Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Talathi Bharti Quiz

Mathematics Daily Quiz in Marathi : 8 February 2023 – For Talathi Bharti | तलाठी भरतीसाठी अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 8 फेब्रुवारी 2023

Talathi Bharti Quiz: Talathi Bharti परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Mathematics Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Talathi Bharti Quiz for Mathematics चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Talathi Bharti Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Talathi Bharti Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाहीत तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Talathi Bharti Quiz : Mathematics

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Mathematics Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता Mathematics Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि यामुळे फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Talathi Bharti Quiz of Mathematics in Marathi आपली Talathi Bharti ची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Talathi Bharti Quiz – Mathematics: Questions 

Q1. 68956 मध्ये 9 चे स्थान मूल्य आणि दर्शनी मूल्य अनुक्रमे किती आहे?

(a) 9, 900

(b) 900, 9

(c) 9, 9

(d) 9000, 900

Q2. 71 x 72 x 73 x 74 x 76 x 77 x 78 x 79 मध्ये एकक स्थानाचा अंक कोणता असेल?

(a) 2

(b) 0

(c) 4

(d) 6

Q3. 1 + 2² + 2³ + 2^4 + ….. + 2^9 चे मूल्य _________ आहे.

(a) 255

(b) 511

(c) 1021

(d) 2047

Q4. a^2+b^2=32 आणि a+b=8 असल्यास a^3+b^3 चे मूल्य काय असेल?                                                                                                               (a) 8

(b) 32

(c) 128

(d) 256

Q5. त्रिकोणाच्या तीनही कोनांना दुभाजक करणारी रेषा एका सामाईक बिंदूवर मिळते. हा बिंदू ________म्हणून ओळखला जातो.

(a) परिक्रमा केंद्र

(b) मध्यवर्ती

(c) ऑर्थोसेंटर

(d) मध्यकेंद्र

Q6. तीन मध्यकाच्या छेदनबिंदूला ____________ असे म्हणतात.

(a) परिक्रमा केंद्र

(b) मध्यकेंद्र

(c) मध्यवर्ती

(d) ऑर्थोसेंटर

Q7. जर P = 5X आणि Q = X, तर P ही Q पेक्षा किती टक्के जास्त आहे?

(a) 80

(b) 320

(c) 500

(d) 400

Q8. तीन संख्यांचे गुणोत्तर 2 : 5 : 7 आहे. जर त्यांचा गुणाकार 1890 असेल, तर तीन संख्यांची बेरीज किती?

(a) 82

(b) 140

(c) 42

(d) 72

Q9. P हा  14000 रु  ने व्यवसाय सुरू करतो. 8 महिन्यांनंतर Q  हा 8000 रु सह P सोबत व्यवसाय करतो तर 3 वर्षानंतर, P आणि Q च्या नफ्याचे गुणोत्तर किती असेल?

(a) 12 : 5

(b)  9 : 4

(c) 14 : 9

(d) 15 : 8

Q10. एका व्यक्तीने 100 कार 40000 रुपयांना विकत घेतल्या. जर 60 कारची सरासरी किंमत 500 रुपये असेल, तर उर्वरित कारची सरासरी किंमत (रु. मध्ये) किती असेल?

(a) 200

(b) 250

(c) 300

(d) 350

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Adda247 App

Talathi Bharti Quiz – Mathematics: Solutions.

SOLUTIONS
S1. Ans.(b)

Sol. 68956

Place Value: The place value of a digit in a number is the value it holds to be at the place in the number. In the number 68956, the ‘9’ has a place value of 900.

Face value: Face value is the actual value of the digit. In the number 68956, the ‘9’ has a face value of 9.

S2. Ans.(d)

Sol.

71 × 72 × 73 × 74 × 76 × 77 × 78 × 79.

unit digit =  1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9   (multiply only unit digits)

= 6

S3. Ans.(c)

Sol.

1 + 2² + 2³ + 2⁴+ …………..+2⁹

= 1 + 4+ 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 = 1021

S4. Ans.(c)

Sol.

We have, a² + b² = 32 & a + b = 8

⇒ 2ab = (a+b)² – (a²+b²)

⇒ ab = 16

Now, a³ + b³ = (a + b) (a² + b² – ab)

= (8) (32– 16) = 16 × 8 = 128

S5. Ans.(d)

Sol.

Meeting point of all the angle bisectors in a triangle is known as the incenter.

S6. Ans. (c)

Sol.

Meeting point of medians is known as the centroid.

S7. Ans.(d)

Sol.

P =5x &Q = x

Required percentage =  = 400%

S8. Ans.(c)

Sol.

Let the number are

2x, 5x & 7x.

⇒ 70.x3 = 1890

x3 = 27 ⇒ x = 3

Sum of all the numbers = 14x = 14 × 3 = 42

S9. Ans.(b)

Sol.

Profit ratio = 14000 × 36 : 8000 × 28

= 9 : 4

S10. Ans.(b)

Sol.

Sum of the price of the 60cars = 500 × 60 = 30000

Sum of price of remaining 40 car = 10000

Avg. price (in Rs.) of remaining cars

= Rs. 250

FAQs: Talathi Bharti Quiz, Mathematics Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maharashtra Talathi Bharti Test Series 
Maharashtra Talathi Bharti Test Series

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.