Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Aptitude Quiz for MAHA-TAIT Exam

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023 | MAHA-TAIT परीक्षेसाठी अभियोग्यता चाचणीचे दैनिक क्विझ: 10 जानेवारी 2023

MAHA-TAIT Exam Quiz: MAHA-TAIT परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Aptitude Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. MAHA-TAIT Exam Quiz for Aptitude चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण MAHA-TAIT Exam Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. MAHA-TAIT Exam Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे Quiz आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

MAHA-TAIT Exam Quiz : Aptitude

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Aptitude Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, MAHA-TAIT इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता Aptitude Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. MAHA-TAIT Exam Quiz of Aptitude in Marathi आपली MAHA-TAIT Exam ची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

MAHA-TAIT Exam Quiz – Aptitude: Questions

Q1. बिंदू (–5, 7), (4, –1) आणि (4, –1) द्वारे तयार झालेल्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ किती असेल?

(a) 255

(b) 362

(c) 162

(d) यापैकी नाही

Q2. f (x) = 27x³ – 45x² + 9x + 12 ला g(x) = x – 1/3 ने भागल्यावर बाकी शोधा?

(a) 3

(b) 11

(c) -12

(d) 14

Q3. B आणि C समान कार्यक्षम आहेत, परंतु A ची कार्यक्षमता प्रत्येकी B आणि C च्या निम्मी आहे. A आणि B ने एक काम सुरू केले आणि 3 दिवसांनंतर C त्यांना सामील झाला. जर A एकटा 14 दिवसात काम करू शकत असेल तर अजून किती दिवसात ते काम पूर्ण होईल?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4.5

Q4. तीन वेगवेगळ्या रोड क्रॉसिंगवरील ट्रॅफिक लाइट्स अनुक्रमे 24, 36 आणि 54 सेकंदांनंतर बदलतात. जर ते सर्व एकाच वेळी 10:15:00 वाजता बदलले, तर ते लाइट्स पुन्हा एकाच वेळी किती वाजता बदलतील?

(a) 10 : 16 : 54 am

(b) 10 : 18 : 36 am

(c) 10 : 17 : 02 am

(d) 10 : 22 : 12 am

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023_30.1

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023_40.1

Q7. रोहितने 6% वार्षिक दराने काही रक्कम गुंतवली आणि 3 वर्षाच्या शेवटी त्याला त्या रकमेवर रु. 8730 सरळव्याज मिळाले. 2 वर्षांनी त्याच रकमेवर आणि त्याच दरावर त्याला किती रु. चक्रवाढ व्याज मिळेल?

(a) रु. 5820

(b) रु. 5949.60

(c) रु. 5900

(d) रु. 5994.60

Q8. 5000 रु ला 2 वर्षांसाठी सारख्याच दराने चक्रवाढ व्याज व सरळव्याज यांच्यातील फरक रु.72 आहे. तर वार्षिक व्याजदर किती टक्के असेल?

(a) 6%

(b) 8%

(c) 10%

(d) 12%

Q9. म्हशी आणि बदकांच्या गटात, पायांची संख्या डोक्यांच्या संख्येच्या दुप्पट पेक्षा 24 ने जास्त आहेत. तर गटातील म्हशींची संख्या किती आहे?

(a) 6

(b) 8

(c) 10

(d) 12

Q10. पहिल्या पंधरा नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गांची सरासरी किती आहे?

(a) 120
(b) 112.5
(c) 68.88
(d) 82.66

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023_50.1

MAHA-TAIT Exam Quiz – Aptitude: Solutions.

S1. Ans.(d)

Sol.

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023_60.1

Hence the example ten points are not forming any triangle, rather they are collinear.

S2. Ans.(b)

Sol.

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023_70.1

When we need remainder put the value of divider and x solve the equation

S3. Ans.(a)

Sol.

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023_80.1

S4. Ans.(b)

Sol.

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023_90.1

S5. Ans.(b)

Sol.

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023_100.1

S6. Ans.(a)

Sol.

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023_110.1

S7. Ans.(d)

Sol.

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023_120.1

S8. Ans.(d)

Sol.

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023_130.1

S9. Ans.(d)

Sol.

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023_140.1

S10. Ans.(d)

FAQs: MAHA-TAIT Exam Quiz, Aptitude Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 10 January 2023_150.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.