Marathi govt jobs   »   Result   »   RRB NTPC Cut Off 2021 Out,...

RRB NTPC Cut Off 2021 Out, Region-wise Cut off Marks | RRB NTPC कट ऑफ

RRB NTPC Cut Off 2021 Out, Region-wise Cut off Marks: The Railway RRB NTPC Result 2021 for the CBT 1 exam has been declared on 14th January 2022. The candidates who have appeared for the RRB NTPC CBT 1 Exam have been eagerly waiting for the RRB NTPC CBT 1 Cut off. The candidates can go through the article below for detailed information regarding RRB NTPC Cut off 2021 for the Mumbai region.

RRB NTPC Result 2021- Highlights
Organization Name Railway Recruitment Board (RRB)
Exam Name RRB NTPC 2021 
Vacancies 35,281 (Increased)
Category Sarkari Result
Selection Process CBT-1, CBT-2, Skill Test
Job Location All over India
Official Website

www.rrbcdg.gov.in

RRB NTPC Cut Off 2021 Out, Post-wise Cut off Marks

RRB NTPC Cut Off 2021 Out, Post-wise Cut off Marks: रेल्वे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB NTPC 2021 कट-ऑफ गुण 14 जानेवारी 2022 रोजी अधिकृत वेबसाइट वर निकालासह जारी केले आहेत.  RRB ने 28 डिसेंबर 2020 ते 31 जुलै 2021 या कालावधीत भारतीय रेल्वेच्या विविध विभागीय रेल्वे आणि उत्पादन युनिटमध्ये RRB Non-Technical Popular Categories examination परीक्षा 35281 रिक्त जागांसाठी आयोजित केली होती. कट-ऑफ (RRB NTPC Cut Off 2021) गुणांपेक्षा जास्त गुण मिळवणारे उमेदवार या परीक्षेसाठी पात्र आहेत. RRB ने RRB NTPC कट-ऑफ CBT 1 वेगवेगळ्या रेल्वे झोन आणि श्रेणींसाठी स्वतंत्रपणे जारी करण्यात आला आहे. आज या लेखात आपण मुंबई  व इतर RRB चा  RRB NTPC Cut Off 2021 पाहणार आहे.

RRB NTPC Cut Off 2021 | RRB NTPC कट ऑफ 2021

RRB NTPC Cut Off 2021: RRB NTPC कट ऑफ 2021 त्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर 14 जानेवारी 2022 रोजी विभाग-निहाय आणि श्रेणीनुसार जारी करण्यात आला आहे. RRB NTPC चा निकाल 14 जानेवारी 2022 रोजी CBT 2 परीक्षेसाठी उमेदवारांच्या पात्रता स्थितीसह घोषित करण्यात आला आहे. या लेखात, आम्ही तुमच्या संदर्भासाठी CBT 1 परीक्षेसाठी RRB NTPC कट ऑफ (RRB NTPC Cut Off 2021 आणि मागील वर्षाचे कट ऑफ गुण प्रदान केले आहेत. खालील टेबलमध्ये CBT 1 परीक्षेसाठी RRB NTPC कट ऑफ 2021 दर्शवेल जी अधिकृतपणे प्रसिद्ध झाली आहे.

RRB NTPC Result Mumbai 2021 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

RRB NTPC Mumbai Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 82.50305 70.9339 68.55081 77.8641 75.50659
Goods Guard 81.27104 69.11405 64.54506 75.96304 73.33313
Junior Accounts Assistant Cum Typist 67.57034 59.75311 49.23579 64.70576 55.11459
Senior Clerk Cum Typist 68.23444 59.87418 48.41112 65.04485 56.14207
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 75.59586 63.9988 54.90334 69.88115 63.74436
Commercial Cum Ticket Clerk 85.25926 74.55001 71.26609 81.41909 79.82927
Accounts Clerk Cum Typist 83.93661 74.25844 71.90691 81.05169 79.99162
Junior Clerk Cum Typist 79.33621 71.55749 66.81273 77.32785 74.97148
Trains Clerk 87.69186 79.35895 77.16865 85.0361 85.27419
Traffic Assistant
Commercial Apprentice 91.68189 85.12875 84.57627 89.64571 90.1424

