 02.25 05.25

IBPS RRB PO अंतिम कट ऑफ 2020

IBPS RRB PO 2020 चा कट ऑफ 11 मार्च 2021 रोजी जाहीर करण्यात आला. आयबीपीएस आरआरबी पीओ 2020 भरतीसाठी अंतिम कट ऑफ टेबल खाली दिलेली आहे.

State/UT SC ST OBC  EWS General
Andhra Pradesh 50.25 53.55 56 52.20 70.10
Arunachal Pradesh NA NA NA NA 46.65
Assam 46.92 46.32 49.18 47.92 62.25
Bihar 52.45 47.82 62.72 52.75 64.75
Chhattisgarh 48.18 39.65 49.30 49.22 62.85
Gujarat 49.08 44 47.60 42.48 69.50
Haryana 57.48 37.88 58.08 58.10 72.48
Himachal Pradesh 48.72 48.18 57 54.68 62.80
Jammu & Kashmir 61.48 52.05 56.08 59.12 72.82
Jharkhand 55.72 41.12 55.28 52.50 63.25
Karnataka NA NA NA NA NA
Kerala NA NA NA NA NA
Madhya Pradesh 51.88 49.55 54.75 53.55 69.58
Maharashtra 53.42 46.08 59.92 50.42 69.62
Manipur 41.95 40.02 48.95 NA 54.35
Meghalaya 33.02 39.32 43.62 NA 45.60
Mizoram NA 41.58 39.48 NA 40.48
Nagaland Na 50.30 NA NA NA
Odisha 43.85 54.50 52.10 51.25 71.52
Puducherry 43.42 NA NA NA NA
Punjab 52.40 39.92 61.15 58.60 70.35
Rajasthan 56.95 55.45 53.58 55.75 75.55
Tamil Nadu 51 45.95 66.05 52.18 64.82
Telangana 53.80 49.28 58.22 49.60 64.32
Tripura 47.52 36.62 50.02 35 53.48
Uttar Pradesh 52.15 46.68 52.70 51.02 72.55
Uttarakhand NA 40.12 NA NA 66.12
West Bengal 53.42 56.68 50.38 49.70 64.18
IBPS RRB PO कट ऑफ 2022, अधिकारी स्केल 1 मागील वर्षाचा कट ऑफ_50.1
IBPS RRB PO Test Series

IBPS RRB PO कट ऑफ प्रीलिम्स 2019

IBPS RRB PO पदाची विस्तृत कट ऑफ टेबलमध्ये खाली नमूद केलेला आहे. हे आपल्याला स्पर्धा आणि IBPS RRB PO 2019 च्या कट ऑफ ट्रेंडबद्दल कल्पना देईल.

State Cut Off Marks 
Uttar Pradesh 58.75
Haryana 64.5
Madhya Pradesh 54.75
Karnataka 46.25
Gujarat 43.50
Telangana 54
Bihar 58
Andhra Pradesh 58.50
Uttarakhand 65
Odisha 55.75
Himachal Pradesh 59.75
Tamil Nadu 55.25
Rajasthan 58.50
West Bengal 55.25
Punjab 63.50
Assam 41.50
Chhattisgarh 55.50
Jammu & Kashmir 55.25
Kerala 61
Maharashtra 56
Jharkhand 59.5

IBPS RRB PO कट ऑफ मेन्स 2019

States RRB Cut off
Arunachal Pradesh 66.56
Andhra Pradesh 79.81
Bihar 86.25
Chhattisgarh 84.94
Gujarat 55.19
Haryana 92.19
Himachal Pradesh 91.06
Jammu & Kashmir 93.88
Jharkhand 91.13
Karnataka 57.44
Kerala 95.69
Madhya Pradesh 82.56
Maharashtra 54.75
Manipur 68.63
Meghalaya 63.94
Mizoram 92.94
Nagaland NA
Odisha 80.13
Puducherry 91.19
Punjab 99.19
Rajasthan 88.69
Tamil Nadu 86.00
Telangana 71.56
Tripura 60.44
Uttar Pradesh 87.81
Uttarakhand 102.81
West Bengal 87.44
Assam 74.56

IBPS RRB PO कट ऑफ प्रीलिम्स 2018

IBPS RRB PO 2018 प्रिलिम्स परीक्षेची कट ऑफ यादी खाली नमूद केली आहे.

State Cut Off Marks
Uttar Pradesh 50.00
Haryana 57.00
Maharashtra 47.50
Karnataka 44.25
Gujarat 48.25
Telangana 45.25
Bihar 45.00
Andhra Pradesh 52.50
Uttarakhand 54.00
Odisha 50.50
Himachal Pradesh 59.75
Tamil Nadu 43.25
Rajasthan 50.50
West Bengal 48.50
Punjab 54.75
Chhattisgarh 53.50
Tripura 29.25
Jammu & Kashmir 47.25

IBPS RRB PO कट ऑफ मेन्स 2018

IBPS RRB PO मुख्य परीक्षा 2018 कट ऑफ खाली सारणीबद्ध केली आहे:

