Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 17 जून 2022

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi :: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi for Quantitative Aptitude हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Reasoning : Questions

Q1. ‘A, B, T आणि K’ ही अक्षरे वापरून किती अर्थपूर्ण शब्द तयार होऊ शकतात?

(a) ०

(b) १

(c) २

(d) ३

(e) यापैकी नाही

 

Q2. “MELLIFLUOUS” या शब्दाचे 2 रे, 4 थे, 6 वे आणि 8 वे अक्षर वापरून अर्थपूर्ण शब्द बनवणे शक्य असल्यास त्या अर्थपूर्ण शब्दाचे दुसरे अक्षर कोणते असेल? असा कोणताही अर्थपूर्ण शब्द तयार करता येत नसेल तर उत्तरावर ‘X’ अशी खूण करा, जर दोन शब्द तयार करता येत असतील तर उत्तरावर ‘Y’ अशी खूण करा.

(a) L

(b) X

(c) Y

(d) U

(e) यापैकी नाही

 

Q3. ‘३८६१५७४’ या संख्येत अंकांच्या अशा किती जोड्या आहेत; त्यापैकी प्रत्येकामध्ये गणितात पुढे आणि मागे दोन्ही दिशांमध्ये जितके अंक आहेत तितके अंक आहेत?

(a) दोन

(b) एक

(c) तीन

(d) तीनपेक्षा जास्त

(e) काहीही नाही

 

Q4. ‘MEASURE’ या शब्दात अशी किती अक्षरांची जोडी आहे ज्यामध्ये मागे  आणि पुढे दोन्ही अक्षरे इंग्रजी वर्णमालेतील अक्षरे सारखीच आहेत?

(a) काहीही नाही

(b) दोन

(c) तीनपेक्षा जास्त

(d) तीन

(e) एक

General Knowledge Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For MPSC Group C

Q5. ‘REASONING’ या शब्दात, जर सर्व व्यंजने त्यांच्या आधीचे अक्षर म्हणून लिहिली गेली असतील आणि सर्व स्वर त्यांच्या नंतरचे अक्षर म्हणून लिहिले असतील. मग नवीन शब्दात किती स्वर आहेत?

(a) काहीही नाही

(b) दोन

(c) तीन

(d) चार

(e) पाच

 

Q6. ‘PERCEIVED’ या शब्दामध्ये अशा अक्षरांच्या किती जोड्या आहेत ज्यांच्यामध्ये इंग्रजी वर्णमाला मालिकेतील अक्षरे आहेत (पुढे आणि मागे दोन्ही दिशेने)?

(a) एक

(b) दोन

(c) तीन

(d) चार

(e) चारपेक्षा जास्त

 

Q7. जर ‘६४७९३२५८’ या संख्येमध्ये, संख्येच्या पहिल्या चार अंकांमधून १ वजा केला असेल आणि संख्येच्या शेवटच्या चार अंकांमध्ये १ जोडला असेल, तर खालीलपैकी कोणता अंक पुनरावृत्ती आहे/आहेत?

(a) फक्त 3

(b) फक्त 6

(c) 3 आणि 5

(d) 3 आणि 6

(e) यापैकी नाही

 

Q8. PERFUMELESS या शब्दापासून किती सात अक्षरी अर्थपूर्ण शब्द (E ने समाप्त होणारे) तयार होऊ शकतात?

(a) पाच

(b) दोन

(c) चार

(d) तीन

(e) यापैकी नाही

 

Q9. जर एका कोडमध्ये COLD बनले  AMJB आणि FILE, DGJC बनले  तर त्या कोडमध्ये JUDICIARY काय असेल?

(a) HSBGAGYOW

(b) HSAGAGYPW

(c) HSBGAGYPX

(d) HSBGAGYPW

(e) यापैकी नाही

 

Q10. जर ‘४२१६८६७४’ क्रमांकातील अंक डावीकडून उजवीकडे उतरत्या क्रमाने मांडले असतील तर नवीन मांडणीमध्ये डावीकडून तिसरा आणि उजव्या टोकापासून चौथा असलेल्या अंकांचा गुणाकार किती असेल?

(a) २४

(b) ४८

(c) ३६

(d) २८

(e) १६

 

Q11. प्रत्येक शब्दात फक्त एकदाच प्रत्येक अक्षर वापरून ‘ITGLYU’ च्या सर्व अक्षरांसह किती अर्थपूर्ण इंग्रजी शब्द तयार होऊ शकतात?