RRB NTPC Cut Off 2021 Ahmedabad

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 72.56079 66.29701 62.88265 67.93559 61.83813
Goods Guard 82.37427 74.0141 65.74424 78.60788 73.73519
Junior Accounts Assistant Cum Typist
Senior Clerk Cum Typist 74.19916 65.89002 56.74103 68.72983 64.00726
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 75.16328 66.17184 57.42135 69.49759 63.70319
Commercial Cum Ticket Clerk 78.50076 67.53965 60.06381 72.33815 66.16346
Accounts Clerk Cum Typist
Junior Clerk Cum Typist 82.09062 72.04431 65.29502 77.50062 74.63091
Trains Clerk 86.78185 75.8771 68.7491 81.73781 81.16366
Traffic Assistant
Commercial Apprentice 87.74146 81.16605 86.21112
Junior Time Keeper
Senior Time Keeper

RRB NTPC Cut Off 2021 Allahabad

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 88.01104 77.96756 73.37954 84.38801 83.61596
Goods Guard 80.28714 67.21725 59.72801 73.84403 69.58984
Junior Accounts Assistant Cum Typist 82.12913 67.19444 57.03504 75.6963 72.45876
Senior Clerk Cum Typist 79.15944 65.45857 55.86355 73.55136 68.56884
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 79.99162 65.60543 56.76621 73.26665 68.61679
Commercial Cum Ticket Clerk 90.9201 82.4539 79.38186 87.957 87.24079
Accounts Clerk Cum Typist 94.18662 86.17024 83.33427 93.0666 91.85042
Junior Clerk Cum Typist 87.39898 78.35161 72.08875 84.60032 83.6316
Trains Clerk 91.95341 84.05647 80.42822 89.44086 88.91003
Traffic Assistant
Commercial Apprentice 93.43593 84.20784 83.50201 90.51474 90.49599
Junior Time Keeper
Senior Time Keeper

RRB NTPC Bhopal Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 84.80308 74.0303 66.24892 80.45666 73.08678
Goods Guard 80.98864 66.42498 57.17801 74.83395 64.39838
Junior Accounts Assistant Cum Typist 73.61808 61.00896 51.41549 69.67936 49.98412
Senior Clerk Cum Typist 71.80993 60.46162 50.24759 68.82071 48.40096
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 77.56617 63.27464 53.95877 71.69566 55.47151
Commercial Cum Ticket Clerk 87.28558 76.12998 68.37638 82.92194 77.26018
Accounts Clerk Cum Typist
Junior Clerk Cum Typist 83.03286 72.47032 64.28428 80.61517 71.03711
Trains Clerk 88.24388 79.21929 69.54371 84.1587 79.21929
Traffic Assistant
Commercial Apprentice
Junior Time Keeper
Senior Time Keeper

RRB NTPC Chandigarh Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 85.49371 74.488 71.49601 79.18217 77.93576
Goods Guard 84.71816 73.40574 70.64825 77.30386 78.95462
Junior Accounts Assistant Cum Typist 76.83584 65.01903 59.5952 69.15003 65.35051
Senior Clerk Cum Typist 77.75466 65.59559 58.96265 69.79639 67.21327
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 80.1225 67.80749 63.00041 72.19368 70.33667
Commercial Cum Ticket Clerk 87.29921 76.10688 73.75306 81.16366 80.16366
Accounts Clerk Cum Typist 91.72502 82.09062 80.37181 87.4559 87.57862
Junior Clerk Cum Typist 85.39791 75.23127 71.10985 80.88102 80.34777
Trains Clerk 91.36405 80.83909 76.38201 88.71218 86.98695
Traffic Assistant
Commercial Apprentice 91.40262 82.63609 82.90589 87.42734 87.45134
Junior Time Keeper
Senior Time Keeper

RRB NTPC Ranchi Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 85.61861 70.91991 64.89497 82.04799 77.10438
Goods Guard 78.93276 64.26767 57.20795 73.22028 62.64851
Junior Accounts Assistant Cum Typist
Senior Clerk Cum Typist 76.40272 62.75457 56.28895 72.70085 60.94583
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 80.03696 64.0858 58.66321 74.4677 64.24191
Commercial Cum Ticket Clerk 86.35942 74.41641 68.35779 83.6231 78.72455
Accounts Clerk Cum Typist
Junior Clerk Cum Typist 87.46763 75.73415 69.0715 85.25838 80.92918
Trains Clerk 91.40004 81.34614 72.10774 89.91558 84.45615
Traffic Assistant
Commercial Apprentice 95.08851 78.74932 93.40068
Junior Time Keeper
Senior Time Keeper

