Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Visual English Vocabulary Word

मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह: 11 December 2021 | Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms

Visual English Vocabulary Word: स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास करण्याऱ्या बर्‍याच विद्यार्थ्यांसाठी English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) हा एक खूप कठीण जाणारा विषय वाटतो. परंतु आजच्या जगात जवळ जवळ सर्व स्पर्धा परीक्षेत English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) खूप प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामुळे बरेच विधार्थी या विषयात चांगले गूण मिळवू शकत नाहीत. परंतु खरं सांगायचे म्हणजे English हा एक scoring विषय असून त्यातल्या प्रत्येक भागाचा चांगला अभ्यास केला तर नक्कीच यश मिळते. भाषेच्या विभागात कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि आपली एकूण गुणसंख्या वाढवण्यासाठी English Vocabulary वर चांगली पकड असणे फार महत्वाचे आहे. म्हणूनच Adda247-Marathi ने Visual English Vocabulary (व्हिज्युअल शब्दसंग्रह) आणि त्यांच्या English आणि मराठीत अर्थांसह इच्छुकांची English Vocabulary  सुधारित करण्यासाठी एक नवीन पुढाकार सुरू केला आहे.

Visual English Vocabulary Words

व्हिज्युअल शब्दसंग्रह

 1. Exonerate (verb)

Meaning; To relieve (someone or something) of a load; to unburden (a load).

Meaning in Marathi: सोडवणे, निर्दोष सोडणे, क्षमा करणे, भार (कोणीतरी किंवा काहीतरी) कमी करण्यासाठी

Visual English Vocabulary Word: With Meaning in Marathi and English | 11 Dec 2021_30.1
Exonerate (verb)

Synonyms: absolve, acquit

Antonyms: charge, convict

 

 1. Slew (verb)

Meaning;  To rotate or turn something about its axis.

Meaning in Marathi: (यारी, क्रेन इ) वळवणे, त्याच्या अक्षांभोवती फिरविणे

Visual English Vocabulary Word: With Meaning in Marathi and English | 11 Dec 2021_40.1
Slew (verb)

Synonyms: slip, drop

Antonyms: rise, surge

 

 1. Shambles (noun)

Meaning;  scene of great disorder or ruin

Meaning in Marathi: महान अराजक

Visual English Vocabulary Word: With Meaning in Marathi and English | 11 Dec 2021_50.1
Shambles (noun)

Synonyms: chaos, mess

Antonyms: calm, harmony

 

 1. Succour (noun)

Meaning; Aid, assistance, or relief is given to one in distress; ministration.

Meaning in Marathi: अडचंणीच्या वेळी केलेली मदत

Visual English Vocabulary Word: With Meaning in Marathi and English | 11 Dec 2021_60.1
Succour (noun)

Synonyms: support, assistance

Antonyms: hurt, resistance

 

 1. Blatant (Adjective)

Meaning; Bellowing; disagreeably clamorous; sounding loudly and harshly.

Meaning in Marathi: जोरात आणि कठोरपणे आवाज.

Visual English Vocabulary Word: With Meaning in Marathi and English | 11 Dec 2021_70.1
Blatant (Adjective)

Synonyms: glaring

Antonyms: subtle

 

 1. Daunting (Adjective)

Meaning; Discouraging; inspiring fear.

Meaning in Marathi: त्रासदायक, निराश करणे

Visual English Vocabulary Word: With Meaning in Marathi and English | 11 Dec 2021_80.1
Daunting (Adjective)

Synonyms: intimidating

Antonyms: encouraging

 

 1. Propitious (adjective)

Meaning; Favorable; benevolent

Meaning in Marathi: अनुकूल; परोपकारी

Visual English Vocabulary Word: With Meaning in Marathi and English | 11 Dec 2021_90.1
Propitious (adjective)

Synonyms: encouraging, heartening

Antonyms: depressing, discouraging

 

 1. Stentorian (adjective)

Meaning; Loud, powerful, booming, suitable for giving speeches to large crowds.

Meaning in Marathi: मोठ्या गर्दीला भाषण देण्यासाठी योग्य, जोरदार, सामर्थ्यशाली, भरभराट.

Visual English Vocabulary Word: With Meaning in Marathi and English | 11 Dec 2021_100.1
Stentorian (adjective)

Synonyms: roaring, strengthening

Antonyms: softened, soothing

 

 1. Behest (noun)

Meaning; A command, bidding

Meaning in Marathi: कमांड, बिडिंग

Visual English Vocabulary Word: With Meaning in Marathi and English | 11 Dec 2021_110.1
Behest (noun)

Synonyms: order

Antonyms: Question

मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह: 2 December 2021

मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह: 3 December 2021

The Motive of the Visual English Vocabulary Words व्हिज्युअल इंग्रजी शब्दसंग्रहाचा हेतू

आपल्या सर्वांना माहित आहे की काहीतरी शिकण्यासाठी Visual आपल्या मनावर खोलवर प्रभाव पाडतात. या नवीन व्हिज्युअल शब्दसंग्रहात (Visual English Vocabulary), आम्ही आपल्याला दररोज Visual English Words आणि त्याचा English आणि मराठीत अर्थ, Synonyms, आणि Antonyms यासह नवीन शब्द देत आहोत जे आपल्याला विविध प्रकारच्या शब्दांसह परिचित करेल आणि आपली एकूण English Vocabulary वाढवेल.

Importance of Visual English Vocabulary Words | Visual English शब्दसंग्रहाचे महत्त्व

 • वाचन आकलन ज्यामधून इंग्रजी भाषेच्या विभागातील 50% प्रश्न आधारित आहेत, त्यास उमेदवारास चांगले वाचन कौशल्य असणे आवश्यक आहे आणि English Vocabulary वर चांगली पकड असणे आवश्यक आहे. एक चांगली English Vocabulary उमेदवारांना समजून घेण्यास अधिक चांगली समज देते ज्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त गुण मिळविण्यात फायदा होईल.
 • चांगली English Vocabulary एखाद्या उमेदवारास स्पर्धा परीक्षांच्या मुलाखतीत चांगला उपयोग होतो. जर त्याच्याकडे / तिच्याकडे चांगली English Vocabulary असेल तर उमेदवार उत्तम प्रकारे वाक्य तयार करू शकतो.
 • वाचन आकलन विभागाव्यतिरिक्त, English मध्ये अनेक चाचण्या आहेत जेथे English Vocabulary वापरली जाऊ शकतात.
 • तर चला दररोजच्या Visual English Vocabulary  ने तुमची English Vocabulary वाढवा.

तुम्हाला हेही बगायला आवडेल:

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2021

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी | सप्टेंबर 2021

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑगस्ट 2021

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

Visual English Vocabulary Word: With Meaning in Marathi and English | 11 Dec 2021_120.1
MPSC Combined Group B Prelims 2021-22 Online Test Series

Sharing is caring!