Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 17 जून 2022

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi :: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi for Quantitative Aptitude हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Daily Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Quantitative Aptitude : Questions

दिशानिर्देश (1-5): खाली दिलेल्या तक्त्याचा अभ्यास करा आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या.

खाली दिलेली तक्ता पाच वेगवेगळ्या महिन्यांत चार वेगवेगळ्या विक्रेत्यांद्वारे विकल्या गेलेल्या वस्तूंची संख्या दर्शवते.

Seller

Month

A B C D
Feb 42 52 64
March 48 24 74
April 32 28 48 56
May 36 64 32
June 54 81 36

टीप- दिलेल्या टेबलमध्ये काही डेटा गहाळ आहे, आवश्यक असल्यास गहाळ डेटा शोधा.

Q1. जर विक्रेता A ने जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये एकत्रितपणे 150 वस्तू विकल्या. विक्रेत्याने फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये विकलेल्या वस्तूंची संख्या, मे आणि जूनमध्ये  विक्रेत्याने विकलेल्या वस्तूंची 80% आहे. तर A विक्रेत्याने जानेवारीमध्ये विकलेल्या वस्तूंची संख्या किती आहे?

(a) 108

(b) 132

(c) 126

(d) 92

(e) 96

 

Q2. B विक्रेत्याने फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये विकल्या गेलेल्या एकूण वस्तू आणि C द्वारे एप्रिल आणि मेमध्ये विकल्या गेलेल्या एकूण वस्तूंचे गुणोत्तर 1 : 2 आणि मे मध्ये C द्वारे विकलेल्या वस्तूंचे प्रमाण 64 असल्यास. तर B द्वारे मार्च मध्ये  विकलेल्या एकूण वस्तू शोधा.

(a) 14

(b) 20

(c) 24

(d) 12

(e) 32

 

Q3. सर्व विक्रेत्यांद्वारे एप्रिलमध्ये विकल्या गेलेल्या वस्तूंची सरासरी मार्चमध्ये सर्व विक्रेत्यांद्वारे विकल्या गेलेल्या सरासरी वस्तूंच्या बरोबरीची असल्यास, B द्वारे मार्चमध्ये विकलेल्या एकूण वस्तू मे मध्ये A विक्रेत्याने विकलेल्या वस्तूंच्या किती टक्के आहेत?

(a) 40%

(b) 50%

(c) 70%

(d) 75%

(e) 60%

 

Q4. D विक्रेत्याने जूनमध्ये विकलेल्या वस्तूंची संख्या,  B ने मे मध्ये विकलेल्या वस्तूंच्या 50% जास्त आहे. तर D ने मे आणि जून मध्ये  विकलेल्या एकूण वस्तू आणि मार्च आणि एप्रिलमध्ये  A द्वारे विकल्या गेलेल्या एकूण वस्तूंचा फरक शोधा?

(a) 58

(b) 32

(c) 36

(d) 42

(e) 48

General Studies Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For MPSC Rajyaseva Exam

Q5. B विक्रेत्याने फेब्रुवारी आणि जून महिन्यात विकलेल्या वस्तू आणि मे आणि जूनमध्ये विक्रेत्याने C विकलेल्या वस्तूंचे गुणोत्तर शोधा, जर विक्रेत्याने C ने मे महिन्यात विकलेल्या वस्तू जूनमध्ये विक्रेत्याने B ने विकलेल्या वस्तूंच्या  33.33% असतील तर?

(a) 47 : 23

(b) 41 : 23

(c) 43 : 21

(d) 41 : 21

(e) 31 : 21

 

दिशानिर्देश (6- 10):- दिलेल्या तक्त्यामध्ये 5 शाळांमधील विद्यार्थी संख्या आणि या शाळेतील मुलांचे मुलींचे गुणोत्तर दाखवले आहे. टेबलचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि संबंधित प्रश्नांची उत्तरे द्या.

 

School Total student  Boys : Girls
A 640 5 : 3
B 460 13 : 10
C 370 16 : 21
D 1050 22 : 13
E 1230 2 : 1

Q6. शाळेतील A आणि B मधील मुलांचे आणि A आणि C मधील मुलींचे एकत्रित गुणोत्तर शोधा. (a) 22 : 15

(b) 15 : 22

(c) 19 : 23

(d) 23 : 19

(e) 23 : 15

 

Q7. शाळा A, B, D आणि E मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सरासरी संख्या शोधा?

