Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021

IBPS Clerk Prelims परीक्षा विश्लेषण 2021 | IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021, 12th December Shift-2 Detailed Review

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021 Shift 2 | IBPS Clerk Prelims परीक्षा विश्लेषण 2021 Shift 2

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021, 12th December Shift-2 Detailed Review: IBPS ने 12, 18 आणि 19 डिसेंबर 2021 साठी IBPS Clerk Prelims परीक्षा 2021 दररोज चार शिफ्टमध्ये शेड्यूल केली आहे. येथे आम्ही तुमच्यासाठी 1ल्या दिवसाची 2ली शिफ्ट IBPS Clerk Prelims परीक्षा विश्लेषण (IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021) घेऊन आलो आहोत ज्यामध्ये overall good attempts आणि तपशीलवार विभागवार विश्लेषण आहे. IBPS Clerk Prelims 2021 च्या आगामी शिफ्टमध्ये परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी या विश्लेषणामुळे नक्कीच फायदा होईल. 12 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या Shift-1 हे Exam Analysis या आधी करण्यात आली आहे.

IBPS Clerk Exam Analysis 12th December 2021, Shift 2- Good Attempts

IBPS Clerk Exam Analysis 12th December 2021, Shift 2- Good Attempts: IBPS Clerk Prelims शिफ्ट 1 (12 डिसेंबर) साठी Good Attempts खाली दिले आहेत. Good Attempts चा अर्थ कट ऑफ असा होत नाही, अनेक विद्यार्थी Good Attempts विषयी आणि कट ऑफबद्दल गोंधळून जातात. Good Attempts म्हणजे परीक्षेत तुम्ही केलेल्या प्रयत्नांची फक्त सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला कट ऑफ Clear होईल. IBPS Clerk Prelims Good Attempts खाली टेबलमध्ये दिले आहेत.

Section Good Attempts Difficulty Level
English 19-22 easy
Reasoning Ability 25-28 easy
Quantitative Ability 24-28 moderate
Overall 68-74 Easy to moderate

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis Section-Wise

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis Section-Wise: उमेदवार आजच्या IBPS Clerk Prelims 2021 परीक्षेत विचारलेल्या प्रत्येक विभागाच्या परीक्षेचे पुनरावलोकन (IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021) तपासू शकतात. IBPS Clerk Prelims परीक्षेत English, Reasoning, Quantitative Aptitude असे तीन Section वर प्रश्न विचारले गेले. IBPS Clerk Prelims परीक्षा विश्लेषणाचा प्रत्येक विभागाचे स्वतंत्रपणे तपशीलवार विश्लेषण (IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021) या लेखात दिले आहे.

IBPS Clerk Admit डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

IBPS Clerk Exam Analysis 2021 – Reasoning Ability 

IBPS Clerk Prelims परीक्षा 2021 चा Reasoning Ability Section हा Easy to moderate स्वरूपाचा होता. sitting arrangement आणि puzzles यावर एकूण 19 प्रश्न विचारण्यात आले होते. IBPS Clerk Prelims परीक्षा विश्लेषण 2021, 12 डिसेंबर, शिफ्ट-2 मध्ये Reasoning Ability section मधील topic-wise विभागणी खालील तक्त्यात दिली आहे.

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021 Shift 2: Reasoning Ability 
Topics No. of Questions
Dual Row Seating Arrangement 5
Post Based Puzzle 5
Uncertain Seating Arrangement (North Facing) 3
Box Based Puzzle 5
Alphanumeric-Symbol Series 5
Syllogism 3
Inequality 3
Direction & Sense 3
Coding-Decoding 1
Word Pairing (SIDEWAY) 1
Vowel & Consonant 1
Total 35

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021, 12th December Shift-1

IBPS Clerk Exam Analysis 2021 – Quantitative Aptitude

IBPS Clerk Prelims परीक्षा 2021 मध्ये Quantitative Aptitude ची काठीण्यापातली व topic-wise विभागणी खालील तक्त्यात दिली आहे.

IBPS Clerk Exam Analysis 2021 Shift 2: Quantitative Aptitude
Topics No. of Questions
Tabular Data Interpretation (Pen, Pencil & Eraser) 5
Caselet Data Interpretation (Village A, B, C) 5
Missing Number Series 5
Simplification 10
Arithmetic (Profit & Loss, Partnership, etc.)  10
Total 35

IBPS Clerk Exam Analysis 2021 – English Language

IBPS Clerk Prelims परीक्षा 2021 मध्ये English Language ची काठीण्यापातली व topic-wise विभागणी खालील तक्त्यात दिली आहे.

IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021 Shift 2: English
Topics No. of Questions
Reading Comprehension 10
Error Detection 5
Single Fillers 5
Para Jumbled 5
Word Swap 5
Total 30

IBPS Clerk Prelims Exam Shifts

IBPS Clerk Prelims Exam Shifts: खालील तक्त्यात IBPS Clerk Prelims Exam Shifts चे वेळापत्रक दिले आहे.

IBPS Clerk Exam Date Shift 1 Shift 2 Shift 3 Shift 4
12th December 2021 09:00 am – 10:00 am 11:30 am

– 12:30 pm

02:00 pm – 03:00 pm 04:30 pm – 05:30 pm
18th December 2021 09:00 am – 10:00 am 11:30 am– 12:30 pm 02:00 pm – 03:00 pm 04:30 pm – 05:30 pm
19th December 2021 09:00 am – 10:00 am 11:30 am– 12:30 pm 02:00 pm – 03:00 pm 04:30 pm – 05:30 pm

FAQs: IBPS Clerk Prelims Exam Analysis 2021

Q1. IBPS Clerk Prelims 2021 Shift 2 परीक्षेसाठी एकूण good attempts काय आहेत?

उत्तर. IBPS Clerk Prelims 2021 साठी पहिल्या शिफ्टचे good attempts 73-79 आहेत.

Q2. IBPS Clerk Prelims 2021 Shift 2 मधील सर्वात आव्हानात्मक Sections कोणता आहे?

उत्तरIBPS Clerk Prelims 2021 मधील सर्वात आव्हानात्मक Sections Quantitative Aptitude. हा आहे.

Q3. IBPS Clerk Prelims 2021 Shift 2 ची एकूण काठीण्य पातळी काय होती?

उत्तर. IBPS Clerk Prelims 2021 ची एकूण काठीण्य पातळी Easy to Moderate होती.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS Clerk Prelims 2021 Full Length Test Series
IBPS Clerk Prelims 2021 Full Length Test Series

Sharing is caring!

FAQs

What was the level of IBPS Clerk Prelims Exam 2021 Shift 2?

The level of IBPS Clerk Exam 2021 Shift 2 was Easy to Moderate.

Which is the most challenging section in IBPS Clerk Exam 2021 Shift 2?

The most challenging section in IBPS Clerk Exam 2021 Shift 2 was Quantitative Aptitude.

Is there any sectional timing in IBPS Clerk Prelims Exam 2021?

Yes, there is a sectional timing for each section in IBPS Clerk 2021 Prelims.