Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   Bank of Maharashtra Vacancy 2022

Bank of Maharashtra Vacancy 2022, BOM Vacancy Detail | बँक ऑफ महाराष्ट्र रिक्त जागा 2022

Bank of Maharashtra Vacancy 2022: In this article we have provided Bank of Maharashtra Vacancy 2022, BOM Generalist Officer Vacancy Detail.

Bank of Maharashtra Vacancy 2022
Category Job Notification
Name Bank of Maharashtra Recruitment 2022
Total Vacancy 500
Post Generalist Officers
Application Mode Online

Bank of Maharashtra Vacancy 2022, BOM Vacancy Detail | बँक ऑफ महाराष्ट्र रिक्त जागा 2022

Bank of Maharashtra Vacancy 2022: बँक ऑफ महाराष्ट्र द्वारे 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी अधिकृत संकेतस्थळावर Bank of Maharashtra Vacancy 2022 (बँक ऑफ महाराष्ट्र रिक्त जागा) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. स्केल II आणि स्केल III मधील जनरलिस्ट ऑफिसरच्या पदांसाठी उमेदवारांच्या भरतीसाठी रिक्त जागा प्रसिद्ध केल्या आहेत. आज या लेखात आपण बँक ऑफ महाराष्ट्र 2022 मधील रिक्त पदांनुसार श्रेणीनिहाय आणि पोस्टनिहाय तपशीलवार चर्चा करणार आहोत.

Bank of Maharashtra Recruitment 2022

Adda247 App
Adda247 App

Bank of Maharashtra Vacancy 2022 | बँक ऑफ महाराष्ट्र रिक्त जागा 2022

बँक ऑफ महाराष्ट्रने भरतीसाठी एकूण 500 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. 500 रिक्त पदांपैकी, बँक ऑफ महाराष्ट्रने जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल II च्या पदासाठी 400 आणि जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल III च्या पदासाठी 100 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. तपशीलवार Bank of Maharashtra Vacancy 2022 मिळविण्यासाठी उमेदवार खालील लेख पाहू शकतात.

Bank of Maharashtra Vacancy 2022: Post-Wise | बँक ऑफ महाराष्ट्र रिक्त जागा 2022: पदानुसार 

बँक ऑफ महाराष्ट्र जनरलिस्ट ऑफिसर्ससाठी उमेदवार पोस्टनिहाय रिक्त जागा तपासू शकतात.

Bank of Maharashtra Vacancy 2022: Post-Wise
Post Scale No. of Vacancy
Generalist Officer II 400
Generalist Officer III 100
Total 500

Bank of Maharashtra Generalist Officer Syllabus 2022

Bank of Maharashtra Vacancy 2022: Category-Wise | बँक ऑफ महाराष्ट्र रिक्त जागा 2022: श्रेणीनुसार

तपशीलवार श्रेणीनुसार बँक ऑफ महाराष्ट्र रिक्त जागा 2022 खालील तक्त्यामध्ये प्रदान केल्या आहेत.

Bank of Maharashtra Vacancy 2022: Category-Wise
Post SC ST OBC EWS UR Total
Generalist Officer II 60 30 108 40 162 400
Generalist Officer III 15 7 27 10 41 100
Total 75 37 135 50 203 500
Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

FAQs: Bank of Maharashtra Vacancy 2022

Q1. बँक ऑफ महाराष्ट्र जनरलिस्ट ऑफिसर भरती 2022 मध्ये किती जागा रिक्त आहेत?
उत्तर बँक ऑफ महाराष्ट्र जनरलिस्ट ऑफिसर भरती 2022 मध्ये 500 जागा रिक्त आहेत.

Q2. जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल-II साठी रिक्त पदांची संख्या किती आहे?
उत्तर जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल-II साठी रिक्त पदांची संख्या 400 आहे.

Q3. UR श्रेणीसाठी किती जागा रिक्त आहेत?
उत्तर यूआर श्रेणीसाठी 203 रिक्त जागा आहेत.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK

Sharing is caring!

FAQs

How many vacancies are there in the Bank of Maharashtra Generalist Officer Recruitment 2022?

There are 500 vacancies in the Bank of Maharashtra Generalist Officer Recruitment 2022.

What is the number of vacancies for the Generalist Officer Scale-II?

The number of vacancies for the Generalist Officer Scale-II is 400.

How many vacancies are there for the UR category?

There are 203 vacancies are for the UR category.