RRB NTPC Malda Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 84.33004 72.85509 64.55277 81.12625 80.61517
Goods Guard 79.22616 64.3548 55.51985 73.32618 71.98583
Junior Accounts Assistant Cum Typist
Senior Clerk Cum Typist 76.40154 63.4295 52.65299 72.68501 69.95461
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 76.86306 63.94954 53.65424 73.10752 70.64524
Commercial Cum Ticket Clerk 87.29989 78.51568 68.02053 84.00201 83.93773
Accounts Clerk Cum Typist
Junior Clerk Cum Typist 85.12875 73.46232 65.10923 81.46637 81.15037
Trains Clerk 91.24527 80.75384 76.90624 88.75212 89.55327
Traffic Assistant
Commercial Apprentice 92.77489 86.24805 75.43523 90.6443 92.05467
Junior Time Keeper
Senior Time Keeper

RRB NTPC Thiruvananthapuram Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 69.73374 50.77822 49.02214 65.98004 40.01981
Goods Guard 73.28221 52.93968 60.71232 63.75341 48.35295
Junior Accounts Assistant Cum Typist
Senior Clerk Cum Typist 79.7322 58.4345 58.20713 76.67997 59.52524
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 72.84582 50.04463 53.81149 64.17278 40.01981
Commercial Cum Ticket Clerk 79.73463 60.23417 59.03961 72.3559 58.14908
Accounts Clerk Cum Typist
Junior Clerk Cum Typist 87.90199 66.80264 66.96034 84.59798 77.39949
Trains Clerk 89.39282 74.1028 74.15143 77.28543
Traffic Assistant
Commercial Apprentice
Junior Time Keeper
Senior Time Keeper

RRB NTPC Bhubaneswar Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 82.30536 73.5012 66.8538 79.54047 77.63448
Goods Guard 76.7851 60.57036 53.62728 70.68169 62.26698
Junior Accounts Assistant Cum Typist 74.66592 57.43659 50.72469 68.3943 60.22771
Senior Clerk Cum Typist 74.87469 56.99604 50.61608 68.56186 61.08558
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 76.7851 59.98358 52.79121 70.18248 65.98234
Commercial Cum Ticket Clerk 83.60277 69.88471 64.04445 78.66484 76.50456
Accounts Clerk Cum Typist 86.28147 73.43457 66.86337 82.47072 80.00234
Junior Clerk Cum Typist 84.02868 71.09809 63.10323 80.53995 77.7095
Trains Clerk
Traffic Assistant
Commercial Apprentice 90.03417
Junior Time Keeper
Senior Time Keeper

RRB NTPC Kolkata Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 85.09808 78.02767 67.39695 79.91859 79.73862
Goods Guard 82.27776 73.27969 63.0082 79.04465 75.82494
Junior Accounts Assistant Cum Typist 79.34663 67.50793 56.46796 73.4973 71.37486
Senior Clerk Cum Typist 75.23127 64.51142 54.11591 70.89804 65.87434
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 77.30386 65.80621 55.67223 71.93483 67.24809
Commercial Cum Ticket Clerk 84.50599 75.65737 69.17902 82.45326 79.3428
Accounts Clerk Cum Typist 90.83742 81.02902 74.35369 86.21112 86.18435
Junior Clerk Cum Typist 82.7312 74.09837 65.75194 79.17278 76.90624
Trains Clerk 92.02246 84.54199 79.06055 89.47902 88.83059
Traffic Assistant 89.52232 79.7699 72.01882 84.54199 85.13691
Commercial Apprentice 96.49522
Junior Time Keeper 92.49706 83.59584 79.21929 89.1533 88.36466
Senior Time Keeper 87.77825 76.60262 84.33946

RRB NTPC Jammu Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 75.01397 56.42412 52.00753 67.99367 62.04609
Goods Guard 81.85589 67.18456 64.44692 77.01273 74.59903
Junior Accounts Assistant Cum Typist 78.24213 66.29701 59.74665 75.13708 73.53714
Senior Clerk Cum Typist 72.58146 59.35445 55.10613 70.69877 66.66109
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 76.23343 61.80208 57.52332 72.47646 68.59533
Commercial Cum Ticket Clerk 80.51968 66.26757 62.01239 75.59615 72.60088
Accounts Clerk Cum Typist 92.0227 88.32852
Junior Clerk Cum Typist 82.17353 69.4536 64.54506 76.8542 74.67107
Trains Clerk
Traffic Assistant
Commercial Apprentice 92.89431 89.54508
Junior Time Keeper 87.976
Senior Time Keeper 81.8949 56.61829

