Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   Army Public School Syllabus and Exam...

Army Public School Syllabus and Exam Pattern | आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप

Army Public School Syllabus and Exam Pattern, In this article you get detailed information about Army Public School Syllabus and Exam Pattern also you get information on the Marking Scheme and Postwise Syllabus in detail.

Army Public School Syllabus and Exam Pattern

Army Public School Syllabus and Exam Pattern: आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटी (AWES) ने संपूर्ण भारतभर PGT, TGT आणि PRT पदांसाठी 8700 रिक्त जागा भरण्यासाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. Army Public School Recruitment 2022 ची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप (Army Public School Syllabus and Exam Pattern) याबद्दल माहिती हवी. परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम माहिती असल्यास आपल्याला परीक्षेची तयारी करण्यास मदत होते व अभ्यासाचे नियोजन करता येते. आज या लेखात आपण Army Public School Recruitment 2022 परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि स्वरूप (Army Public School Syllabus and Exam Pattern) पाहणार आहोत.

Army Public School Recruitment 2022 Notification पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Army Public School Syllabus and Exam Pattern | आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप

Army Public School Syllabus and Exam Pattern: Army Public School Recruitment 2022 अंतर्गत PGT, TGT आणि PRT संवर्गातील रिक्त पदांसाठी अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. आपल्याला Army Public School Syllabus and Exam pattern माहिती हवा तरच आपण आपल्या अभ्यासासाठी दिवसाचे नियोजन करू शकतो. कोणत्या दिवशी कोणता topic वाचायचा, कोणता topic महत्वाचा आहे. याची माहिती आपल्याला Army Public School Syllabus and Exam pattern वरून मिळते. आज या लेखात Army Public School Syllabus and Exam pattern सविस्तरपणे आम्ही आपणासाठी उपलब्ध करून देत आहे.

Army Public School Syllabus and Exam Pattern: Exam Pattern | आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप: परीक्षेचा नमुना

Army Public School Recruitment 2022: Exam Pattern: Army Public School Recruitment 2022 भरतीच्या निवड प्रक्रियेमध्ये तीन टप्पे आहेत – स्क्रीनिंग परीक्षा, मुलाखत आणि अध्यापन कौशल्य आणि संगणक प्रवीणता यांचे मूल्यमापन. स्क्रीनिंग परीक्षा MCQ स्वरूपात ऑनलाइन घेतली जाईल. तपशीलांसाठी खालील तक्ता पहा.

POST PAPER CONTENT MAXIMUM MARKS EXAM DURATION
PGT/TGT Part A General Awareness, Mental Ability, English Comprehension, Educational Concepts and Methodology, Inclusive Education, IT 90 180 Mins
Part B Subject Specific 90
PRT Part A General Awareness, Mental Ability, English Comprehension, Educational Concepts and Methodology, Inclusive Education, IT 90 90 Mins
MPSC Group C Syllabus, See the Updated Syllabus of MPSC Group C Exam 2021-22_70.1
Adda247 Marathi Telergram
  • स्कोअर 100 पर्यंत normalized केले जातील.
  • प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 1/4व्या गुणांची नकारात्मक गुण असेल
  • भाग A आणि भाग B एकत्र उपलब्ध असतील आणि उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीच्या क्रमाने प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
  • एखाद्या पदासाठी पात्र होण्यासाठी, उमेदवाराने प्रत्येक भागामध्ये किमान 50% गुण मिळवणे आवश्यक आहे.
  • जे PGT/TGT उमेदवार भाग B मध्ये नापास झाले आहेत परंतु भाग A उत्तीर्ण आहेत ते PRT साठी स्कोअर कार्ड निवडू शकतात.

Army Public School Recruitment 2022 ऑनलाईन apply करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Army Public School Syllabus and Exam Pattern: Marking Scheme | आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप: मार्किंग योजना

Army Public School Syllabus and Exam Pattern: Marking Scheme: उमेदवारांनी आर्मी पब्लिक स्कूलची सुधारित मार्किंग योजना पहावी. सर्व विभाग आणि प्रत्येक विभागातील गुणांचे वेटेज आणि त्यांचे उपविभाग खालील तक्त्यामध्ये नमूद केले आहेत. प्रत्येक तक्त्यामध्ये PRT/TGT/PGT च्या भाग-A आणि भाग- B ची चिन्हांकित योजना दर्शविली आहे.