State Cut off Marks
Andhra Pradesh 89.31
Bihar 81.69
Chhattisgarh 103.89
Gujarat 86
Haryana 100.63
Himachal Pradesh 99.50
Jammu 91
Jharkhand 92.63
Karnataka 82.75
Kerala 92.75
Madhya Pradesh 97.06
Maharashtra 85.25
Odisha 86.38
Rajasthan 91.38
Tamil Nadu 58.56
Telangana 81.63
Uttar Pradesh 89.69
Uttarakhand 100.13
Assam 83.31
Manipur 59.88
Mizoram 70.25
Nagaland 76.63
Puducherry 65
Punjab 99.81
Tripura 78.69
West Bengal 92.06

IBPS RRB PO कट ऑफ प्रीलिम्स 2017

वर्ष 2017 साठी IBPS RRB कट ऑफ खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

State  SC ST OBC UR
ANDHRA PRADESH 36.65 30.98 41.75 44.12
ARUNACHAL PRADESH NA NA NA NA
ASSAM NA NA 43.58 47.90
BIHAR 43.30 40.50 50.35 52.30
CHATTISGARH 37.98 34.10 44.60 47.80
GUJARAT 43.45 33.05 46.80 48.58
HARYANA 39.78 34.35 44.62 49.00
HIMACHAL PRADESH 41.72 36.68 45.00 48.92
JAMMU & KASHMIR 43.88 36.92 51.35 54.35
JHARKHAND 39.32 36.52 46.90 51.22
KARNATAKA 35.45 33.58 39.62 41.25
KERALA 36.48 28.08 43.32 46.20
MADHYA PRADESH 43.28 35.20 47.52 49.98
MAHARASHTRA 45.42 35.25 45.45 47.40
MANIPUR 37.42 40.00 41.30 41.30
MEGHALAYA 29.10 38.02 30.78 37.15
MIZORAM NA 36.42 NA 38.98
ODISHA 34.72 31.90 41.90 44.65
PUDUCHERRY NA NA 45.75 46.35
PUNJAB 38.28 26.80 45.42 49.30
RAJASTHAN 47.18 44.75 51.55 54.20
TAMIL NADU 42.15 32.90 46.15 46.95
TELANGANA 39.12 35.92 43.25 44.75
TRIPURA 40.55 32.72 38.78 45.18
UTTAR PRADESH 42.38 35.25 46.12 49.82
UTTRAKHAND 41.68 40.72 45.85 51.65
WEST BENGAL 39.20 34.58 41.05 45.98
NAGALAND NA 41.52 NA NA

IBPS RRB PO कट ऑफ मेन्स 2017: वर्गवारीनुसार

Category Cut Off Marks
GEN 82.00
OBC 75.63
SC 62.50
ST 42.25
VH 77.87
ID 55.00
HI 47.75
OC 59.63

IBPS RRB PO कट ऑफ मेन्स 2017: विभागवार

Sno Sections Maximum Marks Cut Off Marks (SC/ST/OBC/PWD) Cut Off Marks General
1. Reasoning & Computer Aptitude 60 7.50 10.25
2. General Economy/Banking Awareness 40 8.25 11.25
3. English Language 40 3.25 5.75
4. Data Analysis & Interpretation 60 10.75 14.00
5. English Language (Descriptive) 25 8.75 10.00

IBPS PO अंतिम कट ऑफ 2017

खालील तक्ता IBPS PO फायनल कट ऑफ 2017 दाखवते:

Category Maximum Score Minimum Score
SC 53.20 38.56
ST 54.74 33.73
OBC 57.18 43.02
UR 65.58 47.04
HI 45.42 25.07
OC 51.11 38.53
VI 74.14 45.88
ID 44.38 28.87

Also Read:

IBPS RRB अभ्यासक्रम 2022

IBPS RRB मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDFs

IBPS RRB PO कट ऑफ 2022 – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

Q1. IBPS RRB परीक्षा 2022 मध्ये काही विभागीय कट ऑफ आहे का?

उत्तर होय, IBPS RRB परीक्षेत विभागीय कट ऑफ आहे.

Q2. IBPS RRB PO कट ऑफ राज्यवार काय आहे?

उत्तर सर्व राज्यांसाठी IBPS RRB कट ऑफ गुण लेखात वर नमूद केले आहेत.

Q3. IBPS RRB कट ऑफ सर्व राज्यांसाठी समान आहे?

उत्तर नाही, IBPS RRB साठी कट ऑफ वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगळा असू शकतो, ज्याचा लेखात वर उल्लेख केला आहे.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

IBPS RRB PO कट ऑफ 2022, अधिकारी स्केल 1 मागील वर्षाचा कट ऑफ_50.1
IBPS RRB PO Test Series

Sharing is caring!

FAQs

Is there any sectional cut off in IBPS RRB Exam 2022?

Yes, there is a sectional cut off in the IBPS RRB exam.

What is the IBPS RRB PO Cut off State-wise?

IBPS RRB cut off marks for all states are mentioned above in the article.

IBPS RRB Cut Off same for all states?

No, the cut off for IBPS RRB can be different for different states, which is mentioned above in the article.

Download your free content now!

Congratulations!

IBPS RRB PO कट ऑफ 2022, अधिकारी स्केल 1 मागील वर्षाचा कट ऑफ_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

IBPS RRB PO कट ऑफ 2022, अधिकारी स्केल 1 मागील वर्षाचा कट ऑफ_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.