RRB NTPC Patna Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 85.56226 69.16557 65.8411 83.18837 78.57969
Goods Guard 81.22205 60.24321 65.00362 75.8175 65.94805
Junior Accounts Assistant Cum Typist 74.5704 55.38232 60.73876 71.37148 58.62994
Senior Clerk Cum Typist 76.57765 57.56713 60.69345 73.16189 62.16237
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 79.51765 60.13864 63.76263 74.39391 64.75569
Commercial Cum Ticket Clerk 92.19404 80.07795 82.78294 90.06539 87.82212
Accounts Clerk Cum Typist 91.23851 78.37474 82.78294 89.30844 87.94362
Junior Clerk Cum Typist 87.48289 73.55021 78.48319 85.95473 83.45778
Trains Clerk 89.47235 74.70397 80.70842 87.14189 83.67254
Traffic Assistant
Commercial Apprentice 90.29863 76.92842 79.30699 87.7061 85.98696

RRB NTPC Secunderabad Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 79.24272 66.92253 63.40663 74.68625 70.67834
Goods Guard 75.51433 63.20507 59.82517 70.2066 64.42504
Junior Accounts Assistant Cum Typist 75.63444 62.31194 58.52532 70.37584 64.40169
Senior Clerk Cum Typist 74.01901 61.58934 57.64919 69.88484 63.72483
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 74.9738 61.90899 58.19749 69.96152 63.86375
Commercial Cum Ticket Clerk 81.80384 70.68169 68.04973 78.43987 74.3165
Accounts Clerk Cum Typist 88.39482 79.07254 76.85196 87.02439 84.86354
Junior Clerk Cum Typist 86.10719 76.50039 72.44101 85.12875 82.33585
Trains Clerk 91.14479 81.11806 78.98174 88.82466 85.51508
Traffic Assistant
Commercial Apprentice 95.96585

RRB NTPC Siliguri Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master
Goods Guard 71.93426 58.67611 48.77067 63.60612 52.93968
Junior Accounts Assistant Cum Typist
Senior Clerk Cum Typist 65.44251 53.5629 43.53516 57.35158 40.17082
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 68.9077 55.11137 44.85071 58.91145 40.1949
Commercial Cum Ticket Clerk 79.73539 70.37442 61.08558 74.14727 71.79891
Accounts Clerk Cum Typist
Junior Clerk Cum Typist 74.78884 64.6771 56.04866 69.46584 64.0899
Trains Clerk 81.12395 71.54515 63.60677 76.17869 72.29064
Traffic Assistant 92.00779

RRB NTPC Chennai Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 74.81025 62.75243 59.20038 70.77987 61.10577
Goods Guard 75.48454 64.01604 62.28301 71.48011 65.41508
Junior Accounts Assistant Cum Typist 66.56408 57.76249 51.28228 64.99973 51.31878
Senior Clerk Cum Typist 66.15632 56.82434 47.94002 64.77597 49.57598
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 72.76334 60.37964 55.6633 68.51559 57.25605
Commercial Cum Ticket Clerk 78.99081 66.7883 63.74431 74.72719 67.97683
Accounts Clerk Cum Typist 83.72335 75.60489 70.73482 82.69229 79.70027
Junior Clerk Cum Typist 78.1129 68.81789 63.74144 76.0837 71.73526
Trains Clerk 87.2879 79.93754 75.0159 85.493 83.65861

RRB NTPC Muzzafarpur Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 86.58382 67.82243 68.75775 80.53842 81.24057
Goods Guard 82.57672 63.87137 63.63893 78.08875 78.51565
Junior Accounts Assistant Cum Typist
Senior Clerk Cum Typist 69.70932 48.55149 39.59574 61.15436 51.61216
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 64.14089 42.83972 35.96026 55.21696 44.95344
Commercial Cum Ticket Clerk 77.62097 58.4345 58.53992 71.29512 70.71033
Accounts Clerk Cum Typist
Junior Clerk Cum Typist 82.33155 63.74001 63.54597 77.22581 76.37864
Trains Clerk