Part A Syllabus: Common Paper for PRT/ TGT/ PGT

Section Section %
weightage, No.
Qs & S No. Of Q
Sub Section Section % Weightage, No. of Qs &
S No. of Qs
Section A
Basic GK
35%, 28 Qs from
Ser No. 1-28
Factual (General awareness based on
Social Science & General Science
NCERT textbooks VI-X std)
20%, 16 Qs from Ser No. 1-16
Mental ability 10%, 8 Qs from Ser No. 17-24
Comprehension 5%, 4 Qs from Ser No. 25-28
Section B –
Current Affairs
35%, 28 Qs from
Ser No. 29-56
National Level current affairs 20%, 16 Qs from Ser No. 29-44
International (Neighborhood) level current
affairs
10%, 8 Qs from Ser No. 45-52
International Events which impact India 5%, 4 Qs from Ser No. 53-56
Section C
Professional
Knowledge
30%, 24 Qs from
Ser No. 57-80
Bed/Teaching Practices 20%, 16 Qs from Ser No. 57-72
CBSE rules
ECCE, NEP, etc
& regulations including
5%, 4 Qs from Ser No. 73-76
Inclusive Education & Info Tech 5%, 4 Qs from Ser No. 77-80

Army Public School Syllabus 2022 Part B (TGT) Syllabus

Section Section %
weightage, No. Qs &
S No. Of Qs
Sub Section Section % Weightage, No. of Qs &
S No. of Qs
Section A – Subject Specific
Basic Knowledge based on VI- X
Std syllabus
35%, 42 Qs from Ser
No. 1-42
Knowledge-Based 20%, 24 Qs from Ser No. 1-24
Application Based 15%, 18 Qs from Ser No. 25-42
Section B – Subject Specific
Moderate Knowledge based on
VI-X std syllabus
35%, 42 Qs from Ser
No. 43-84
Knowledge-Based 20%, 24 Qs from Ser No. 43-66
Application Based 15%, 18 Qs from Ser No. 67-84
Section C – Subject Specific
Higher Knowledge based on XIXII syllabus
10%, 12 Qs from Ser
No. 85-96
Knowledge-Based 5%, 6 Qs from Ser No. 85-90
Application Based 5%, 6 Qs from Ser No. 91-96
Section D – Subject Specific
Higher Level Knowledge-based
on Graduation Syllabus
20%, 24 Qs from Ser
No. 97-120
Knowledge-Based 10%, 12 Qs from Ser No. 97-108
Application Based 10%, 12 Qs from Ser No. 109-120

Part B (PGT) Syllabus

Section Section %
weightage, No. Qs &
S No. Of Qs
Sub Section Section % Weightage, No. of Qs & S
No. of Qs
Section A – Subject Specific
Basic Knowledge based on XIXII Std syllabus
35%, 42 Qs from Ser
No. 1-42
Knowledge-Based 20%, 24 Qs from Ser No. 1-24
Application Based 15%, 18 Qs from Ser No. 25-42
Section B – Subject Specific
Moderate Knowledge based on
XI-XII std syllabus
35%, 42 Qs from Ser
No. 43-84
Knowledge-Based 20%, 24 Qs from Ser No. 43-66
Application Based 15%, 18 Qs from Ser No. 67-84
Section C – Subject Specific
Higher Level Knowledge-based
on Post Graduation syllabus
30%, 36 Qs from Ser
No. 85-120
Knowledge-Based 15%, 18 Qs from Ser No. 85-102
Application Based 15%, 18 Qs from Ser No. 103-120

Army Public School Syllabus and Exam Pattern [Post wise] | आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप [प्रत्येक पदानुसार]

Army Public School Syllabus and Exam Pattern [Post wise]: Army Public School Recruitment 2022 भरतीच्या परीक्षेत प्रत्येक पदानुसार परीक्षेचा अभ्याक्रम (Army Public School Syllabus and Exam Pattern) वेगवेगळा आहे. तो खालीलप्रमाणे आहे.

Syllabus of Part A – For PGT/TGT/PRT:

1. General Awareness

General awareness is a vast topic to cover in a limited time duration. In General Awareness questions are asked from different topics and some of them are mentioned here:

Sports, History, Culture, Geography, Economic scene, General Polity including Indian Constitution, General Science, Books and Authors, Current Affairs, Scientific Research, awards-National/International, Indian Languages, Script, Indian Economy, Inventions in the World, Capital, Everyday Science, Currency, Sports-Athlete, Zoology, Famous Days & Dates, Botany, Indian Politics, Important Financial & Economic News, Physics, Indian Parliament, Basic GK, Chemistry, and others.

