Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Population of Maharashtra

Population of Maharashtra: Study Material for ZP Exam | महाराष्ट्राची लोकसंख्या

Table of Contents

Population of Maharashtra

Population of Maharashtra: The projected Population of Maharashtra in 2023 would be around 12.63 crore in 2023. The population of Maharashtra is an important topic for all upcoming competitive exams in Maharashtra. As per the Census of India, the Population of Maharashtra is 11,23,74,333. Census gives us information about the population of the state, what are the social and economic characteristics of its people, how they are distributed in different parts of the state. This article provides you all the necessary information about the Population of Maharashtra such as sex ratio, density, and literacy rate of Maharashtra.

ZP Revision Roadmap: Ace Your Exams with Confidence

Click here to view ZP Exam Time Table 2023

Click here to Download ZP Admit Card 2023

Population of Maharashtra: Overview

Maharashtra has a population growth rate of 10.73% during 2011-2021. This article proviedes you all necessary information related to population of maharashtra.

What is the Population of Maharashtra
Category Study Material
Useful for All Competitive Exams
Subject  Static General Awareness
Name What is the Population of Maharashtra
Total Population of Maharashtra (As per 2011 Census) 11,23,74,333
Sex Ratio 929
Child Sex Ratio 894

What is the Population of Maharashtra?

What is the Population of Maharashtra: जनगणना हे देशाच्या लोकसंख्येचे (Population of Maharashtra) अधिकृत पद्धतशीर सर्वेक्षण आहे. भारतातील शेवटची जनगणना 2011 (Census of India) मध्ये झाली होती आणि पुढील या वर्षी म्हणजेच 2021 मध्ये होणार होती पण कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे होऊ शकली नाही. ती आगामी काळात होईल. आधुनिक काळात प्रत्येक राष्ट्रातील शासनाचे जनगणना करणे  एक अटळ कर्तव्य झाले आहे. राष्ट्राची लोकसंख्या किती, त्यातील लोकांची सामाजिक व आर्थिक वैशिष्ट्ये कोणती, त्यांचे राष्ट्राच्या निरनिराळ्या भागांत वितरण कसे झाले आहे याबद्दल माहिती आपणस जनगणनेमुळे मिळते. आज आपण What is the Population of Maharashtra याबद्दल माहिती पाहणार आहे. सोबतच Population of Maharashtra शी निगडीत सर्व बाबीचा विस्तृतपणे चर्चा करणार आहे.

What is the Population of Maharashtra? | महाराष्ट्राची लोकसंख्या किती आहे?

What is the Population of Maharashtra: Maharashtra is 2nd largest populated state in India. According to estimates, the Population of Maharashtra in 2022 will be about 11.42 crores. The exact Population according to the Census of India 2011 is 11,23,74,333.

Adda247 App
Adda247 Marathi Application

महाराष्ट्र हे भारतातील दुसरे सर्वात मोठे लोकसंख्येचे राज्य आहे. अंदाजानुसार 2022 मध्ये महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे 11.42 कोटी असेल. भारताच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची अचूक लोकसंख्या 11,23,74,333 आहे. इतर महत्वाची माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे.

ठळक मुद्दे आकडेवारी
महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11,23,74,333
महाराष्ट्रातील पुरुष लोकसंख्या 5,82,55,227
महाराष्ट्रातील महिलांची लोकसंख्या 5,41,19,106
भारताच्या एकूण लोकसंख्येची टक्केवारी 9.28%
महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येची दशक वाढ 15.99%
महाराष्ट्रातील शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण 45.23%
महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण 54.78%

Important Days In May 2023

What is the sex ratio in Maharashtra? | महाराष्ट्रातील लिंग गुणोत्तर किती आहे?

What is the sex ratio in Maharashtra: In Maharashtra, the sex ratio as per the census 2011 is 929 females per 1000 males. The sex ratio (rural) was 952 females per 1000 males and the Sex ratio (urban) was 903 females per 1000 males.

