Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   ICAR Technician Exam Analysis 2022

ICAR Technician Exam Analysis 2022, Shift 2, 28th Feb 2022 | ICAR तंत्रज्ञ परीक्षा 2022 विश्लेषण

ICAR Technician Exam Analysis 2022: 2nd shift of ICAR Technician Exam 2022 successfully conducted on 28th February 2022. In this article you will get ICAR Technician Exam Analysis 2022 in detail. Along with this you will get overall good attempts, and subject-wise ICAR Technician Exam Analysis 2022.

ICAR Technician Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Exam ICAR Technician Exam 2022
Exam Date 28th February 2022
Shift 1 Timings 9 am to 10:30 am
Shift 2 Timings 12:30 pm to 2 pm
Shift 3 Timings 4 pm to 5:30 pm
Official Website www.iari.res.in
Topic Name ICAR Technician Exam Analysis 2022

ICAR Technician Exam Analysis 2022 | ICAR तंत्रज्ञ परीक्षा 2022 विश्लेषण

ICAR Technician Exam Analysis 2022: ICAR IARI Technician Exam (तंत्रज्ञ) 2022 ची दुसरी शिफ्ट 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी संपली आहे आणि ज्या अर्जदारांची परीक्षा आगामी शिफ्टमध्ये आहे त्यांनी आजच्या परीक्षेची काठीण्यपातळी जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असणे आवश्यक आहे. या लेखात, आम्ही या शिफ्टमध्ये आलेल्या उमेदवारांच्या पुनरावलोकनांनुसार 28 फेब्रुवारी, शिफ्ट-2 साठी ICAR Technician Exam Analysis 2022 ची तपशीलवार चर्चा केली आहे. ICAR Technician Exam Analysis नुसार, आजच्या परीक्षेची काठीण्यपातळी ही सोपी ते माध्यम होती. ज्या अर्जदारांची परीक्षा 28 फेब्रुवारी किंवा 2, 4 आणि 5 मार्च 2022 च्या पुढील शिफ्टमध्ये आहे त्यांनी परीक्षेला बसण्यापूर्वी संपूर्ण लेख वाचला पाहिजे.

ICAR Technician Exam Analysis 2022, Shift 2, 28th Feb 2022 | ICAR तंत्रज्ञ परीक्षा 2022 विश्लेषण

ICAR Technician Exam Analysis 2022: विभागवार ICAR Technician Exam Analysis 2022 जाणून घेण्यासाठी संपूर्ण लेख पहा आणि त्यांच्या शिफ्टमध्ये अपेक्षित स्तर कोणता विचारला जाऊ शकतो याची कल्पना मिळवा. Adda247 च्या टीमने 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी 2nd शिफ्टमध्ये परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांशी संपर्क साधला आहे आणि आम्ही या लेखात तुमच्यासाठी संपूर्ण ICAR Technician Exam Analysis 2022 तयार केले आहे. एकूण overall difficulty level, good attempts, प्रत्येक विभागातून विचारलेले प्रश्न आणि आजच्या ICAR IARI परीक्षा 2022 बद्दल इतर तपशील तपासा.

ICAR Technician Exam Analysis 2022- Overall Good Attempts | एकूणच चांगले प्रयत्न

ICAR Technician Exam Analysis 2022 Overall Good Attempts: आयोजित ICAR Technician Exam Analysis 2022 नुसार, 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी 2nd shift मध्ये झालेल्या ICAR IARI परीक्षेची एकूण काठीण्यपातळी Easy to Moderate होती. खालील तक्त्यामधून विभागनिहाय good attempts आणि difficulty levels तपासा.

