Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   ZP Sangli Bharti 2022

ZP Sangli Bharti 2022, Apply for Data Entry Operator Posts, जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022

Zilla Parishad Sangli announced ZP Sangli Bharti 2022 on 26 September 2022 for the post of Data Entry Operator. Eligible and Interested candidates send the offline application form with a self-attested photocopy of all necessary documents before 10 October 2022. In this article, you will get detailed information about ZP Sangli Bharti 2022 i.e Notification PDF, Important Dates, Application Format, Vacancy details, etc.

Zilla Parishad Sangali regularly announces ZP Sangali Bharti 2022 for Various posts. Bookmark this article to get regular updates about ZP Sangali Bharti 2022 / Zilla Parishad Sangali Bharti 2022 / ZP Sangali Recruitment 2022 / Zilla Parishad Sangli Recruitment 2022.

ZP Sangli Bharti 2022
Category Job Alert
Zilla Parishad Name Sangli Zilla Parishad
Job Location Sangli District
 Article Name ZP Sangli Bharti 2022
Post

Data Entry Operator

ZP Sangli Bharti 2022

ZP Sangli Bharti 2022: सांगली जिल्हा परिषद येथील प्रधानमंत्री शक्ती निर्माण (शालेय पोषण आहार) योजनेंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator) पदाच्या भरतीसाठी ZP Sangli Bharti 2022 दिनांक 26 सप्टेंबर 2022 रोजी जाहीर केली आहे. इच्छुक व पात्र उमेदवारांना 10 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत खाली दिलेल्या पत्यावर अर्ज व सर्व प्रमाणपात्रांच्या छायांकित प्रती (Xerox) पाठवायचे आहे. ZP Sangli Bharti 2022 साठी आवश्यक असणारा अर्जाचा नमुना या लेखात दिला आहे. या लेखात ZP Sangli Recruitment 2022 (जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022) ची अधिकृत अधिसूचना (Notification), जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 च्या महत्वाच्या तारखा, रिक्त जागा, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, अर्जाचा नमुना याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.

Zilla Parishad Sangli Recruitment 2022 Notification | जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 अधिसूचना

ZP Sangli Bharti 2022 Notification: शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator) पदाच्या भरतीसाठी जिल्हा परिषद सांगलीने ZP Sangli Bharti 2022 जाहीर केली आहे. Zilla Parishad Sangli Recruitment 2022 साठी पात्र उमेदवारांना दिनांक 10 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करायचे आहे. अर्जाची छाननी केल्यावर सर्व उमेदवारांची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून ZP Sangli Bharti 2022 ची अधिसूचना पाहू शकता.

ZP Sangli Bharti 2022, Apply for Data Entry Operator Posts_30.1
Adda247 Marathi App

ZP Sangli Bharti 2022 Notification

ZP Sangli Bharti 2022 Important Dates | जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 महत्वाच्या तारखा

ZP Sangli Bharti 2022 Important Dates: जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 (ZP Sangli Bharti 202) अंतर्गत ऑफलईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 10 सप्टेंबर 2022 असून बाकी सर्व महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात देण्यात आल्या आहेत.

ZP Sangli Bharti 2022: Important Dates
Events Date
ZP Sangli Bharti 2022 Notification (जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 अधिसूचनेची तारीख) 26 सप्टेंबर 2022
Starting Date to Apply offline for ZP Sangli Bharti 2022 (जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरु होण्याची तारीख) 26 सप्टेंबर 2022
Last Date to Apply offline for ZP Sangli Bharti 2022 (जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 ऑफलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख) 10 ऑक्टोबर 2022
ZP Sangli Bharti 2022 Admit Card (परीक्षेचे प्रवेशपत्र) परीक्षेच्या 7 दिवस अगोदर
ZP Sangli Bharti 2022 Exam Date (परीक्षेची तारीख) लवकरच जाहीर करण्यात येईल

ZP Sangli Bharti 2022 Vacancy Details | जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 मधील रिक्त पदाचा तपशील

ZP Sangli Bharti 2022 Vacancy Details: Zilla Parishad Sangli Recruitment 2022 (जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022) अंतर्गत 4 Data Entry Operator (डेटा एंट्री ऑपरेटर) पदाची भरती होणार असून संवर्गनिहाय रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Category Vacancy
अनुसूचित जाती 1
खुला प्रवर्ग 3
Total 4

ZP Sangli Recruitment 2022 Application Fee | जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 अर्ज शुल्क

ZP Sangli Recruitment 2022 Application Fee: जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 साठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारस राष्ट्रीयकृत बँकेत डिमांड ड्राफ्ट (DD) काढावा लागणार आहे. प्रवर्गानुसार आवश्यक असणारे अर्ज शुल्क खाली देण्यात आले आहे.

 • खुला प्रवर्ग: Rs. 300
 • मागास प्रवर्ग: Rs. 200

Note: डिमांड ड्राफ्ट (DD) ‘EDUCATIONAL OFFICER (PRIMARY) ZP SANGLI‘ या नावाने काढावा.