महाराष्ट्रात 2011 च्या जनगणनेनुसार लिंग गुणोत्तर 1000 पुरुषांमागे 929 स्त्रिया आहे. लिंग गुणोत्तर (ग्रामीण) दर 1000 पुरुषांमागे 952 स्त्रिया आणि लिंग गुणोत्तर (शहरी) दर 1000 पुरुषांमागे 903 स्त्रिया आहे.

महाराष्ट्र स्त्री – पुरुष प्रमाण सर्वाधिक असलेले जिल्हे (उतरता क्रम) खाली दिलेले आहे. (स्त्रियांचे प्रमाण प्रती 1000 पुरुषांमागे)

 • रत्नागिरी (1122)
 • सिंधुदुर्ग (1036)
 • गोंदिया (999)
 • सातारा (988)
 • भंडारा (982)

महाराष्ट्र स्त्री – पुरुष प्रमाण सर्वात कमी असलेले जिल्हे (उतरता क्रम) खाली दिलेले आहे. (स्त्रियांचे प्रमाण प्रती 1000 पुरुषांमागे)

 • बीड (916)
 • पुणे (915)
 • ठाणे (886)
 • मुंबई उपनगर (860)
 • मुंबई शहर (832)

List Of Cities In Maharashtra

What is the Child Sex Ratio in Maharashtra? | महाराष्ट्रात बालकाचे लिंग गुणोत्तर किती आहे?

What is the Child Sex Ratio in Maharashtra: In Maharashtra, the sex ratio (0-6yrs) as per census 2011 is 894 females per 1000 males. The sex ratio, 0-6 yrs (rural) was 890 females per 1000 males and the Sex ratio, 0-6 yrs (urban) was 899 females per 1000 males.

महाराष्ट्रात, 2011 च्या जनगणनेनुसार लिंग गुणोत्तर (0-6 वर्षे) दर 1000 मुलांमागे 894 मुलीआहेत. लिंग गुणोत्तर, 0-6 वर्षे (ग्रामीण) प्रति 1000 मुलांमागे 890 मुली आणि शहरात हे प्रमाण प्रति 1000 मुलांमागे 899 मुली होते.

महाराष्ट्र स्त्री – पुरुष (0-6 वर्षे बाल लिंग गुणोत्तर) प्रमाण सर्वाधिक असलेले जिल्हे (उतरता क्रम) खाली दिलेले आहे. (स्त्रियांचे प्रमाण प्रती 1000 पुरुषांमागे)

 • पालघर (967)
 • गडचिरोली (961)
 • गोंदिया (956)
 • चंद्रपूर (953)
 • भंडारा (950)

महाराष्ट्र स्त्री – पुरुष (0-6 वर्षे बाल लिंग गुणोत्तर) प्रमाण सर्वात कमी असलेले जिल्हे (चढता क्रम) खाली दिलेले आहे. (स्त्रियांचे प्रमाण प्रती 1000 पुरुषांमागे)

 • बीड (807)
 • जळगाव (842)
 • अहमदनगर (852)
 • औरंगाबाद (858)
 • कोल्हापूर (863)

What is the average density of Maharashtra population? | महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्येची घनता किती आहे?

What is the average density of the Maharashtra population: Accoring to Population of Maharashtra. The population density of Maharashtra is 365 per sq. Km. While the density of Mumbai is the highest having a density of Mumbai is 20980 per sq. Km

महाराष्ट्राची लोकसंख्या घनता प्रति 365 प्रति चौ.कि.मी. मुंबईची घनता सर्वाधिक आहे. मुंबईची घनता 20980 प्रति चौ.कि.मी. आहे.

महाराष्ट्र लोकसंख्येची घनता (प्रती चौरस किमी) सर्वाधिक असलेले जिल्हे (चढता क्रम) खाली दिलेले आहे.

 • गडचिरोली (74)
 • सिंधुदुर्ग (163)
 • चंद्रपूर (192)
 • रत्नागिरी (196)
 • यवतमाळ (204)

How Many Airports In Maharashtra?

Which are the highest dense districts in Maharashtra? | महाराष्ट्रातील सर्वाधिक घनता असलेला जिल्हा कोणता?

