Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 11 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ : 11 जून 2022

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi :: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi for Quantitative Aptitude हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Reasoning : Questions

दिशानिर्देश  (1-6): खाली दिलेल्या संख्यांच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

266  789  456  763  279

Q1. ज्या दोन संख्यांना 3 ने पूर्ण भाग जातो पण 6 ने भाग जात नाही त्यात किती फरक आहे?

(a) 26

(b) 226

(c) 333

(d) 612

(e) यापैकी नाही

 

Q2. जर संख्येतील सर्व अंक उतरत्या क्रमाने मांडले असतील, तर एकक स्थानावरील संख्या विषम असल्यास, त्यात 1 जोडला जातो. सर्व संख्यांच्या एकक स्थानावरील सर्व अंक जोडून खालीलपैकी कोणती बेरीज मिळते ते शोधा?

(a) 33

(b) 23

(c) 20

(d) 30

(e) यापैकी नाही

 

Q3. जर आपण सम संख्यांमधून 1 वजा केला (3-अंकी सम संख्या), तर सर्व संख्यांच्या एकक स्थानावरील असलेल्या अंकांची बेरीज किती होईल?

(a) 31

(b) 32

(c) 33

(d) 34

(e) यापैकी नाही

 

Q4. जर आपण 7 पेक्षा कमी असलेल्या प्रत्येक सम अंकात 3 जोडले तर खालीलपैकी दुसरी सर्वात मोठी संख्या कोणती?

(a) 266

(b) 789

(c) 456

(d) 763

(e) 279

 

Q5. जर एखाद्या संख्येतील सर्व अंक अशा प्रकारे मांडणी केली की सम अंक (संख्येतील) प्रथम वाढत्या क्रमाने आणि नंतर विषम अंकांची मांडणी केली जाते. खालीलपैकी तिसरी सर्वात कमी संख्या कोणती?

(a) 266

(b) 789

(c) 456

(d) 763

(e) 279

 

दिशानिर्देश  (6-10): खाली दिलेल्या अल्फान्यूमेरिक-मालिकेवर आधारित खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या:

A @ D 7 M Q % 5 $ F 6 K L & 4 R # N U 5

Q6. व्यंजनांनंतर येणारी चिन्हे गटामध्ये त्यांच्या स्थानांची अदलाबदल करत असतील, तर कोणता घटक उजव्या टोकापासून तिसरा आहे?

(a) U

(b) #

(c) N

(d) 5

(e) यापैकी नाही

General Knowledge Daily Quiz in Marathi : 11 June 2022 – For Talathi Bharti

Q7. दिलेल्या मांडणीच्या आधारे पुढीलपैकी कोणता घटक गट असेल?

AD7  Q5$  6L&   ?

(a) F4K

(b) KS7

(c) RNU

(d) C4H

(e) LS1

 

Q8. सर्व चिन्हे वगळल्यास उजव्या टोकापासून बाराव्याच्या डावीकडे खालीलपैकी दुसरे कोणते?

(a) F

(b) D

(c) 7

(d) M

(e) यापैकी नाही

 

Q9. जर अक्षरांच्या आधी असलेल्या संख्यांनी त्यांच्या स्थानांची अदलाबदल केली, त्यानंतर ती अक्षरे वर्णमालेनुसार पुढील अक्षरात बदलली, तर खालीलपैकी कोणता घटक डावीकडून चौथा आणि उजव्या टोकाचा अकरावा असेल?

(a) F आणि 7

(b) 6 आणि D

(c) A आणि $

(d) E आणि 6

(e) यापैकी नाही

 

Q10. दिलेल्या व्यवस्थेमध्ये अगोदर चिन्ह आणि त्यानंतर संख्या असलेली किती अक्षरे आहेत?

(a) काहीही नाही

(b) एक

(c) दोन

(d) तीन

(e) तीनपेक्षा जास्त

 

दिशानिर्देश  (11-15): खाली दिलेल्या अल्फान्यूमेरिक चिन्ह मालिकेवर आधारित खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या:

% A 7 O & 8 ^ 4 Y 5 * 1 9 T ! C # 2 $ E

Q11. जर अंक आणि चिन्हांची अदलाबदल केली असेल, म्हणजे, पहिला अंक पहिल्या चिन्हासह, दुसरा अंक दुसऱ्या चिन्हासह आणि असेच डाव्या टोकापासून बदलले असेल, तर उजव्या टोकापासून 14 वा घटक कोणता असेल?

(a) ^

(b) 8

(c) 4

(d) &

(e) T

 

Q12. मालिकेतील उजव्या टोकापासून 9 वा असलेल्या घटकाच्या डावीकडील 7 वा घटक कोणता?