RRB NTPC Bangalore Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 78.71248 66.45303 60.35781 72.92561 71.67807
Goods Guard 83.41689 72.50332 67.23817 79.01269 78.07906
Junior Accounts Assistant Cum Typist 78.03182 68.43657 62.25917 75.41411 73.04877
Senior Clerk Cum Typist 77.46281 68.2033 61.6629 75.18008 72.1226
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 78.99908 69.02542 62.27927 75.79815 72.73755
Commercial Cum Ticket Clerk 83.3563 73.2342 67.65523 79.55954 78.03283
Accounts Clerk Cum Typist 96.48427 93.56717
Junior Clerk Cum Typist 86.56633 77.48208 72.27576 84.20844 81.87083
Trains Clerk 90.51474 82.143 77.46613 88.18211 87.02439

RRB NTPC Bilaspur Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 77.47264 67.66008 63.60612 76.00837 71.82594
Goods Guard 71.23883 57.23699 51.59594 66.63356 59.52088
Junior Accounts Assistant Cum Typist 72.10411 55.81945 49.69117 66.16081 58.6016
Senior Clerk Cum Typist 72.0282 56.78805 50.26787 66.75063 59.31281
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 75.32452 56.83585 50.28879 67.24821 61.06837
Commercial Cum Ticket Clerk 87.07794 73.00445 67.19209 83.6231 82.92194
Accounts Clerk Cum Typist 91.52824 78.03547 72.32188 90.19919 88.67523
Junior Clerk Cum Typist 85.64331 73.97166 66.19859 84.25622 82.94129
Trains Clerk 90.63315 77.35611 67.18107 87.37463 86.9445
Commercial Apprentice 90.81429 80.9605 75.07944 88.70188 87.90811

RRB NTPC Guwahati Cut Off 2021

Post Name UR SC ST OBC EWS
Station Master 75.53284 64.23108 57.88686 70.95961 62.71698
Goods Guard 77.38332 66.43874 63.27259 71.63752 66.06592
Junior Accounts Assistant Cum Typist 65.41118 54.53506 53.90402 57.17131 40.01981
Senior Clerk Cum Typist 62.4478 52.33688 51.88505 55.0939 40.07
Senior Commercial Cum Ticket Clerk 68.22902 56.4047 54.71027 59.41094 45.92458
Commercial Cum Ticket Clerk 82.52537 72.49647 69.25131 77.46613 74.82469
Accounts Clerk Cum Typist 77.3602 65.93583 63.98174 71.68178 66.7883
Junior Clerk Cum Typist 69.61204 60.10194 57.78869 63.9489 55.42684
Trains Clerk 79.9687 70.93497 63.94195 74.85254 71.54188
Commercial Apprentice 89.89511 87.32

RRB NTPC Cut Off 2021: Overview

RRB has released 35281 vacancies for various posts for which RRB conducted the exams in 7 phases which was conducted from 28th December 2021 to 31st July 2021. Candidates must check the phases of the exam along with the date of the phases and the number of candidates who appeared for the RRB NTPC 2021.

Phases of Exam RRB NTPC Exam Date No. of Candidates
RRB NTPC 7th Phase 23rd, 24th, 26th, and 31st July 2021 2.78 Lakh Candidates
RRB NTPC 6th Phase April 1, 3, 5, 6, 7 and 8 6 Lakh Candidates
RRB NTPC 5th Phase 4th March to 27th March 2021 19 Lakh Candidates
RRB NTPC 4th Phase 15th Feb to 3rd March 2021 15 Lakh Candidates
RRB NTPC 3rd Phase 31st Jan to 12th Feb 2021 28 lakh candidates
RRB NTPC 2nd Phase 16th Jan to 30th Jan 2021 27 lakh candidates
RRB NTPC 1st Phase 28th Dec to 13th January 2021 23 lakh candidates

RRB NTPC 2015 STAGE 2 REGION-WISE CUTOFF

RRB NTPC 2015 STAGE 2 REGION-WISE CUTOFF: RRB NTPC 2015 परीक्षेसाठी कट ऑफ खालील तक्त्यात प्रत्यक सर्कल नुसार दिले आहे.