Which are the highest dense districts in Maharashtra: According to Population of Maharashtra. Mumbai Suburbs is the highest dense district in Maharashtra. Mumbai Suburbs has a density of 20,980 per Sq. Km.

महाराष्ट्रातील मुंबई उपनगर सर्वाधिक घनता असलेला जिल्हा आहे.. मुंबई उपनगरांची घनता 20,980 प्रति चौ. किमी. आहे.

Which are the lowest dense districts in Maharashtra? | महाराष्ट्रातील सर्वात कमी घनता असलेला जिल्हा कोणता?

Which are the lowest dense districts in Maharashtra: Accoring to the Population of Maharashtra, Gadchiroli is the lowest density district. The density of the Gadchiroli district is 74 per sq. Km.

गडचिरोली हा सर्वात कमी घनता असलेला जिल्हा आहे. गडचिरोली जिल्ह्याची घनता 74 प्रति चौरस किमी. आहे.

महाराष्ट्र लोकसंख्येची घनता (प्रती चौरस किमी) सर्वात कमी असलेले जिल्हे (चढता क्रम) खाली दिलेले आहे.

 • गडचिरोली (74)
 • सिंधुदुर्ग (163)
 • चंद्रपूर (192)
 • रत्नागिरी (196)
 • यवतमाळ (204)

What is the Literacy Rate of Maharashtra? | महाराष्ट्राचा साक्षरता दर काय आहे?

What is the Literacy Rate of Maharashtra: The literacy rate in Maharashtra has seen an upward trend and is 82.34 percent as per the 2011 population census. Of that, male literacy stands at 88.38 percent while female literacy is at 75.87 percent.

2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील साक्षरतेचा दर 82.34 टक्के आहे. त्यामध्ये पुरुष साक्षरता 88.38 टक्के आहे तर महिला साक्षरता 75.87 टक्के आहे. महाराष्ट्राच्या साक्षरता दराशी निगडीत महत्वाची माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे.

महाराष्ट्राचा साक्षरता दर 82.34%
महाराष्ट्रातील पुरुषांचा साक्षरता दर 88.36%
महाराष्ट्रातील महिलांचा साक्षरता दर 75.89%
महाराष्ट्रातील सर्वाधिक साक्षरता असलेला जिल्हा मुंबई उपनगर (89.91%)
महाराष्ट्रातील सर्वात कमी साक्षरता असलेला जिल्हा नंदुरबार (64.38%)

List Of Governors Of Maharashtra

What is the population of Mumbai? | मुंबईची लोकसंख्या किती आहे?

What is the population of Mumbai: Mumbai is the 4th most populous city in the world and one of the most populous urban regions in the world. The most recent census was conducted in India in 2011.

मुंबई हे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले शहर आहे आणि जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरी प्रदेशांपैकी एक आहे. भारतात सर्वात अलीकडील जनगणना 2011 मध्ये झाली.

What is the population of urban population In Maharashtra as of 2011? | 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील किती लोक शहरी भागात राहतात?

Out of the complete population of Maharashtra, 45.22% of humans live in urban regions. The whole determine of the populace residing in urban areas is 50,818,259 of which 26,704,022 are males and while remaining 24,114,237 are females. The urban population in the last 10 years has increased by means of 45.22 percent.
Out of the whole population of Maharashtra, 45.22% of human beings live in city regions. The complete figure of the population dwelling in city areas is 50,818,259 of which 26,704,022 are males and while remaining 24,114,237 are females. The urban populace in the last 10 years has increased by 45.22 percent.

महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 45.22% लोक शहरी भागात राहतात. शहरी भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येचा एकूण आकडा 50,818,259 आहे, त्यापैकी 26,704,022 पुरुष आहेत आणि उर्वरित 24,114,237 महिला आहेत. गेल्या 10 वर्षात शहरी लोकसंख्या 45.22 टक्क्यांनी वाढली आहे.खालील तक्त्यात महत्वाची माहिती दिली आहे.