Sections Subject No. of Question No. of  Good Attempts
1 General Knowledge 25 17-19
2 Mathematics 25 20-22
3 Science 25 20-21
4 Social Science 25 15-17
100 72-79

ICAR Technician Exam Analysis 2022- Section-wise Review | विभागवार विश्लेषण

ICAR Technician Exam Analysis 2022 Section-wise Review: उमेदवारांना परीक्षेची पातळी समजणे सोपे करण्यासाठी, आम्ही खालील विभागात 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी आयोजित शिफ्ट-2 साठी विभागवार ICAR Technician Exam Analysis 2022 चे तपशीलवार वर्णन केले आहे. आगामी शिफ्ट किंवा दिवसांमध्ये तुमची परीक्षा असल्यास, संपूर्ण ICAR Technician Exam Analysis 2022 चा अभ्यास करा, चांगले गुण मिळवण्यात खूप मदत होईल.

ICAR Technician Exam Analysis: General Knowledge & Social Science | सामान्य ज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान

28 फेब्रुवारी 2022 रोजी झालेल्या ICAR IARI परीक्षा 2022 च्या शिफ्ट-2 मध्ये विचारलेल्या सामान्य ज्ञान, आणि सामाजिक शास्त्राशी संबंधित प्रश्नांची खाली चर्चा केली आहे-

 • Who is the General Secretory of OPEC?
 • What is the new name of Kevadiya Gujarat Railway Station?
 • FIFA Worldcup 2022 held in which country?
 • One question from 10th Schedule.
 • Question asked from Election Commission Article
 • Bloody Sunday was held on which date?

ICAR Technician Exam Analysis: Mathematics | गणित

हा विभाग easy to medium होता.

 • Simplification,
 • Number System,
 • Algebra,
 • Trigonometry,
 • Area of triangle,
 • Percentage,
 • Height & Distance etc.

ICAR Technician Exam Analysis: Science | विज्ञान

 • Glucose is which type of carbohydrate?
 • What is the chemical formula of benzene?
 • What is the Chemical formula of Baking Soda?
 • Biggest Gland in human body?
 • Parsec is the SI unit of?
 • One question related to Property of Chlorine
 • What is the full form of ATP?
 • Who discovered Bacteria?
 • Apiculture is related to?
 • Which type of mirror is used in cars?
 • What is the chemical formula of Gypsum?
 • Which hormones are secreted from the pineal gland?

ICAR IARI Technician Exam Pattern | ICAR IARI तंत्रज्ञ परीक्षेचे स्वरूप 

लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका 100 गुणांची असते. प्रश्न द्विभाषिक भाषेत (इंग्रजी आणि हिंदी) विचारले गेले.

Paper/Section Subject Max marks/ Ques Duration
I General Knowledge 25 1.5 Hours
II Mathematics 25
III Science 25
IV Social Science 25
Total 100

Also Read,

ICAR Technician Salary Structure, Allowances, Benefits and Job Profile

ICAR Technician Exam Analysis 2022, Shift 1, 28th Feb 2022

ICAR Technician Exam Analysis 2022- FAQs

Q. आजच्या ICAR IARI Exam ची difficulty level कशी होती?

उत्तर आमच्या ICAR Technician Exam Analysis 2022 नुसार, परीक्षेची difficulty level ही Easy to Moderate होती.

Q. मला 28 फेब्रुवारीसाठी पूर्ण ICAR Technician Exam Analysis 2022 कोठे मिळेल?

उत्तर Adda247 वर, आम्ही 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी झालेल्या परीक्षेसाठी संपूर्ण ICAR Technician Exam Analysis 2022 वर चर्चा केली आहे.

Q. 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी होणाऱ्या ICAR IARI परीक्षेसाठी एकूण good attempts काय आहेत?

उत्तर 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी झालेल्या ICAR IARI परीक्षेसाठी एकूण good attempts 72-79 होते.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK

Sharing is caring!

FAQs

What was the difficulty level of today’s ICAR IARI Exam?

As per ICAR Technician Exam Analysis conducted by our faculty, the difficulty level of the exam was Easy to Moderate.

Where can I get complete ICAR Technician Exam Analysis 2022 for 28th February?

At Adda247, we have discussed complete ICAR Technician Exam Analysis 2022 for the exam held on 28th February 2022.

What is the overall good attempts for ICAR IARI Exam held on 28th February 2022?

The overall good attempts for ICAR IARI Exam held on 28th February 2022 was 72-79.