MAHA TET

  • MAHA TET अभ्यासक्रम 2024 पेपर 1 आणि 2 | PDF डाउनलोड करा

    महा टीईटी अभ्यासक्रम 2024: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे लवकरच महा टीईटी 2024 च्या परीक्षेची तारीख जाहीर करेल. ज्या उमेदवारांना प्राथमिक इयत्ता 4 आणि उच्च प्राथमिक इयत्ता VI-VII मध्ये शिक्षक बनायचे आहे त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र TET परीक्षा घेतली जाणार आहे. MAHA...

    Published On May 14th, 2024