BHOPAL RRB NPTC Cut Off

RRB NTPC Cut Off 2021 Out, Region-wise Cut off Marks
RRB Bhopal

AJMER RRB NPTC Cut Off

RAILWAY RECRUITMENT BOARD, AJMER
NTPC {Graduate) Exam.-CEN 03/2015
Provisional cut off marks for shortlisting of candidates dates  f«Oowment V erific.ation for each category –
Post Name (Cat.No.) Railway / PU UR OBC (Non
Creamy
layer,
SC ST ExS VH OH HH
CommercialAnnrentice (Cat. No. l NWR 86.99687 85.25905 81.20036 ..
Traffic Apprentice(cat.No. 2) NWR 80.71728 80.00000 76.0118″ 78.36412 63.88164 .. ..
Goods Guard (Cat. No.4} NWR 79.55990 79.28650 739944d 72.14681 56.298″0 .. 62.85885
Goods Guard (Cat. No.4} WCR 78.88889 78.48332 73.25265 71.30624 54.13283 .. ..
Senior Cferk-cum·T”flist (Cat. No. 61 NWR .. 80 92696 79.15155 ..
Senior Cles-k..cum-Typist (Cat. No. 6) WCR .. 85.53505 .. 76.27899 .. ..
Assistant Station Master (cat.No. 7)
{computed marts of 2nd stage CST ..
Aptitude Test in 70:30 ratio)
NWR 75.66128 75.21859 69 90779 69.23979 46.21672 .. ..
Assistant Station Master (cat.No. 7)
{computed marts of 2nd stage CST+
Aptitude Test in 70:30 ratio)
WCR 75.28483 75.00932 69.74336 69.64055 52.08146 ..

MALDA RRB NPTC Cut Off

RRB NTPC Cut Off 2021 Out, Region-wise Cut off Marks_80.1

MUMBAI RRB NPTC Cut Off

RRB NTPC Cut Off 2021 Out, Region-wise Cut off Marks
RRB Mumbai

Patna RRB NPTC Cut Off

Post name & Cat No. UR SC ST OBC (NCL} ExS VH OH HH
TA, Cat. No.2 87. t6049 79.48862 73.12035 86.12423 78.19314
Goods Guard, Cat No.4 76.47323 64.91203 55.96019 74.68089 52.60716 55.0t4S4
ASM.Cat. No. 7 (computed
marks of 2nd stage CBT +Aptttude Test in 70:30 ratio).
75.36479 63.51389 SS.40622 73.n626 51.74576

SILIGURI RRB NPTC Cut Off

Cat No. Nam of Post UR SC ST OBC Ex-SM OH HH
2 TA 80.00000 72.65334 63.03444 78.16050 51.07909 58.54250 59.51806
3 ECRC 83.03029 78.95818 76.27237 NA 51.12264 NA NA
4 Goods Guard 77.15680 70.65327 61.66667 74.44444 46.53327 57.73331 NA
6 Senior Clerk-cum-Typist NA NA 67.37965 77.75726 50.04465 NA NA
7 ASM
(CBT-11 70% + AT 30%)
72.95833 66.08333 56.76180 70.78272 48.64755 NA NA

KOLKATA RRB NPTC Cut Off

RRB NTPC Cut Off 2021 Out, Region-wise Cut off Marks_110.1

MUZAFFARPUR RRB NPTC Cut Off

RRB NTPC Cut Off 2021 Out, Region-wise Cut off Marks_120.1

GUWAHATI RRB NPTC Cut Off

RAILWAY  RECRUITMENT BOARD,GUWAHATII
NTPC (Graduate) Exam.-CEN 03/2015
Provisional cut off marks for shortlisting of candidates for Document Verification for each:h category:·
Post Name (Cat No .) Railway/ PU UR OSC (Non
Creamy
U\’e<)
SC ST ExS VH OH HH
Traffic Aaocentice (cat.No. 2) NFR 75.93438 73.27371 68.47660 66.79987 32.50000 .. SS.64922 SS.17021
Enquiry cum·Reservation Clerk (Cat. No. 3} NFR 79.85324 74.72223 71.52036 71.38889 4s.21ns ..
Goods Guard teat.No. 4) NFR 74.06568 72.34799 67.63824 6S.SSSS6 33.03102 .. 37.03582
Senior C erk<um-Typist (Cat. No. 6) NFR 83.01624 77.30939 70.71223 70.43277 .. ..
Assistant Station Master (cat.No. 7) (computed marks of 2nd stage CST + Aptitude Test 70:30 ratio) NFR 69.79037 68.78667 62.98322 59.77236 52.00695 ..