(a) तीन

(b) काहीही नाही

(c) एक

(d) तीनपेक्षा जास्त

(e) दोन

Q12. ‘HALLOW’ या शब्दामध्ये अक्षरांच्या अशा किती जोड्या आहेत ज्यांच्या प्रत्येकामध्ये इंग्रजी वर्णमालेतील (पुढे आणि मागे दोन्ही) अक्षरे आहेत?

(a) काहीही नाही

(b) एक

(c) दोन

(d) तीन

(e) तीनपेक्षा जास्त

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 16 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

Q13. ‘STARVING’ या शब्दाच्या पहिल्या, दुसऱ्या, चौथ्या आणि सहाव्या अक्षराने फक्त एकच अर्थपूर्ण शब्द बनवता येत असेल, तर उजव्या टोकापासून त्या अर्थपूर्ण शब्दाचे दुसरे अक्षर कोणते असेल? एकापेक्षा जास्त अर्थपूर्ण शब्द तयार करता येत असल्यास, उत्तर म्हणून X द्या. जर कोणताही अर्थपूर्ण शब्द तयार होत नसेल, तर तुमचे उत्तर K द्या.

(a) T

(b) S

(c) X

(d) I

(e) K

Q14. एका विशिष्ट कोडमध्ये, TROLLS हे RULPSM असे लिहिलेले असते. त्या सांकेतिक भाषेत GROWNS कसे लिहिले जाईल?

(a) SORHWP

(b) RHPSOW

(c) RHWPSO

(d) PSOWHR

(e) यापैकी नाही

 

Q15. जर R ने सुरू होणारा अर्थपूर्ण शब्द TRRPOE ची सर्व अक्षरे वापरून तयार करता येत असेल, तर त्या शब्दाचे पाचवे अक्षर तुमचे उत्तर आहे. असे एकापेक्षा जास्त शब्द तयार करता येत असतील तर ‘M’ हे तुमचे उत्तर आहे. जर असा कोणताही शब्द तयार झाला नसेल, तर ‘N’ हे तुमचे उत्तर आहे.

(a) O

(b) R

(c) P

(d) M

(e) N

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

 Adda247 App

 

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Reasoning : Solutions

S1. Ans. (a)
Sol. No meaningful word is formed with the letter ‘A, B, T and K’.

S2. Ans. (c)
Sol. 2nd, 4th, 6th and 8th letters of the given word are E, L, F and U.
So, two words can be formed – FLUE, FUEL

S3. Ans. (a)
Sol. Given Number – 3861574

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 17 जून 2022_4.1

S4. Ans. (b)
Sol.

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 17 जून 2022_5.1

S5. Ans. (a)
Sol. As per conditions, all consonants are written as their preceding letter and all vowels are written as their succeeding letters.
R E A S O N I N G – Q F B R P M J M F; We can see in new word, there is no vowel. Hence, required answer is none.

S6. Ans. (e)
Sol. Total pairs in PERCEIVED are more than four in both directions.

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 17 जून 2022_6.1

S7. Ans. (d)
Sol. Given Number – 64793258
If 1 is subtracted from first four digits of the number and 1 is added to last four digits of the number – 53684369
Clearly, 3 and 6 are repetitive.

S8. Ans. (a)
Sol. Meaningful words ending with E = Perfume, Perfuse, Presume, Repulse, Supreme

S9. Ans. (d)
Sol. All the letters of COLD and FILE moved two places backward as in English alphabet. So, the word JUDICIARY is written as HSBGAGYPW.

S10. Ans. (a)
Sol. Digits in descending order = 87664421
3rd from left end = 6 and 4th from right end = 4
So, product = 6×4 = 24

S11. Ans. (c)
Sol. Only one word can be made from ITGLYU = GUILTY

S12. Ans. (a)
Sol. There is no pair.

S13. Ans. (d)
Sol. Specified letters are: S, T, R and I
Meaningful word: STIR
Hence second letter from the right end is I.

S14. Ans. (c)
Sol. First and the second letters are interchanged, third and the fourth letters are interchanged and then fifth and sixth letters are interchanged in the given word. Then letters at the even places are interchanged with their immediate succeeding letter to obtain the corresponding codes.
So, GROWNS = RHWPSO

S15. Ans. (b)
Sol. Meaningful words using T, R, R, P, O and E = Porter and Report
Word beginning with R = Report
So, 5th letter of the word = R

MPSC Deputy Director Recruitment 2022 Notification, MPSC उप संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय भरती 2022_70.1

Adda247 Marathi Telegram

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Reasoning चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publish daily quizzes in marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Adda247, Marathi's expert faculty prepare this quizzes as per the pattern of competitive exams.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepare this quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in marathi.