Description Urban
लोकसंख्या % 45.22 %
एकूण लोकसंख्या 50,818,259
पुरुष लोकसंख्या 26,704,022
महिला लोकसंख्या 24,114,237
लोकसंख्या वाढीचा दर 23.64 %
लिंगगुणोत्तर 903
लहान मुलांचे लिंगगुणोत्तर 899
मुलांची लोकसंख्या 5,637,563
मुलांची लोकसंख्या % 11.09 %
साक्षर लोकसंख्या 40,071,529
साक्षरता दर 88.69 %
पुरुष साक्षरता दर 92.12 %
महिला साक्षरता दर 75.75 %

What is the population of Rural population In Maharashtra as of 2011? | 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील किती लोक ग्रामीण भागात राहतात?

Of the whole populace of Maharashtra state, around 54.78 percent stay in the villages of rural areas. In real numbers, men and women had been 31,539,034 and 30,017,040 respectively. The total populace of rural areas of Maharashtra country was once 61,556,074. The populace boom fee recorded for this decade (2001-2011) used to be 54.78%.

In rural areas of Maharashtra state, woman intercourse ratio per a thousand men used to be 952 whilst identical for the infant (0-6 age) was once 890 ladies per a thousand boys. In Maharashtra, 7,688,954 kids (0-6) stay in rural areas. Child populace varieties 12.49 percentage of the complete rural population.

महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 54.78 टक्के लोक ग्रामीण भागातील गावांमध्ये राहतात. वास्तविक संख्येत, पुरुष आणि स्त्रिया अनुक्रमे 31,539,034 आणि 30,017,040 होत्या. महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण भागातील एकूण लोकसंख्या 61,556,074 होती. या दशकात (2001-2011) लोकसंख्या वाढीचा दर 54.78% होता.

महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण भागात, 1000 पुरुषांमागे 952 महिला लिंग गुणोत्तर होते, तर मुलासाठी (0-6 वयोगटातील) 1000 मुलांमागे 890 मुली होते. महाराष्ट्रात, 7,688,954 मुले (0-6) ग्रामीण भागात राहतात. एकूण ग्रामीण लोकसंख्येच्या 12.49 टक्के मुलांची संख्या आहे.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात, पुरुष आणि महिलांसाठी साक्षरता दर 85.15% आणि 64.80% आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागासाठी सरासरी साक्षरता दर 77.01 टक्के होता. ग्रामीण भागातील एकूण साक्षर 41,482,761 होते. सर्व महत्वाचे मुद्दे खालील तक्त्यात दिले आहे.

Description Rural
लोकसंख्या % 54.78 %
एकूण लोकसंख्या 61,556,074
पुरुष लोकसंख्या 31,539,034
महिला लोकसंख्या 30,017,040
लोकसंख्या वाढीचा दर 10.36 %
लिंगगुणोत्तर 952
लहान मुलांचे लिंगगुणोत्तर 890
मुलांची लोकसंख्या 7,688,954
मुलांची लोकसंख्या % 12.49 %
साक्षर लोकसंख्या 41,482,761
साक्षरता दर 77.01 %
पुरुष साक्षरता दर 85.15 %
महिला साक्षरता दर 64.80 %

Religion-wise Population in Maharashtra | महाराष्ट्रातील धर्मनिहाय लोकसंख्या

Religion-wise Population in Maharashtra: महाराष्ट्रातील धर्मनिहाय लोकसंख्या किती आहे याबद्दल माहिती खाली दिली आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्र राज्यात हिंदू बहुसंख्य आहेत. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या 79.83% हिंदू धर्माचे लोक राहतात. महाराष्ट्रातील मुस्लिम 1.30 कोटी (11.54 टक्के) आहे. महाराष्ट्रातील ख्रिश्चन लोकसंख्या ०.96 टक्के आहे. खालील तक्त्यात सर्व माहिती दिली आहे.

