Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Aptitude Quiz for TAIT Exam

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 07 February 2023 | MAHA-TAIT परीक्षेसाठी अभियोग्यता चाचणीचे दैनिक क्विझ: 07 फेब्रुवारी 2023

MAHA-TAIT Exam Quiz: MAHA-TAIT परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Aptitude Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. MAHA-TAIT Exam Quiz for Aptitude चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण MAHA-TAIT Exam Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. MAHA-TAIT Exam Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे Quiz आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

MAHA-TAIT Exam Quiz : Aptitude

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Aptitude Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, MAHA-TAIT इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता Aptitude Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. MAHA-TAIT Exam Quiz of Aptitude in Marathi आपली MAHA-TAIT Exam ची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

MAHA-TAIT Exam Quiz – Aptitude: Questions 

Q1. चौरसाचे क्षेत्रफळ 42.25 सेमी² आहे. त्याची परिमिती (सेमी मध्ये) किती असेल ?

(a) 52

(b) 26

(c) 28

(d) 56

Q2. जर अर्धवर्तुळाची परिमिती 72 सेमी असेल, तर त्याचे क्षेत्रफळ (cm² मध्ये) किती असेल?

(a) 308

(b) 616

(c) 160

(d) 320

Q3. घनाची मात्रा 274.625 cm³ आहे. त्याची बाजू (सेमी मध्ये) किती असेल?.

(a) 7.5

(b) 6.5

(c) 5.5

(d) 3.5

Q4. ΔXYZ हा Y वर काटकोन आहे. जर m∠X = 45° असेल, तर (cosecZ + √3/2) चे मूल्य किती?

(a) (2√2+√3)/2

(b) 5/6

(c) (1+2√3)/2

(d) (√2+1)/√2

Q5. ΔXYZ हा Y वर काटकोन आहे. जर sinX = 4/5 असेल, तर cosZ चे मूल्य किती आहे?

(a) 3/4

(b) 5/3

(c) 4/5

(d) 4/3

Q6. चौरसाचे क्षेत्रफळ 30.25 सेमी² आहे. त्याची परिमिती (सेमी मध्ये) किती असेल?.

(a) 44

(b) 23

(c) 22

(d) 46

Q7. वर्तुळाचा घेर 110 सेमी आहे तर त्याची त्रिज्या (सेमी मध्ये) किती?

(a) 35

(b) 19.5

(c) 17.5

(d) 39

Q8. 28 सेमी आणि उंची 12 सेमी व्यासाच्या उजव्या वर्तुळाकार सिलेंडरचे एकूण पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ (cm² मध्ये) काढा?.

(a) 2200

(b) 2080

(c) 1920

(d) 2288

Q9. (cos30° + 1/2) चे मूल्य किती  आहे?

(a) (√3+1)/√3

(b) (√2+1)/√2

(c) (√3+1)/2

(d) (2√3+1)/√3

Q10. ΔDEF हा E वर काटकोन आहे. जर cosecD = 5/4 असेल, तर cosecF चे मूल्य किती आहे?

(a) 5/3

(b) 3/4

(c) 4/5

(d) 4/3

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 07 February 2023_30.1

MAHA-TAIT Exam Quiz – Aptitude: Solutions.

S1. Ans (b)

Sol.

Area of square (a)² = 42.25 cm²

⇒ a = 6.5 cm

Perimeter of square = 4a = 4 × 6.5 =26 cm

S2. Ans.(a)

Sol.

We have,

Perimeter of semicircle = 2r + πr =72 cm

r    = 14 cm

Area of semicircle

cm²

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 07 February 2023_40.1

S3. Ans.(b)

Sol.

Volume of cube (a³) = 274.62 cm³

⇒ a = 6.5 cm

S4. Ans.(a)

∴ cosecZ

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 07 February 2023_50.1

S5. Ans.(c)

Sol.

We have,

∴ XY = 3

CosZ

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 07 February 2023_60.1

S6. Ans.(c)

Sol.

Area of square = 30.25

Side of square  cm

Perimeter of square = 4 × side = 4 × 5.5

= 22 cm

S7. Ans.(c)

Sol.

Circumference of circle = 110 cm

2πr = 110 cm

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 07 February 2023_70.1

S8. Ans.(d)

Sol.

TSA of cylinder = 2πr (h +r)

 

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 07 February 2023_80.1

S9. Ans.(c)

Sol.

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 07 February 2023_90.1

S10. Ans.(a)

Sol.

∴ DE = 3(by Pythagoras theorem)

CosecF

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 07 February 2023_100.1

FAQs: MAHA-TAIT Exam Quiz, Aptitude Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2023
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Aptitude Quiz For MAHA-TAIT Exam: 07 February 2023_110.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.