(a) 841

(b) 795.5

(c) 845

(d) 822.5

(e) 906

 

Q8. D शाळेतील मुलींची संख्या A मधील मुलींपेक्षा किती टक्के जास्त आहे?

(a) 82.5%
(b) 75%
(c) 37.5%
(d) 68%
(e) 62.5%

 

Q9.   शाळेतील C आणि D मधील मुलांची संख्या आणि B आणि E मधील मुलींची एकत्रित संख्या यातील फरक शोधा.

(a) 210

(b) 190

(c) 175

(d) 225

(e) 240

 

Q10. जर 60 मुलांनी ‘B’ शाळा सोडली आणि 50 नवीन मुलींनी ‘B’ शाळेत प्रवेश घेतला तर आता शाळेत मुलींची टक्केवारी शोधा.

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 17 जून 2022_3.1

 

दिशानिर्देश (11-15): टेबल पाच वेगवेगळ्या शहरांमध्ये विकल्या जाणार्‍या मास्क, सॅनिटायझर आणि औषधांची संख्या दर्शवते. खालील तक्त्याचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.

 

 

Cities

 

No. of Mask Sold

 

No. of Sanitizer Sold

 

No. of Medicine Sold

A 5000 4500 3000
B 8000 6500 6000
C 6000 5500 4500
D 5500 7500 4000
E 7500 5000 6000

 

Total articles sold = Sold mask + sold sanitizer + sold medicine.

Q11. शहर A आणि शहर D मध्ये विकल्या गेलेल्या एकूण वस्तूंची संख्या शहर B आणि शहर E मध्ये मिळून विकल्या गेलेल्या एकूण वस्तूंच्या किती टक्के (अंदाजे) आहे?

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 17 जून 2022_4.1

 

Q12. पाचही शहरांमध्ये विकल्या गेलेल्या मास्कची सरासरी संख्या पाचही शहरांमध्ये विकल्या गेलेल्या सॅनिटायझरच्या सरासरी संख्येपेक्षा किती जास्त किंवा कमी आहे?

(a)640

(b)660

(c)570

(d)590

(e)600

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 16 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

Q13. B, C आणि D या शहरांमध्ये विकल्या जाणार्‍या एकूण औषधांची संख्या आणि A, C आणि E मध्ये विकल्या जाणार्‍या एकूण सॅनिटायझर्सचे गुणोत्तर शोधा?

(a)29:14

(b)14:29

(c)29:31

(d)29:30

(e)27:31

 

Q14. जर दुसर्‍या शहरात F मध्ये विकल्या गेलेल्या एकूण वस्तूंची संख्या शहर D मध्ये विकल्या गेलेल्या एकूण वस्तूंच्या संख्येपेक्षा 40% जास्त असेल आणि शहर F मध्ये विकले जाणारे मास्क, सॅनिटायझर आणि औषधांची संख्या अनुक्रमे 10:13:11 च्या प्रमाणात असेल, तर शहर F मध्ये विकल्या गेलेल्या सॅनिटायझरची संख्या B शहरापेक्षा किती जास्त किंवा कमी आहे शोधा?

(a)2840

(b)2540

(c)2590

(d)2640

(e)2600

 

Q15. पाचही शहरांमध्ये मिळून एकूण विकल्या गेलेल्या औषधांची संख्या पाचही शहरात मिळून विकल्या गेलेल्या एकूण सॅनिटायझरच्या संख्येपेक्षा किती जास्त किंवा कमी आहे?

(a) 5000

(b) 5500

(c) 4500

(d) 4000

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

 Adda247 App

 

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Quantitative Aptitude : Solutions

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 17 जून 2022_6.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 17 जून 2022_7.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 17 जून 2022_8.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 17 जून 2022_9.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 17 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये अंकगणिताचे दैनिक क्विझ : 17 जून 2022_10.1

 

MPSC Deputy Director Recruitment 2022 Notification, MPSC उप संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय भरती 2022_70.1

Adda247 Marathi Telegram

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Quantitative Aptitude चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

 

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publish daily quizzes in marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz, prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepare this quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in marathi.