Religion Percentage
Hindu / हिंदू 79.83%
Muslim / मुस्लीम 11.54%
Christian / ख्रिश्चन 0.96%
Sikh / सिख 0.20%
Buddhist / बौद्ध 5.81%
Jain / जैन 1.25%
Other / इतर 0.16%
Not Stated / सांगितलेले नाही 0.25%
भौतिक राशी आणि त्यांचे एकक
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

Maharashtra Study Material

Study Material for ZP Exam 2023 | जिल्हा परिषद भरती 2023 साठी अभ्यास साहित्य

सरळ सेवा जसे की, जिल्हा परिषद भरती 2023, राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023, आरोग्य विभाग भरती 2023 व इतर सर्व परीक्षेचा पेपर देणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी Adda247 मराठी आपणासाठी सर्व महत्वाच्या टॉपिक वर महत्वपूर्ण लेखमालिका प्रसिद्ध करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला या Adda 247 मराठीच्या लेखमालिकेचा नक्कीच फायदा होईल.

लेखाचे नाव लिंक
भारताची जनगणना: भारताची जनगणना 2011
आम्ल आणि आम्लारी
भारतातील खनिज संपत्ती
प्रकाशाचे गुणधर्म
महाराष्ट्राची मानचिन्हे
भारतातील शेती
भौतिक राशी आणि त्यांचे एकके
राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352: व्याख्या, परिचय, प्रकार, कालावधी आणि परिणाम
सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (UIP)
महाराष्ट्राचे प्रादेशिक विभाग
भारतातल्या सामाजिक आणि धार्मिक चळवळी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
महाराष्ट्रातील लोकजीवन
भारतीय संविधानाची उद्देशिका
मराठा साम्राज्य – इतिहास, शासक, राज्य विस्तार आणि प्रशासन
2D आणि 3D आकारांसाठी मेन्सुरेशन फॉर्म्युला
जालियनवाला बाग हत्याकांड – पार्श्वभूमी, कारणे आणि परिणाम
भारताच्या उपराष्ट्रपतींची यादी व त्यांचा कार्यकाळ (1952-2023)
चांद्रयान-3 शी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न आणि उत्तरे
चंद्रयान 3
भारताची जणगणना 2011
लोकपाल आणि लोकायुक्त
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग
कार्य आणि उर्जा
गांधी युग
राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
मूलभूत कर्तव्ये: कलम 51A
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
चक्रवाढ व्याज (Compound Interest)
भारताचे नागरिकत्व
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
भारतीय संविधानाची उद्देशिका
भारतातील राज्ये आणि त्यांची राजधानी
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
महाराष्ट्राचे हवामान पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सिंधू संस्कृती
जगातील 07 खंड पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
टक्केवारी सूत्र, टक्केवारी म्हणजे काय, कसे काढायचे आणि काही महत्त्वाचे प्रश्न
भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017)
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
गती व गतीचे प्रकार पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
आम्ल व आम्लारी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
भारतातील सर्वात लांब पूल 2023
रोग व रोगांचे प्रकार
महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ
महाराष्ट्रातील लोकजीवन
सजीवांचे वर्गीकरण भाग 1: सूक्ष्मजीव आणि वनस्पती
वनस्पतीची रचना आणि कार्ये
भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार
लोकपाल आणि लोकायुक्त
संगणकाशी संबंधीत शब्दांचे शॉर्ट आणि लॉंग फॉर्म्स
महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग
भारतातील राष्ट्रीय जलमार्ग
पृथ्वीवरील महासागर
महाराष्ट्राचे हवामान
भारताची क्षेपणास्त्रे
महाराष्ट्रातील शहरांची यादी

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्राचा महापॅक
महाराष्ट्राचा महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

What is the population of Maharashtra?

The Population of Maharashtra is 11.42 Crore.

Which is the most populated city in India?

Mumbai is the most populated city in India.

What is the population density of Maharashtra in 2022?

The population density of Maharashtra in 2022 is 365 per Sq. Km

Where can I find such an important article?

On the official website of Adda 247 Marathi, you will find notifications of all competitive examinations, syllabus, previous year's question papers, and study materials.