 

GORAKHPUR RRB NPTC Cut Off

RRB NTPC Cut Off 2021 Out, Region-wise Cut off Marks
RRB Gorakhpur

CHENNAI RRB NPTC Cut Off

RAILWAY RECRUITMENT BOARD, CHENNAI
NTPC (Graduate) Exam.- 03/2015
Provisional cut off marks for shortlisti.ng of candidates for Document Verification for each category:-
Post Name(Cat.No.) Railway / PU UR OBC (Non
Creamy
layer)
SC ST ExS VH OH HH
Commercial Apprentice (Cat. No. l SR 74.98708 74.48404 70.58824 6S.03971 49.81617 63.89612 46 09926
Traffic Apprentice(cat.No. 2) SR 74.30455 74.04953 66.85440 64.42577 46.90665 .. 60.85135
Goods Guard (Cat. No. 4l SR 7349605 73.49605 66.S7767 63.46908 46.21849 59.84647
Jun or Accounts Assistant.cum-Typist (Cat.No. S) ICF 78 47729 71.S5891 64.84863 62.75149 59.75700 ..
Jun or Accounts Assist-ant-<um-Tvnist (Cat. No. S) SR 79.63493 72.11238 6S.82503 47.01270 57.08994 61.62465 ..
Senior Clerk<um-Typist (Cat.No. 6) SR 78.77645 73.15467 65.39488 55.61911 .. 60.50420 43.26977
Senior Clerk<um Typist (Cat. No. 6) ICF 60.85135 60.46221 4300645
Assistant Station Master (Cat.No. 7)
(computed marks of 2nd stage CST + Aptitude Test in 70:30 ratio)
SR 70.50347 70.25938 63.74873 62.13742 44.59559 .. 55.20627 ..

CHANDIGARH RRB NPTC Cut Off

RRB NTPC Cut Off 2021 Out, Region-wise Cut off Marks
RRB Chandigarh

BILASPUR RRB NPTC Cut Off

RAILWAY  RECRUITMENT BOARD,BILASPUR
NTPC (Graduate) Exam.-CEN 03/2015
Provisional cut off marks for shortlisting of candidates for Document Verification for each category:-
Post Name (Cat.No.) Railway / PU UR OBC {Non
Creamy
layer)
SC ST ExS VH OH HH
Commercial Apprentice (Cat. No. 1) CR 79.65566 77.62362 68.72311 66.18434 56.10559 .. 59.72223
CommercialApprentice (Cat. No. 1} SECR 81.58108 80.1476 6936379 ..
Traffic Anrventice <cat.No.2l CR 78.14852 77.944.52 66.85176 S0.3n19 ..
Traffic Apprentice (cat.No.2) SECR 78.84623 .. 67.22223 ..
Goods Guard (Cat.No. 4} CR 77.17898 7586039 66.293.54 61.94444 S0.34857 .. 48.41292
Goods Guard (Cat. No. 4} SECR 77.99813 77.60882 66 81903 ..
Jun or Accounts Assistant-<um-Tvoist feat. No.S) SECR 86.94795 67 05872 61.62672 .. 61.5486
Senior Clerk<um·Typist (Cat. No.6) SECR 83.31947 81.38889 ..
Assistant Station Master t Cat.No. 7)
{computed marks of 2nd stage CST + Aptitude Test  n 70:30 rat o)
CR 71.11903 7030653 62.65972 57.95762 52.20543 ..
Ass stant Station Master {Cat. No.7)
(computedmarks of 2nd stage CST + Aptitude Test n 70:30 rat o)
SECR 77.4481 76.5551 63.95716 ..

BANGALORE RRB NPTC Cut Off

RAILWAY RECRUITMENT BOARD, BANGA LORE
NTPC (Graduate) Exam.-CEN 03/2015
Provisional cut off marks for shortlisting of candidates for Document Verification for each category:-
Post Name(Cat.No.) Railway / PU UR OBC(Non
Creamy
Layer)
SC ST ExS VH OH HH
Commercial Apprentice (Cat. No. l SWR 74.95762 11.112n 61.60117 61.47897 57.43203 ..
Traffic Apprentice (cat.No. 2) SWR 71.01350 70.01413 60.97976 60.80977 49.23860 ..
Goods Guard (Cat. No.4} SWR 69.75115 68.96711 60.22409 58.48371 47.92369 .. 4 1.16294 ..
Junior Accounts Assistant-rum-Typist (Cat. No.S) SWR 77.03082 66.10645 61.06332 57.65400 49.74756 40.08724
Senior Oerk-cum-Typist (Cat. No. 61 SWR 76.32569 69.01713 58.54342 51.99400 37.60864
Assistant Station Master (cat. No.7)
computed marks of 2nd stage CST+ Aptitude Test n
70:30 ratio)
SWR 67.24949 66.51593 56.26072 56.67525 39.83265 ..