ZP Sangli Bharti 2022 Eligibility Criteria | जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 पात्रता निकष

ZP Sangli Bharti 2022 Eligibility Criteria: ZP Sangli Bharti 2022 (जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022)अंतर्गत होणाऱ्या Data Entry Operator (डेटा एंट्री ऑपरेटर)) पदास आवश्यक असणारी शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादा खालीलप्रमाणे आहे.

नागरिकत्व: भारतीय

Educational Qualification: 

 • किमान 10 वी व 12 वी पास
 • मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि
 • इंग्लिश टंकलेखन 30 श.प्र.मि
 • MSCIT
 • किमान 1 वर्षाचा अनुभव आवश्यक

Age Limit: 26 सप्टेंबर 2022 रोजी 18 ते 35 पर्यंत

ZP Sangli Bharti 2022 Application Format | जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 अर्जाचा नमुना

ZP Sangli Bharti 2022 Application Format: ZP Sangli Bharti 2022 मध्ये डेटा एंट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator) पदाची भरती होणार आहे. उमेदवारास 10 ऑक्टोबर 2022 पूर्वी आपला अर्ज सर्व शैक्षणिक कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींसह पाठवायचा आहे. ZP Sangli Bharti 2022 साठी आवश्यक अर्जाचा नमुना डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Download the Application format for ZP Sangli Bharti 2022

अर्जासोबत जोडावयाची आवश्यक प्रमाणपत्रे :

 1. इयत्ता 10 वी व इयत्ता 12 वी असलेली प्रमाणपत्रे व गुणपत्रिका व पदवीधर असलेस त्याबाबतचे प्रमाणपत्रे व गुणपत्रका
 2. प्रवर्ग – अ.जा.व अ.ज., वि.जा.(अ), भ.ज. (ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), इ.मा.व., वि.मा.प्र. जातीचे प्रमाणपत्र जोडावे.
 3. शाळा सोडल्याचा दाखला
 4. अनुभव प्रमाणपत्र
 5. पासपोर्ट साईज फोटो – 2 कॉपी
 6. संगणक – MSCIT प्रमाणपत्र
 7. टायपिंग मराठी – 30 स्पीड प्रमाणपत्र
 8. टायपिंग इंग्रजी 40 स्पीड प्रमाणपत्र
 9. आधार कार्ड

छायांकित प्रत वरील सर्व छायांकित प्रती सांक्षाकित करुन जोडणेत यावे.

ZP Sangli Bharti 2022, Apply for Data Entry Operator Posts_40.1
Adda247 Marathi Telegram

ZP Sangli Recruitment 2022 Selection Process | जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 निवड प्रक्रिया

ZP Sangli Recruitment 2022 Selection Process: जिल्हा परिषद सांगली भरती 2022 अंतर्गत होणाऱ्या Data Entry Operator पदाची परीक्षा 3 टप्यात होईल. ते टप्पे खालीलप्रमाणे

 • मराठी टायपिंग 30 शब्द प्रती मिनिट (30 गुण)
 • इंग्लिश टायपिंग 40 शब्द प्रती मिनिट (30 गुण)
 • संगणक ज्ञानची प्रात्यक्षिक परीक्षा (40 गुण)

संगणक ज्ञानची प्रात्यक्षिक परीक्षा एक तासाची असेल.

Latest Job Alerts

SAMEER Mumbai Recruitment 2022
ZP Parbhani Bharti 2022
Bombay High Court Recruitment 2022
MPSC Recruitment 2022 IISER Pune Recruitment 2022
SBI PO अधिसूचना 2022
SSC CGL अधिसूचना 2022
ONGC Recruitment 2022 Pune University Bharti 2022
FCI भरती 2022 अधिसूचना जाहीर PFRDA भरती 2022
Cosmos Bank Recruitment 2022 Maharashtra NHM Recruitment 2022
India Security Press Recruitment 2022 BARC Mumbai Recruitment 2022
नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट भरती 2022 MahaGenco भरती 2022 

FAQs: ZP Sangli Bharti 2022

Q1. When was ZP Sangli Bharti 2022 announced?

Ans. ZP Sangli Bharti 2022 was announced on 23rd September 2022.

Q2. What is starting date to apply offline for ZP Sangli Bharti 2022?

Ans. The starting date to apply offline for ZP Sangli Bharti 2022 is 26 September 2022.

Q3. What is the last date to apply offline for ZP Sangli Bharti 2022?

Ans. The last date to apply offline for ZP Sangli Bharti 2022 is 10 October 2022.

Q4. Where can I see educational qualifications for ZP Sangli Bharti 2022?

Ans. You can see the educational qualifications for ZP Sangli Bharti 2022 in this article.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of ZP Sangli www.zpsangli.com

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

ZP Sangli Bharti 2022, Apply for Data Entry Operator Posts_50.1
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

FAQs

When was ZP Sangli Bharti 2022 announced?

ZP Sangli Bharti 2022 was announced on 23rd September 2022.

What is starting date to apply offline for ZP Sangli Bharti 2022?

The starting date to apply offline for ZP Sangli Bharti 2022 is 26 September 2022.

What is the last date to apply offline for ZP Sangli Bharti 2022?

The last date to apply offline for ZP Sangli Bharti 2022 is 10 October 2022.

Where can I see educational qualifications for ZP Sangli Bharti 2022?

You can see the educational qualifications for ZP Sangli Bharti 2022 in this article.