2. Reasoning Section:-

In the Reasoning section, questions are asked from different topics which are as follows:

Alphabet test, Blood Relations, Coding-Decoding, Direction sense test, Missing Number series, Logical Venn Diagrams, Arithmetical Number Series, Number, Ranking and Time Sequence Test, Sitting Arrangements, spatial visualization, spatial orientation, problem-solving, Decision Making, statement conclusion, syllogistic reasoning.

3. English Comprehension:-

In the English Comprehension section questions are asked from different topics which are as follows:

Unseen passage and question-based in the passage, Error Correction/ recognition, Fill in the blanks, Proficiency in the language Tests, Sentences rearrangement, Synonyms and antonyms usage, Question-Related to part of speech, Spelling Error, Tenses, Comprehension, Vocabulary, Preposition, Verb, Adverb, subject-verb agreement

4. Educational concept & Methodology:-

In the Educational concept & Methodology section questions are asked from different topics which are as follows:

Theories and Principles of Education, Educational Psychology, Current Problems of Indian Education, Knowledge of RTE, School organization and administration, General methods of teaching, Educational Technology, Education, Evaluation and Measurement, Health and Physical Education, Lesson Planning, Knowledge of NCF. Teacher education and critical pedagogy, Technology and language teaching, Sociocultural Theory of language learning, Classroom Management, Critical perspective of the concept of knowledge or epistemology, Social mediation, and cognitive negotiability, educational practice, Individual differences among learners, Language & Thought, Gender as a social construct understanding differences based on diversity of language, Strategies-based instruction, English for Specific Purposes (ESP)/ English for Academic Purposes (EAP), Materials development and syllabus design, Integrated/Reflective language skills, Needs Analysis.

5. Computer Skill:

Internet usage common terms used, word-power point-spreadsheet keys, usage drop-down menus their application, Awareness of computer-based technology and terminology.

Part – B (For TGT & PGT)

The questions of this section mainly ask from the subject preference of the candidate. The level of the question asked in this section is a little bit higher than PART A. For better preparation rely on the graduation study materials and also the NCERT books should be referred to.

FAQs: Army Public School Syllabus and Exam Pattern

Q1. आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षेसाठी अर्ज करण्यासाठी CTET आवश्यक आहे का?

Ans. होय, आर्मी पब्लिक स्कूलच्या परीक्षेसाठी CTET अनिवार्य आहे. CTET साठी बसलेल्या उमेदवारांसाठी इतर आवश्यकता पूर्ण झाल्या असल्यास त्यांची पात्रता पूर्ण होईपर्यंत ‘Adhoc’ आधारावर नियुक्ती केली जाऊ शकते.

Q2. आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षेला बसण्यासाठी किमान पात्रता काय आहे?

Ans. आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षेसाठी बसण्याची किमान पात्रता उमेदवार कोणत्या पदासाठी अर्ज करत आहे यावर अवलंबून असते. PGT, TGT आणि PRT ची किमान पात्रता वेगळी आहे. अधिक जाणून घेण्यासाठी कृपया वरील लेख व्यवस्थित वाचा.

Q3. आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षेचे स्वरूप जाहीर झाले आहे का?

Ans. होय, आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षेचे स्वरूप जाहीर झाले आहे.

Q4. आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षेचे स्वरूप मी कुठे पाहू शकतो?

Ans. होय, आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षेचे स्वरूप आपण Adda247 मराठीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहू शकता.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)

Sharing is caring!

FAQs

Is CTET required to apply for Army Public School Exam?

Yes, CTET is mandatory for Army Public School exams. Candidates sitting for CTET can be appointed on an 'Adhoc' basis till their eligibility is met if other requirements are met.

What is the minimum eligibility to sit for the Army Public School Exam?

The minimum eligibility to sit for the Army Public School examination depends on the position for which the candidate is applying. Minimum eligibility for PGT, TGT, and PRT are different. Please read the above article carefully to know more.

Has the format of Army Public School Examination been announced?

Yes, the format of the Army Public School Exam has been announced.

Where can I see the format of Army Public School Exam?

You can see the format of Army Public School Exam on the official website of Adda247 Marathi.