THIRUVANANTHAPURAM RRB NPTC Cut Off

RAILWAY   RECRUITMENT BOARD, THIRUVANANTHAPURAM
NTPC {Graduate) Exam.-CEN 03/2015
Provisional cut off marks for shortlisting of candidates for Document Verification for each category:-
Post Name (Cat.No.) Railway / PU UR OBC (Non
Creamy
Layer)
SC ST ExS VH OH HH
Commercial Apprentice (Cat. No. l SR 80.61537 79.94691 72.05354 69.90413 68.65007 68.87813 60.15701
Traffic Apprentice(cat. No. 2) SR 79.97752 79.49321 70.64942 65.84948 67.90032 66.62686 ..
Goods Guard (Cat. No.4} SR 79.16667 78.83323 70.30805 65.15956 67.23912 63.76502 ..
Jun or Accounts Assistant-cum-Typist (Cat. No. S) SR 84.42757 68.36858 64.41814 ..
Senior Cleek-cum·Typist ICat. No. 61 SR 73.78189 .. 68.36512 ..
Assistant Station Master (cat. No. 7)
(computed marks of 2nd stage CST+ Aptitude Test
70:30 ratio)
SR 72.48599 73.40351 60.59415 59.15808 60.11595 56.30585

 

BHUBANESWAR RRB NPTC Cut Off

RRB NTPC Cut Off 2021 Out, Region-wise Cut off Marks
RRB Bhuvaneshwar

JAMMU SRINAGAR RRB NPTC Cut Off

RAILWAY RECRUITMENT BOARD, JAMMU SRINAGAR
NTPC (Graduate} Exam.-CEN 03/2015
Provisional cut off marks for shortlisting of candidates for Document Verification for each category:·
Post Name(Cat.No.) Railway / PU UR OBC (Non
Creamy
I.ayer)
SC ST ExS VH OH HH
Traffic Aorventice (cat. No.2) NR 76.42176 70.42170 68.44266 60.00000 46.20591 .. 50.20426 ..
Enquiry·cum Reservation Oefl( (Cat. No. 3} NR 76.65244 71.66667 66.77655 59.30426 46.94444 .. 38.05556 ..
Goods Guard CCat. No.41 NR 74.61197 68.44982 66.82821 56.78206 37.91904 41.56421 ..
Jun or Accounts Assistant<um Typist (Cat. No.S) RCf .. S0.28773 44.29807 ..
Senior Clerk<um-Typist (Cat. No.6) OMW 76.97183 71.24258 59.22069 ..
Assistant Station Master (cat.No. 7)
(computed marks of 2nd stage CBT +Aptitude Test n
70:30 ratio)
NR 69.65797 66.9306() 61.99935 53.53647 47.88784 ..

FAQs: RRB NTPC Cut-off 2021

Q1. RRB NTPC CBT-1 चा कट ऑफ जाहीर झाला आहे का?

Ans. होय, RRB NTPC CBT-1 चा कट ऑफ जाहीर झाला आहे.

Q2. RRB NTPC CBT-1 चा कट ऑफ कधी जाहीर झाला?

Ans. RRB NTPC CBT-1 चा कट ऑफ 14 जानेवारी 2022 रोजी झाला.

Q3. RRB NTPC CBT-1 चा निकाल मी कुठे पाहू शकतो?

Ans. RRB NTPC CBT-1 चा निकाल आपण Adda247 मराठी च्या वेबसाईटवर तपासू शकता.

Q4. RRB NTPC CBT-2 परीक्षा कधी आहे?

Ans. RRB NTPC CBT-2 परीक्षा 14 ते 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी होणार आहे.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)

Sharing is caring!

FAQs

Is the RRB NTPC cut off 2021 out?

Yes, RRB NTPC cut-off 2021 has been released on 14th January.

Is there any sectional cutoff in RRB NTPC?

No, there is no sectional cut-off in RRB NTPC.

Which RRB zone has the lowest NTPC cutoff?

Muzaffarpur region has the lowest NTPC cut-off for the general category in 2021

Which RRB zone has the highest NTPC cutoff?

Chandigarh region has the highest NTPC cut-off for the general category in 2021