(a) &

(b) C

(c) 2

(d) #

(e) $

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 10 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

Q13. असे किती अंक आहेत ज्यांच्या अगोदर चिन्ह आणि त्यानंतर अक्षर आहे?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

(e) 3 पेक्षा जास्त

 

Q14. जर सर्व चिन्हे काढून टाकली तर डाव्या टोकापासून 9 वा घटक कोणता असेल?

(a) 4

(b) 7

(c) 1

(d) 9

(e) वरीलपैकी काहीही नाही

 

Q15. जर सर्व अंक डावीकडून घटत्या क्रमाने मांडले गेले तर, किती अंकांची स्थिती अपरिवर्तित असेल?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

(e) 3 पेक्षा जास्त

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

 Adda247 App

 

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Reasoning : Solutions

Solution (1-5):

S1. Ans. (e)

Sol. First, we have to find the numbers which are divisible by 3 but not by 6. The numbers are are 789 and 279.

So, difference between these numbers is 510.

 

S2. Ans. (c)

Sol. When all the digits within the number are arranged in decreasing order, we get:

662   987   654   763   972

If the digit at unit’s place is odd, 1 must be added to it i.e.,

662   988   654   764   972

On adding the digits at unit’s place of all the numbers, we get 20 (i.e., 2 + 8 + 4 + 4 + 2).

 

S3. Ans. (a)

Sol. On subtracting 1 from all even numbers, we get: 265        789   455   63     279.

On adding digit at unit’s place, we get 31 (5 + 9 + 5 + 3 + 9).

 

S4. Ans. (b)

Sol. On adding 3 to every even digit which is less than 7, we get:

 599  789   759   793   579

Arranging the numbers, 579 < 599 < 759 < 789 < 793

Clearly, we can see that 789 is the second highest number.

 

S5. Ans. (c)

Sol. When all the numbers are arranged in such a way that even digits are arranged first then the odd digits are arranged in increasing order, we get: 266        879   465          637   279

On arranging the numbers, we get: 266 < 279 < 465 < 637 < 879

Clearly, 456 (465 in the required number) is the third lowest number.

 

Solution (6-10):

S6. Ans. (b)

Sol. New Arrangement: A D @ 7 M Q % 5 F $ 6 K L & 4 R N # U 5

So, third element from the right end = #

 

S7. Ans. (c)

Sol. A @ D 7 M Q % 5 $ F 6 K L & 4 R # N U 5

So, RNU is the correct answer.

 

S8. Ans. (b)

Sol. New Arrangement: A   D 7 M Q   5   F 6 K L  4 R  N U 5

2nd to the left of the 12th from the right = 14th from the right end

So, 14th from the right end = D

 

S9. Ans. (d)

Sol. New Arrangement: A @ 7 E M Q % 5 $ 6 G K L & 4 R # N 5 V

4th element from the left end = E

11th element from the right end = 6

 

S10. Ans. (c)

Sol. Given Series: A @ D 7 M Q % 5 $ F 6 K L & 4 R # N U 5

D and F are two such letters which are preceded by symbol and followed by number.

 

Solution (11-15):

S11. Ans. (c)

Sol. Given series:  % A 7 O & 8 ^ 4 Y 5 * 1 9 T ! C # 2 $ E

The symbols and digits interchanged are %-7, &-8, ^-4, *-5, !-1, #-9, $-2

So, the new sequence is 7 A % O 8 & 4 ^ Y * 5 ! # T 1 C 9 $ 2 E

14th element from right is 4

 

S12. Ans. (a)

Sol. Given series: % A 7 O & 8 ^ 4 Y 5 * 1 9 T ! C # 2 $ E

Element that is 9th from the right is 1 and 7th to the left of 1 is &.

So, (a.) & is the answer.

 

S13. Ans. (b)

Sol. Given series: % A 7 O & 8 ^ 4 Y 5 * 1 9 T ! C # 2 $ E

Only 4 is preceded by a symbol and followed by a letter. So, (b) is the answer.

 

S14. Ans. (d)

Sol. Given series: % A 7 O & 8 ^ 4 Y 5 * 1 9 T ! C # 2 $ E

If the symbols are removed, the new sequence is A 7 O 8 4 Y 5 1 9 T C 2 E

So, 9 is 9th from the left end.

 

S15. Ans. (c)

Sol. Given series: % A 7 O & 8 ^ 4 Y 5 * 1 9 T ! C # 2 $ E

 

MPSC Deputy Director Recruitment 2022 Notification, MPSC उप संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय भरती 2022_70.1

Adda247 Marathi Telegram

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Reasoning चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publish daily quizzes in marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz, prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepare this quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in marathi.